MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #330 (23)
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 11-2008

Trích sách "CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ" #330 (23)

(To the priests Our Lady's beloved sons 330)
www.xuanha.net

Ngáy 8/8/86

Đức Trinh nữ Maria Mẹ Thánh Thể

 1. Mẹ linh mục Giêsu:

"Mẹ là Mẹ Phép Thánh Thể  Cực Thánh. Mẹ trở nên Mẹ Thánh Thể khi Mẹ thưa "xin vâng", vì vào lúc  nhập thể , Mẹ đã làm Mẹ của Ngôi Lời của Chúa Cha mặc xác trong lòng Đồng trinh của Mẹ ...

Hãy nhìn vào Chúa Giêsu khi Ngài yêu, Ngài làm việc, Ngài cầu nguyện, Ngài đau khổ và tự hiến mình từ khi Ngài ngự xuống lòng đồng trinh Mẹ tới khi Ngài chịu treo trên thập giá, Ngài đã không ngừng hành động như là linh mục , như thế để các con hiểu rằng Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu linh mục như thế nào.

 2. Linh mục sinh Chúa Giêsu nhờ lời truyền phép:

Mẹ cũng là Mẹ của phép Thánh Thể Cực Thánh, không phải vì Mẹ đã lại sinh Chúa Giêsu trong mầu nhiệm thực tại trên bàn thờ, bổn phận này chỉ được dành cho các con, hỡi các cưng của Mẹ ! Tuy nhiên, cũng một nhiệm vụ rất tương tự với nhiệm vụ thuộc về người mẹ, vì, trong thánh lễ, nhờ những lời thánh hiến, các con cũng thực sự sinh ra Chúa Con của Mẹ . Với Mẹ thì máng cỏ lạnh lẽo khó nghèo và hang đá trống trải đã đón nhận Chúa Giêsu . Với các con linh mục thì phiến đá lạnh lẽo của bàn thờ đón nhận Ngài, nhưng các con cũng như Mẹ đã thực sự sinh ra Chúa Giêsu, đó là lý do tại sao các con trở thành những người con đặc biệt, rất đặc biệt, người con ưu tuyển của Mẹ , Mẹ của Chúa Giêsu .

 
3. Đức Mẹ Thánh Thể ở chỗ nào?:

Nhưng Mẹ thật là Mẹ Thánh Thể , vì Chúa Giêsu đã đến hiện diện thật vào lúc truyền phép qua tác động linh mục của các con. Bởi lời "xin vâng của con người" các con, và hành động quyền phép của Chúa Thánh Thần , đã biến đổi chất liệu bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô , các con làm cho Ngài có thể, hiện diện cách mới mẻ và thực sự ở giữa các con.

Ngài trở nên hiện diện để tiếp tục việc nhập thể và cứu chuộc, và để hoàn tất, trong mầu nhiệm, hy tế núi Calvê, mà Ngài có thể dâng lên Chúa Cha qua bản tính nhân loại của Ngài , trong thân xác Mẹ đã cung hiến cho Ngài . Do đó, trong Thánh Thể Chúa Giêsu hiện diện với thần tính Ngài , với thân xác vinh hiển, thân xác Mẹ trên trời đã  hiến tặng Ngài , là thân xác thực sinh bởi Mẹ đồng trinh.

Hỡi các con, thân xác Ngài là thân xác vinh hiển, nhưng không phải là thân xác khác, phải nói là, không có vấn đề Ngài sinh ra lần nữa. Đích thực đó là cùng thân xác Mẹ tặng ban cho Ngài , sinh nơi hang Belem, chết nơi đồi Calve, táng trong mồ đá, và từ đó sống lại, nhưng mặc hình thức khác, hình thức thần linh, hình thức vinh hiển.

Trên trời Chúa Giêsu với thân xác vinh hiển, vẫn là Con Mẹ , người con với thần tính, mà linh mục  sinh ra lúc truyền phép Thánh Thể trong thánh lễ, luôn luôn là Con Đức Mẹ. Bởi thế, và thế,  Mẹ là Mẹ Thánh Thể .

Và là Mẹ , Mẹ luôn luôn ở bên con Mẹ . Mẹ ở bên dưới đất, Mẹ ở bên trên trời. Nhờ đặc ân lên trời cả hồn và xác, Mẹ ở bên bất cứ nơi nào Chúa Giêsu hiện diện, trong tất cả các Nhà chầu trên trái đất.

Vì thân xác vinh hiển của Ngài , vượt quá giới hạn thời gian và không gian, đã để cho Ngài ở trên khắp thế giới, và Mẹ trên trời của các con, với thân xác vinh hiển, cũng ở bên cạnh mọi Nhà tạm nơi giữ Thánh Thể Chúa Giêsu . Trái Tim Vô nhiễm Mẹ trở nên cho Chúa Giêsu Nhà tạm sống động của tình yêu, thờ lậy, tạ ơn và đền tạ không ngừng.

 4. Mẹ là Mẹ vui mừng của Thánh Thể .

Nơi đâu có Chúa Giêsu hiện diện, nơi đó cũng có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Như ở trên trời, Chúa Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang, với sự hợp nhất thân mật cùng Chúa Thánh Thần. Thế là nơi Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể tại các Nhà chầu, có Chúa Ba ngôi và Trái Tim Mẹ, người Mẹ của Chúa Con.

Trên trời, có Chúa Ba ngôi ,Mẹ , còn có các Thiên thần 9 phẩm luôn ca hát chúc tụng những nhạc điệu du dương chúc tụng Chúa Ba ngôi , còn có các thánh...

