MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (13)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (13)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

1992


697. Qua Ivan, Đức Mẹ nói (3-7-89): “Gia đình phải cầu nguyện chung, Chúa Thánh Thần muốn đến với gia đình, Ngài đến qua sự cầu nguyện”. Nói khác đi, chính Chúa Giêsu đến và hiện diện trong Thánh Thần. Được như vậy nhờ đâu? Nhờ ở sức mạnh của việc cầu nguyện chung với nhau! Mẹ chỉ nhắc lại lời Chúa Giêsu (Mt 18-19-20):

25-1-92: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con tái lập việc cầu nguyện trong gia đình các con, với cách đó, mỗi gia đình sẽ trở thành niềm vui cho Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Do đó, hỡi các con, cầu nguyện và tìm kiếm để có nhiều thời giờ cho Chúa Giêsu hơn, rồi các con có thể hiểu và chấp nhận tất cả mọi sự, ngay cả những khó khăn, bệnh tật và thánh giá. Mẹ ở với các con và ao ước đem các con vào Trái Tim Mẹ cùng bảo vệ các con, nhưng các con vẫn chưa quyết tâm. Bởi vậy, Mẹ đang tìm kiếm nơi các con sự cầu nguyện, vì qua lời cầu nguyện, các con sẽ cho phép Mẹ giúp đỡ các con. Hãy cầu nguyện, hỡi các con nhỏ thân yêu! Làm sao để lời cầu nguyện trở thành của ăn hàng ngày cho các con. Cám ơn...


698. Trong Cựu Ước, khi Thiên Chúa ở cùng ai, có nghĩa là Người hứa sẽ bảo vệ, phù hộ và ban sức mạnh cho họ:

25-2-92: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con tới gần Thiên Chúa hơn nhờ sự cầu nguyện. Duy nhất bằng cách đó, Mẹ có thể giúp và bảo vệ các con khỏi mọi tấn công của Satan. Mẹ ở với các con và bầu cử cho các con trước Thiên Chúa, để Người bảo vệ các con. Nhưng Mẹ cần lời cầu nguyện của các con và một tiếng “Xin vâng”. Các con dễ dàng xiêu lạc trong các điều vật chất và trần tục, rồi quên rằng Thiên Chúa là người bạn tốt nhất của mình. Do đó, hỡi các con nhỏ thân mến! Hãy tới gần Thiên Chúa, để Người bảo vệ và gìn giữ các con khỏi mọi sự dữ. Cám ơn...


699. 25-3-92: Các con yêu dấu! Trước đây, chưa bao giờ như bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy sống theo những sứ điệp của Mẹ và hãy đem thực hành trong đời sống. Mẹ đã tới đây để giúp đỡ các con. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy thay đổi đời sống, vì các con đang bước đi trong con đường khốn khổ, con đường diệt vong. Khi Mẹ nói: “An năn, cầu nguyện, ăn chay, hòa giải”, các con tiếp nhận những sứ điệp này một cách hời hợt. Các con bắt đầu sống theo đó, nhưng rồi lại bỏ, vì (coi là) quá khó khăn. Hỡi các con, các con phải biết rằng khi sự gì tốt thì các con phải bền lòng trong cái tốt và đừng nghĩ rằng: “Chúa không thấy tôi, không nghe lời tôi, không giúp tôi!”, và như vậy, các con rời xa Chúa, xa Mẹ, vì những lợi ích khốn nạn của mình. Mẹ đã muốn tạo mỗi người các con thành một ốc đảo hòa bình, yêu thương và tốt lành. Thiên Chúa đã muốn các con, với tình yêu của các con và sự giúp đỡ của Người, làm nên những sự lạ, và như vậy, làm gương cho người ta. Bởi vậy, Mẹ nói thẳng cho các con hay: “Satan đang đùa bỡn với các con, với linh hồn các con, Mẹ không thể giúp các con vì các con sống xa Trái Tim Mẹ”. Vậy hãy cầu nguyện và sống theo các sứ điệp, rồi các con sẽ thấy các phép lạ của tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống các con. Cám ơn... (Về sự thiếu bền lòng mà Đức Mẹ trách ta ở đây, cô Vicka cho biết là: “Đức Mẹ than vãn về điểm này nhiều lần. Đây là nhược điểm của chúng ta, ai cũng thiếu sự đó ít nhiều. Bền bỉ tỏ cho thấy chúng ta có đáp ứng thật hay không. Tất cả là ở chỗ đó, mà đáp ứng là phải hàng ngày trong thời gian dài lâu” (Z, 74).


