MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - W, #21
Thứ Ba, Ngày 9 tháng 9-2008

Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - W, #21
§ Kim Hà

WAR-CHIẾN TRANH:
-Thế giới dại chiến lần thứ ba sẽ không xẩy ra. (12/7/82)

-Qua ăn chay và cầu nguyện, người ta có thể chận đứng chiến tranh, và làm ngưng lại các luật tự nhiên. (21/7/82)

WARNINGS-NHỮNG LỜI CẢNH BÁO:
-Các con hãy hoán cải! Khi dấu hiệu đến, thì sẽ quá trễ. Trước đó, nhiều sự cảnh báo sẽ được ban cho thế giới. Các con hãy mau mau hoán cải. (25/4/83)

WEST, THE-PHƯƠNG TÂY:
-Phương Tây đã tiến bộ với nền văn minh, nhưng không có Chúa, họ hành xử như chính họ là đấng tạo hóa. (10,1981)

-Việc xưng tội hàng tháng sẽ là phương thuốc trị liệu cho giáo hội phương Tây. Mỗi người hãy chuyển giao thông điệp này cho phương Tây. (6/8/82)

WHO DOES OUR LADY SAY SHE IS? MẸ MARIA NÓI MẸ LÀ AI?
-Mẹ đến bởi vì nơi đây có nhiều người chân thành tin tưởng. (26/6/81)

-Các con thân mến, Mẹ chọn giáo xứ này vì ở đây đặc biệt và khác những nơi khác. Và Mẹ ban những ơn lành lớn lao cho những ai cầu nguyện với trái tim. (6/2/86)

WHY IS OUR LADY APPEARING ON EARTH AT THIS TIME?-TẠI SAO ĐỨC MẸ MARIA HIỆN RA TRÊN TRÁI ĐẤT VÀO THỜI NÀY?
-Mẹ muốn ở với các con để hoán cải nhân loại và hòa giải toàn thế giới. (26/6/81)

-Mẹ đến để kêu gọi thế giới hãy hoán cải lần chót. Sau đó, Mẹ sẽ không còn hiện ra trên trái đất nữa. (2/5/82)

-Mẹ đến để nói cho thế giới rằng Chúa là sự thật; Ngài hiện hữu. Niềm hạnh phúc và sự sung mãn của đời sống là ở trong Chúa. Mẹ đến đây với tính cách là Nữ Vương Hòa Bình để nói cho thế giới biết rằng hòa bình cần thiết cho sự cứu rỗi của thế giới. Trong Chúa, con người tìm thấy niềm vui thật và hoà bình thật sự đến. (16/6/83)

-Mẹ muốn ban cho các con các thông điệp như chưa bao giờ có trong lịch sử, từ khi khởi đầu cho đến bây giờ. (4/4/85)

-Mẹ kêu gọi mỗi người trong các con hãy quyết định cho Chúa và chống lại Satan. Mẹ là Mẹ của các con, và vì thế, Mẹ muốn hướng dẫn tất cả các con đến sự thánh thiện hoàn toàn. Mẹ muốn từng người các con được hạnh phúc nơi trần gian và ở với Mẹ trên Thiên Đàng. Các con thân mến, đó là lý do mà Mẹ đến đây, và đó cũng là niềm ao ước của Mẹ. (25/5/87)

-Do đó, sự hiện diện của Mẹ nơi đây là để hướng dẫn các con đến con đường mới, con đường của sự cứu rỗi. Vì thế, Mẹ kêu gọi các con mỗi ngày hãy hoán cải, nhưng nếu các con không cầu nguyện thì không thể nói rằng mình đang hoán cải. Mẹ cầu nguyện và cầu bầu cho các con trước Chúa để xin ơn bình an: trước hết, bình an trong trái tim các con, và rồi hòa bình chung quanh các con, để Chúa có thể là sự bình an của các con. (25/6/92)

WHY IS OUR LADY REMAINING SO LONG?-TẠI SAO ĐỨC MẸ LẠI Ở QUÁ LÂU?
-Những ngày này, Satan đang tỏ lộ chính hắn một cách đặc biệt trong giáo xứ này. Hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện để kế hoạch của Chúa được thực hiện và mọi việc của Satan phải chấm dứt trước vinh quang của Chúa. Mẹ đã và đang ở với các con lâu như vậy để Mẹ có thể giúp đỡ trong cơn thử thách của các con. (7/2/85)

-Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy suy niệm lý do tại sao Mẹ lại ở với các con lâu như vậy. (17/7/86)

-Các con biết rằng Mẹ muốn hướng dẫn các con trên dường thánh thiện, nhưng Mẹ không muốn ép các con phải nên thánh. Mẹ ao ước rằng mỗi người các con sẽ tự giúp mình và giúp Mẹ bằng sự từ bỏ chính mình, để rồi Mẹ có thể dần dần hướng dẫn các con đến sự thánh thiện. Vì thế, hỡi các con thân mến, Mẹ không muốn ép các con nghe các thông điệp. Nhưng bằng chứng Mẹ ở đây với các con quá lâu là dấu hiệu chứng tỏ Mẹ thương yêu các con vô cùng. (9/10/86)

-Các con thân mến, các con biết vì lợi ích của các con mà Mẹ ở đây rất lâu để Mẹ có thể dạy các con làm cách nào để tiến bộ trên con đường nên thánh. Do đó, hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện không ngừng, và sống tinh thần các sứ điệp mà Mẹ đang ban cho các con. Mẹ làm điều này vì tình yêu lớn lao mà Mẹ dành cho Chúa và cho các con. (1/1/87)

-Các con thân mến, đây là lý do mà Mẹ hiện diện ở giữa các con một thời gían dài: để hướng dẫn các con trên con đường của Chúa Giêsu. Mẹ muốn cứu các con và, qua các con, Mẹ muốn cứu thế giới. (30/7/87)

WITNESS-CHỨNG NHÂN:
-Chuyên chở các thông điệp của Mẹ ban với lòng khiêm nhường, khi nhìn thấy các con hạnh phúc, người ta sẽ muốn giống như các con. (7, 1985)

-Hãy yêu mến. Nếu các con không yêu mến, các con không thể chuyển giao chứng từ. Các con không thể làm chứng cho Mẹ hay cho Chúa Giêsu được. (6/6/86)

-Hãy trở nên sự phản chiếu của Chúa Giêsu. Bằng cách ấy, các con sẽ là chứng nhân của Ngài trong đời sống các con. Nhưng các con không thể là người chứng của Chúa Giêsu nếu không có lời cầu nguyện. (15/2/88)

-Hãy làm chứng bằng đời sống các con; hy sinh đời sống của mình cho sự cứu rỗi của thế giới. (25/2/88)

-Chúa ban cho các con hồng ân là sự thánh thiện. Hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu được thêm và thêm nữa, và bằng cách ấy, các con sẽ có thể làm chứng cho Chúa bằng đời sống của các con. (25/9/88)

-Mẹ kêu gọi mỗi người hãy sống tinh thần các thông điệp mà Mẹ ban, và hãy làm chứng bằng đời sống của các con. (16/1/89)

-Mẹ mời gọi các con hãy trở nên các tông đồ của tình yêu và công chính. Trong thế giới bất an này, hãy làm chứng cho Chúa và tình yêu của Ngài, và Chúa sẽ chúc lành và ban cho các con những gì mà các con tìm kiếm nơi Ngài. (25/10/93)

-Hãy cầu nguyện để có thể hiểu rằng tất cả các con, qua cuộc sống và gương sáng, nên hợp tác trong công cứu chuộc. Hỡi các con nhỏ, Mẹ muốn tất cả mọi người hãy hoán cải và nhìn thấy Mẹ và Con của Mẹ là Chúa Giêsu trong các con. Mẹ sẽ cầu bầu cho các con và giúp các con trở nên ánh sáng. (25/5/96)

-Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy hiểu ơn Thiên Triệu Ki-Tô Giáo của các con. Hỡi các con nhỏ, Mẹ đã và đang hướng dẫn các con qua thời kỳ ân huệ để các con có thể ý thức được ơn Thiên Triệu mà Chúa đã ban cho các con. Các Thánh tử đạo chết để chứng minh rằng: “Tôi là người Ki-Tô hữu, và tôi yêu mến Chúa trên hết mọi sự khác.” Hỡi các con nhỏ, hôm nay, Mẹ cũng mời gọi các con hãy vui mừng và là người Ki-Tô hữu vui tươi, có trách nhiệm, và ý thức rằng Chúa đã kêu gọi các con một cách đặc biệt để sống vui vẻ và hướng đôi tay đến những ai không có đức tin, và qua các gương sáng của cuộc sống các con, họ có thể nhận được đức tin và tình yêu dành cho Chúa. (25/11/97)

