MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (9)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (9)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

1988


650. 25-1-88: Các con yêu dấu! Bữa nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn hoán cải đời sống. Đó là điều khó khăn cho những ai đã không chọn lựa Thiên Chúa. Mẹ mời gọi các con hãy quay trở về với Chúa hoàn toàn. Thiên Chúa có thể cho các con tất cả những gì các con tìm kiếm nơi Người. Nhưng các con chỉ tìm kiếm Chúa khi các con bệnh hoạn, lúc khó khăn, lúc gặp những vấn đề... và các con nghĩ Chúa ở xa các con, không nghe tiếng các con cầu nguyện. Không, hỡi các con, sự thật không phải như vậy. Khi các con xa Chúa, các con không thể lãnh nhận ân sủng, bởi lẽ các con không xin chúng với niềm tin mạnh mẽ. Ngày qua ngày, Mẹ cầu nguyện cho các con. Hơn bao giờ hết, Mẹ muốn kéo các con về gần với Thiên Chúa hơn, nhưng Mẹ không thể làm nếu các con không muốn. Bởi vậy, hỡi các con, hãy trao cuộc đời các con trong tay Chúa. Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Cám ơn...


651. Thư thứ nhất của Gioan (5,18) xác quyết: “Ai sinh bởi Thiên Chúa... được Con Thiên Chúa gìn giữ và kẻ dữ không đụng đến họ được”. Ở đây, Đức Mẹ nói: “Ai cầu nguyện...”. Thật là tin mừng cho ai đang phải sống dưới sự chi phối của Satan:

25-2-88: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và hoàn toàn suy phục Chúa. Các con dư biết Mẹ yêu thương các con, Mẹ tới đây cũng chỉ vì yêu thương, để Mẹ chỉ cho các con thấy con đường hòa bình và sự cứu rỗi cho linh hồn các con. Mẹ muốn các con nghe lời Mẹ và đừng để Satan cám dỗ các con. Satan rất mạnh mẽ, bởi vậy, Mẹ yêu cầu các con hãy dâng hiến tất cả những lời cầu nguyện cho Mẹ, để cứu những kẻ đang bị chi phối dưới ảnh hưởng của nó. Hãy làm chứng bằng đời sống các con. Hãy hi sinh mạng sống của các con cho nhân loại được cứu rỗi. Mẹ ở với các con và rất biết ơn các con. Khi về thiên đàng, Đức Chúa Cha sẽ ban phần thưởng Người đã hứa cho các con. Do đó, hỡi các con, đừng sợ hãi! Nếu các con cầu nguyện, Satan không thể làm hại các con, dù chỉ một tơ tóc, vì các con là con Thiên Chúa và Người đang trông nom các con. Cầu nguyện và luôn luôn để tràng hạt Mân Côi trong tay các con như một dấu hiệu cho Satan biết rằng các con thuộc về Mẹ. Cám ơn...


652. Cả năm nay, Đức Mẹ kêu gọi phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa (và cho Mẹ nữa, số 648), kể cả đến tháng 2-1990, tổng cộng là 11 lần. Vì sao? Hãy suy nghĩ thông điệp này:

25-3-88: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ cũng mời gọi các con hoàn toàn suy phục Thiên Chúa. Các con không cảm nhận được tình Chúa yêu thương các con lớn lao dường nào! Bởi yêu thương, Người cho phép Mẹ ở với các con, để Mẹ có thể chỉ bảo và giúp các con tìm kiếm con đường an bình. Nhưng con đường này, các con không thể khám phá ra được, nếu các con không cầu nguyện. Bởi vậy, hãy từ bỏ mọi sự và dâng hiến thời giờ cho Chúa, rồi Chúa sẽ ban mọi sự và chúc lành cho các con. Hỡi các con nhỏ, đừng quên rằng cuộc đời các con qua mau như một cánh hoa xuân, hôm nay đẹp lạ lùng, nhưng mai thì đã lụi tàn. Bởi vậy, hãy cầu nguyện sao cho sự cầu nguyện và suy phục của các con trở thành dấu hiệu các con đặt chân cất bước lên đường. Với phương cách đó, sự làm chứng của các con sẽ không chỉ có giá trị riêng cho các con, mà còn cho đời sống bất diệt. Cám ơn...