700. 25-4-92: Các con thân yêu! Bữa nay, Mẹ vẫn kêu gọi các con cầu nguyện. Chỉ có lời cầu nguyện, ăn chay, mới có thể chấm dứt chiến tranh. Bởi thế, hãy cầu nguyện, và bằng cuộc sống, hãy chứng tỏ rằng các con là của Mẹ và thuộc về Mẹ, vì Satan mong ước những ngày hỗn loạn này, nó có thể dẫn dụ được càng nhiều linh hồn càng tốt. Bởi vậy, Mẹ mời gọi các con hãy quyết định sống cho Chúa. Người sẽ bảo vệ các con, chỉ cho các con phải làm những gì và con đường nào nên đi. Mẹ mời gọi tất cả những ai nói tiếng xin vâng với Mẹ hãy lập lại việc tận hiến mình cho Con Mẹ là Chúa Giêsu, cho Trái Tim Ngài và cho Mẹ, để Mẹ có thể dùng các con như dụng cụ hòa bình cách mạnh mẽ hơn trong cái thế giới hỗn loạn này. Medjugorje là một dấu hiệu cho tất cả các con, là tiếng gọi cầu nguyện và sống những ngày đầy ân sủng Thiên Chúa ban cho các con. Bởi vậy, hỡi các con, hãy chấp nhận lời kêu gọi cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh. Mẹ ở với các con và sự đau khổ của các con cũng là của Mẹ. Cám ơn...


701. Ngày Truyền Tin, Thiên thần nói với Mẹ: “Không có gì Thiên Chúa không thể làm được”, và Mẹ đã tin. Còn chúng ta, gặp thử thách, khó khăn là mất lòng tin. Vì thế, xin nhắc lại lần nữa lời Mẹ nói: “Các con không thể tưởng tượng Thiên Chúa quyền phép đến chừng nào!”:

25-5-92: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ cũng mời gọi các con cầu nguyện, để qua sự cầu nguyện, các con tới gần Thiên Chúa hơn. Mẹ ở với các con và mong ước dẫn dắt các con trên đường cứu rỗi mà Chúa Giêsu ban cho các con. Ngày này qua ngày khác, Mẹ tiến tới càng gần các con hơn, mặc dù các con không ý thức điều đó và không chịu nhận rằng các con chỉ nối kết với Mẹ chút đỉnh trong sự cầu nguyện. Khi cám dỗ và khó khăn tới thì các con nói: “Oi! Chúa ơi! Mẹ ơi! Các Người ở đâu?”. Mà Mẹ lại chỉ chờ đợi các con cho Mẹ một tiếng “Vâng” thôi, là Mẹ sẽ chuyển nó qua Chúa Giêsu, để Ngài ban cho các con những ân sủng. Bởi vậy, một lần nữa, hãy chấp nhận lời kêu gọi của Mẹ và bắt đầu cầu nguyện lại cho tới khi sự cầu nguyện là niềm vui cho các con. Lúc ấy, các con sẽ khám phá thấy Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng trong cuộc sống hàng ngày của các con. Mẹ ở với các con và Mẹ chờ đợi các con. Cám ơn...