Từ Thiên đàng nhìn xuống Luyện ngục , nơi thanh tẩy đau đớn, nơi có những lời cầu liên tiếp của các linh hồn ...xin tha thứ những nợ nần, vì những yếu đuối và tội lỗi, tới khi chúng được hoàn toàn đổi mới , và lên nước Thiên đàng cùng ca hát chúc tụng Chúa Ba ngôi Cực thánh. Điều vui này được thấy nơi Thiên đàng và nơi Nhà chầu Chúa Giêsu hiện diện, dù ở nơi rất xa, rất cô lập trên thế giới. Đó là lý do tại sao, Mẹ ở bên cạnh Chúa Giêsu , và Mẹ là Mẹ vui mừng của Thánh Thể .

 5. Mẹ là Mẹ buồn sầu của Thánh Thể :

Với Giáo hội chiến thắng Thiên đàng và Giáo hội đau khổ Luyện ngục, lẽ ra trong Giáo hội chiến đấu, các con linh mục dấu yêu của Mẹ , các con tu sĩ nam nữ, các con giáo dân phải qui tụ lại với nhau chung quanh Trung tâm Tình yêu Thánh Thể  để không ngừng ca hát chúc tụng tôn thờ và ngợi khen Chúa .

Nhưng ngày nay, Chúa Giêsu trong các Nhà chầu chỉ nhận được bao nhiêu vắng vẻ, coi thường và vô ơn. Trước kia, Mẹ đã nói tại Fatima với 3 trẻ nhỏ qua lời Thiên thần lời nguyện này:

" Lạy Chúa Ba ngôi rất thánh là Cha Con và Thánh Thần, con cúi mình thờ lậy Chúa , con dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh hồn và Thiên tính Chúa Giêsu Kitô cực quí trọng của Chúa chúng con, đang hiện diện trong các Nhà chầu trên khắp thế giới, để đền tạ những xúc phạm, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm của loài người chúng con..."

Lời cầu nguyện này cũng cần phải được nói với những người thời nay nữa.

Ngày nay Chúa Giêsu ở giữa những vắng vẻ, nhất là nơi các linh mục . Ngay trong những việc tông đồ, họ thường làm những chuyện vô bổ, ngoại biên, tùy phụ, không mấy quan trọng, mà quên rằng trung tâm ngày sống của họ là ở đây, trước Nhà chầu, nơi Chúa Giêsu hiện diện và ở lại cách riêng cho họ.

Chúa cũng ở giữa những thờ ơ của nhiều con cái Mẹ , họ ở đó cũng như không, và khi họ vào nhà thờ để dự nghi lễ phụng vụ, họ cũng không nhận ra sự hiện diện thần linh và thực tại  của Chúa Giêsu ở giữa họ.

Thường Nhà tạm Chúa Giêsu Thánh Thể bị đặt vào một góc biệt lập thay vì đặt ở chính giữa nhà thờ, trung tâm cộng đoàn, vì nhà thờ là đền thờ được xây cất trước hết cho Chúa Giêsu rồi mới cho chúng con.

Điều đó làm Mẹ cay đắng, buồn phiền vì trong nhiều nhà thờ, người ta đặt Nhà tạm trong xó góc, lẽ ra Ngài phải được hàng giáo sĩ chú tâm.

Hơn nữa, ngày nay người ta phạm sự thánh, người ta cắm thêm gai vào vòng gai đau đớn nơi Trái Tim Mẹ. Biết bao người phạm sự thánh, biết bao người rước lễ không nên. Có thể nói rằng mỗi khi cử hành thánh lễ là mỗi khi có phạm sự thánh.

Nếu con nhìn bằng đôi mắt của Mẹ , con sẽ thấy rằng, vết thương này đang làm độc hại, tổn thương, cầm hãm, làm ô nhơ và làm cho Giáo hội rất bệnh hoạn. Nếu con nhìn bằng đôi mắt của Mẹ , con sẽ phải chảy nước mắt khóc thương với Mẹ" .


6. Thánh Thể Chúa ban Sức mạnh canh tân Giáo hội:

"Vì thế, hỡi các con yêu dấu đã tận hiến cho TT Mẹ, ngày nay, chính

các con phải là tiếng chuông kêu gọi toàn thể Giáo Hội Chiến Đấu trở

về với Chúa Giêsu hiện diện nơi Thánh Thể. Bởi vì, chỉ ở đó mới có giếng

tươi mát rửa sạch sự khô cằn và canh tân hoang địa Giáo Hội. Chỉ ở đó

mới có bí mật sự sống, mới mở ra cho Giáo Hội ngày Hiện Xuống mới

của ơn sủng và ánh sáng. Chỉ ở đó mới tìm được nguồn thánh thiện mới

của Giáo Hội là: Chúa Giêsu Thánh Thể.

 
Không phải những chương trình mục vụ và những cuộc thảo luận,

không phải những phương tiện loài người mà các con tin cậy, chắc chắn,

nhưng chỉ có Chúa Giêsu Thánh Thể mới có thể ban cho toàn thể Giáo

Hội một sức mạnh canh tân hoàn toàn. Cuộc canh tân đó sẽ dẫn đưa

Giáo Hội đến nghèo khó, truyền giáo, trong sạch, thoát khỏi mọi nương

tựa mà Giáo Hội vẫn cậy dựa, để được thánh thiện, đẹp đẽ và không vết

nhăn, noi gương Mẹ Thiên quốc.

(To the priests Our Lady's beloved sons # 330)

 

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
Tin/Bài khác
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768