MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (119) Iii. Những Sứ Điệp Của Đức Mẹ Rất Quan Trọng...
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 11-2008

(119) III. Những Sứ Điệp Của Đức Mẹ Rất Quan Trọng...

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

(119) III. Những Sứ Điệp Của Đức Mẹ Rất Quan Trọng, Và Trách Nhiệm Của Chúng Ta Đối Với Chúng.

Các sứ điệp của Đức Mẹ ở Mễ Du quan trọng như vậy, đến nỗi “Từ hàng chục thế kỷ, Thiên Chúa đã sắp đặt chương trình cho các cuộc gặp gỡ này” – theo lời Đức Mẹ - đó là vì Đức Mẹ muốn cứu thế giới nhờ Giáo xứ Mễ Du, ở đây Mẹ đặt “nguồn suối ơn sủng”, và Người xin chúng ta đón nghe các sứ điệp của Người ở đây, vv... Các sứ điệp đã từ trời được đem vào Mễ Du, và rồi từ Mễ Du, chúng sẽ phải được đem đicho tất cả thế giới, để dẫn dắt tất cả thế giới:

“Mẹ muốn dẫn dắt các con.” (24-10-1985)

Các sứ điệp của Đức Mẹ kêu gọi ta đến một điều có tính cách rất nghiêm trọng, điều ấy chính Mẹ đã nói rõ ra:

“Mẹ đã đến để kêu gọi thế giới ăn năn trở lại lần cuối cùng. Sau này, Mẹ không còn hiện ra nữa trên trái đất này.” (2-5-1982)

Nếu sứ điệp này nghiêm trọng như thế, ta phải nhận thức rằng các sứ điệp đều có chấp chứa một ơn huệ lớn lao, từ Thiên Chúa trực tiếp ban xuống trong một tầm mức mà ta không hiểu nổi. Vì vậy, Đức Mẹ đã nói trong nhiều thông điệp na ná như sau:

“Mẹ sẽ cầu nguyện và bầu cử cho các con trước tòa Thiên Chúa, để các con hiểu được hồng ân cao quí Thiên Chúa ban cho Mẹ là được ở với các con.” (25-4-1990, số 677)

Hồng ân ấy cao quí đến mức mỗi người chúng ta có trách nhiệm đáp ứng lại tùy khả năng và tùy cái gì chúng ta đã lãnh được:

“Các con có trách nhiệm về những sứ điệp này. Nguồn ơn sủng là đây. Và các con là những chiếc xe chuyên chở những tặng phẩm này cho kẻ khác. Bởi vậy, các con thân yêu, Mẹ kêu gọi các con hãy làm việc ấy với tinh thần trách nhiệm. Mỗi người đều có trách nhiệm tùy theo khả năng của mình. Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi các con hãy trao tặng phẩm ấy cho kẻ khác với lòng yêu thương, chứ đừng giữ cho riêng mình.” (8-5-1986, số 601)

Chúng ta có phận sự phải trả lẽ trước mặt ai về chúng? Nhiều người chúng ta coi Đức Mẹ là Mẹ, nhắm mắt làm ngơ trước nhiều tội lỗi chúng ta, và đến bầu cử với Đức Giêsu cho ta rằng: “Xin tha các xúc phạm ấy cho con cái Chúa”. Không phải như vậy. Trái lại, Mẹ đến để hoán cải chúng ta, dạy chúng ta cách rời bỏ tội lỗi và đi trên con đường thánh thiện mà đến cùng Thiên Chúa. Chúng ta nhận được bao ơn huệ to tát và quà tặng nhờ bởi các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, đến nỗi Đức Mẹ đã phải nói mạnh mẽ điều này chiếu theo phép công bằng:

“Mẹ ban những thông điệp trước tiên là cho người trong Giáo xứ, sau đó cho tất cả những người khác. Các con là những kẻ trước hết phải lãnh nhận chúng, rồi mới đến các kẻ khác. Các con sẽ chịu trách nhiệm về chúng trước Mẹ và trước Chúa Giêsu, Con Mẹ.” (6-2-1986, số 588)

Chính vì sứ điệp Mễ Du quan trọng như vậy cho toàn thế giới, cho nên Satan không để yên mà không tìm mọi cách để phá hoại hay làm suy yếu đi. Có một câu truyền tụng rằng: Một hôm, Satan đến thương lượng với Thiên Chúa: “Ngài để cho tôi Mễ Du, tôi sẽ trao cho Ngài tất cả phần còn lại của thế giới”. Satan nóng lòng muốn lôi kéo nhiều người trật khỏi con đường sự thật, hoặc đến những sự thật nửa vời hay lầm lạc.

