MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (192---195) Nếu Chúng Ta Phó Thác Mình Cho Thiên Chúa...
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 11-2008

(192) Nếu chúng ta phó thác mình cho Thiên Chúa...

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

(192) Nếu chúng ta phó thác mình cho Thiên Chúa, những cái mà Người sẽ ban cho ta thì phong phú đến mức làm ta sửng sốt. Niềm hoan lạc của tình yêu Thiên Chúa là một cái gì có thể cứu thế giới, và Đức Mẹ muốn chúng ta là nhân chứng về sự đó:

“Hãy mạnh mẽ trong Chúa. Mẹ ước ao rằng qua các con toàn thế giới được biết Chúa là niềm hoan lạc.” (25-5-1988, số 654)

“Các con nhỏ, khi các con ở trong sự thánh thiện của Thiên Chúa, Người sẽ ở với các con, Người sẽ ban cho các con niềm vui và bình an, hai thứ đó đều chỉ từ Thiên Chúa mà đến...” (25-5-97)

Việc làm chứng cho các sứ điệp của Đức Mẹ là một sứ mệnh mà ta được kêu gọi đảm nhận. Ta phải là nhân chứng của niềm vui.

“Các con nhỏ, Mẹ muốn các con trở thành kẻ mang bình an và niềm vui của Thiên Chúa đến trong thế giới ngày nay đang vắng bóng hòa bình.” (25-10-97)

Qua nhiều lần rồi, chúng ta từng biết chúng ta được kêu gọi làm nhân chứng để cứu thế giới:

“Thiên Chúa đã chọn từng người các con để sử dụng vào đại kế hoạch cứu nhân loại.” (25-1-1987, số 638)

“Đường của Mẹ dẫn tới Thiên Chúa. Mẹ kêu gọi các con lên đường với nhau, vì các con thấy đó, với sự cầu nguyện của chúng ta, chúng ta phá hủy mọi sự dữ.” (18-3-94, với Mirjana)

(193) Tất cả ý nghĩa của các lần Mẹ hiện ra đều chất chứa ở đây.

Làm sao chúng ta có thể “đem hòa hợp và bình an ” (31-7-1986) cho thế giới? Chúng ta phải hợp nhất đời sống chúng ta với sự sống Thiên Chúa. Chúng ta thực hiện điều đó nhờ các Bí Tích, đặc biệt việc Rước lễ vốn phải là “trung tâm đời sống chúng ta ”. Bằng phương cách đó, chúng ta sống một đời sống mới với Thiên Chúa. Tất cả tạo thành đã được dựng nên nhằm mục đích đem tình yêu Thiên Chúa vào trong tim chúng ta và biểu lộ vẻ sáng lạng của công việc Chúa Thánh Thần trong tâm hồn ta.

“Các con nhỏ, đây là thời gian ơn sủng, vì vậy, một lần nữa, Mẹ mời các con đó! Hãy quyết định chọn Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành, hãy để Người biến đổi các con, cải tạo các con. Ước chi lòng các con chuẩn bị nghe và sống tất cả những gì Chúa Thánh Thần đã dự tính cho mỗi người các con.” (25-5-98)

Chúng ta ứng đáp lại sự tốt đẹp của Thiên Chúa bằng vẻ đẹp thiêng liêng của linh hồn ta mà ta đã nhận được từ Chúa, vì chẳng phải ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa ư? Vì thế, thánh Grêgôriô bảo rằng một khi ta đã gột rửa các đam mê dục vọng đã làm mờ tấm gương trong là linh hồn ta, tức khắc nó phản chiếu hình ảnh tốt đẹp của Thiên Chúa, và ta sẽ nhìn thấy trong vẻ đẹp đó của hồn ta chính Thiên Chúa, đúng như lời Chúa Giêsu phán: “Phúc cho ai có lòng trong sạch vì họ được thấy Thiên Chúa”, thấy Thiên Chúa trong chính vẻ đẹp của linh hồn mình, đang khi chờ đợi ngày được thấy Thiên Chúa trong chính bản tính Người trên nơi vĩnh phúc.

