MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 5: Mirjana (9)
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 10-2008

MĐLC Chương 5: Mirjana (9)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Thông Điệp


120. H: Mirjana, Đức Mẹ muốn gì?

Đ: Mẹ đến đây kêu gọi toàn thể thế giới hãy quay về cùng Thiên Chúa.

H: Đức Mẹ yêu cầu những gì?

Đ: Người nói: “Tiên vàn Mẹ xin hết thảy chúng con hãy giúp Mẹ. Hãy cầu nguyện cho chính mình và cho người khác. Hãy ăn chay cho chính mình và cho người khác. Mẹ không xin gì thêm. Chỉ cần cầu nguyện và ăn chay”.

H: Người không xin thêm gì khác sao?

Đ: Đối với các kẻ tin, cầu nguyện chính là cách sống của chúng ta. Những ai cầu nguyện tất sẽ thành những tấm gương sống động về tình yêu, về lòng thương xót và về lòng nhân hậu của Thiên Chúa cho những kẻ không tin. Chính niềm vui, sự bình an và sự sung mãn của người tin, là bằng chứng sự hiện hữu của Thiên Chúa. Tín hữu phải trở nên những tấm gương. Đức Mẹ nhắc lại nhiều lần rằng: mọi sự đều có thể được nhờ lời cầu nguyện, kể cả thoát khỏi chiến tranh.


121. H: Có nhiều người cầu nguyện siêng năng nhưng các chuyện chẳng lành vẫn xảy ra. Cô có biết tại sao lại như thế?

Đ: Thánh Ý Thiên Chúa là tiêu chuẩn duy nhất có giá trị. Đây không phải ý kiến của tôi đâu. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, ta luôn luôn phải thưa: “Lạy Thiên Chúa thân yêu, nguyện cho Ý Chúa thực hiện, chứ đừng theo ý con”. Đức Mẹ đã cho chúng tôi được thấy Chúa Giêsu, Con của Người, đang chịu khổ nạn. Chúa đau đớn lắm! Bao chuyện chẳng lành đã đổ xuống thân Ngài. Thế mà Ngài vẫn vâng phục Thánh Ý Cha chúng ta.(n)

H: Mirjana, cô có biết ý muốn của Chúa Cha đối với Chúa Giêsu không?

Đ: Cũng 1 ý muốn như Cha muốn cho chúng ta - đó là yêu mến Cha hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu tha nhân như chính mình.

H: Làm sao cuộc đóng đinh lại là Thánh Ý Thiên Chúa, cô có biết không, Mirjana?

Đ: Những kẻ đóng đinh Chúa Giêsu cũng là con cái của Cha chúng ta. Họ không biết việc họ đang làm, như Chúa Giêsu đã cắt nghĩa cho ta hiểu điều đó, lúc Chúa bị treo trên thập giá. Họ mù quáng không thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Chúa Giêsu đã làm vinh hiển cho Cha chúng ta - Đấng sáng tạo và hằng bảo tồn hết thảy mọi người, mọi vật, mọi nơi và mọi sự - bằng cách yêu thương các con cái của Cha mình, cả khi họ đóng đinh Ngài. Chúa Giêsu đã chịu khổ và chết trong im lặng, trong vâng lời và yêu thương đối với hết thảy các con cái của Chúa Cha.(o)

H: Tại sao Chúa chấp nhận chịu hành hạ dường ấy?

Đ: Vì Ngài đảm nhận lấy mọi tội lỗi vào mình.

H: Có phải Thánh Ý Thiên Chúa là chấp nhận sự ngược đãi đến từ các anh em, chị em chúng ta không?

Đ: Thiên Chúa không hề muốn các con cái mình ngược đãi lẫn nhau. Đấy là tội lỗi. Khi sự ngược đãi xảy ra, tất có bàn tay Satan nhúng vào.


122. H: Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn mọi đau khổ, thậm chí cả sự chết, phải không Mirjana?

Đ: Tình yêu Thiên Chúa bền vững thiên thu. Người mời gọi chúng ta hãy yêu thương như vậy.

