MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Hiện Đến Medjugorje, # 16, Chương 11 (4-5)
Thứ Tư, Ngày 5 tháng 11-2008
 

MẸ HIỆN ĐẾN MEDJUGORJE, # 16

NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE.  (CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)

Tái bản lần thứ ba, Bản tiếng Anh.
Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.

Dịch Phẩm Thứ 30 của Kim Hà
Nhà Xuất Bản GIỜ CỦA MẸ.
Ấn Hành Lẩn Thứ Nhất tại Hoa Kỳ
(Tiếp Theo)

CHƯƠNG 11: MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC MẸ MARIA.

 4. Lời cầu nguyện.

 

“Đức Mẹ Maria cầu nguyện.”

 

Đây là điều rất chính xác mà các thị nhân Medjugorje biết rỏ khi họ nói về Đức Mẹ. Các Ki-Tô hữu biết Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là nữ tỳ của Chúa, kể từ lúc đầu tiên ở Nazareth. Nhưng các em thị nhân và các khách hành hương ở Medjugorje nhấn mạnh rằng:

 

“Đức Mẹ Maria cầu nguyện.”

 

Thật sự, cách sống ở Medjugorje là Mẹ Maria kêu gọi nhân loại hãy cầu nguyện. Tất cả mọi sự được nói và làm ở đây là trong các hình thức cầu nguyện. Đó là điều Đức Mẹ hướng dẫn và thúc giục mọi người hãy nghe theo lời Mẹ. Khi linh mục Janko Bubalo hỏi thị nhân Ivan Dragicevic điều gì mà cậu ta làm với Đức Mẹ khi Mẹ hiện ra với cậu, thì cậu Ivan trả lời:”Chúng tôi cầu nguyện chung với nhau.”

 

Vào đầu năm 1982, người ta (các khách hành hương và các linh mục) cùng thấy Đức Mẹ trong tư thế cầu nguyện trước cây thánh giá trên đồi núi Krizevac. Khi linh mục Vlasic bảo các thị nhân hãy hỏi xem có phải là Đức Mẹ đứng trên đồi và có phải là Mẹ đang cầu nguyện không thì Mẹ nói với các thị nhân rằng:

”Thật là dễ hiểu khi Mẹ đến cầu nguyện dưới chân cây thánh giá, vì đó là dấu hiệu của sự cứu độ. Con của Mẹ chịu đau đớn trên cây thánh giá, và Ngài cứu chuộc thế giới trên thánh giá. Sự cứu rỗi đến từ cây thánh giá.”

 

Để trả lời một câu hỏi của vị linh mục rằng: “Liệu có cần thiết phải thành lập một nhóm cầu nguyện trong giáo xứ của tôi hay không?” Thì Đức Mẹ cho biết:

 

“Điều cần thiết là hãy thành lập một nhóm cầu nguyện trong giáo xứ của cha, và cho tất cả mọi giáo xứ. Đây là sự canh tân thiêng-liêng rất cần thiết cho toàn Giáo Hội.”

 

Trong một cuộc phỏng vấn với Vicka (ngày 15 tháng 3 năm 1982), linh mục Tomislav hỏi cô Vicka rằng:


”Cô nghĩ Đức Mẹ Maria là người ban ơn hay là người cầu nguyện lên Chúa?”

 

Vicka đáp: “Mẹ là người cầu nguyện lên Chúa!”

 

Trong cuộc phỏng vấn ấy, linh mục Tomislav hỏi về vị trí của đôi tay Mẹ khi Mẹ cầu nguyện, liệu Mẹ có giơ tay hướng về các thị nhân và đám đông hay hướng lên Chúa? Thì Vicka nói rằng:

 

“Bàn tay của Mẹ luôn dâng lên cao về phía Chúa và đôi bàn tay Mẹ luôn chắp lên và hướng về Chúa.”

