MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (134) B). Kế Hoạch Của Đức Mẹ Thế Nào?
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 11-2008

(134) B). Kế hoạch của Đức Mẹ thế nào?

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Trong ba thù: ma quỉ, thế gian, xác thịt, kẻ nào mạnh và nguy hiểm nhất? - Satan, Đức Mẹ nói, vì nó lẻn vào khắp nơi, xúc xiểm, rình rập, nó rất mạnh. Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan gọi nó là Đầu mục, Thủ Lĩnh thế gian... Nó có thể phá kế hoạch của Đức Mẹ được không? Đức Mẹ thường nói là nó mạnh mẽ và nó muốn làm hỏng kế hoạch của Mẹ, của Thiên Chúa! Nhưng:

Một cách chung, chúng ta biết là Thiên Chúa đã trao quyền điều khiển lịch sử nhân loại từ phục sinh cho đến tận thế cho Chúa Giêsu Phục sinh rồi (xem Kh, ch.5; 1C 15.24-28). Cho nên, Satan không có quyền điều khiển lịch sử. Chúa Kitô sẽ dẫn dắt lịch sử ấy đến toàn thắng chắc chắn: “Thày đã thắng thế gian” (Ga 16.33). Đàng khác, Satan còn bị hạn chế quyền lực, bởi vì con người có sự tự do: bao lâu họ chống lại nó, nó không làm gì được. Sở dĩ ngày nay nó mạnh mẽ và hoạt động thành công nhiều là vì con người đã nghe theo tiếng nó, chấp nhận nó, như tổ tông Ađam Eva ngày xưa.

Thiên Chúa lại trọng tự do của con người, vì Người đã dựng nên họ có tự do. Cho nên Người chờ đợi. Như trong dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng, Người chờ đợi mùa gặt, và Người sẽ thu lượm lúa tốt, còn cỏ lùng, Người sẽ đốt đi. Cả ngay lúc bên ngoài, Satan có vẻ thắng, kỳ thực nó thua. Cứ xem ví dụ điển hình nhất: việc Đức Giêsu bị kết án tử, qua những người Do thái, hàng lãnh đạo, Yuđa, Philatô... ; nhưng cái nó tưởng là thắng khi giết được Đức Giêsu, kỳ thực là thất bại chung cục. Chúa Kitô đã nhờ cái chết ấy mà vào vinh quang (Hr 5.7-9). Chúng ta vẫn luôn nguyện: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như đã thể hiện rồi trên trời”, vì chúng ta tin chắc là mọi ý Cha, mọi kế hoạch của Cha sẽ được thể hiện không sai chạy. Không một thọ tạo nào có thể làm hỏng kế hoạch Thiên Chúa được!

Nhưng như vừa nói: Thiên Chúa tôn trọng tự do của nhân loại ; do đó, nếu kế hoạch Thiên Chúa có bị thất bại phần nào, là do trách nhiệm của ta làm nó thất bại nơi chúng ta, đang khi Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi (1Tm 2.4). Vào lúc đó, chính chúng ta phải trả giá cho các hậu quả của thất bại ấy.

Đức Mẹ cũng có kế hoạch của Mẹ để cứu loài người thắng Satan. Phải hiểu kế hoạch này là cuộc chiến của tình yêu chống lại sự tàn phá, sự dữ. Đức Mẹ bảo: mục tiêu của cuộc chiến là làm cho tình yêu ngự trị.

“Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ cũng kêu gọi các con thi hành và để tâm tới những sứ điệp của Mẹ với một tình yêu đặc biệt. Thiên Chúa không muốn thấy các con ơ thờ và thiếu quả quyết. Người muốn các con toàn tâm toàn ý theo Người. Các con đều biết rằng Mẹ yêu thương các con tha thiết, nồng nàn. Do đó, hỡi các con, hãy quyết định sống trong tình yêu, để các con có thể hiểu và cháy bừng trong tình yêu Chúa hơn mỗi ngày. Hãy quyết tâm sống tình yêu, hỡi các con, để tình yêu có thể ngự trị trong mọi người, không phải là tình yêu phàm trần, nhưng là tình yêu Thiên Chúa.” (20-11-1986, số 630)

Chúng ta phải biết rằng tình yêu là khí giới hàng đầu hay đúng hơn là hồn, là chất xúc tác của mọi hoạt động chống Satan ; bởi vì Satan là hiện thân của hận thù, ganh ghét. Cho nên nó sợ và ghét tình yêu hơn hết mọi sự:

“Như thế, Satan sẽ không còn có sức lôi kéo các con bởi sự kiêu căng, ngạo mạn và sức mạnh lừa dối của nó.” (25-11-1987)

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768