MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - S, #17
Thứ Ba, Ngày 2 tháng 9-2008

Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - S, #17
§ Kim Hà

SACRAMENTS-CÁC PHÉP BÍ TÍCH:
-Hãy làm cho đức tin các con mạnh mẽ hơn qua lời cầu nguyện và các phép bí tích. (8/8/81)

-Thật cần thiết để tin vững vàng, đi xưng tội thường xuyên, và chịu Mình Thánh Chúa. (10/2/82)

SACRIFICES-SỰ HY SINH:
-Mẹ cám ơn các con về từng sự hy sinh mà các con đã dâng lên Mẹ. Bây giờ Mẹ khuyến khích các con hãy dâng các hy sinh với tình yêu. (4/7/85)

-Mẹ muốn cám ơn các con về các hy sinh của các con, và Mẹ mời gọi các con hãy hy sinh lớn lao hơn, sự hy sinh của tình yêu. (27/3/86)

-Mẹ xin các con trong ba ngày này, mỗi người hãy hy sinh, từ bỏ một điều gì quý báu trong đời sống các con. (11/8/89)

-Lời cầu nguyện và hy sinh mà các con quyết định dâng lên vào những ngày mà Mẹ kêu gọi các con, đã không được làm với tình yêu. Mẹ xin các con dâng lên với tình yêu như các con đã làm khi Mẹ mới hiện ra. Những gì các con quyết định làm và dâng hiến cho các ý chỉ của Mẹ trong tuần cửu nhật chưa đủ. Các con hãy chọn để cho thêm bởi vì các con có khả năng làm điều ấy. (18/12/89)

-Mẹ cần lời cầu nguyện và sự hy sinh của các con cho nền hòa bình. (11/1/91)

-Hôm nay, một lần nữa, Mẹ cám ơn các con về những gì mà các con đã thực hiện cho Mẹ vào những ngày này. Hỡi các con, đặc biệt nhân Danh Chúa Giêsu, Mẹ cám ơn các con về những hy sinh mà các con đã dâng hiến trong tuần lễ vừa qua. Các con thân mến, các con quên rằng: Mẹ muốn sự hy sinh của các con để Mẹ có thể giúp các con và đuổi Satan ra khỏi các con. Vì thế, Mẹ đang kêu gọi các con lần nữa là hãy dâng hiến sự hy sinh với lòng tôn kính Chúa. (18/9/96)

SAINTS-CÁC THÁNH:
-Điều quan trọng là hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Linh để Ngài có thể ngự xuống các con. Khi ai có Ngài là có tất cả. Người ta lầm lẫn khi họ chỉ cầu nguyện với các thánh. (21/10/83)

-Mẹ muốn các con trở nên một bó hoa đẹp đẽ mà Mẹ ao ước dâng lên cho Chúa trong ngày lễ các thánh. Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng chính mình và sống với các thánh như gương mẫu. Mẹ giáo hội đã chọn lựa các ngài để các ngài khuyến khích các con trong đời sống hàng ngày. (25/10/94)

SATAN-QỦY SATAN:
-Một sự tranh chấp lớn lao sắp xẩy ra, một cuộc chiến đấu giữa Con của Mẹ và Satan. Linh hồn con người đang ở trong vòng nguy hiểm. (2/8/81)

-Xin các con tha lỗi cho Mẹ, nhưng các con hãy ý thức rằng Satan đang hiện hữu. Một ngày, hắn đến trước Tòa Chúa và xin phép Chúa cho hắn thử thách giáo hội trong một thời kỳ. Chúa cho phép để hắn thử thách giáo hội trong một thế kỷ. Thế kỷ này đang ở dưới quyền năng của ma quỷ, nhưng khi các bí mật mà Mẹ giao cho các con được tiết lộ thì sức mạnh của hắn sẽ bị tiêu diệt. Ngay cả bây giờ, hắn đang bắt đầu mất quyền năng và trở nên hung hăng. Hắn đang hủy hoại các cuộc hôn nhân, tạo sự chia rẽ giữa các linh mục, và hắn chịu trách nhiệm về việc ám ảnh và ám sát. Các con phải bảo vệ chính mình chống lại hắn bằng sự ăn chay và cầu nguyện, đặc biệt là lời cầu nguyện cộng đồng. Hãy mang các ảnh vẩy trong người. Đặt ảnh tượng trong nhà, và hãy sử dụng nuớc phép. (11, 1981)