-Cầu nguyện một cách đặc biệt cho những ai không biết đến tình yêu của Chúa, và làm chứng bằng đời sống của các con để rồi họ có thể cũng biết Chúa và tình yêu vô lường của Ngài. (25/2/2000)

-Mẹ đang kêu gọi các con trở nên tông đồ của Mẹ. (18/3/2000)

WORK FOR THE CHURCH-LÀM VIỆC CHO GIÁO HỘI:
-Hôm nay, Me muốn kêu gọi các con hãy làm việc cho giáo hội. Mẹ yêu thương các con như nhau, và Mẹ ao ước các con cùng làm việc càng nhiều càng tốt. Hỡi các con thân mến, các con có thể làm việc cho giáo hội nhưng các con không muốn, bởi các con cảm thấy các việc ấy nhỏ mọn và khiêm nhường. Các con cần can đảm, và với các đóa hoa nhỏ, các con hãy làm phần vụ của mình cho giáo hội và cho Chúa Giêsu để ai ai cũng hạnh phúc. (31/10/85)

-Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ cũng ao ước tất cả các con trở nên tích cực trong thời kỳ này là thời gian các con liên kết với Thiên Đàng qua Mẹ một cách đặc biệt. (25/5/96)

-Hôm nay, Mẹ một cách đặc biệt, Mẹ mời gọi các con hãy mở tâm hồn cho Chúa, Đấng Tạo Hóa và trở nên tích cực hơn. Hỡi các con nhỏ, Mẹ mời gọi các con hãy nhìn xem ai là người cần các con giúp đỡ về tâm linh hay vật chất. Bằng gương sáng của mình, các con sẽ là đôi tay nối dài của Thiên Chúa mà nhân loại đang tìm kiếm. Chỉ bằng cách ấy, các con sẽ hiểu rằng các con được kêu gọi để làm chứng và trở nên những người vui mừng chuyên chở Lời Chúa và tình yêu của Ngài. (25/2/97)

-Mẹ muốn cám ơn các con và linh hứng các con làm việc thêm cho Chúa và vương quốc của Ngài với tình yêu và quyền năng của Chúa Thánh Thần. (25/8/2000)

WORKS OF MERCY-CÔNG VIỆC CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT:
-Các con hãy dậy sớm, một số đi học, số khác đi làm, một số nữa thì giúp người nghèo như giúp chính mình, và cũng giúp những ai cần sự trợ giúp. (18/1/84)

-Hãy tiếp tục giúp đỡ người nghèo, người bịnh và hãy cầu nguyện cho người chết. (31/1/84)

-Đừng khinh bỉ nhìn những người xin các con một mẩu bánh mì. Đừng đuổi họ đi khỏi bàn tiệc ăn của các con. Hãy giúp đỡ họ và Chúa sẽ giúp đỡ các con. Có lẽ bằng cách ấy, Chúa sẽ nghe lời xin của các con và Ngài sẽ ban các ơn lành để ghi ơn các con. (28/1/87)

-Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy làm việc của lòng thương xót với tình mến, và với tình yêu mà các con dành cho Mẹ và cho các anh chị em của các con. (25/11/90)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Các Kinh Nguyện # 7, Kinh Thánh Antôn (9/14/2008)
Lộ Đức, Sự Hiện Diện Mênh Mông Của Mẹ (9/13/2008)
Quang Cảnh Hành Hương Mẹ Lộ Đức Tháng 9 Năm 2008 (9/12/2008)
Lộ Đức: Một Phép Lạ Vĩ Đại Đã Xảy Ra (9/12/2008)
Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai, Giáo Phận Bùi Chu, Được Nâng Lên Hàng Vương Cung Thánh Đường (9/11/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 200: Ðức Hồng Y Tonini: “mễ-du Là Việc Làm Của Chúa Thánh Thần (9/9/2008)
Tin/Bài khác
Thái Hà Ngày 8.9.2008: Mừng Sinh Nhật Mẹ (9/8/2008)
Buổi Chào Đời Muôn Phúc Lộc Của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (9/8/2008)
Mung Sinh Nhật Mẹ: Giáo Dân Việt Nam Đặc Biệt Tôn Kính Đức Mẹ (9/7/2008)
Ngày 8 Tháng Chín: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ (9/7/2008)
Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Ngày 8/9 (9/7/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768