MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Phụ Chương 5: Báo Cáo Của Lm Giáo Xứ Medjugorje Đệ Trình Đgc Gioan Phaolô Ii
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Phụ Chương 5: Báo Cáo Của Lm Giáo Xứ Medjugorje Đệ Trình ĐGC Gioan Phaolô II

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

(Trích T, 110tt)

817. Kính trình Đức Thánh Cha,

Sau khi Đức Trinh Nữ hiện ra ngày 30-11-1983, em thị kiến Marija Pavlovic đã đến nói với con: Đức Trinh Nữ bảo cần phải báo ngay cho Đức Giáo Hoàng và Đức Giám mục về sự khẩn cấp và tầm quan trọng lớn lao của các biến cố ở Medjugorje. Con viết thư này để làm tròn phận vụ đó.

1) Năm (5) em thị kiến (Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivanka Ivankovic, Ivanka Dragicevic, Jacov Colo) vẫn hàng ngày được thấy Đức Trinh Nữ hiện ra một lần. Việc chúng được thị kiến là điều có thể kiểm soát bằng những quan sát trực tiếp và việc đó đã được quay phim. Trong thời gian được thị kiến, các em không có phản ứng gì với ánh sáng chiếu vào mặt, chúng không nghe thấy tiếng ở ngoài, cũng không phản ứng nếu có ai đụng chạm đến chúng. Chúng cảm thấy mình ở ngoài thời gian và không gian.

Tất cả các em đều khai trình những điểm cốt yếu như sau:

- Chúng con xem thấy Đức Trinh Nữ giống như những người khác. Chúng con cầu nguyện chung với Người, nói chuyện với Người và có thể sờ đụng đến Người.

- Đức Trinh Nữ nói rằng hòa bình thế giới lâm nguy. Người luôn luôn khuyên nhủ phải hòa giải và ăn năn trở lại.

- Người hứa sẽ để lại một dấu có thể thấy được tại nơi Người hiện ra ở Medjugorje, dành cho tất cả nhân loại.

- Thời giờ trước khi xảy ra dấu lạ này là quãng thời gian của ân sủng, dành cho việc trở lại và đào sâu đức tin.

- Đức Trinh Nữ đã hứa cho chúng con biết mười bí mật. Tới nay, tám bí mật đã được tiết lộ cho Vicka Ivankovic và Marija Dragicevic (em này được biết thêm bí mật thứ chín ngày 8-12-83), chín cho Jacov Colo, Ivan Dragicevic và Ivanka Ivankovic ; chỉ có một mình Mirjana Dragicevic được biết đủ cả mười bí mật.

- Những lần Hiện Ra ở đây là những lần Hiện Ra sau chót của Đức Trinh Nữ trên mặt đất. Vì thế, những lần Hiện Ra này kéo dài lâu ngày và thường xuyên như vậy.

2) Đức Trinh Nữ không còn hiện ra với Mirjana Dragicevic (thị nhân thứ sáu) nữa. Lần Hiện Ra cuối cùng có tính cách hàng ngày đối với em là lần Hiện Ra ngày lễ Giáng Sinh 1982. Sau đó, Mirjana không còn thấy Đức Trinh Nữ hiện ra nữa, ngoại trừ ngày kỷ niệm sinh nhật của em (18-3-1983), theo lời hứa của Đức Trinh Nữ.

Theo Mirjana, trong lần Hiện Ra ngày 25-12-82, Đức Mẹ đã cho em biết bí mật chót và cho biết cả những ngày tháng sẽ thể hiện các bí mật. Đức Trinh Nữ đã tiết lộ cho Mirjana những điều về tương lai. Tới lúc này thì em được biết nhiều hơn tất cả các em thị kiến khác. Vì lẽ đó mà con xin tường trình ở đây những gì Mirjana đã cho hay trong buổi nói chuyện ngày 5-11-83. Con tóm tắt điều cốt yếu của câu chuyện, chứ không kể lại theo đúng từng chữ. Mirjana nói:

- Trước khi được thấy dấu lạ dành cho nhân loại, sẽ có ba dấu cảnh báo xảy ra cho thế giới. Những dấu cảnh báo này sẽ là những biến cố trên mặt đất. Mirjana sẽ là người làm chứng. Ba ngày trước khi xảy ra mỗi cảnh báo, em sẽ báo trước cho một linh mục em tự do lựa chọn. Việc làm chứng của Mirjana sẽ là sự xác nhận về tính xác thật những lần Hiện Ra của Đức Mẹ, và là một thúc giục giúp thế giới ăn năn trở lại. Sau những lần cảnh báo trên, sẽ xảy ra một dấu lạ hữu hình ngay tại nơi Hiện Ra ở Medjugorje, dấu lạ dành cho tất cả nhân loại được thấy. Dấu này sẽ làm chứng cho những lần Hiện Ra là thật và coi như là lời kêu gọi trở về đức tin.