-Ma quỷ đang cố gắng chiến thắng chúng ta. Các con đừng cho phép hắn. Hãy giữ đức tin, ăn chay và cầu nguyện. Mẹ sẽ ở với các con từng bước. (16/11/81)

-Đừng để ma qủy làm chủ các con trong mọi trường hợp. Hãy can đảm. (11/2/82)

-Satan hiện hữu! Hắn luôn tìm cách phá hoại. (14/2/82)

-Satan nói những gì hắn muốn. Nó can thiệp trong mọi việc. Hỡi các thiên thần của Me, hãy sẵn sàng chịu đựng mọi sự. Nhiều điều sẽ xẩy ra ở đây, nơi Medjugorje. Đừng để cho chính mình bị hắn làm cho ngạc nhiên. (16/2/82)

-Hãy thận trọng, bởi vì ma quỷ cám dỗ những ai quyết định thánh hiến bản thân cho Chúa, đặc biệt là những người sắp thánh hiến. Hắn sẽ đề nghị với những người ấy là họ cầu nguyện quá nhiều, ăn chay quá nhiều, rằng họ nên sống như những người trẻ là đi tìm lạc thú. Xin các con hãy bảo họ đừng lắng nghe hay vâng lời hắn. Các con chỉ nên chú ý đến tiếng nói của Đức Nữ Đồng Trinh thôi. Khi đức tin của họ mạnh mẽ rồi, thì ma quỷ không còn có thể cám dỗ họ nữa. (16/6/83)

-Nếu các con mạnh mẽ trong đức tin, thì Satan không thể làm gì chống lại các con. (5/4/84)

-Các con thân mến, những ngày này Satan muốn làm cho kế hoạch của Mẹ bị thất bại. Các con hãy cầu nguyện để cho âm mưu của hắn không thể thực hiện được. Mẹ sẽ cầu nguyện với Con của Mẹ là Chúa Giêsu để Ngài ban cho các con ơn lành hầu cảm nghiệm được vinh quang của Ngài trên sự cám dỗ của Satan. (12//7/84)

-Đừng cho phép Satan lấy đi sự can đảm của các con. (14/1/85)

-Satan muốn hoạt động hung hăng để lấy đi niềm vui của mỗi người các con. Bằng lời cầu nguyện, các con có thể giải trừ vũ khí của hắn và giữ niềm hạnh phúc. (24/1/85)

-Satan muốn áp đặt sự khó khăn trên giáo hội Công giáo. (25/6/85)

-Satan muốn hoạt động thêm khi các con biết hắn đang làm việc. Các con thân mến, hãy đeo vũ khí chuẩn bị cho bãi chiến trường, với chuỗi kinh Mân côi trên tay các con, hãy đánh bại hắn! (8/8/85)

-Đừng sợ hãi Satan. Điều này không khó khăn gì, bởi vì với lời cầu nguyện khiêm nhường và tình yêu chân thật, ta có thể tước khí giới của hắn. (15/8/85)

-Các con thân mến, đừng để Satan kiểm soát trái tim các con để rồi các con trở nên hình ảnh của hắn và không là hình ảnh của Mẹ. (30/1/86)

-Các con thân mến, các con biết rằng với sự giúp đỡ của các con, Mẹ có thể hoàn tất mọi sự và buộc Satan không được cám dỗ các con làm điều xấu, và đuổi hắn ra khỏi nơi này. Các con thân mến, Satan ẩn núp chung quanh mỗi người. Đặc biệt trong các sinh hoạt hằng ngày, hắn muốn tạo sự bối rối trong các con. Vì thế, hỡi các con thân mến, lời kêu gọi của Mẹ là ngày giờ của các con chỉ là cầu nguyện và hoàn toàn thần phục Chúa. (4/9/86)

