MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (128) Tầm Quan Trọng Của Mễ Du Không Gì Sánh Bằng
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 11-2008

(128) Tầm quan trọng của Mễ Du không gì sánh bằng

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Tầm quan trọng của Mễ Du không gì sánh bằng, không gì có thể thay thế:

Các giải pháp và phương tiện của loài người đang dùng không đủ sức chữa lành bệnh tình, có thể nói, nó chỉ xoa dầu qua quít bên ngoài, vì bệnh tình trầm trọng nhân loại ngày nay hết thuốc chữa, xét theo phương diện phàm nhân. Ngay cả các nỗ lực mục vụ cũng không biến cải được bao lăm cái tình huống bi đát quá độ này. Phải theo đơn thuốc của Đức Mẹ Maria mới được: cầu nguyện, ăn chay, hối cải, tin, thinh lặng, khiêm nhường, lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn, để “nhận biết ơn huệ Thiên Chúa” (Ga 4.10) và sống trong vui mừng, bình an, một sự bình an không thuộc thế gian này. Đó là cái mà người ta gặp được ở Mễ Du. Bao nhiêu chứng từ thuật trong sách này cho thấy rõ sự ấy. Sau đây, hãy nghe Đức Mẹ nói về nơi ấy:

“Các con yêu dấu, các con là những người được Chúa chọn và ban cho các ơn sủng lớn lao. Các con không nhận thức được mỗi sứ điệp Mẹ ban cho các con.” (15-11-1984, số 529)

Ở đây, Đức Mẹ nói: dân chúng Mễ Du là “những người được chọn”. Họ được kêu gọi để làm khí cụ cho một kế hoạch vĩ đại. Một ý muốn quan trọng của Đức Mẹ Chúa Trời là làm cho tất cả chúng ta nhận thức được tầm mức quan trọng của kế hoạch Mẹ, vì chúng ta không nhận thức được kế hoạch ấy và tầm quan trọng của nó.

Cô Vicka cho biết: “Điều Đức Mẹ đang làm ở đây, chưa từng được làm ở đâu trước đó.” Đức Mẹ cắt nghĩa ngày thứ Năm Tuần Thánh, 4-4-1985, số 549:

“Mẹ muốn tiếp tục ban cho các con các thông điệp như chưa từng có trong lịch sử từ nguyên thủy cho tới bây giờ.”

Đức Mẹ thực hiện dự án này - dự án lớn lao dường ấy, dự án độc nhất và là cái thứ nhất trong nhân loại, qua một giáo xứ, những người mà Mẹ đã chọn. Điều ấy ta sẽ thấy rõ sau khi học hỏi toàn bộ các sứ điệp. Đây là một ví dụ:

“Mẹ yêu thương các con và một cách đặc biệt, Mẹ đã chọn giáo xứ này, mà Mẹ thân thương hơn những nơi khác. Mẹ rất sung sướng được ở nơi này, nơi mà Đấng Toàn Năng đã gửi Mẹ đến.” (21-3-1985, số 546)

Mặc dầu con người vẫn luôn là con người với tất cả tội lỗi và yếu hèn của họ, những người đàn ông và đàn bà của cái xóm làng nhỏ bé thuộc miền Herzêgôvina ấy đã được tuyển chọn một cách đặc biệt. Biết bao cám dỗ, biết bao quyến rũ của thế giới lôi kéo họ, nhưng họ vẫn là những kẻ được chọn. Tội lỗi và Satan rất mạnh mẽ, và cho dù tinh thần thiêng liêng của giáo xứ có thể bị nguy khốn..., Đức Mẹ hồng phúc tiếp tục trông nom các con cái thân yêu mà Mẹ đã chọn:

“Mẹ muốn nói cho các con hay rằng Mẹ đã chọn giáo xứ này và Mẹ bảo vệ nó trong tay của Mẹ như một bông hoa nhỏ không muốn tàn úa.” (1-8-1985, số 562 bis)

Có thể xảy ra là chỉ một số trong họ được cứu để làm nhân chứng cho hòa bình của Thiên Chúa trong thế giới. Đọc xong những thông điệp sau đây, người ta thấy rõ Đức Mẹ đã dành một “ưu ái” đặc biệt cho Giáo xứ Mễ Du:

“Mẹ đã tuyển chọn giáo xứ này cách đặc biệt và Mẹ muốn dẫn dắt họ. Mẹ bảo vệ họ trong tình yêu Mẹ và Mẹ mong ước mọi người đều thuộc về Mẹ.” (1-3-1984, số 498)

“...Các con yêu dấu! Mẹ ban những thông điệp trước tiên là cho những người trong giáo xứ, sau đó cho tất cả những người khác...” (6-2-1986, số 588)

Và còn sứ điệp này nữa nói cho Jêlêna (30-7-1987):

“Các con thân yêu, được Thiên Chúa chọn quả là một cái gì lớn lao, nhưng cũng là một trách nhiệm cho các con, những kẻ được chọn phải cầu nguyện nhiều hơn, phải khích lệ kẻ khác, như thế, các con có thể là ánh sáng soi cho dân chúng ở trong bóng tối... Các con thân yêu! Đó là lý do Mẹ hiện diện giữa các con lâu dài chứng ấy, cốt là để Mẹ dẫn dắt các con trên con đường Chúa Giêsu. Mẹ muốn cứu các con và qua các con, cứu cả thế giới.”

Sứ điệp ấy gửi đến cả giáo xứ cách chung và cách riêng cho các thành viên của nhóm cầu nguyện của Jêlêna. Đức Mẹ muốn cứu cả thế giới nhờ Mễ Du.