“Satan muốn phá hủy các kế hoạch của Mẹ và cản trở những nguyện vọng mà Đức Chúa Cha muốn thực hiện ở nơi này.” (Mễ Du) (25-9-1990, số 682)

Đó là lý do tại sao Đức Mẹ cám ơn những ai giữ vững và trung thành với kế hoạch của Mẹ ở nơi đây, không hề phản bội sự có mặt của Mẹ:

“Cám ơn các con vì các con sẽ không bội phản sự hiện diện của Mẹ ở nơi đây.” (Mễ Du) (25-1-1991, số 686)

Trừ việc Giáng Sinh, đời sống và tử nạn phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, và công vụ của các Thánh Tông đồ, thì các sứ điệp và việc hiện ra của Đức Mẹ ở Mễ Du là những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Hội Thánh 2.000 năm nay. Đây là 3 lý do:

1.Đây là những cuộc hiện ra dài lâu và thường xuyên chưa từng bao giờ có trong lịch sử (tính đến nay là 18 năm trường liên tục, mỗi ngày một lần).

2.Đức Mẹ ban từ Mễ Du những thông điệp như chưa từng có trong lịch sử từ nguyên thủy đến bây giờ.

3.Đây là cuộc hiện ra sau cùng trên trái đất (theo cách này).

Kế hoạch của Mễ Du vượt tầm hiểu biết của chúng ta, nhưng nhờ cầu nguyện, chúng ta có thể loáng thoáng thấy vài tia sáng của tầm mức vĩ đại của nó. Chúng ta kết thúc phần này với một ít lời Đức Mẹ nói về các sứ điệp của Người:

“Mẹ yêu cầu các con chấp nhận cách nghiêm túc và sống các sứ điệp để linh hồn các con sẽ không buồn phiền khi Mẹ không còn ở đây với các con... Hỡi các con nhỏ, mỗi ngày hãy đọc đi đọc lại những sứ điệp Mẹ đã ban cho các con và hãy biến chúng thành cuộc sống.” (25-12-1989, số 673)

“Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con sống theo những sứ điệp Mẹ ban cho các con từ 8 năm qua. Đây là thời gian ơn sủng. Mẹ ao ước ơn Chúa sẽ dồi dào nơi mỗi người các con.” (25-6-1989, số 669)

“Nếu có ai hỏi các con về Mẹ và về các điều Mẹ nói, hãy trả lời: Không cần gì phải giải thích, vì chỉ trong cầu nguyện mà chúng ta hiểu rõ hơn.” (27-10-1983)

“Mẹ mời gọi các con cầu nguyện... Chúa ban ơn đặc biệt trong sự cầu nguyện. Bởi vậy, “hãy tìm và hãy gõ” để các con có khả năng thấu hiểu tất cả những gì Mẹ ban cho ở nơi đây.” (25-4-1987, số 641)

“Mẹ kêu mời các con sống các sứ điệp rất sâu xa mà Mẹ ban.” (4-12-1988)

“Khi Mẹ ban thông điệp này cho các con thì đừng nghĩ rằng đón nghe là đủ rồi. Tất cả các ơn sủng đều đang sẵn sàng để tùy các con sử dụng.” (12-11-1983)

“Các con phải sớm báo cho Đức Giám Mục và cả Đức Giáo Chủ, với một lòng trọng kính, về sứ điệp khẩn cấp và đại quan trọng cho cả loài người.” (30-11-1983)

“Hỡi các con bé nhỏ, hãy hiểu hồng ân cao trọng Thiên Chúa ban cho các con qua Mẹ.” (25-3-1990, số 676)

“Chớ gì mỗi thông điệp của Mẹ được trở nên một bước tăng trưởng cho các con.” (17-2-1988)

“Hỡi các con! Hãy nghe lời Mẹ! Hãy suy niệm về thông điệp của Mẹ trong cầu nguyện.” (28-1-1987)

*

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768