-Hễ nơi nào mà Mẹ xuất hiện, và nơi nào Con của Mẹ đến với Mẹ, thì Satan cũng đến theo. (28/1/87)

-Satan mạnh và đang chờ để thử thách từng người một. Hãy cầu nguyện, bằng cách ấy, hắn sẽ không thể gây thương tích cho các con hay cản đường các con đến với sự thánh thiện. (25//9/87)

-Do đó, hỡi các con nhỏ, đừng sợ. Nếu các con cầu nguyện thì Satan không thể gây thương tích cho các con, cho dù một chút, bởi vì các con là con của Thiên Chúa và Ngài đang chăm sóc các con. Hãy cầu nguyện, và hãy để chuỗi Mân côi luôn ở trong tay các con như một dấu hiệu cho Satan biết các con thuộc về Mẹ. (25/2/88)

-Các con thân mến, hôm nay một lần nữa, Mẹ của các con muốn cảnh cáo các con rằng Satan, bằng mọi phương tiện có thể được, ao ước phá hoại mọi sự trong các con; nhưng lời cầu nguyện của các con ngăn cản sự thành công của hắn. Khi các con đổ đầy mọi khoảng trống vắng với lời cầu nguyện, các con đề phòng để Satan không vào được linh hồn các con. (21/3/88)

-Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ dặn dò các con rằng đây là thời kỳ của sự cám dỗ. Satan đi tìm nơi trống vắng trong các con để hắn có thể xâm nhập và phá hoại các con. ĐỪNG ĐẦU HÀNG hắn! Mẹ cầu nguyện với các con. Đừng cầu nguyện với môi miệng, nhưng cầu nguyện với trái tim. Bằng cách ấy, lời cầu nguyện sẽ đem lại chiến thắng! (4/7/88)

-Một chút trống vắng nơi tâm linh các con đủ để Satan làm việc trong các con. Vì lý do ấy, Mẹ của các con mời gọi các con hãy cầu nguyện. Mong rằng vũ khí của các con là lời cầu nguyện. Với lời cầu nguyện trong trái tim, các con sẽ chiến thắng Satan. (5/9/88)

-Trong thời kỳ này, Satan muốn hoạt động tích cực qua khuyết điểm của các con. Hỡi các con, đó là lý do tại sao Mẹ mời gọi các con: hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Đừng để cho Satan bước vào. Đóng tất cả các cửa ngõ. Lời cầu nguyện là vũ khí tốt nhất. (13/7/90)

-Satan mạnh và muốn chẳng những hủy diệt đời sống con người mà còn muốn hủy hoại thiên nhiên và trái đất mà các con đang sống. Hỡi các con nhỏ, do đó, hãy cầu nguyện để các con có thể tự bảo vệ qua lời cầu nguyện với sự chúc lành của bình an Chúa. Chúa gửi Mẹ đến với các con để Mẹ có thể giúp các con. Nếu các con muốn, hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi. Chỉ chuỗi Mân côi thôi cũng có thể làm phép lạ trên thế giới, và trong đời sống các con. (25/1/91)

-Mẹ cũng ở với các con vào những ngày không nghỉ ngơi này, ngày mà Satan muốn phá hoại mọi sự mà Mẹ và Chúa Giêsu, Con của Mẹ đang xây dựng. Một cách đặc biệt, Satan muốn phá hoại linh hồn các con. Hắn muốn dẫn các con đi càng xa càng tốt, ra khỏi đời sống Ki-Tô và ra khỏi các giới răn của Chúa mà giáo hội đang kêu gọi các con sống. Satan muốn phá hủy tất cả những gì thánh thiện trong các con và chung quanh các con. Do đó, hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, để có thể hiểu được tất cả những gì mà Chúa đang ban cho các con qua việc Mẹ đến đây. (25/9/92)

-Các con thân mến, vào lúc này, Satan muốn hoạt động qua những việc nhỏ. Vì thế, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện! (2/10/92)