- Những bí mật chín và mười thật nghiêm trọng và là trừng phạt tội lỗi thế giới. Sự trừng phạt không thể tránh được, bởi không mong có được việc toàn thế giới trở lại. Hình phạt có thể giảm nhẹ nhờ lời cầu nguyện và việc đền tội, chứ không thể bỏ hẳn. Mirjana nói: một tai họa đang đe dọa thế giới, theo bí mật bảy, đã được giảm nhẹ nhờ lời cầu nguyện và việc ăn chay. Bởi vậy, Đức Trinh Nữ liên tiếp kêu gọi cầu nguyện và ăn chay:

“Các con đã quên rằng: với lời cầu nguyện và việc ăn chay, các con có thể chận đứng chiến tranh và làm ngưng lại (các tai họa) của định luật thiên nhiên”.

- Sau cảnh báo thứ nhất, các cảnh báo khác sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn, đủ để người ta có thời giờ ăn năn trở lại.

- Quãng giữa ấy là thời gian của ân sủng và của việc trở lại. Sau khi xảy ra dấu lạ được nom thấy, những ai còn sống sẽ có ít thời giờ để trở lại. Bởi vậy, Đức Trinh Nữ khuyên giục phải mau trở lại và làm hòa.

- Lời kêu gọi cầu nguyện và đền tội có mục đích đẩy xa các sự dữ và chiến tranh, nhất là để cứu rỗi các linh hồn.

- Theo Mirjana, chúng ta đang ở gần những biến cố Đức Trinh Nữ đã tiên báo.

Nhân danh những cảm nghiệm mà em đã trải qua, Mirjana nói với nhân loại: “Xin hãy ăn năn trở lại càng sớm càng tốt. Xin hãy mở rộng trái tim cho Thiên Chúa”.

Ngoài mệnh lệnh trọng yếu trên đây, Mirjana còn nói: trong năm 1982, em được thấy một lần Hiện Ra, mà theo chúng con nghĩ, là để chiếu tỏa ánh sáng về lịch sử Giáo Hội. Em tường thuật có một lần Satan trá hình làm Đức Trinh Nữ hiện ra với em và cám dỗ em hãy bỏ Đức Bà mà theo nó thì sẽ được hạnh phúc về ái tình và trong cả cuộc đời ; trái lại, đi theo Đức Trinh Nữ thì chỉ có khổ sở thôi. Nhưng Mirjana đã chống cự và lập tức Đức Trinh Nữ đã hiện ra, làm cho Satan phải bỏ chạy. Rồi Đức Trinh Nữ cho Mirjana được biết điều sau đây về Giáo Hội:

- “Con đừng trách Mẹ, vì Mẹ muốn để vậy cho con biết chắc là Satan có thật chứ không phải chỉ là tưởng tượng. Nó đã đến trước tòa Thiên Chúa, để xin được phép thử thách Giáo Hội trong một thời gian. Thiên Chúa đã dành cho nó một thế kỷ. Thế kỷ này đang nằm dưới quyền lực của quỉ dữ, nhưng khi nào những bí mật Mẹ tiết lộ cho con được thực hiện rồi, thì quyền lực của nó sẽ bị tiêu hủy. Hiện giờ, nó đã bắt đầu mất quyền lực rồi, nên nó trở nên hung hãn: nó phá hoại đời sống hôn nhân, gây chia rẽ trong hàng linh mục, cùng các vụ ám ảnh và sát nhân. Chúng con cần phải đề phòng và tự vệ bằng cách ăn chay và cầu nguyện, nhất là cầu nguyện chung với nhau”.

- “Hãy mang trên mình những đồ đạo đã làm phép. Hãy để những vật ấy trong nhà và hãy trở lại thói quen dùng nước phép”.

