MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tiếng Nói Từ Luyện Ngục: Năm 1878
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 10-2008

NĂM 1878

Tháng 8 (cấm phòng

 

122.          Nhng ti nhân gc và nhng người hu như c đi sng xa Chúa vì h hng, cũng như nhng n tu không sng cho ra n tu, đang trong đi luyn ngc. đó h không được hưởng nhng kinh nguyn mà người ta cu cho. Trong đi sng h đã h hng vi Chúa. Bây gi đến lượt Chúa h hng vi h và đ h trong mt th tình trng b b rơi, đ h tu b đi sng vô tích s ca h ngày trước.
 

123.          Ôi! còn sng trên dương thế, ch không tài nào hình dung hay tưởng tượng ra Thiên Chúa là Đng thế nào. Nhưng chúng em biết Ngài, hiu Ngài, vì linh hn chúng em đã thoát khi mi giây ràng buc và ngăn cn nó thu hiu Thiên Chúa thánh thin, uy linh và đy lòng Thương xót. Có th nói, chúng em đang b cc hình như t đo đang b nung nu tan chy vì yêu.

M
t sc mnh bt kh kháng đang đun đy chúng em đến gn Chúa như trung tâm đim ca chúng em, nhưng đng thi mt sc mnh khác li ht chúng em tr v nơi đn ti. Trong tình trng đó, chúng em b ép cht cng bi vô phương làm tho mãn ước nguyn mình. Ôi! đau đn biết bao!... Nhưng chúng em đau đn cũng đáng kiếp, nên đây không ai than trách mt li. Chúa mun gì, chúng em mun ny, có điu trên dương thế người ta không th hiu được nhng gì chúng em phi chu đ
ng.
 

124.          Vâng, em được đ kh nhiu. Em không còn trong la. Em ch còn nim khao khát không nguôi sm được nhìn thy Chúa, mt th đau kh vn còn rt ác lit!... Nhưng em cm thy em ti gn hn chm dt lưu đy, ti gn nơi em hết lòng mong mi. Em nhn thc điu đó rõ rt. Em cm thy em được gii thoát dn dn, nhưng s được gii thoát hn ngày nào, lúc nào em không biết. Ch mt mình Chúa biết thôi. Có l em còn phi mong ước Thiên đàng c my năm na như thế. Xin ch tiếp tc cu cho em luôn. Mai sau em s tr ơn ch, mc du ngay bây gi em đã nguyn cu cho ch nhiu.
 

125.          Ôi! Chúa đ trên ch nhng ơn thương xót ln lao chng nào! Ai mà hiu được? Ti sao Chúa Giêsu li bit đãi ch như thế? Ti sao Ngài yêu thương ch hơn bao người khác? Ti sao Ngài còn phi ban cho ch nhng ơn ln lao như vy? Có phi vì ch xng đáng không? Không!... ch còn không xng đáng bng nhiu linh hn khác! Nhưng Chúa c đi x vi ch như thế, Chúa là ch các ơn ca Ngài. Vy ch phi nh ơn Chúa nhiu.

 

Bng thn trí, ch hãy luôn luôn ngi dưới chân thánh Chúa và đ Ngài hành đng. Hãy canh phòng k ni tâm ch. Ch hãy trung kiên trong vic xem xét nhng gì có th đp lòng Chúa Giêsu ca ch. Hãy dành đôi mt, trái tim, tình yêu cho mt mình Ngài. Hãy luôn luôn lãnh ý Ngài trước mi hành đng. Hãy chiu theo m ý Ngài ri c yên tâm. Nhng gì em đã nói vi ch, s ng nghim, ch đng gây cn tr! Chính Chúa Giêsu mun như thế.
 

126.          Nhng người hư mt linh hn ch vì h mun hư đi bng mi giá. Vì đ đến ni lâm vào bước đường cùng đó, h đã phi t khước hàng ngàn ân sng và linh hng tt lành Chúa đã gi đến cho h. Vy li là ti chính h.
 

127.          Khi nào em đã lên Thiên đàng, em s k ch nghe chuyn đó. Nhưng em thiết tưởng các đi l Thiên đàng được c hành bng mt s gia tăng ngây ngt, khâm sùng, t ơn, nht là yêu mến.
 

128.          Nhưng v điu em nói vi ch đó, ch phi đt ti tình trng kết hip vi Chúa mt thiết đến đ không còn gì làm ch xao xuyến; bun kh hay vui sướng, thành công hay tht bi, vui lòng hay min cưỡng, không gì trong nhng cnh đó được làm cho ch my may xúc đng. Trái li, Chúa Giêsu phi làm ch mi tình thế trong ch, ch phi luôn luôn dán mt ni tâm vào Chúa đ nhng ước nguyn nh nht ca Chúa, ch cũng cht nhn ra được.
 

129.          Có gì mà Chúa đã chng làm cho ch? Còn chi mà Chúa không sn lòng làm na? Bên ngoài ch hãy gi dáng điu t nhiên, nhưng bên trong, li là chuyn khác, ch biết ri. Ch hãy chú tâm đến nhng gì liên quan ti ch thôi. Đâu đâu ch cũng hãy nhìn xung. Hãy ít nói và nói kh. Nhưng ch hãy luôn hu chuyn Chúa Giêsu ca ch. Không! Ch không làm mt Ngài đâu, chính Ngài mong ch thưa chuyn đy.
 

130.          (Hi) - Ti sao khi ch cu nguyn cho em, ch cu ít st sáng hơn ch cu cho người khác và ti sao ch thường quên em?

(Th
ưa) - Xin ch đng bun vì điu đó. Chính Chúa xui khiến như vy. Đó li còn là mt th hình pht cho em. Dù ch có cu nguyn cho em nhiu hơn, em cũng không được đ kh hơn nh đó. Chúa mun vy. Nếu Ngài mun ch nguyn cu thêm cho em, Ngài s soi sáng cho ch
.
 

131.          Em xin nói li vi ch là đng có s em. Ch s không thy em trong tình trng đau kh đâu. Sau này, khi tâm hn ch đã mnh dn, ch s thy nhiu linh hn trong luyn ngc và nhng linh hn tht là xu xa! Nhưng ch đng nghĩ đến trước mà hong. Lúc đó Chúa s ban cho ch tính gan d cn thiết và tt c nhng gì phi có đ chu toàn Thánh ý Ngài.
 

132.          (Hi) - Phi chăng Chúa dùng vic em nói vi ch đây đ pht ch?
 

(Thưa) - Không đâu! Em nói là được đ kh đ giúp ch nên thánh. Giá như ch mun đ ý đến điu em nói vi ch hơn mt chút...
 

133.          (Hi)- Ch nhn là đúng, nhưng ch cũng thy nhng chuyn này kỳ l quá khiến ch không biết tin sao đây! Nghe em nói hoài

..............????

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tin Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ. (10/30/2008)
Đức Mẹ Maria Có Đội Khăn Xếp Như Nam Phương Hoàng Hậu Không? (10/27/2008)
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Tin/Bài khác
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768