-Satan muốn phá hủy gia đình. Gia đình đang ở trong cuộc khủng hoảng. Hãy cầu nguyện. (25/6/95)

-Hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện, đặc biệt trong thời kỳ này, khi Satan đang cố gắng phá hoại gia đình của các con. (20/9/99)

SECRETS-CÁC BÍ MẬT:
-Hỡi các con, mọi người không biết các bí mật. Nhưng khi họ biết về các bí mật thì đã quá trễ. Hãy trở lại cầu nguyện, không có điều gì quan trọng hơn! Mẹ mong ước Thiên Chúa cho phép Mẹ soi sáng các con thêm nữa về các điều bí mật, nhưng ơn lành Chúa ban cho các con đã lớn lao đủ. (28/1/87)

SIGN-DẤU HIỆU:
-Hỡi các thiên thần của Mẹ, ngay cả khi Mẹ để lại dấu hiệu, nhiều người vẫn không tin. Nhiều người sẽ chỉ đến đây và cúi dầu. Nhưng mọi người phải hoán cải và làm việc đền tội. (21/7/81)

-Dấu hiệu sẽ được ban khi các cuộc hiện ra của Mẹ chấm dứt. Các con hãy mau mau hoán cải. Đừng đợi các dấu hiệu lớn xẩy ra. Đối với những người vô tín thì sẽ quá trễ để họ hoán cải. Còn những ai có đức tin, thì thời kỳ này là cơ hội tốt nhất cho các con hoán cải và củng cố niềm tin. Các con hãy ăn chay bằng bánh mì và nước lã trước mỗi ngày lễ lớn, và chuẩn bị chính mình bằng lời cầu nguyện. (4/9/81)

-Hãy cầu nguyện, đặc biệt là vào ngày Chúa nhật, để dấu hiệu vĩ đại, một ân huệ của Chúa có thể đến. (6/9/81)

-Các con đừng hỏi thêm về những dấu hiệu nữa. Các con đừng sợ, dấu hiệu ấy sẽ xuất hiện. Mẹ thi hành các lời hứa của Mẹ. Điều các con cần là cầu nguyện, và bền tâm cầu nguyện. (26/10/81)

-Dấu hiệu sẽ xẩy ra vào đúng thời điểm. (21/1/82)

-Dấu hiệu vĩ đại đã được ban cho. Dấu hiệu này sẽ xuất hiện riêng biệt với sự hoán cải của mọi người. (31/8/82)

-Hãy ăn năn thống hối! Khi dấu hiệu xuất hiện thì sẽ quá trễ. Trước khi dấu hiệu xuất hiện thì sẽ có nhiều cảnh cáo được gửi đến cho thế giới. Các con hãy mau mau hoán cải! (25/4/83)

-Dấu hiệu sẽ đến, các con đừng lo âu về chuyện ấy. Chỉ có một điều Mẹ muốn nói với các con là hãy ăn năn thống hối. Các con hãy nói về điều này cho tất cả các con của Mẹ càng sớm càng tốt. Không nỗi đau nào, không đau khổ nào quá lớn lao đối với Mẹ để Mẹ có thể cứu rỗi các con. Mẹ sẽ cầu nguyện với Con của Mẹ để Ngài đừng giáng phạt thế giới, nhưng Mẹ nài van các con hãy hoán cải. (24/6/83)

SIMPLICITY-SỰ ĐƠN GIẢN:
-Nếu các con muốn hạnh phúc, hãy sống đơn giản và khiêm nhường, cầu nguyện nhiều, đừng nghĩ đến các khó khăn của các con, và hãy để Chúa hướng dẫn đời các con. (…)

-Đừng làm cho vấn đề trầm trọng hơn. Đúng, các con có thể bước đi với trình độ tâm linh sâu đậm hơn nhưng các con sẽ gặp khó khăn. Vậy hãy tìm đường lối đơn giản (1984)