H: Mirjana, như vậy là Thiên Chúa mời gọi hết thảy chúng ta trở nên những người yêu vĩ đại?

Đ: Thiên Chúa là Đấng yêu thương vĩ đại. Chúng ta là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Đức Mẹ nói: “Thiên Chúa là tình yêu”. Nhưng chúng ta lại có khả năng ngăn chặn tình yêu của Người. Chúng ta có thể từ chối nó.


123. H: Cô có nói là cầu nguyện và ăn chay sẽ đập tan quyền lực Satan và sẽ biến đổi thế giới mà chúng ta biết quá rõ. Cô còn nói là cầu nguyện và ăn chay sẽ làm cho các người vô tín trở lại, kể cả những người tự xưng là có niềm tin cũng như những kẻ cho mình là vô tín ngưỡng. Điều này sẽ xảy ra thời chúng ta còn sống hay sao?

Đ: Đúng thế, bởi vì chúng ta sẽ cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho chúng ta có cuộc sống lâu dài. Sơ Lucia (thị nhân ở Fatima) quả thật đang hưởng trường thọ.(p)


124. H: Cô có biết hiện nay, nhiều người vẫn tin rằng chả có ma quỉ, chả có Đức Mẹ, chả có Thiên Chúa gì cả?

Đ: Có đấy. Tôi được biết nhiều người như vậy ở ngay nơi tôi đang sống và lớn lên. Sarajevo là 1 thành phố mà người ta chủ trương vô tín ngưỡng (......).

H: Cô có biết họa chăng những người vô tín kiểu đó rồi sẽ trở lại không?

Đ: Nhiều người vô tín kiểu đó đang quay trở lại. Còn nhiều người nữa cũng sẽ trở lại.

H: Mirjana, còn những kẻ không chịu trở lại, liệu họ có sa hỏa ngục hay họ cũng có thể về thiên đàng.

Đ: Bà có thể hỏi chuyện này với Đức Mẹ. Tôi thì không biết chắc.

H: Mirjana, theo cô, điều gì sẽ xảy ra cho những kẻ không tin vào Thiên Chúa.

Đ: Tôi không rõ. Đức Mẹ nói ta đừng bao giờ xét đoán 1 ai. Mẹ 1 mực yêu thương, dạy dỗ, hướng dẫn. Duy 1 mình Chúa xét xử.

Hỏa Ngục, Thiên Đàng, Luyện Ngục(p bis)


125. H: Mirjana, cô đã xem thấy hỏa ngục?

Đ: Không. Tôi không muốn thấy hỏa ngục.

H: Thế Đức Mẹ có đề nghị cho cô được xem thấy hỏa ngục không?

Đ: Có, Mẹ có đề nghị. Mẹ cho tôi được lựa chọn. Tôi đã chọn không muốn có kinh nghiệm gì về hỏa ngục.

H: Cô có biết chắc mình sẽ không sa hỏa ngục?

Đ: Không 1 ai có thể chắc chắn. Tôi hằng cầu nguyện mỗi ngày cho được đầy sức mạnh của Thiên Chúa. Tự sức mình, tôi chẳng làm được gì. Tôi lệ thuộc vào tình yêu Thiên Chúa và vào lòng thương xót của Người về mọi phương diện.

H: Có lần cô hỏi Đức Mẹ rằng: Tại sao Thiên Chúa có thể nhẫn tâm ném người ta vào hỏa ngục đời đời, vì cô nghĩ rằng 1 người bị tù bởi đã phạm pháp, thì cũng chỉ bị tù ít lâu rồi được tha. Còn xuống hỏa ngục thì đời đời. Đức Mẹ cho cô biết: người sa hỏa ngục không còn nghĩ tốt về Thiên Chúa. Họ nguyền rủa Chúa mỗi ngày mỗi hơn. Cô còn hỏi: người sa hỏa ngục, Chúa có nghe họ cầu nguyện không. Đức Mẹ cho cô biết người ở trong hỏa ngục không hề cầu nguyện gì hết. Ngược lại, họ trách mắng, đổ lỗi cho Thiên Chúa đủ điều. Họ mang hỏa ngục ngay trong họ và thực tế họ thành 1 với hỏa ngục. Họ thường gây tranh chấp, hỗn loạn, gây gỗ mất bình an. Họ căm thù Thiên Chúa trong 1 trạng thái luôn giận dữ. Họ đau đớn, nhưng lại từ chối không chịu chạy đến cùng Thiên Chúa cầu xin giúp đỡ hay để được giảm nhẹ đau đớn. Tại sao họ không muốn cầu nguyện?