702. Có lần Đức Mẹ đã nói với Jelena: “Mẹ vẫn luôn nói rằng đại họa sẽ đến, nếu thế giới không ăn năn hối cải. Tất cả đều tùy các con có ăn năn hối cải hay không” (15-12-83) (Z, 155):

25-6-92: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ rất sung sướng, mặc dù trong Trái Tim Mẹ vẫn còn buồn phiền, vì có những người đã bắt đầu đi con đường này rồi lại bỏ. Mẹ hiện diện ở đây là để dẫn dắt các con trên con đường mới, con đường cứu rỗi. Vì thế, ngày lại ngày, Mẹ kêu gọi các con hãy ăn năn trở lại, Mẹ cầu nguyện cho các con và bầu cử cho các con trước Thiên Chúa, để Chúa là nguồn bình an của các con, trước tiên trong trái tim các con, rồi tới những người xung quanh các con. Cám ơn...


703. Theo Jelena, mỗi sứ điệp của Đức Mẹ đều quan trọng. Nhưng Đức Mẹ bảo: quan trọng trên hết là người ta cần phải hiểu: cầu nguyện là một việc gặp gỡ với Thiên Chúa, chứ đừng coi như một thói quen hoặc như một bổn phận (cần làm cho xong) (Z, 119):

25-7-92: Các con yêu dấu! Bữa nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, cầu nguyện trong niềm vui, để trong những ngày buồn bã này, không một ai cảm thấy buồn rầu trong cầu nguyện, nhưng là niềm hân hoan được gặp gỡ Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng. Hãy cầu nguyện, hỡi các con nhỏ, để các con ở gần Mẹ hơn và cảm nhận được, qua cầu nguyện, những gì Mẹ mong ước nơi các con. Mẹ ở với các con và Mẹ chúc lành cho các con mỗi ngày với chúc lành của tình Mẹ, để Chúa cấp cho các con dồi dào ơn phúc của Người trong cuộc sống hàng ngày của các con. Cảm tạ ơn Thiên Chúa vì cái diễm phúc Mẹ được ở với các con, vì Mẹ phải nói với các con rằng: “Đây là một ơn huệ lớn!”. Cám ơn...


704. Khi người ta sống trong tội lỗi, khi người ta khép kín cõi lòng, không bao giờ người ta thấy được tình thương của Thiên Chúa. Người ta nghĩ Thiên Chúa ở đâu rồi? Người bỏ quên thế gian rồi chăng?

25-8-92: Các con thân mến! Bữa nay, Mẹ muốn nói cho các con rằng: Mẹ yêu thương các con. Mẹ yêu thương các con bằng tình một người Mẹ và kêu gọi các con hãy hoàn toàn mở trái tim ra cho Mẹ, để qua mỗi người các con, Mẹ có thể hoán cải và cứu thế giới này, nơi mà tội lỗi tràn đầy và rất nhiều thứ xấu xa. Bởi vậy, hỡi các con! Hãy mở hẳn trái tim ra cho Mẹ, để Mẹ có thể dẫn dắt các con càng ngày càng tiến hơn tới tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng, đã tỏ chính mình Người cho các con ngày này qua ngày khác. Mẹ ở bên cạnh các con và mong muốn tỏ lộ cho các con thấy Thiên Chúa, Đấng yêu thương các con. Cám ơn...


705. Nhất là trong thời buổi loạn ly, bất ổn, người ta cảm thấy đời sống Kitô giáo khắc nghiệt, luật lệ của Chúa gò bó, cản trở mưu cầu của con người, cầm hãm tự do của họ. Ai ngờ đó là mắc lừa Satan, nó muốn nhờ đó tiêu diệt linh hồn chúng ta! Không những thế, nó muốn tàn phá tất cả những gì Mẹ đã ra công xây dựng:

25-9-92: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ cũng muốn nói cho các con biết Mẹ ở với các con cả trong những ngày không yên ổn này, những ngày mà Satan muốn tàn phá tất cả những gì Mẹ và Con Mẹ là Chúa Giêsu đang xây dựng. Cách đặc biệt, nó ước ao hủy diệt linh hồn các con. Nó mong muốn lôi kéo các con ra khỏi đời sống Kitô giáo, cũng như rời bỏ các điều luật của Chúa càng nhiều càng tốt, đang khi Giáo Hội kêu gọi các con tuân giữ chúng. Satan ước ao hủy diệt tất cả những gì thánh thiện trong các con và quanh các con. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện đi, để có thể hiểu được tất cả những gì Thiên Chúa ban cho các con qua các lần thăm viếng của Mẹ. Cám ơn...


706. 25-10-92: Các con yêu dấu! Bây giờ, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, khi Satan đang hoạt động mạnh mẽ và mong ước kéo được nhiều linh hồn về với nó. Cầu nguyện và hãy tin tưởng nơi Mẹ hơn, vì Mẹ ở đây để giúp các con và dẫn dắt các con trên con đường mới, tiến về một cuộc sống mới. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ thân yêu! Hãy lắng nghe và sống những gì Mẹ dạy các con, vì điều quan trọng cho các con, khi Mẹ sẽ không còn ở với các con nữa, là phải nhớ những gì Mẹ đã nói với các con. Mẹ kêu gọi các con hãy thay đổi cuộc sống lại từ đầu và quyết tâm ăn năn trở lại, không phải bằng môi mép, mà bằng đời sống các con. Cám ơn...


707. 25-11-92: Các con yêu dấu! Bữa nay, hơn bao giờ, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Mong rằng cuộc sống các con tràn đầy sự cầu nguyện. Không có tình yêu, các con không thể cầu nguyện. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con trước tiên hãy mến yêu Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng cuộc sống các con, rồi các con sẽ tìm thấy và yêu thương Thiên Chúa trong mọi người như Người yêu thương các con. Hỡi các con, việc Mẹ ở với các con là một ân sủng. Bởi vậy, hãy chấp nhận và sống những sứ điệp của Mẹ, vì lợi ích của các con. Mẹ yêu thương các con, vì vậy, Mẹ ở với các con để dạy dỗ, dẫn dắt các con tới một cuộc đời mới là từ bỏ mọi sự và trở về với Chúa. Chỉ ở con đường này, các con sẽ khám phá ra Thiên Chúa và tất cả những gì còn là điều xa vời đối với các con hiện nay. Bởi vậy, hãy cầu nguyện. Cám ơn...


708. Sự sống là một ơn huệ của Thiên Chúa. Mà đã là ơn huệ, thì không được giữ lấy hưởng một mình. Nó sẽ trở thành xiềng xích trói buộc ta vào hỏa ngục (xem số 467):

25-12-92: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ muốn đặt các con dưới tấm áo choàng của Mẹ, để bảo vệ các con khỏi mọi tấn công của Satan. Hôm nay là ngày hòa bình, nhưng trên toàn thế giới thật quá thiếu hòa bình. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con, nhờ cầu nguyện, hãy cùng với Mẹ xây dựng một thế giới mới hòa bình. Không có các con, Mẹ không thể làm được việc đó. Do đó, Mẹ kêu gọi tất cả các con, với tình một người Mẹ, là hãy cầu nguyện, phần còn lại để Chúa lo liệu. Vậy, hỡi các con, hãy mở tâm hồn ra đón nhận các kế hoạch và ý định của Thiên Chúa trên các con, để các con có thể hợp tác với Người kiến thiết một nền hòa bình bền vững luôn mãi. Đừng quên rằng cuộc sống các con không thuộc về các con, nhưng đó là một tặng phẩm, nhờ nó, các con phải đem niềm vui tới cho kẻ khác và dẫn dắt họ tới cuộc sống muôn đời. Ước chi tình âu yếm của Hài Nhi Giêsu, Con Mẹ, luôn luôn tháp tùng các con. Cám ơn...

*
* *

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768