SIN-TỘI LỖI:
-Áo của Mẹ lấp lánh. Các con hãy nhìn áo Mẹ ướt sũng với nước mắt. Ôi nếu các con biết được thế giới ngày nay đang chìm sâu trong tội lỗi như thế nào. Hình như các con tưởng thế giới không còn phạm tội nữa, bởi vì ở đây, các con sống một cuộc sống bình an, không có bối rối, không có hư hỏng. Nếu các con biết người ta lãnh đạm với đức tin như thế nào, có nhiều người không lắng nghe Chúa Giêsu. Ôi, ôi, nếu các con biết Mẹ đau đớn nhiều như thế nào, thì các con sẽ không còn phạm tội nữa. (6/11/83)

-Thế giới đang bị lôi kéo thành hồ xoáy nước khổng lồ. Nó không biết nó đang làm gì. Nó không ý thức được vì tội gì mà nó đang chìm sâu. Thế giới này cần lời cầu nguyện của các con để Mẹ có thể kéo nó ra khỏi sự nguy hiểm. (17/2/84)

-Có rất nhiều người sống trong tội lỗi. Trong đó có một số người ở đây đã xúc phạm đến Trái Tim của Mẹ. Các con hãy cầu nguyện và ăn chay cho họ. (21/3/84)

-Xin các con đừng để Trái Tim Mẹ khóc với nước mắt máu vì những linh hồn bị hư mất trong tội lỗi. Vì thế, hỡi các con, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện! (24/5/84)

-Bây giờ, hãy cầu nguyện thêm nữa cho các người tội lỗi được hoán cải. (2/8/84)

-Các con thân mến, hãy dâng các lời cầu nguyện mà các con đọc buổi tối trong gia đình để cầu cho những nguời tội lỗi được ơn hoán cải bởi vì thế giới này đang chìm ngập trong sự suy đồi luân lý. Hãy cầu nguyện chuỗi Mân côi hằng tối. (8/10/84)

-Nếu các con muốn chấp nhận tình yêu của Mẹ, các con sẽ không bao giờ phạm tội (10, 1985)

-Mẹ muốn mỗi người các con hạnh phúc, nhưng với tội lỗi, không ai có thể hạnh phúc. (25/2/87)

-Các con sẵn sàng phạm tội và không suy nghĩ rằng các con đặt mình trong tay Satan. (25/5/87)

SPECIAL BLESSING-ƠN LÀNH ĐẶC BIỆT:
-Hôm nay, Mẹ chúc lành cho các con với ơn lành trọng đại mà Đấng Toàn Năng ban cho Mẹ. (15/8/85)

-Hãy chúc lành với ơn lành đặc biệt cho cả những ai không tin. Các con có thể ban ơn lành từ trái tim các con, để giúp họ hoán cảí. Hãy chúc lành cho bất cứ ai mà các con gặp. Mẹ ban cho các con một ơn lành đặc biệt. Mẹ muốn các con ban ơn lành cho mọi người khác. (29/11/88)

-Hôm nay, Mẹ ban cho các con Ơn Lành Đặc Biệt của Mẹ. Hãy mang ơn lành này đến mọi tạo vật để mỗi người đều có thể được bình an. (25/12/88)

STRENGTH-SỨC MẠNH:
-Mẹ muốn làm cho các con mạnh mẽ, nhưng duy chỉ lời cầu nguyện là sức mạnh của các con. (30/12/83)

-Hãy cầu nguyện và ăn chay, để rồi trong tuần Cửu Nhật này Chúa sẽ đổ đầy các con với sức mạnh của Ngài. (17/3/84)

-Các con thân mến, Mẹ ban sức mạnh cho các con, và Mẹ sẽ giúp các con trong mọi nhu cầu của các con. Các con có thể xin mọi sự mà các con cần sự giúp đỡ của Chúa. Mẹ sẽ cầu bầu cho các con trước Nhan Chúa. (23/11/88)

-Mẹ các con sẽ giúp các con và Mẹ sẽ ban cho các con sức mạnh để tiếp tục. (25/12/89)