 

Các khách hành hương đến Medjugorje thường nhờ các thị nhân hỏi Đức Mẹ Maria rằng:

”Liệu các lời cầu nguyện có hiệu quả có giống nhau không, nếu như họ cầu nguyện nơi nhà thờ ở Medjugorje hay ở các nhà thờ khác?”

 

Câu trả lời của Đức Mẹ Maria là:

”Các lời cầu nguyện có giá trị khác nhau, tùy thuộc vào những ân huệ của mỗi người.”

 

Theo lời các thị nhân thì Đức Mẹ trả lời những câu hỏi về ơn chữa lành và được tóm tắt như sau:

 

“Mẹ không thể chữa lành cho các con được; chỉ có Chúa mới có thể chữa lành cho các con. Nhưng xin các con hãy cầu nguyện để được Chúa chữa lành, và Mẹ sẽ cầu nguyện với các con. Hãy tin tưởng mạnh mẽ, ăn chay, và làm việc đền tội, và Mẹ sẽ cầu bầu cho các con. Dĩ nhiên, Chúa giúp đỡ mọi người, nhưng Mẹ không phải là Chúa.”

 

Có một lần, thị nhân Mirjana đến thăm một người bịnh trong nhà thương. Khi cô ấy hỏi xem ông ta có muốn cô cầu nguyện để ông được chữa lành không. Suy nghĩ một hồi thì người đàn ông ấy đáp:

 

“Cô có điên không? Tôi mang thánh giá này để cứu rỗi cho thế giới. Xin đừng lấy thánh giá ra khỏi tôi.”

 

Không phải ai cũng đến Medjugorje để xin ơn chữa lành phần xác, nhưng ai nấy rời Medjugorje với một tình trạng thể xác mạnh khỏe hơn. Chắc chắn, họ hạnh phúc hơn bởi vì những gì họ đã cảm nghiệm từ Medjugorje thì sẽ làm cho họ trưởng thành trong đức tin và lời cầu nguyện. Có nhiều người đến Medjugorje để đi tìm sự chữa lành đức tin, chữa lành linh hồn, hơn là xin chữa lành thể xác.

 

Khi một linh mục bảo các thị nhân hỏi Đức Mẹ Maria xem chúng ta nên cầu nguyện với Chúa Giêsu hay với Mẹ, thì Mẹ Maria đáp:

 

“Hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu. Mẹ là Mẹ của Ngài, và Mẹ cầu bầu cho các con để dâng lên Chúa Giêsu. Xin các con cầu nguyện với Chúa Giêsu. Mẹ sẽ giúp các con cầu nguyện, nhưng sức mạnh nơi các lời cầu nguyện của các con là điều quan trọng hơn.”

 

Những người sống trong thời đại này không phải là những người duy nhất cần cầu nguyện. Khi Đức Mẹ Maria chỉ cho các thị nhân thấy luyện ngục, thì Mẹ bảo các em rằng:

”Những người này(các linh hồn) đang mong chờ các lời cầu nguyện và hy sinh của các con.”

 

Khi người ta xin Đức Mẹ giúp đỡ (qua các thị nhân) thì Mẹ luôn trả lời cách giống nhau:

 

“Không có lời cầu nguyện đặc biệt nào cho những nhu cầu đặc biệt. Làm việc đền tội và cầu nguyện là những điều kiện để được ơn chữa lành cả về thể xác lẫn linh hồn. Tuy nhiên, người ta có thể dâng lên Chúa một nhu cầu đặc biệt hay một vấn đề khi họ cầu nguyện cho chính họ hay cho người khác.”

 

Mỗi lần chúng ta cầu nguyện thì Mẹ Maria cầu bầu thay cho chúng ta. Có một số tín hữu hiểu lầm rằng Đức Mẹ Maria chỉ khuyến khích đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng,  7 Kinh Sáng Danh và 1 Kinh Tin Kính mà thôi. Theo lời các thị nhân thì Đức Mẹ Maria đề nghị các kinh này thêm vào các lời cầu nguyện mà Giáo Hội đã dậy chúng ta. Thông thường, Mẹ muốn chúng ta cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Mẹ cũng nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện nào cũng làm vui lòng Chúa. Mẹ luôn nhắc nhở rằng những lời cầu nguyện của Mẹ và các thị nhân không đi ngược với thời điểm cử hành Thánh lễ, (để không ai bị bỏ lễ.)