Nhưng Mễ Du không phải là sự kiện đơn độc, vì:

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Tầm quan trọng của Mễ Du không gì sánh bằng, không gì có thể thay thế:

Các giải pháp và phương tiện của loài người đang dùng không đủ sức chữa lành bệnh tình, có thể nói, nó chỉ xoa dầu qua quít bên ngoài, vì bệnh tình trầm trọng nhân loại ngày nay hết thuốc chữa, xét theo phương diện phàm nhân. Ngay cả các nỗ lực mục vụ cũng không biến cải được bao lăm cái tình huống bi đát quá độ này. Phải theo đơn thuốc của Đức Mẹ Maria mới được: cầu nguyện, ăn chay, hối cải, tin, thinh lặng, khiêm nhường, lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn, để “nhận biết ơn huệ Thiên Chúa” (Ga 4.10) và sống trong vui mừng, bình an, một sự bình an không thuộc thế gian này. Đó là cái mà người ta gặp được ở Mễ Du. Bao nhiêu chứng từ thuật trong sách này cho thấy rõ sự ấy. Sau đây, hãy nghe Đức Mẹ nói về nơi ấy:

“Các con yêu dấu, các con là những người được Chúa chọn và ban cho các ơn sủng lớn lao. Các con không nhận thức được mỗi sứ điệp Mẹ ban cho các con.” (15-11-1984, số 529)

Ở đây, Đức Mẹ nói: dân chúng Mễ Du là “những người được chọn”. Họ được kêu gọi để làm khí cụ cho một kế hoạch vĩ đại. Một ý muốn quan trọng của Đức Mẹ Chúa Trời là làm cho tất cả chúng ta nhận thức được tầm mức quan trọng của kế hoạch Mẹ, vì chúng ta không nhận thức được kế hoạch ấy và tầm quan trọng của nó.

Cô Vicka cho biết: “Điều Đức Mẹ đang làm ở đây, chưa từng được làm ở đâu trước đó.” Đức Mẹ cắt nghĩa ngày thứ Năm Tuần Thánh, 4-4-1985, số 549:

“Mẹ muốn tiếp tục ban cho các con các thông điệp như chưa từng có trong lịch sử từ nguyên thủy cho tới bây giờ.”

Đức Mẹ thực hiện dự án này - dự án lớn lao dường ấy, dự án độc nhất và là cái thứ nhất trong nhân loại, qua một giáo xứ, những người mà Mẹ đã chọn. Điều ấy ta sẽ thấy rõ sau khi học hỏi toàn bộ các sứ điệp. Đây là một ví dụ:

“Mẹ yêu thương các con và một cách đặc biệt, Mẹ đã chọn giáo xứ này, mà Mẹ thân thương hơn những nơi khác. Mẹ rất sung sướng được ở nơi này, nơi mà Đấng Toàn Năng đã gửi Mẹ đến.” (21-3-1985, số 546)

Mặc dầu con người vẫn luôn là con người với tất cả tội lỗi và yếu hèn của họ, những người đàn ông và đàn bà của cái xóm làng nhỏ bé thuộc miền Herzêgôvina ấy đã được tuyển chọn một cách đặc biệt. Biết bao cám dỗ, biết bao quyến rũ của thế giới lôi kéo họ, nhưng họ vẫn là những kẻ được chọn. Tội lỗi và Satan rất mạnh mẽ, và cho dù tinh thần thiêng liêng của giáo xứ có thể bị nguy khốn..., Đức Mẹ hồng phúc tiếp tục trông nom các con cái thân yêu mà Mẹ đã chọn:

“Mẹ muốn nói cho các con hay rằng Mẹ đã chọn giáo xứ này và Mẹ bảo vệ nó trong tay của Mẹ như một bông hoa nhỏ không muốn tàn úa.” (1-8-1985, số 562 bis)

Có thể xảy ra là chỉ một số trong họ được cứu để làm nhân chứng cho hòa bình của Thiên Chúa trong thế giới. Đọc xong những thông điệp sau đây, người ta thấy rõ Đức Mẹ đã dành một “ưu ái” đặc biệt cho Giáo xứ Mễ Du:

“Mẹ đã tuyển chọn giáo xứ này cách đặc biệt và Mẹ muốn dẫn dắt họ. Mẹ bảo vệ họ trong tình yêu Mẹ và Mẹ mong ước mọi người đều thuộc về Mẹ.” (1-3-1984, số 498)

“...Các con yêu dấu! Mẹ ban những thông điệp trước tiên là cho những người trong giáo xứ, sau đó cho tất cả những người khác...” (6-2-1986, số 588)

Và còn sứ điệp này nữa nói cho Jêlêna (30-7-1987):

“Các con thân yêu, được Thiên Chúa chọn quả là một cái gì lớn lao, nhưng cũng là một trách nhiệm cho các con, những kẻ được chọn phải cầu nguyện nhiều hơn, phải khích lệ kẻ khác, như thế, các con có thể là ánh sáng soi cho dân chúng ở trong bóng tối... Các con thân yêu! Đó là lý do Mẹ hiện diện giữa các con lâu dài chứng ấy, cốt là để Mẹ dẫn dắt các con trên con đường Chúa Giêsu. Mẹ muốn cứu các con và qua các con, cứu cả thế giới.”

Sứ điệp ấy gửi đến cả giáo xứ cách chung và cách riêng cho các thành viên của nhóm cầu nguyện của Jêlêna. Đức Mẹ muốn cứu cả thế giới nhờ Mễ Du.

Nhưng Mễ Du không phải là sự kiện đơn độc, vì:

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768