MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (7)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (7)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT


619. Đức Mẹ nhắc lại lời Kinh Thánh: “Ma quỉ như sư tử... lượn quanh tìm mồi cắn xé” (1Ph 5,8-9):

4-9-86: Các con yêu dấu! Hôm nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và ăn chay. Các con đều biết rằng với sự giúp đỡ của các con, Mẹ có thể làm mọi chuyện, buộc Satan không được cám dỗ mọi người làm điều xấu xa và đuổi nó ra khỏi chỗ này. Satan rình rập, gài bẫy từng cá nhân một, đặc biệt nó muốn đem sự rối loạn tới cho mỗi người các con trong mọi việc thường ngày. Hỡi các con, Mẹ yêu cầu mỗi ngày trong đời các con phải trở thành lời cầu nguyện và hiến dâng toàn thân cho Thiên Chúa. Cám ơn...


620. 11-9-86: Các con yêu dấu! Những ngày này, khi các con mừng lễ Thánh giá với niềm vui, Mẹ ước ao thánh giá của các con cũng sẽ là niềm vui. Hỡi các con yêu dấu! Hãy cầu nguyện để các con có thể chấp nhận bệnh hoạn, đau đớn với tình yêu giống như Chúa Giêsu. Duy nhất với cách đó, Mẹ mới có thể ban ơn chữa lành bệnh cho các con với niềm vui mà Chúa Giêsu cho phép Mẹ. Cám ơn...


621. Những hi sinh, hãm mình có sức đánh bại Satan:

18-9-86: Các con yêu dấu! Hôm nay, một lần nữa, Mẹ biết ơn tất cả những gì các con đã làm cho Mẹ trong những ngày này. Nhân danh Chúa Giêsu, Mẹ cám ơn các con, nhất là những sự hi sinh của các con dâng lên trong tuần rồi. Các con đừng quên rằng Mẹ muốn những hi sinh của các con để giúp các con và để tống Satan ra khỏi các con. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con lần nữa hãy dâng những sự hi sinh với lòng đặc biệt thành kính lên Thiên Chúa. Cám ơn...


622. Đức Giêsu đã ban sự bình an của Ngài, không như bình an thế gian ban cho đâu (Ga 14, 27). Nhưng mấy ai hiểu bình an ấy ra sao, do đó, cũng không hiểu được không có bình an là thế nào:

23-9-86: Các con yêu dấu! Qua sự bình an của các con, Mẹ kêu gọi các con giúp đỡ kẻ khác được thấy và bắt đầu tìm kiếm sự bình an. Các con đang ở trong bình an, bởi vậy, các con không thể hiểu được không có an bình là thế nào. Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con, để qua lời cầu nguyện và cuộc sống của các con, các con sẽ giúp tiêu diệt tất cả những gì xấu xa nơi mọi người và vạch trần sự lường gạt mà Satan đang sử dụng. Hãy cầu nguyện cho sự thật được thắng thế trong mọi tâm hồn. Cám ơn...


623. Nếu ta xem lại các chương phỏng vấn sáu thị nhân và hai người thụ khải, sẽ thấy Đức Mẹ yêu cầu họ cầu nguyện tối thiểu mỗi ngày ba tiếng đồng hồ. Tại sao vậy?

2-10-86: Các con yêu dấu! Bữa nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Các con không ý thức được sự cầu nguyện quí giá chừng nào, bởi các con không tự nhủ với mình rằng: “Bây giờ là thời điểm cầu nguyện”... “Hiện tại không có gì quan trọng đối với tôi hơn là cầu nguyện”, hoặc “Với tôi, không ai quan trọng hơn Thiên Chúa”. Các con yêu dấu! Hãy cống hiến toàn thân cho sự cầu nguyện với niềm tin yêu đặc biệt. Chỉ có phương cách đó, Chúa mới ban ân sủng của Người xuống cho các con. Cám ơn...


624. Sống thánh thiện là sự đáp trả bằng tình yêu đối với tình yêu đi bước trước (1Ga 4,10.19) của Thiên Chúa. Trong tình yêu, không thể có ép buộc:

9-10-86: Các con yêu dấu! Các con đều biết rằng Mẹ muốn dẫn dắt các con trên con đường thánh thiện, nhưng Mẹ không muốn ép buộc các con. Mẹ không muốn các con nên thánh thiện vì bị ép buộc. Mẹ muốn mỗi người các con hãy tự giúp mình và giúp Mẹ bằng những hi sinh của các con, để Mẹ có thể hướng dẫn các con thánh thiện hơn mỗi ngày. Bởi vậy, hỡi các con yêu dấu! Mẹ không muốn ép buộc các con thực hành những sứ điệp, nhưng quãng thời gian lâu dài Mẹ đến đây với các con đủ chứng tỏ tình yêu vô biên của Mẹ đối với các con, và điều Mẹ mong muốn là mỗi người các con đều nên thánh. Cám ơn...