 

Nhờ Đức Mẹ Maria hiện ra với các thị nhân mà người ta biết đến Medjugorje. Đức Mẹ cầu nguyện với chúng ta và cho chúng ta. Mẹ đã kêu gọi mọi người tập thói quen cầu nguyện cho các ý chỉ của mình.

 

Khi cầu nguyện là lúc ta kết hợp với Đức Mẹ và đối thoại với Thiên Chúa. Hiển nhiên, với người Ki-Tô Hữu, lời cầu nguyện giống như một thói quen trong gia đình. Đây là tình trạng danh dự và quý báu nhất mà con người có thể làm (cầu nguyện). Lời cầu nguyện đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa, gần Đức Mẹ Maria, và tất cả các thánh của Chúa, rút ngắn con đường đến với Chúa.

 

Khi một con người không cầu nguyện thì người ấy từ chối sự gặp gỡ với Chúa. Họ tự làm cho mình rời xa tầm tay của Chúa. Người ấy bước vào một tình trang lang thang mà Chúa  cũng đành bó tay. Thật sự con người ấy đã làm mất chính mình.

 

Có một người đã bỏ Chúa và đi lang thang. Ông ta chia sẻ cảm nghiệm như sau:

”Mỗi lần tôi nghĩ đến những ngày mà tôi tìm kiếm hạnh phúc nơi các bar rượu, trên các con đường, nơi ma túy, tôi cảm thấy một cảm giác đau đớn chạy trong toàn thân tôi. Nhưng một ngày kia, khi tôi quỳ xuống xưng tội và cầu nguyện trong một nhà thờ ở Medjugorje, thì tôi cảm thấy đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời sống của tôi. Bây giờ tôi được ơn bình an. Thiên Chúa và những người khác trở nên bạn của tôi. Bây giờ, toàn thế giới thuộc về tôi.”

 

Khi người Ki-Tô hữu cầu nguyện thì họ ở trong nhà với Chúa và Đức Mẹ Maria, cho dù họ có ở bất cứ nơi đâu. Đó là lối sống ở làng Medjugorje.

 

Thưa các bạn đọc, xin đừng nghĩ rằng các bạn không ở trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Những ai đã từng thăm viếng Medjugorje thì họ là một phần tử trong dòng sông thiêng liêng Jordan, chảy qua Mẹ Thiên Chúa để nuôi dưỡng tận cùng trái đất, hay từng góc chân trời của thế giới với nước hằng sống.

 

Tại làng Medjugorje, các linh mục, nữ tu, dân làng, và các khách hành hương cầu nguyện chung với nhau cho tất cả những ai đã đến nơi này. Còn những ai chưa thể đến hành hương được thì xin nhớ rằng mọi sự đau khổ và quan tâm của các bạn cũng được chúng tôi nhớ đến trong các lời cầu nguyện của chúng tôi.

 

Ngay cả khi các bạn không tin tưởng, không có đức tin nơi Thiên Chúa, thì giáo xứ Medjugorje, cùng với Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa cùng cầu nguyện cho các bạn để Chúa có thể nói chuyện với các bạn.

 

Vị linh mục chính xứ là cha Tomislav, diễn tả cảm tưởng của ngài thật hay như sau:

 

“Cho dù bạn sống ở nơi nào, cho dù bạn đến từ nơi nào, chúng tôi, những người ở làng Medjugorje vẫn cầu nguyện cho các bạn.”

 

5. Ăn Chay.