Đ: Vì họ ghét Thiên Chúa.

H: Đức Mẹ có nói gì về những người trên trần không tin Thiên Chúa và ghét Người, trách cứ, đổ lỗi cho Người vì mọi chuyện chẳng lành họ gặp phải không?

Đ: Có đấy. Chính vì thế mà Mẹ có mặt ở đây. Mẹ van nài mọi người trên trái đất hãy quay về cùng Thiên Chúa và ăn năn hối cải. Mẹ là mẹ của tất cả mọi người, Mẹ không muốn có 1 người con nào của Mẹ phải sa hỏa ngục.

H: Điều gì xảy ra cho kẻ từ khước ăn năn hối cải, quay về cùng Thiên Chúa, hòa giải với anh em, chị em mình?

Đ: Họ sẽ phải chịu hình phạt, hình phạt kinh khủng do bởi sự chọn lựa ấy của họ.

H: Đức Mẹ có nói với cô về điều ấy sao?

Đ: Có. Chính vì thế mà Đức Mẹ khóc. Mẹ van xin chúng ta cầu nguyện cho người vô tín, hầu họ có thể nhận ra được tình yêu Thiên Chúa đối với tất cả các con cái Người. Người yêu mến tất cả những gì Người đã dựng nên.

H: Cô có được biết khi nào cô sẽ chết không?

Đ: Không.


126. H: Cô đã thấy thiên đàng?

Đ: Vâng.

H: Cô nghiệm thấy thiên đàng ở trong tim hay là thấy thật bằng mắt?

Đ: Tôi thấy thiên đàng tận mắt.

H: Cô thấy gì?

Đ: Thiên đàng xuất hiện như 1 cuốn phim video đang chiếu trước mắt tôi. Tôi xem thấy nhiều người, cả nam lẫn nữ, ai ai cũng khoẻ mạnh. Tôi để ý thấy mặt họ rạng rỡ 1 thứ ánh sáng bên trong, tỏ ra họ hạnh phúc vô biên. Cây cỏ xanh tươi tuyệt vời, còn bông hoa, đẹp không bút nào tả xiết. Hoàn toàn khác hẳn những gì ta biết trên trần gian. Anh sáng cũng rực rỡ hơn. Thiên đàng đẹp đẽ không thể nào so sánh với bất cứ cái gì ta thấy trên trần gian.

H: Các đấng ở đó có thân xác không?

Đ: Có.

H: Họ đang làm gì khi cô thấy họ?

Đ: Lúc ấy, tôi thấy họ đang đi dạo chơi trong 1 cái vườn rất đẹp. Họ có đủ mọi sự. Họ không có nhu cầu hoặc muốn gì khác nữa. Họ hoàn toàn đầy đủ, sung mãn.

H: Các đấng có thấy cô không?

Đ: Tôi thấy họ, đó là 1 thị kiến mà. Tôi không chần chừ đó lâu.

H: Tại sao Đức Mẹ lại muốn cô thấy thiên đàng?

Đ: Mẹ nói với tôi rằng nhiều người ngày nay không tin có thiên đàng. Mẹ bảo Thiên Chúa đã chọn 6 thị nhân chúng tôi để trở thành khí cụ tình yêu và lòng thương xót của Người. Cá nhân tôi đã mục kích thiên đàng. Thiên đàng có thật. Tôi đã thấy. Những ai trung thành với Thiên Chúa đến cùng, sẽ thấy thiên đàng như phần thưởng cho sự trung tín của họ.


127. H: Tại sao có 1 số người xem ra chăm lo thực thi ý Chúa, lại phải chịu đau khổ đến thế? Chính bản thân Đức Mẹ cũng bị đau khổ ghê gớm khi Mẹ đứng dưới chân Thập giá.