625. Satan luôn có tham vọng bằng Thiên Chúa, chiếm địa vị độc tôn trong tâm hồn loài người:

16-10-86: Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ muốn chứng tỏ cho các con biết Mẹ yêu thương các con tha thiết dường nào! Rất tiếc Mẹ không thể giúp từng người các con đo lường tình yêu thương của Mẹ. Do đó, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và hoàn toàn đầu phục Thiên Chúa. Bởi vì Satan muốn chinh phục các con trong mọi công việc hàng ngày. Nó muốn chiếm địa vị cao nhất trong cuộc đời các con. Hỡi các con, hãy cầu nguyện không ngừng. Cám ơn...


626. Có lần Đức Mẹ nói với Jelena: “Không phải nhờ các Tổng Thống mà các con sẽ có hòa bình, song nhờ cầu nguyện” (31-12-85):

23-10-86: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Mẹ đặc biệt mời gọi các con cầu nguyện cho hòa bình. Nếu các con không cầu nguyện, Mẹ không thể giúp các con thực hiện được những thông điệp mà Thiên Chúa cho Mẹ để ban cho các con. Do đó, các con hãy cầu nguyện để hiểu được hòa bình mà Thiên Chúa ban cho các con. Cám ơn...


627. 30-10-86: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ cũng kêu gọi các con hãy nghiêm chỉnh chấp hành những sứ điệp Mẹ trao cho các con. Chỉ vì các con mà Mẹ ở đây một thời gian lâu dài để giúp các con thực hành những sứ điệp Mẹ đã trao. Do đó, hỡi các con yêu dấu! Vì yêu thương Mẹ, các con hãy sống tất cả những sứ điệp Mẹ trao cho các con. Cám ơn...


628. Cầu nguyện cho các đẳng trong luyện ngục, cũng là giúp cho chính mình nữa:

6-11-86: Hôm nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện mỗi ngày cho các linh hồn nơi lửa luyện tội. Mỗi một linh hồn ấy đều cần lời cầu nguyện và ơn của Chúa, để họ có thể đạt tới (Chúa và) tình yêu của Người. Giúp đỡ như thế, chính các con có thể tìm thấy những kẻ bầu cử mới, họ sẽ giúp các con còn đang sống hiểu rằng tất cả những gì trên thế gian này đều không quan trọng, và chỉ có một việc các con phải hướng về là Nước Trời. Bởi vậy, các con yêu dấu! Hãy cầu nguyện không ngừng, như vậy, các con có thể giúp chính bản thân các con và những linh hồn mà cầu nguyện sẽ đem lại cho họ vui mừng. Cám ơn...


629. Cầu nguyện với trọn con tim, kèm với hi sinh hãm mình, có sức giúp ta nên thánh thiện. Giống như bà Rebecca trong C.Ư, Mẹ muốn lấy tấm áo thánh thiện của anh cả Giêsu mà mặc cho ta, để Cha trên trời thấy ta giống Người Con Chí Ai của Người, mà chúc lành cho ta. (Mẹ ban thông điệp này trong nhà cha xứ, lúc Mẹ hiện ra với Marija và Jacov, thì có mặt nhiều linh mục và giáo dân từ bốn phương trên thế giới):

13-11-86: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ cũng muốn kêu gọi các con cầu nguyện với tất cả trái tim của các con và từng ngày, hãy thay đổi cho tốt hơn đời sống của các con. Đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu sống thánh thiện bằng lời cầu nguyện và sự hi sinh, vì Mẹ muốn mỗi người đã tới nơi này, nơi phát xuất dòng suối ân sủng, được về thiên đàng mang theo một món quà cho Chúa và Mẹ, đó là sự thánh thiện. Do đó, hỡi các con, hãy cầu nguyện mỗi ngày và cải tiến đời sống, để các con có thể trở nên thánh thiện. Mẹ sẽ luôn luôn ở với các con. Cám ơn...


630. Đức Mẹ muốn tình yêu phải cháy bỏng:

20-11-86: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ cũng kêu gọi các con thi hành và để tâm tới những sứ điệp của Mẹ với một tình yêu đặc biệt. Thiên Chúa không muốn thấy các con ơ thờ và thiếu quả quyết. Người muốn các con toàn tâm toàn ý theo Người. Các con đều biết rằng Mẹ yêu thương các con tha thiết, nồng nàn. Do đó, hỡi các con, hãy quyết định sống trong tình yêu, để các con có thể hiểu và cháy bừng trong tình yêu Chúa hơn mỗi ngày. Hãy quyết tâm sống tình yêu, hỡi các con, để tình yêu có thể ngự trị trong mọi người, không phải là tình yêu phàm trần, nhưng là tình yêu Thiên Chúa. Cám ơn...