653. 25-4-88: Các con yêu dấu! Thiên Chúa muốn làm các con nên thánh. Bởi vậy, qua Mẹ, Người mời gọi các con hoàn toàn đầu phục. Ước chi Thánh Lễ là nguồn sống của các con. Các con nên hiểu rằng: Thánh đường chính là cung điện của Thiên Chúa, là nơi mà Mẹ muốn tụ tập các con và muốn chỉ cho các con thấy con đường tới Chúa. Hãy tới mà cầu nguyện, không phải để nhìn kẻ khác hay dèm pha họ, nhưng hãy để cuộc sống của các con là một chứng tá về con đường thánh thiện. Thánh đường là nơi đáng được tôn kính, dành riêng làm nơi thánh, vì Thiên Chúa khi mặc xác làm người đã ngự ở đó ngày đêm (trong phép Thánh Thể). Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy tin và cầu nguyện, để Đức Chúa Cha ở với các con. Mẹ vui mừng vì các con hoán cải và Mẹ bảo vệ các con bằng áo choàng của Mẹ. Cám ơn... (Mẹ thường gọi: các con nhỏ, vì Mẹ muốn ta đón nhận thông điệp của Mẹ với tâm hồn, chứ không với đầu óc, trí tuệ suy lý ; như đứa trẻ thơ, chứ không như người lớn đầy tính toán...; theo tinh thần Tin Mừng, chứ không theo tinh thần thế gian).


654. Qua thông điệp sau đây, Mẹ như muốn lập lại những điều đã dạy bảo, nên Mẹ nói rất nhiều chuyện:

25-5-88: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con hoàn toàn suy phục Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện, hỡi các con nhỏ, để Satan không thể đẩy đưa các con như những cành cây trong gió. Hãy mạnh mẽ trong Chúa. Mẹ ước ao rằng: qua các con, toàn thế giới được biết Chúa là niềm hoan lạc. Bằng vào cuộc sống của các con, các con hãy là nhân chứng cho niềm vui của Thiên Chúa. Không nên áy náy hay lo âu. Thiên Chúa sẽ giúp các con và chỉ cho các con đường lối để đi. Mẹ mong muốn các con yêu thương tha nhân (kẻ tốt cũng như kẻ xấu) với tình yêu của Mẹ. Chỉ bằng phương cách đó, yêu thương mới có thể ngự trị trên toàn thế giới. Hỡi các con nhỏ, các con là của Mẹ. Mẹ yêu thương các con và mong muốn các con phó thác cho Mẹ, để Mẹ có thể hướng dẫn các con tới Thiên Chúa. Đừng bao giờ ngừng cầu nguyện, để Satan không thể lợi dụng các con. Cầu nguyện để các con am hiểu rằng các con là của Mẹ. Mẹ chúc lành cho các con với những chúc lành hoan lạc. Cám ơn...


655. Đời sống yêu thương, bác ái là một bài thánh ca tình yêu làm vinh hiển cho Thiên Chúa (x. 1Cor 13, 1-12):

25-6-88: Các con thân mến! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con tới với yêu thương, vì đó là phải đạo và đẹp lòng Chúa. Tình yêu chịu đựng được tất cả những đắng cay và khó khăn vì Chúa Giêsu, Ngài vốn là tình yêu. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để Thiên Chúa tới giúp đỡ các con, nhưng không phải theo những ước vọng của các con mà theo Thánh Ý Người. Hãy phó thác bản thân cho Người, để Người có thể chữa lành các con, an ủi các con và tha thứ tất cả những gì trong tâm hồn các con là một trở ngại trên con đường tình yêu. Bằng cách đó, Thiên Chúa có thể điều khiển đời các con và các con sẽ tăng tiến trong tình yêu. Các con yêu dấu! Hãy vinh danh Chúa với một bài ca tình yêu, để tình yêu Thiên Chúa có thể lớn mạnh đến mức tràn đầy trong các con mỗi ngày. Cám ơn...


656. Tưởng nên nhắc lại đây lời Mẹ nói với cha Tomislav đang gặp khó khăn là hãy phó thác cho Thiên Chúa...: “Vì các con không tưởng tượng được Thiên Chúa quyền phép đến chừng nào đâu!”:

25-7-88: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con phó giao hoàn toàn cho Thiên Chúa. Tất cả những gì các con làm và tất cả những gì các con sở hữu, hãy dâng cho Chúa, để Người có thể làm chủ cuộc sống các con, như một hoàng đế cai quản tất cả những gì các con có. Nhờ phương cách đó, qua trung gian Mẹ, Thiên Chúa có thể dẫn dắt các con tiến sâu vào cuộc sống thiêng liêng. Hỡi các con, đừng sợ gì cả, vì Mẹ ở với các con, ngay cả những lúc các con nghĩ rằng không có lối thoát và Satan kiểm soát tất cả. Mẹ đem hòa bình tới cho các con. Mẹ là Mẹ các con và là Nữ Vương Hòa bình. Mẹ chúc lành cho các con với những chúc lành của niềm vui, hầu Thiên Chúa có thể là tất cả mọi sự trong cuộc sống các con. Cám ơn...