Đ: Mẹ được đầy tràn tình yêu Thiên Chúa, đầy tràn bình an và sức mạnh Thiên Chúa. Khi làm theo Thánh Ý Chúa, thì có tình yêu và sự bình an ngay cả giữa những thống khổ gay gắt nhất mình phải chịu.

H: Sao cô biết?

Đ: Đức Mẹ đã chia sẻ điều ấy với tôi. Hàng ngày, tôi cầu nguyện xin ánh sáng để nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa và xin sức mạnh để vâng phục Thánh Ý Người.

H: Nhưng liệu cô có luôn luôn nhận biết và vâng phục Ý muốn Thiên Chúa không?

Đ: Không đâu. Tôi là 1 kẻ tội lỗi. Khi tôi sa ngã, tôi biết rõ là mình chưa cầu nguyện đủ và đã không vâng phục.


128. H: Cô làm gì khi cô phạm tội?

Đ: Tôi đi xưng tôi và được thêm sức mạnh do phép bí tích ban để giúp tôi lánh tội. Đức Mẹ bảo phải luôn luôn cầu nguyện để có ơn Chúa. Đích thân Mẹ cùng với các thiên thần của Người bảo vệ chúng ta.

H: Ivanka thường nói về Đức Mẹ là Nữ Vương các thiên thần.

Đ: Bao giờ Mẹ hiện đến cũng có các thiên thần, nhưng chúng ta phải ưng nhận để Mẹ nâng đỡ thì mới nghiệm được sự nâng đỡ của Người.

H: Tại sao thế?

Đ: Đức Mẹ quá khiêm nhường, Người không muốn áp đặt gì trên chúng ta. Người chỉ đến khi được mời.


129. H: Cô đã thật sự xem thấy luyện ngục à?

Đ: Dạ có.

H: Đó có phải là 1 nơi không?

Đ: Đúng vậy.

H: Đó có thuộc về 1 phần địa lý nào trong phạm vi địa cầu của chúng ta hay là 1 nơi nào khác?

Đ: Tôi thấy đó là 1 nơi chốn. Nhiều người đang ở đó. Họ chịu đau đớn vô cùng.

H: Đau đớn loại nào?

Đ: Đau đớn thể xác.

H: Nơi đó ở đâu?

Đ: Tôi không rõ. Ở luyện tội có nhiều mức độ hoặc cấp bậc. Ai cầu nguyện nhiều khi còn sống, sẽ được ở cấp cao hơn trong luyện ngục.

H: Ở đó có bao nhiêu mức độ?

Đ: Mức độ thấp nhất thì gần với hỏa ngục nhất, đau đớn ở đây rất mạnh mẽ. Mức độ cao nhất thì gần với thiên đàng, ở đấy đau đớn ít hơn. Ở mức độ nào là tùy thuộc sự trong sạch nhiều ít của linh hồn.

H: Những người đang ở đó thuộc loại nào? Già, trẻ, mập, ốm?

Đ: Họ là những người bình thường, thuộc đủ mọi thành phần. Ở đó họ đau đớn phần thể xác rất nhiều.

H: Cô có thể diễn tả sự đau đớn cô đã nhìn thấy chăng? Có giống như người bị phong hủi hay cái gì tương tự?

Đ: Tôi đã thấy họ đang run rẩy, giãy giụa và quằn quại vì đau đớn.


130. H: Họ có lạnh không? Nơi đó có lạnh lẽo không?

Đ: Tôi chỉ được nhìn nơi đó 1 lát thoáng qua. Bản thân tôi không cảm giác được nhiệt độ ra sao. Đức Mẹ đang ở bên tôi. Người bảo rằng: Người muốn tôi xem thấy luyện tội vì có nhiều người trên trái đất giờ đây không biết gì về luyện tội.

H: Phải chăng ngày nay có nhiều người đã lãng quên mất công lý của Thiên Chúa?