Hoa trái của tình yêu Thiên Chúa là vẻ đẹp thiêng liêng. Linh hồn ao ước được Chúa Thánh Thần hiện diện trong mình. Khi chúng ta được có Chúa hiện diện trong ta, chúng ta trở nên đẹp đẽ trước mắt Thiên Chúa. Đẹp như những cánh hoa. Vì thế, lòng khao khát Thiên Chúa và ánh sáng của Người là điều hết sức quan trọng trong đời sống thiêng liêng của ta:

“Các con hãy mở rộng trái tim cho Thiên Chúa như những cánh hoa mùa xuân mở đón ánh nắng mặt trời.” (31-1-85 và 25-4-98, số 539)

Được đẹp đẽ là kết quả của tình yêu. Một hôm, Jêlêna hỏi Đức Mẹ: “Làm sao Mẹ đẹp như thế?” Đức Mẹ trả lời:

“Mẹ yêu, cho nên Mẹ đẹp như vậy. Các con cứ yêu đi và các con cũng sẽ đẹp.” (25-3-1985)

Chúng ta phải trở thành bông hoa đẹp cho Chúa Giêsu và Mẹ Ngài. Duy chỉ nhờ cầu nguyện, chúng ta mới đạt được vẻ đẹp thiêng liêng và tình yêu trọn hảo:

“Hãy cầu nguyện, vì trong cầu nguyện, mỗi người các con mới có thể đạt đến tình yêu trọn hảo.” (25-10-1987, số 647)

Chỉ nhờ cầu nguyện, chúng ta mới có thể trở nên đẹp thật sự trước mặt Thiên Chúa:

“Khi cầu nguyện, các con sẽ trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều, giống như những bông hoa sau trận mưa tuyết khoe tất cả vẻ đẹp và màu sắc thắm tươi khôn tả.” (18-12-1986, số 634)

Một khi đời sống ta kết hợp với Thiên Chúa, chúng ta có thể khám phá được sự sống thật mà Thiên Chúa muốn tỏ ra cho ta. Ơn sự sống tự nó là một cái gì tuyệt diệu. Sống mãnh liệt với Chúa là một ơn huệ do tình yêu phát sinh. Sống phải là một niềm vui, một sự khám phá niềm vui. Khám phá được niềm vui trong cuộc sống, là sống mãnh liệt, cái đó chỉ có được trong Thiên Chúa.

“Ý nghĩa cuộc đời các con, các con sẽ khám phá ra được khi nào các con khám phá được Thiên Chúa trong cầu nguyện. Bởi vậy, các con nhỏ, hãy mở rộng trái tim các con và các con sẽ hiểu cầu nguyện là niềm vui, Không có nó, các con không thể sống (cho ra sống được)”. (25-7-97)

“Các con nhỏ yêu dấu, các con thấy không: ngay cả thiên nhiên cũng mở ra cùng ban phát sự sống và các hoa trái. Cũng một cách như thế, Mẹ mời gọi các con hãy sống với Thiên Chúa và hoàn toàn phó mình cho Người.” (25-5-1989, số 666)

Đời sống với Thiên Chúa là một khám phá huyền nhiệm sâu thẳm của sự sống:

“Mẹ ở với các con và không ngừng Mẹ muốn đưa các con vào niềm vui của sự sống.” (25-5-1989, số 666)

“Hãy đưa tay các con cho Mẹ, như thế, Mẹ có thể dẫn các con như một người mẹ... đến Chúa Cha... Mẹ sẽ đưa các con đến bình an và hạnh phúc.” (18-3-93, với Mirjana)

Nhưng niềm vui đích thật và sự sống thực chỉ tìm thấy trong Thiên Chúa, trong kết hợp với Người:

“Mẹ ao ước mỗi người các con khám phá được niềm vui và tình yêu, vốn chỉ tìm thấy trong Thiên Chúa, và chỉ mình Thiên Chúa mới cho được.” (25-5-89, số 666)

Sống phong phú và hân hoan cũng giống như sự đẹp đẽ, là hoa quả của tình yêu của ta đối với Thiên Chúa và với tha nhân. Đã có lần Đức Mẹ lớn tiếng kêu gọi chúng ta hãy hân hoan trong cuộc sống mà ta đã lãnh được từ Thiên Chúa.

“Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy vui sướng trong cuộc sống Thiên Chúa ban cho các con.” (25-8-88, số 657)

Trong cầu nguyện và nhờ bởi yêu thương, huyền nhiệm sự sống sẽ bộc lộ ra cho ta:

“Hãy vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng, vì Người đã tạo dựng ra các con thật tuyệt vời.” (25-8-88, số 657)

Nếu chúng ta thật sự có thể khám phá được sự sống thật , chắc chúng ta sẽ vui mừng vô hạn. Và chúng ta sẽ ban sự sống ấy và niềm vui ấy cho người khác bởi sứ mệnh làm nhân chứng của chúng ta cho thế giới. Chúng ta sẽ tạ ơn Thiên Chúa luôn mãi để đền đáp những ơn ta đã được:

“Hãy cầu nguyện để cuộc sống các con được thành một lời tạ ơn tràn niềm hân hoan, nó cứ trào chảy từ tâm hồn các con như dòng suối hoan lạc.” (25-8-88)

Suối hoan lạc ấy sẽ cứu giúp thế giới, vì niềm hoan lạc từ Thiên Chúa mà đến, qua Chúa Thánh Thần:

“Hoan lạc sẽ tỏ rõ trong trái tim các con, và như vậy, các con sẽ là những nhân chứng đầy vui mừng cho những gì mà Mẹ và Con Mẹ cần nơi từng người các con.” (25-2-87, số 639)

Thế giới cần niềm vui và thỏa mãn, nhưng lại tìm nó trong tội lỗi và gạt Chúa Giêsu ra ngoài:

“Một số người cũng không muốn nghe nói về Chúa Giêsu, thế mà họ cứ muốn bình an và thỏa mãn.” (30-7-87)

“Mẹ muốn tất cả các con đều được hạnh phúc, nhưng với tội lỗi, người ta không thể hạnh phúc được.” (25-2-87, số 639)

(194) Năm Người Nghiện Ma Túy Làm Chứng

(trên Radio-Maria, ngày 8-12-1991)

“Chúng tôi 5 đứa ở với nhau trong một túp lều, và chúng tôi cảm thấy mình như một ngọn đèn dầu nhấp nháy trước bức tượng thật xinh đẹp của Đức Mẹ. Những cây nến đã tàn lụi và tắt ngủm vì chiến tranh. (Trận chiến xảy ra ở Bosnia Herzegovina) song chúng tôi thì vẫn có mặt ở đây, đại diện cho hết mọi người trẻ đang đi tìm sự sống nhưng thường là một cách quấy quá, và đang đi tới chỗ chết (...) Chúng tôi không phải là anh hùng, nhưng chúng tôi có Đức Maria ở với mình, và Mẹ đã lên tiếng từ mười năm nay. Yêu mến Người có nghĩa là ở lại đây. Chúng tôi cảm thấy như vậy.

“Chị Vicka hay lặp lại với chúng tôi rằng cuộc chiến tranh mà chúng tôi kinh sợ thì nó nằm trong nội tâm chúng ta. Đó là chiến tranh của tội lỗi, của dối trá, của quá khứ chúng tôi nó đang muốn trồi lên lại, của những tư tưởng ô uế: đó là những trận giặc mà chúng tôi nên sợ, chứ không phải giặc giã đang xảy ra quanh đây. (...)