657. Kết quả của sự phó thác là bình an, hân hoan, hạnh phúc:

25-8-88: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy vui sướng trong cuộc sống Thiên Chúa ban cho các con. Hãy vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng, vì Người đã tạo ra các con thật tuyệt vời. Hãy cầu nguyện để cuộc sống các con thành một lời tạ ơn tràn đầy niềm vui, nó cứ trào chảy từ tâm hồn các con như những dòng suối hoan lạc. Các con nhỏ, hãy cám ơn không ngừng cho tất cả những gì các con sở hữu và cho mỗi một món quà bé nhỏ Thiên Chúa ban cho các con, để chúc lành hoan lạc của Thiên Chúa luôn luôn đổ xuống trên cuộc đời các con. Cám ơn...


658. Không chỉ đi tu mới được mời nên thánh, người ở đời chỉ mong cứu rỗi linh hồn là đủ. Hiến chế về Giáo Hội, chương 5, kêu gọi mọi người nên thánh, bất luận thuộc thành phần nào. Cùng với Giáo Hội, Mẹ kêu gọi:

25-9-88: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con, không phân biệt ai, bước đi trên con đường thánh thiện trong cuộc sống mình. Thiên Chúa đã ban cho các con món quà ân sủng là sự thánh thiện. Cầu nguyện để các con được hiểu thấu điều đó nhiều hơn, nó không phải là ân ban một lần là xong, nhưng nó cứ lớn lên theo nhịp bước của các con trong cuộc đời... Và bằng cách đó, các con sẽ có thể là nhân chứng cho Thiên Chúa bởi cuộc sống các con. Các con yêu dấu! Mẹ chúc lành và bầu cử cho các con trước tòa Thiên Chúa, để các con có thể là chứng nhân hoàn hảo và là niềm vui cho Thiên Chúa. Cám ơn...


659. Dâng hiến là sẵn sàng đặt trái tim ta ở nơi Trái Tim Chúa và Đức Mẹ, để các Đấng biến đổi ta nên giống như Trái Tim các Đấng và đời sống Kitô giáo ta nên giống như đời sống các Đấng:

25-10-88: Các con yêu dấu! Ngày ngày, Mẹ mời gọi các con thi hành những sứ điệp mà Mẹ đặc biệt ban cho các con, vì Mẹ muốn kéo các con về gần Trái Tim Chúa Giêsu hơn. Bởi vậy, bữa nay, Mẹ mời gọi các con dâng lời cầu nguyện tận hiến cho Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ, để mỗi trái tim các con là của Ngài. Và Mẹ cũng mời gọi các con dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Mẹ muốn các con dâng hiến bản thân, gia đình, giáo xứ, để tất cả thuộc về Thiên Chúa qua tay Mẹ. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ thân yêu! Hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu thấu sứ điệp trọng đại này Mẹ vừa ban cho các con. Mẹ không muốn gì cho bản thân Mẹ, nhưng tất cả cho sự cứu rỗi linh hồn các con. Satan rất mạnh, bởi vậy, nhờ liên lỉ cầu nguyện, các con được xiết chặt với Trái Tim từ mẫu của Mẹ. Cám ơn...


660. Không tĩnh lặng, không thể cầu nguyện tận đáy lòng. Không chỉ thinh lặng bên ngoài, mà cả bên trong, tức gạt đi mọi vấn đề, lo toan, mưu tính... coi như quên bỏ hết mọi sự! Mẹ nói:

25-11-88: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con cầu nguyện để trong cầu nguyện, các con được gặp gỡ Chúa. Thiên Chúa hiến tặng chính bản thân Người cho các con, nhưng Người đòi các con đáp lại lời mời gọi của Người bằng sự tự do của các con. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy dành một khoảng thời gian trong ngày để cầu nguyện trong tĩnh lặng và khiêm tốn, để gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa. Mẹ ở với các con và bầu cử cho các con trước Thiên Chúa. Hãy để ý, để mỗi lần cầu nguyện là một lần gặp gỡ hoan lạc với Chúa. Cám ơn...


661. 25-12-88: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con tới sự bình an. Sống bình an trong tâm hồn các con và với những kẻ xung quanh, để mọi người nhận biết bình an không tới từ các con nhưng từ Thiên Chúa. Hỡi các con nhỏ, hôm nay là ngày trọng đại. Hãy vui với Mẹ! Hãy mừng Sinh nhật Chúa Giêsu với sự bình an của Mẹ. Với sự bình an đó, Mẹ đã tới đây như người Mẹ của các con, là Nữ Vương Hòa bình. Hôm nay, Mẹ ban cho các con chúc lành đặc biệt của Mẹ. Hãy đem nó đến cho mọi người, để mỗi người đều được hưởng sự bình an. Cám ơn...

*
* *

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768