Đ: Trước Nhan Thiên Chúa không thể có gì tồn tại, trừ tình yêu tinh ròng, cho nên sự công chính, thánh khiết của Thiên Chúa sẽ tẩy trừ dù chỉ 1 chút bợn nhơ. Chính vì thế mà có luyện hình.

H: Mirjana, có phải cô có ý nói luyện tội là khí cụ để thi hành công lý của Thiên Chúa? Chúng ta đã được học hỏi về công lý của Thiên Chúa, nó không giống công lý loài người, vì nơi Thiên Chúa không hề có sự độc ác. Độc ác là thuộc tính của kiêu ngạo.

Đ: Đức Mẹ có nói: Thiên Chúa là tình yêu tinh ròng, thuần túy là tình yêu.

H: Những người trong luyện tội có kêu la không?

Đ: Tôi không nghe tiếng họ. Tôi chỉ xem thấy họ thôi.

H: Họ ở luyện tội bao lâu?

Đ: Tôi không biết. Chỉ biết Đức Mẹ xin ta cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện tội. Đức Mẹ nói với tôi các linh hồn ấy rời luyện tội vào thiên đàng nhiều nhất vào lễ Giáng Sinh.


131. H: Tại sao Đức Mẹ muốn cô xem thấy luyện tội?

Đ: Mẹ bảo có biết bao nhiêu người đã chết mà hoàn toàn bị người thân thích bỏ rơi. Còn chính kẻ đang ở trong luyện ngục thì không thể tự lo cho mình. Họ hoàn toàn tùy thuộc vào sự cầu nguyện và hy sinh của những người quảng đại sống ở dương gian còn tưởng nhớ đến họ. Đức Mẹ hy vọng rằng con cái của Mẹ sẽ giúp đỡ các linh hồn nơi luyện tội bằng lời cầu nguyện, ăn chay và các việc đền tội này nọ, chỉ cho các linh hồn khốn khổ với ý đền bồi thay cho họ.

131 bis. H: Mirjana, tại sao những người sống ở dương thế lại phải đền bồi cho những người đã qua đời?

Đ: Bởi vì những người chết không còn có tự do như hồi họ ở thế gian (x. ct 12). Họ chẳng còn thể xác. Họ không còn khả năng sửa chữa lại những gì họ đã làm khi còn mang thân xác, tỉ như: xúc phạm hoặc làm hại tới mình hay tới kẻ khác. Vào ngày 24-7-1982, Đức Mẹ nói: “Chúng ta về trời với trọn vẹn ý thức, như chúng ta đang có bây giờ. Khi giờ chết đến, chúng ta y thức được linh hồn lìa khỏi xác. Thật là sai lầm khi dạy dân chúng rằng: chúng ta đầu thai lại nhiều lần hết kiếp này đến kiếp khác và nhập vào những thể xác khác nhau. Người ta chỉ sinh ra 1 lần duy nhất. Thể xác này bởi đất mà ra, sẽ tan rữa sau khi chết.(q) Nó sẽ không bao giờ hồi sinh trở lại cuộc sống con người nữa. Người ta sẽ nhận 1 thân xác biến hình đổi dạng (a transfigured body). Ai đã làm vô số điều ác trong đời mình, vẫn có thể về trời thẳng tắp, nếu như kẻ ấy xưng tội, thực tình ăn năn về những gì mình đã làm và rước Mình Thánh Chúa vào lúc cuối đời của họ” (x. R. Laurentin).

H: Người trộm lành chết gần bên Chúa Giêsu, là vị thánh đầu tiên được tuyên phong, phải thế không Mirjana?

Đ: Đích thân Chúa Giêsu hứa thiên đàng cho ông ta ngay hôm ấy.


132. H: Mirjana, làm sao lời cầu nguyện và việc đền tội của những người còn sống giúp đỡ được cho những kẻ đã qua đời?

Đ: Đức Mẹ giải thích rằng các lời cầu nguyện và việc đền tội của những kẻ còn sống khả dĩ làm mềm những tấm lòng chai cứng, làm chảy trái tim sắt đá. Khi những trái tim sắt đá của các con cái Thiên Chúa đã tan chảy rồi, lúc đó họ có thể có tình yêu lớn lao, ngay cả trên cõi đất này.