“Chỉ có một điều quan trọng duy nhất cho chúng tôi bây giờ, đó là khám phá ra Thiên Chúa: Người là một người Cha không phải ở tít trên trời kia đâu, nhưng ở ngay dưới mái nhà bạn. Người là Cha của bạn, luôn nghĩ tới bạn, tới các nhu cầu của bạn. Nếu bạn cần điều gì, bạn sẽ có ngay, vì chúng ta là con cái người ... bởi lẽ chúng ta không ngồi khoanh chờ đợi sự quan phòng. Chúng tôi làm việc 8 giờ một ngày trong giá rét, và chúng tôi tìm cách hiến mình qua công việc làm, để đáp ứng cách tốt nhất những gì ý Chúa mong muốn ở chúng tôi. Sau đó, ôi sướng như điên, Chúa cho chúng tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Người một cách nhãn tiền.

“Chúng tôi nghiệm được Chúa quan phòng qua cộng đoàn của chúng tôi. Cộng đoàn này không làm giao kèo gì hết, không xin các cha mẹ hỗ trợ kinh phí. Chúng tôi hoàn toàn ký thác cho Thiên Chúa, với 250 miệng ăn trẻ phải nuôi. Dì phước Elvira khẳng định: dì không bao giờ bước chân vào một siêu thị để mua đồ... bởi vì mọi cái đều tới như thể bởi phép tiên. Nếu bạn sốt sáng đáp ứng Thiên Chúa thì Người sẽ nghĩ tới bạn. Điều này đã được ghi trong Tin Mừng thánh Matthêu: “Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của Ngài, rồi mọi sự khác sẽ được ban thêm cho anh em!”

“Mới đây, Dì phước Elvira muốn ngừng việc tiếp nhận thêm các thanh thiếu niên mới: số người chúng tôi đông quá rồi. Nhưng người ta vừa mới tặng cho một căn nhà xinh xắn ở Toscane và một nhà khác ở Ombria. Nếu ngày mai có cú điện thoại bảo chúng tôi: hãy trở về nước Ý đi, chúng tôi sẵn sàng xếp hành lý ngay, chẳng có vấn đề gì. Chúng tôi đã hiểu ra, giá trị của mình không ở trong những gì chúng tôi đã tìm kiếm bao năm qua, nghĩa là tìm hạnh phúc ở những sự vật bề ngoài, nhưng chúng tôi chỉ có giá trị ở số vốn tích lũy trong tâm hồn: đó là được gặp gỡ Chúa Giêsu. Và bạn sẽ khám phá ra ý nghĩa cuộc sống này đến từ Thiên Chúa, nếu bạn khám phá ra căn cước của bạn, bạn sẽ có hạnh phúc. Việc gì cứ phải ở đây hay ở nơi kia, bởi bạn chẳng bao giờ bị cô đơn cả, đang khi bạn sẽ cảm thấy đơn độc ngay cả lúc ở giữa bảy vạn người trên sân vận động, nếu bạn không biết mình là ai và sống để làm gì. Trái lại bạn có thể được hạnh phúc ngay ở đây, với một căn nhà đá gió lùa mọi góc, tuyết phủ mặt kính, và không có gì mấy để ăn.

“Một kẻ nghiền ma túy là bằng chứng tỏ tường cho thấy tiền bạc, danh vọng, công việc, hay đàn bà, đều chẳng lấp đầy được trái tim con người, vì nghiện ma túy là cốt để tìm mọi cách theo đuổi những gì thiên hạ giới thiệu cho họ. Họ đã thử hết bằng ấy thứ và họ được gì? Một con người đang còn trẻ trung nảy ra sáng kiến tìm kiếm cho mình cái chết! Người nghiệp ngập quả là một sứ điệp, một sứ ngôn cho thế giới hôm nay! Mặc dù Satan có lừa gạt phỉnh phờ đến nỗi kéo họ đi theo nó, thì Chúa Thánh Thần vẫn đang biến đổi họ trở thành một lời thách thức đối với thế giới, đối với xã hội, là bởi vì xã hội được phản ảnh qua các người trẻ do chính xã hội sản xuất ra, những con người đang đầy sức sống, lại đã chọn lựa cái chết. Lời sứ ngôn này phải mở mắt cả xã hội và gia đình, cho họ thấy họ đang lao vào một lối đi bế tắc. Nếu bạn quay lưng cho Thiên Chúa, thì không phải Thiên Chúa trừng phạt bạn đâu, nhưng bạn đã lỡ vất bỏ ánh sáng ra đằng sau bạn, tất nhiên bạn chỉ còn đi trong tối tăm và đi tới hủy diệt mà thôi.