Theo một số chuyên gia Công giáo nghiên cứu các cuộc Hiện Ra ở đây, lời của Mirjana thuật trên làm sáng tỏ thị kiến của Đức Thánh Cha Lêô XIII về tương lai Giáo Hội. Những nhà chuyên môn này cho rằng chính sau khi Đ.G.Chủ Lêô XIII được thấy thị kiến về tương lai Giáo Hội ấy, Ngài đã dạy phải đọc kinh cầu với Tổng Lãnh Thiên thần Micae sau Thánh Lễ. Việc này được đình chỉ sau Công đồng Vaticanô II. Những nhà chuyên môn ấy nói rằng: sắp đến lúc kết thúc thế kỷ thử thách mà Đức Lêô XIII được Thiên Chúa cho biết về quyền lực của Satan khuấy khuất Giáo Hội.

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Con không muốn chịu trách nhiệm về sự hư mất của một ai, nên con có thể làm gì tốt hơn thì con làm, để thế giới được kêu mời trở lại và làm hòa. Viết thư này kính trình Đức Thánh Cha, con chỉ làm bổn phận của con thôi. Sau khi thảo xong bức thư này, con đã đưa cho các em thị kiến, để chúng thỉnh giáo Đức Trinh Nữ xem nội dung có chính xác không. Ivan Dragicevic đã đem đến câu trả lời như sau: Đúng, nội dung bức thư là xác thực, cần phải trình báo Đức Giáo Hoàng, rồi Giám mục.

Thư này được gửi kèm với những lời cầu nguyện và những việc ăn chay, xin Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn tâm trí Đức Thánh Cha trong giai đoạn quan trọng này của lịch sử. Xin Đức Thánh Cha khấng nhận những sự trọng kính của con trong hai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Medjugorje, 2-12-1983P. Tomislav Vlasic

N.B: Báo cáo này được viết sau khi Mirjana đã lãnh đủ phần vụ Đức Mẹ giao phó. Người ký tên là linh mục Tomislav Vlasic, linh hướng của các em và cũng là cha xứ lúc ấy của giáo xứ Medjugorje.

817 bis. Mấy thông điệp của Đức Mẹ Medjugorje gửi cho Đ.G.Chủ Gioan Phaolô II, qua trung gian mấy thị nhân (x. Z, 137-38):

Đức Trinh Nữ Maria Hồng phúc tỏ ra có một lòng yêu mến đặc biệt đối với Đ.G.Chủ. Có lần, Mẹ hôn ảnh Ngài trong phòng của Ivan, khi hiện ra với cậu lúc còn ở chủng viện. Người mỉm cười vui sướng khi thấy một người hành hương mang một ảnh lớn của Đ.G.Chủ. Mẹ nói: “Ngài là Cha chúng con”. Ngày 13-5-82, kỷ niệm một năm Đ.G.Chủ bị ám sát suýt chết ở công trường Thánh Phêrô, Mẹ nói với các em thị nhân: “Các kẻ thù muốn giết Ngài, song Mẹ đã che chở Ngài” (Z, 30, 137).

Ngày 26-982, Mẹ gửi Thông điệp này cho Đ.G.Chủ: “Hãy coi mình là Cha của mọi người, chứ không chỉ riêng của người Kitô giáo. Hãy loan truyền sứ điệp Hòa bình và Yêu thương giữa loài người một cách can đảm và không biết mỏi mệt”.

Qua Jelena, Mẹ gửi một thông điệp khích lệ Đ.G.Chủ: “Thiên Chúa đã cho Ngài được đánh bại Satan”.

Mẹ còn xin mọi người, cách đặc biệt Đ.G.Chủ: “Hãy quảng bá Sứ điệp Mẹ đã nhận lãnh từ Con Mẹ”.

“Mẹ mong muốn trao gửi cho Đ.G.Chủ lời tâm huyết mà Mẹ mang tới Medjugorje này: Hòa bình! Xin Ngài hãy loan báo khắp nơi... Ước chi Ngài hiệp nhất lại dân Kitô giáo nhờ lời và việc giảng dạy của Ngài. Trên hết, chớ gì Ngài quảng bá các Sứ điệp đã nhận lãnh từ Chúa Cha cho giới trẻ, qua sự cầu nguyện mà Thiên Chúa soi sáng cho”.

Ngày 25-8-94, Mẹ kêu mời chúng ta cầu nguyện cho Ngài: “Ngài đau khổ nhiều, chính Ngài được Thiên Chúa chọn cho thời đại này”.

-----ooo-----

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768