H: Mirjana, phải chăng các linh hồn khốn khổ trong luyện tội có thể nhìn thấy chúng ta ở trần gian? Cô biết gì về điều ấy không?

Đ: Họ có thể xem thấy những người thân yêu của họ trong những lúc chúng ta cầu nguyện cho họ mà nêu đích danh họ ra.(r)

H: Ivan nói với tôi Đức Mẹ bảo các linh hồn đó rất cô độc và đích thân Mẹ thường lui tới đó để an ủi họ.

Đ: Chúng ta cũng có thể ủi an họ bằng lời cầu nguyện và các hy sinh của ta.

H: Mirjana, cô có cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội chăng?

Đ: Có. Tôi đã dâng hiến cả cuộc đời tôi cho Đức Mẹ vì phần ích của những kẻ vô tín.

H: Tại sao Mirjana?

Đ: Vì tôi biết điều gì đang chờ đợi họ. Đức Mẹ xin các con cái trung tín của Người hãy tận hiến đời mình cho Người, hãy cầu nguyện ăn chay và làm việc đền tội, ngõ hầu hết mọi người đều đạt được Nước Trời.


133. H: Cuộc Hiện Ra này chỉ dành riêng cho các người tín hữu hay sao?

Đ: Không đâu. Mẹ hiện ra cho hết mọi người trên khắp trái đất. Ai ai trên mặt đất này cũng sẽ có vai trò của mình khi nào các bí mật được mở ra. Nhiều người giờ đây đã biết vai trò của mình trong cuộc Hiện Ra này, cũng như tôi đây. Sẽ có nhiều đau khổ. Những kẻ nghe theo các thông điệp của Đức Mẹ sẽ gặp ngược đãi, bức bách, nhưng cuối cùng thì mọi cái đều tốt đẹp cả và phần thưởng thì rất lớn lao. Chúng rất đáng để ta chịu bất cứ đau khổ và ngược đãi nào.

H: Đức Giám Mục rồi ra sẽ có tin vào sứ điệp của Đức Mẹ không?(s)

Đ: Đức Mẹ mong muốn chúng ta cầu nguyện cho Đức Giám Mục, yêu mến và vâng lời Ngài. Thánh Ý Thiên Chúa luôn luôn sẽ được thực hiện. Có đôi khi phải xảy ra nhiều đau khổ, bởi lẽ, ý chí tự do của con người là 1 sự ủy thác thánh thiêng của Thiên Chúa cho con người (vì thế, con người muốn làm gì tùy ý mình).


134. H: Ý muốn tự do của con người là 1 sự ủy thác thánh thiêng của Thiên Chúa ư?

Đ: Thưa vâng. Song có nhiều người đã lạm dụng sự ủy thác thánh thiêng đó.

H: Tại sao? Tôi đoán có lẽ là do người ta mê muội. Không có ai lại cố tình lạm dụng sự ủy thác thánh thiêng của Thiên Chúa.

Đ: Chúa Giêsu, trên cây thập giá đã nói điều đó: “Lạy Cha, xin thứ tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Cần phải cầu nguyện nhiều mới có thể cân nhắc được tất cả các điều bí nhiệm đó.

H: Mirjana, cô có biết sự đau khổ cũng là thành phần trong chương trình Thiên Chúa không?

Đ: (Chính vì thế) bất vâng phục chương trình của Thiên Chúa mới gây ra đau khổ.


135. H: Thiên Chúa hẳn có ý định cho hết mọi con cái của Người về thiên đàng?

Đ: Thưa đó chính là ý định của Người. Cho những ai yêu mến Thiên Chúa thì mọi sự đều hợp công làm thành tốt đẹp thay thảy, kể cả đau khổ.

H: Mirjana, điều này đòi hỏi đức tin mạnh lắm! Càng chịu khổ bao nhiêu, càng phải tin tưởng nhiều hơn bấy nhiêu.

Đ: Vì thế mà Đức Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện cho có được 1 đức tin mạnh mẽ. Lòng tin của chúng ta phải mãnh liệt hơn sự chết. Những ai hiểu biết tình yêu Thiên Chúa, tin cậy vào tình yêu Người, họ được hoàn toàn bình an.