SUFFERING-SỰ THỐNG KHỔ:
-Thánh giá là điều cần thiết bởi vì tội lỗi của thế giới. (Mùa Xuân 1982)

LỜI CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỊNH:
-Trong những ngày này, ngày Suy Tôn Thánh giá, khi các con suy tôn Thánh giá, Mẹ muốn Thánh giá của các con cũng là niềm vui của các con. Hỡi các con thân mến, đặc biệt hãy cầu nguyện để các con có thể chấp nhận bịnh tật và đau khổ với tình yêu, như Chúa Giêsu đã chấp nhận khổ đau. Chỉ bằng cách ấy, Mẹ sẽ có thể vui mừng ban phát các ơn huệ và ơn chữa lành mà Chúa Giêsu cho phép Mẹ ban. (11/9/86)

-Các con thân mến, Mẹ muốn mời gọi các con, dưới cây Thánh giá, hãy vác Thánh giá của các con như Thánh Ý của Chúa. Như Chúa Giêsu vác Thánh giá, thì các con cũng phải vác mọi sự, và Con của Mẹ sẽ được vinh danh qua Thánh giá của các con. (29/3/91)

-Khi các con bịnh, khi các con đau khổ, thì đừng nói: “Ồ, tại sao chuyện này lại xẩy ra cho tôi mà không cho người khác? ” Nhưng hãy nói: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con hồng ân của Ngài.” Bởi vì nỗi thống khổ thật sự là món quà lớn lao mà Chúa ban cho các con. Đó là suối nguồn đại ân sủng cho các con và cho những người khác. Khi các con bịnh, nhiều người trong các con chỉ cầu nguyện và lập lại: “Lạy Chúa, xin chữa lành cho con, xin chữa lành cho con.” Không, các con ơi, cầu nguyện như vậy không đúng, vì trái tim các con chưa mở rộng; các con đã đóng trái tim qua cơn bịnh. Các con không thể mở rộng trước Thánh ý của Chúa hay trước các ân sủng mà Ngài muốn ban cho các con. Vậy hãy cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, xin cho Thánh Ý Chúa thể hiện trong con.” Chỉ lúc đó, Chuá ban hồng ân cho các con tùy theo nhu cầu thật sự của các con mà Ngài là Đấng biết rõ hơn các con. Đó có thể là sự chữa lành, sức mạnh mới, niềm vui mới, sự bình an mới. Hãy mở rộng trái tim các con. (11, 1991)

-Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy dâng Thánh giá và đau khổ của các con để cầu cho các ý chỉ của Mẹ. Hỡi các con nhỏ, Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ muốn giúp các con bằng cách đi tìm hồng ân của Chúa cho các con. Hỡi các con nhỏ, hãy dâng mọi sự đau khổ như một món quà cho Chúa, để rồi sự đau khổ ấy trở nên một đóa hoa đẹp nhất của niềm vui. Do đó, hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu rằng nỗi thống khổ có thể trở nên niềm vui, và Thánh giá thành con đường của hoan lạc. (25/9/96)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới, Phần-c (9/3/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới, Phần-b (9/3/2008)
Bài 1: Cuối Cùng Trái Tim Vô Nhiễm Của Mẹ Sẽ Chiến Thắng (9/3/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới, Phần-a (9/3/2008)
ÔN LẠI TÌNH YÊU MẪU TỬ: Tượng Đức Mẹ chảy mầu máu ở Cộng Đoàn Việt Nam Sacramento có thật không? (9/3/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 213: Ðược Kêu Gọi Tới Sự Tự Hối (9/2/2008)
Tin/Bài khác
Hình Ảnh Đức Giám Mục Brown Và Đại Diện Toàn Giáo Phận Orange Đón Tiếp Đức Tgm Hà Nội (9/1/2008)
Bai Medu 212:phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan, Phần 3 (8/31/2008)
Bài Medu 211: Phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan, Phần 2: (8/31/2008)
Bài Medu #210: Phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan (8/31/2008)
Bài Medu 208: Với Chuỗi Mân Côi Này, Mẹ Ở Với Các Con. (8/31/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768