 

Ăn chay, một lời nói xa lạ, một điều xa lạ để thực hành. Đối với não trạng của chúng ta là những người ở thời đại tân kỳ thì việc ăn chay lại càng xa lạ hơn.

 

Chúng ta nói rằng: “Siêu thị có đầy tràn thức ăn, và ta có đủ tiền để mua bất cứ thứ gì mà siêu thị có, vì thế ăn chay là việc vô ích. Khi tiêu thụ là ta tạo công việc làm cho nhiều người, tạo sự thịnh vượng. Những thức ăn dư thừa, hay tiền dư thừa thì có thể tặng cho người nghèo.”

 

Lối suy nghĩ này gây thương tích cho những ai tuân theo, vì nó hoàn toàn sai lạc. Thực phẩm không là câu hỏi. Người nghèo không là câu hỏi. Tiền bạc không là câu hỏi. Bạn và tôi mới là câu hỏi.

 

Mọi sự tùy thuộc nơi cá nhân, nơi giá trị và khái niệm thực tế, nơi bạn là người đọc những dòng chữ này hay nơi tôi là người viết những dòng chữ này. Hãy nhìn qua cách này: Chúng ta đang chạy đua trong đời sống và Chúa đang ngắm nhìn sự cố gắng của chúng ta, trước khi Ngài ban thưởng.

 

Khi chạy, ta biết rằng đôi chân mình trên mặt đất, và ta liên tiếp chạy. Nếu một người chạy rời xa khỏi mặt đất, thì người ấy không thể chạy nhanh được. Như thế, anh ta không thể chạy đua được nữa. Thiên Chúa giống như một người huấn luyện viên, nên Ngài muốn chúng ta thắng lớn trong cuộc chạy đua quan trọng này, để chúng ta thoát ra khỏi sự ràng buộc của trần thế, mọi của cải thế gian, (nếu càng xa rời của cải thế gian thì càng tốt,) để phát triển sự tốt lành thiêng liêng.

 

Tự bản chất, việc ăn chay không có giá tri, không có ý nghĩa nào đặc biệt, nhưng trong đức tin thì sự ăn chay làm cho đức tin lớn mạnh. Khi chúng ta ăn chay thì biết tự kiểm soát chính mình. Và khi ta tự kiểm soát chính mình thì ta có thể dâng mình lên Chúa và xả thân cho người khác.

 

Đức Mẹ Maria không hài lòng vì việc thực hành ăn chay hầu như biến mất trong Giáo Hội. Mẹ muốn việc ăn chay được mọi người tuân giữ. Mẹ muốn mỗi giáo dân hãy ăn chay vào ngày thứ sáu, nhất là bằng bánh mì và nước lã. Ước mong của Mẹ là thấy nhân loại ăn chay, sám hối và làm việc đền tội. Trong thời gian Mẹ đến viếng thăm Medjugorje, Mẹ luôn nhấn mạnh về sự cầu nguyện và ăn chay vì đó là điều quan trọng căn bản cho việc hoán cải, và là con đường chắc chắn nhất để được chữa lành khỏi các bệnh tật.

 

Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại phương thuốc đức tin, cầu nguyện, và ăn chay là những thuốc rất cần cho sự chữa lành những bất toàn.

 

Những ai không thể ăn chay vì bệnh tật thì nên làm một việc hy sinh khác để sám hối. Những ai còn khỏe mạnh thì không được thay thế bằng cách khác: họ phải ăn chay, tức là phải từ bỏ thực phẩm và nước ngọt, cà phê hay rượu bia.

 

(Hết chương 11)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 81 (3) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 58 (2) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 21 (1) (11/8/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
Cảm Nghiệm Medjugorje 234: Con Được Mẹ Chữa Lành. (10/31/2008)
Hai Cảm Nghiệm Của Ông Louis Saia, Người Đã Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ (10/31/2008)
Tin Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ. (10/30/2008)
Đức Mẹ Maria Có Đội Khăn Xếp Như Nam Phương Hoàng Hậu Không? (10/27/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768