H: Để cảm nghiệm được sự bình an nói trên, cần phải làm gì? Cô có biết không, Mirjana?

Đ: Cần phải tin vào tình yêu Thiên Chúa, trông cậy vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa, yêu mến Thánh Ý Người, lúc đó ta sẽ mạnh mẽ đủ để vâng phục Ý muốn của Người, dù bất kỳ điều gì xảy ra trong suốt cuộc đời ta.

H: Mirjana, làm cách nào chúng ta biết được Ý muốn Thiên Chúa?

Đ: Đức Mẹ bảo: chúng ta có thể nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa qua đức tin, qua Kinh Thánh, sự cầu nguyện, tuân giữ các giới răn, qua Giáo Hội và mọi quyền bính hợp pháp.

135 bis. H: Trước khi chấm dứt, Mirjana, cô có điều gì đặc biệt muốn chỉ bảo không?

Đ: Có. Xin bà cảnh giác người ta về quyền lực của Satan. Nó muốn giựt thiên đàng khỏi tay chúng ta. Xin bảo họ hãy cầu nguyện và ăn chay. Hãy nói với họ: Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô lường vô hạn. Bảo họ rằng không có gì ở trần gian có giá trị ngoại trừ nó dẫn đưa ta tới Thiên Chúa. Bảo họ rằng Thiên đàng mới là nhà thật của ta. Không có đau khổ nào (hy sinh nào) là quá lớn để đánh đổi phần thưởng thật là Nước Thiên đàng. Tôi đã được thấy Thiên đàng, quả thật là tặng phẩm vô cùng quí giá của lòng Thiên Chúa thương loài người. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, không gì ở thế gian này đáng ta phải ân cần tiếc nuối.

(t)(n) Tại sao Chúa Cha không giảm đau đớn cho Con mình, người con chí ái luôn làm mọi điều đẹp lòng Cha? Thậm chí, còn để con phải chết, cái chết nhục nhã và khủng khiếp vì bị đóng đinh!

(o) Xin góp vào câu đáp trên 1 ý nữa: TC không muốn 1 điều dữ, xấu (tức là việc đóng đinh), song Người muốn Con Người chấp nhận sự đóng đinh người ta làm cho Ngài, chỉ vì đó là phương thế để cứu rỗi nhân loại và Đức Giêsu đã vâng lời.

(p) Chính Đức Mẹ khi hiện ra trao sứ mệnh cho sơ Lucia ở Fatima (1917) đã bảo: con sẽ sống lâu để làm chứng về các điều Mẹ trao phú cho con, để loan báo cho thế giới. Năm 1996, chị 90 tuổi.

(p bis) Cha Slovko cho biết: “Các em được xem thấy các nơi này hầu làm chứng cho ta biết là các nơi ấy có thật. Các em mô tả theo cách truyền thống vẫn quen làm, 1 cách mô tả đơn giản, ngây thơ... (x. Queen... 136-137).

(q) Chỉ có thân xác Đức Giêsu và thân xác Đức Mẹ là không bị mục nát trong lòng đất, vì đã được phục sinh ngay, hoặc được đón về trời ngay sau khi mãn cuộc sống trần thế.

(r) Dĩ nhiên họ không thấy bằng mắt, vì họ không còn thân xác. Đây là họ thấy qua Thiên Chúa. Nói cách khác: Thiên Chúa ban ơn cho họ được thấy cách siêu nhiên (x. R. Omez: có được thông giao với âm hồn không? Coll. Ecclesia. Bản Việt ngữ.

(s) Về vấn đề này, xem phụ chương 6, số 818 ở cuối sách.

(t) Lưu ý: Bởi vì các em thị kiến được cùng 1 người Mẹ dạy dỗ, dĩ nhiên rất nhiều điều các em nói, tả thuật lại đều giống nhau. Trong các chương sau, chúng tôi không muốn lặp đi lặp lại nữa, chúng tôi đặc biệt chỉ thuật lại các điều riêng của mỗi em biết hoặc cảm nhận được.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768