631. Đối với nhiều người ngày nay, họ chỉ biết có cuộc sống đời này, và họ lo hưởng thụ nó tối đa. Đức Mẹ đến nhắc nhở rằng: không phải thế, còn có một cuộc đời sau và đời ấy là vĩnh cửu:

27-11-86: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ cũng mời gọi các con tận hiến cuộc đời các con cho Mẹ, để Mẹ có thể hướng dẫn các con với tình yêu. Mẹ yêu thương các con bằng một tình yêu đặc biệt. Mẹ muốn đem các con về thiên đàng với Chúa. Mẹ muốn các con hiểu rằng cuộc đời này rất ngắn ngủi so với cuộc sống thiên đàng. Bởi vậy, các con yêu dấu , hôm nay, hãy lại quyết định một lần nữa sống cho Chúa. Chỉ nhờ phương cách đó, Mẹ mới có thể cho các con thấy các con được Mẹ yêu dấu dường nào, và Mẹ ao ước biết bao tất cả các con đều được cứu rỗi và về thiên đàng ở với Mẹ. Cám ơn...


632. Ngoài sự hòa giải với Chúa bởi việc xưng tội, Mẹ mời gọi cầu nguyện, ăn chay và đền tội để cuộc thanh tẩy được đi vào sâu mọi ngõ ngách tâm hồn:

4-12-86: Các con thân yêu! Hôm nay, Mẹ cũng mời gọi các con sửa soạn tâm hồn trong những ngày này (mùa Vọng), khi mà Thiên Chúa sắp sửa thanh tẩy các con khỏi tất cả những tội lỗi trong (cuộc đời) quá khứ của các con một cách đặc biệt. Việc ấy, các con không thể làm được một mình, vì lý do đó, Mẹ tới đây để giúp các con. Hãy cầu nguyện! Chỉ nhờ phương cách đó, các con sẽ hiểu được tất cả những cái xấu đang ở trong tâm hồn các con, hãy trao chúng cho Chúa, để Người có thể thanh tẩy hoàn toàn trái tim các con. Vậy, các con yêu dấu! Hãy cầu nguyện không ngừng và sửa soạn tâm hồn các con bằng sự đền tội và ăn chay. Cám ơn... (x. lại số 572).


633. Xem lại số 579-81. Đây Đức Mẹ dạy làm thế nào để cảm nghiệm được niềm vui của lễ Giáng Sinh:

11-12-86: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện đặc biệt trong mùa này, để có thể cảm nghiệm được niềm vui gặp gỡ Chúa Giêsu mới sinh ra. Mẹ ước ao các con sống những ngày này như Mẹ đã sống, đã cảm nghiệm (trong hân hoan). Mẹ ao ước được dẫn dắt các con và cho các con thấy niềm vui mà Mẹ muốn đem các con tới. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện và hoàn toàn phó thác cho Mẹ. Cám ơn...


634. Lần này, Đức Mẹ không thúc giục nữa, mà bộc lộ cho thấy hiệu quả đẹp đẽ của sự cầu nguyện. Tại sao vậy? Vì cầu nguyện là kết hiệp với Thiên Chúa! Thế mà chúng ta coi cầu nguyện như một việc khổ dịch:

18-12-86: Các con yêu dấu! Hôm nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Khi cầu nguyện, các con sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, các con sẽ trở thành như những bông hoa sau trận mưa tuyết khoe tất cả vẻ đẹp và mầu sắc thắm tươi khôn tả. Cũng vậy, sau khi cầu nguyện, trước mặt Chúa, các con phô bày tất cả những gì tốt đẹp, và như vậy, các con sẽ trở thành rất dấu yêu đối với Thiên Chúa. Các con yêu dấu, vì thế, hãy cầu nguyện và mở tâm hồn ra với Chúa, để Người có thể làm các con thành một bông hoa tươi đẹp tuyệt vời cho nước thiên đàng. Cám ơn...


635. Sự hiện diện của Đức Mẹ là một ơn huệ trợ giúp thêm cho sự yếu hèn, lơ đãng và cả đôi khi mù quáng của ta. Mẹ cho ta biết Mẹ hiện diện trong từng bước đường ta đi:

25-12-86: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ biết ơn Thiên Chúa, vì tất cả những gì Người ban cho Mẹ, nhất là cái ơn Mẹ lại được tới với các con ngày hôm nay. Thời gian này, Đức Chúa Cha ban nhiều ơn đặc biệt cho những ai mở tâm hồn ra cho Người. Mẹ chúc lành cho các con. Hỡi các con, ước muốn của Mẹ là các con hãy nhìn nhận những ơn Thiên Chúa và để cho Người sắp đặt mọi sự, hầu Người có thể được vinh danh bởi các con. Trái tim Mẹ sẽ ân cần theo từng bước các con đi. Cám ơn...

*
* *

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768