“Chúng tôi dâng lời cám tạ Cha và Mẹ Maria về tất cả những gì các Ngài làm cho chúng tôi, kể cả những điều bé nhỏ mà chúng tôi không chú ý tới.”

*

(195) Đức Mẹ muốn ta được hạnh phúc

Một hạnh phúc trường cửu và đời đời, và nó bắt đầu ngay từ trên trái đất:

“Mẹ muốn các con được hạnh phúc ở đây, trên trần gian và sau này được ở với Mẹ trên thiên đàng. Các con yêu dấu, đó là lý do mà Mẹ tới đây và là nỗi ao ước của Mẹ.” (25-5-87, số 642)

Cuối cùng, các cuộc hiện ra có mục đích cứu chúng ta, đem chúng ta lên thiên đàng.

“Mẹ là Mẹ các con, Mẹ yêu các con và ước muốn mỗi người các con được cứu rỗi, và như vậy, được ở với Mẹ trên trời.” (25-8-98)

Thiên đàng có thể khởi sự ngay nơi trần gian nếu chúng ta sống những gì Đức Mẹ yêu cầu. Ngày này qua ngày khác, chúng ta phải chuẩn bị mình để càng sống gần Chúa hơn, sẵn sàng đón nhận các ơn huệ của Người, để “nên đẹp hơn ” (25-10-85).

Vì chúng ta không thông suốt các điều của đời sống thiêng liêng, cho nên thông thường, điều cần trước tiên là nhờ cầu nguyện, ta mở trí ra để hiểu các điều ấy. Chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Thần để được hiểu cái gì đang diễn ra:

“Các con không nhận thức được những sứ điệp Thiên Chúa đang gửi tới cho các con qua Mẹ. Người ban cho các con những hồng ân trọng đại, nhưng các con đã không hiểu. Hãy xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng.” (8-11-84, số 528)

Tóm lại, ở Mễ Du, chúng ta được kêu gọi nên thánh. Đức Mẹ trao ban cho ta tình yêu lớn lao của Mẹ. Đây là - xin nói lại lần nữa - ý nghĩa và lý do các cuộc hiện ra:

“Việc Mẹ ở với các con lâu dài như thế là một dấu Mẹ yêu thương các con vô bờ bến và Mẹ muốn mỗi người các con nên thánh.” (9-10-86)

Nhưng Satan ngăn chặn chúng ta trên con đường nên thánh:

“Satan rất mạnh sức... Hãy cầu nguyện, và như vậy nó sẽ không thể làm hại các con cũng như không thể chặn các con trên đường nên thánh.” (25-9-87, số 646)

Chúng ta hãy nguyện cầu cho đừng ai sợ nên thánh, điều này không phải cái gì ngoài tầm tay chúng ta. Nó là một ơn huệ sẽ được ban cho ta nếu ta khiêm tốn sống theo các sứ điệp. Tất cả cái gì ta cần nghĩ tưởng, đó là làm sao sống các sứ điệp cho kỳ được. Rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm nốt công việc trong chúng ta. Chúng ta không nên thánh nhờ sức lực của ý chí. Thánh thiện là một quà tặng của trời, cũng như các cuộc hiện ra vậy. Và chúng ta chỉ cộng tác vào.

***

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
Tin/Bài khác
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768