MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (121) A. Mễ Du: Là Lời Mời Gọi Gửi Đến Mọi Người:
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 11-2008

(121) A. Mễ Du: Là Lời Mời Gọi Gửi Đến Mọi Người:

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Đức Mẹ khởi sự ban các thông điệp hàng tháng ngày 25-1-1987, và thông điệp đầu tiên quả là một thông điệp quan trọng. Theo chỗ chúng tôi hiểu về Mễ Du, thông điệp này là trung tâm. Nó cắt nghĩa lý do tại sao có các cuộc hiện ra, đó là “cứu rỗi toàn thể thế giới” và nói với ta rằng: “mỗi người chúng ta được Thiên Chúa chọn để... cứu nhân loại”.

Đức Mẹ bắt đầu thông điệp đầu tiên này bằng chữ, tạm dịch là “Này đây”. Xem qua thì thấy chữ ấy chẳng thêm gì vào ý nghĩa cụ thể của lời Mẹ nói. Hình như chữ ấy được Mẹ dùng ở đó chỉ để nhấn mạnh tầm quan trọng lớn của toàn bản thông điệp.

Cha Jozo Zovko, cha xứ Mễ Du hồi đầu các lần hiện ra, cho rằng lời kêu mời “mỗi người chúng ta giúp việc cứu thế giới” là nhắm cách riêng và ưu tiên mỗi khách hành hương đến Mễ Du. Mỗi người hành hương được Thiên Chúa mời gọi và chọn lựa để có “một vai trò quan trọng trong chương trình Thiên Chúa cứu loài người”.

Các thị nhân nghĩ rằng khi Đức Mẹ nói: “mỗi người chúng con”, thì thực tế Đức Mẹ muốn nhắm bất cứ ai đang đón nghe thông điệp của Mẹ và muốn sống sứ điệp đó.

Chúng ta đã biết rằng: ngay từ hồi đầu, ước muốn của Đức Mẹ trong những lần hiện ra là “thế giới ăn năn hối cải” (26-6-1981, số 775). Nay chúng ta nghe thấy Mẹ bảo mỗi người được kêu mời tham gia vào kế hoạch ăn năn hối cải ấy. Nhưng trước tiên chúng ta phải thay đổi đời sống ta đã.

Sau đây là toàn văn thông điệp quan trọng và chủ yếu ấy:

“Các con yêu dấu, này đây hôm nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con từ nay hãy bắt đầu sống cuộc sống mới. Mẹ muốn các con hiểu rằng: Thiên Chúa chọn mỗi người các con để sử dụng vào Đại chương trình cứu rỗi nhân loại cao cả của Người. Các con không thể hiểu được vai trò của các con quan trọng dường nào trong kế hoạch của Thiên Chúa. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện, để có thể hiểu được chương trình mà Thiên Chúa thực hiện qua các con. Mẹ sẽ ở với các con để các con có thể thực hiện được chương trình đó một cách trọn ven. Cám ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ.” (25-1-1987, số 638)

Ở đây, Đức Mẹ nói Người ở với chúng ta và Mẹ hiện ra để kiện toàn chương trình cứu nhân loại nhờ mỗi người chúng ta. Nhưng chúng ta không thể hiểu tầm mức cao trọng của nó, cũng như vai trò chúng ta trong chương trình ấy nếu không cầu nguyện. Rồi tháng 4, cùng năm ấy, Mẹ xác nhận:

“Hãy cầu nguyện... để các con có thể hiểu được tất cả những gì Mẹ ban cho các con ở chốn này... Các con đều biết rằng ngoài sự cầu nguyện, các con không thể hiểu được tất cả những gì Thiên Chúa đang hoạch định qua mỗi người các con, và vì vậy, hãy cầu nguyện. Mẹ muốn rằng: qua mỗi người các con, cái kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện.” (25-4-1987, số 641)

Mẹ Thiên Chúa khởi sự làm một cái gì mới mẻ. Mẹ làm điều đó với và nhờ mỗi người chúng ta. Mẹ không thể làm mà không có (lời cầu nguyện của) chúng ta:

“Bởi đó, hỡi các con yêu dấu, phải cầu nguyện và trong cầu nguyện, các con sẽ nhận thức được con đường mới đưa tới niềm vui.” (25-2-1987, số 639)

Vì chúng ta, Đức Mẹ hiện ra mỗi ngày. Mẹ hiện ra để giúp thực hiện kế hoạch của Mẹ, đúng ra là kế hoạch của Thiên Chúa cứu nhân loại. Nói cho chính xác, kế hoạch cứu rỗi nhân loại, Thiên Chúa đã thực hiện xong, theo nguyên tắc, khi sai Con Một Người đến: “Thiên Chúa đã yêu mến thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người..., không để xử án thế gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu” (Ga 3.16-17; Rm 3.21-26). Nhưng thời nay, ơn cứu độ ấy đã không được chấp nhận, nhân loại như gạt bỏ, không thèm đếm xỉa. Do đó, một lần nữa, Thiên Chúa cử Đức Mẹ đến để khơi dậy lòng đón nhận ấy:

“Chỉ vì các con mà Mẹ ở đây một thời gian lâu dài để giúp các con thực hành những sứ điệp Mẹ đã trao.” (30-10-86, số 627)

Hết lần này đến lần khác, Mẹ nhắc nhở nếu không cầu nguyện, thì chẳng có gì sẽ được thực hiện:

“Nếu các con không cầu nguyện, Mẹ không thể giúp các con thực hiện được sứ điệp mà Thiên Chúa trao cho Mẹ để ban cho các con.” (23-10-1986, số 626)

Bản tính nhân loại bị tổn thương vì tội lỗi đã tỏa khói mù vào trí khôn chúng ta, lại thêm bao nhiêu cám dỗ xác thịt và vật chất ngày nay do các phương tiện truyền thông đại chúng ào ạt đưa đến... Vì thế, chúng ta không có khả năng hiểu vai trò cao trọng của chúng ta trong chương trình Thiên Chúa. Chỉ nhờ cầu nguyện mà màn sương khói kia mới được xua tan, để chúng ta có thể thấy sự thực nó thế nào: đích thân mỗi chúng ta đã được Đức Mẹ chọn. Cho dù chúng ta ở trong những hoàn cảnh khó khăn, xem ra bên ngoài bị bó tay không làm được việc tông đồ hay hoạt động gì đáng kể:

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768