MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: Phụ Chương Ii: Chọn Lọc Ít Thông Điệp Để Trao Đi (2)...
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 11-2008

Phụ Chương II: Chọn lọc ít Thông Điệp để trao đi (2)...

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Phụ Chương II: Chọn lọc ít Thông Điệp để trao đi (2)
tiếp theo...

 1. Mẹ muốn các con mở tâm hồn ra cho Chúa giống như cánh hoa xuân mở đón ánh nắng mặt trời. Mẹ là mẹ các con, Mẹ luôn mong muốn các con gần gũi với Chúa Cha hơn mãi, để Người ban muôn ơn lành cho các con. (31-1-85)
 2. Mẹ mời gọi các con làm thế nào để việc cầu nguyện của các con là một cuộc gặp gỡ vui sướng với Chúa. Mẹ muốn hướng dẫn các con nhiều hơn trong việc cầu nguyện, song Mẹ không muốn ép buộc các con. (14-8-86)
 3. Satan rất mạnh và muốn dùng tất cả sức mạnh của nó để đem mọi người về với nó và với tội lỗi. Bởi vậy nó rình mò để chụp giật từng giây phút của các con. (25-5-95)
 4. Satan muốn chinh phục các con trong mọi công việc hằng ngày. Nó muốn chiếm địa vị cao nhất trong cuộc đời các con. (15-10-86)
 5. Các con không thể thực hiện hoà bình, nếu các con không sống bình an với Chúa Giêsu. Bởi vậy Mẹ kêu gọi các con hãy tìm tới Bí Tích Giải tội, như vậy Chúa Giêsu sẽ là sự thật và sự bình an cho các con. (25-1-95)
 6. Mẹ không muốn gì cho bản thân Mẹ, nhưng tất cả cho sự cứu rỗi linh hồn các con. Satan rất mạnh, bởi vậy nhờ cầu nguyện liên lỉ, các con được xiết chặt với Trái Tim từ mẫu của Mẹ. (25-10-88)
 7. Hãy đặt tất cả những gì các con có trong tay Th.Chúa. Chỉ như thế các con mới có niềm vui trong tâm hồn. Hãy vui lòng với những gì các con có. Như vậy, trong cuộc sống, các con có thể cám ơn Chúa cho tất cả mọi sự và sẽ khám phá được Th.Chúa trong tất cả mọi sự, ngay cả trong cánh hoa bé nhỏ li ti (25-4-89)
 8. Mẹ mong muốn các con cảm nghiệm được T.Chúa trong nội tâm các con khi dự Th.Lễ. Mẹ muốn nói với giới trẻ, đặc biệt là bảo họ hãy mở tâm hồn ra cho Chuá T.Thần, vì Th.Chúa muốn kéo các con về với Người trong những ngày này, khi Satan đang hoạt động ráo riết. (16-5-85)
 9. Trên toàn thế giới thật quá thiếu hoà bình. Bởi vậy Mẹ kêu goi các con, nhờ cầu nguyện, hãy cùng Mẹ xây dựng một thế giới mới hoà bình. Không có các con Mẹ không thể làm được điều đó. Hãy cầu nguyện, phần còn lại để Chúa lo liệu. Đừng quên rằng cuộc sống các con không thuộc về các con, nhưng là một tặng phẩm, nhờ nó, các con phải đem niềm vui tới cho kẻ khác và dẫn dắt họ tới cuộc sống muôn đời. (25-12-92)
 10. Mẹ muốn các con hiểu rằng: Th.Chúa chọn mỗi người các con để sử dụng vào Đại chương trình cứu rỗi nhân loại của Người. Các con không thể hiểu được vai trò các con quan trọng dường nào trong kế hoạch của Th.Chúa, nếu các con không cầu nguyện. (25-1-87)
 11. Hỡi các con đừng sợ hãi ! Nếu các con cầu nguyện, Satan không thể làm hại các con dù chỉ một tơ tóc, vì các con là con Th. Chúa và Người đang trông nom các con. Cầu nguyện và luôn để tràng hạt Mân côi trong tay các con như một dấu hiệu cho Satan biết rằng các con thuộc về Mẹ. (25-2-88)
 12. Hãy mở tâm hồn ra cho Chúa T.Thần, nhất là những ngày này, Chúa T.Thần đang hoạt động một cách đặc biệt giữa các con. Hãy mở tâm hồn ra và dâng đời sống các con cho Chúa Giêsu, để Ngài hoạt động qua tâm hồn các con và làm cho đức tin các con nên mạnh mẽ. (23-5-85)
 13. Các con đã trở nên trống rỗng, trái tim các con thành chai cứng và không biết thương các nỗi khổ đau của anh em mình. Chúa Cha đã yêu thương các con nhưng các con đã không yêu Người. Người đã hy sinh Con Một Người cho các con được cứu rỗi. Bao lâu các con chưa biết yêu thương, các con sẽ không biết được tình yêu của Cha các con. Các con sẽ không biết Người vì Thiên Chúa là tình yêu. (18-3-95–với Mirjana)
 14. Hỡi các con đừng sợ gì cả vì Mẹ ở với các con, ngay cả những lúc các con nghĩ rằng không có lối thoát và Satan kiểm soát tất cả. Mẹ là Mẹ các con và là Nữ Vương Hoà Bình. Mẹ đem hoà bình đến cho các con.. (25-7-88)
 15. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và ăn chay. Các con đều biết rằng với sự giúp đỡ của các con Mẹ có thể làm được mọi chuyện, buộc Satan không được cám dỗ mọi người làm điều xấu xa và đuổi nó ra khỏi chỗ này. Satan rình rập và gài bẫy từng người một, đặc biệt nó đem sự rối loạn đến cho mỗi người các con trong mọi việc thường ngày. (40-9-86)
 16. Mẹ muốn các con vâng nghe lời Mẹ và đừng để Satan cám dỗ các con. Satan rất mạnh, bởi vậy Mẹ yêu cầu các con hãy dâng tất cả những lời cầu nguyện cho Mẹ, để cứu những kẻ đang bị chi phối dưới ảnh hưởng của nó.. Hãy làm chứng bằng đời sống các con. Hãy si sinh mạng sống của các con cho nhân loại được cứu rỗi.... (25-2-88)
 17. Mẹ kêu gọi các con bước vào cuộc sống yêu Chúa và yêu tha nhân. Không có tình yêu, các con không thể làm gì cho nên cả. Chỉ bằng cách đó, mọi người sẽ cảm nhận được tình yêu của Mẹ qua các con. Mẹ năn nỉ các con hãy bắt đầu sống một tình yêu nồng cháy như Mẹ từng yêu thương các con. (29-5-86)
 18. Mẹ ước ao tất cả các con phản chiếu lại hình ảnh Chúa Giêsu, Đấng chiếu sáng thế giới bất tín này còn đang đi trong tối tăm. Các con đều là ánh sáng cho mọi người và là chứng nhân cho ánh sáng. Các con không được kêu gọi để đi trong tối tăm, nhưng để đi trong ánh sáng và sống bằng ánh sáng trong cuộc đời các con. (5-6-86)
 19. Các con muốn lãnh ơn mà lại không cầu nguyện. Mẹ không thể giúp nếu các con không muốn gia công. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện bằng tràng hạt Mân côi. Việc lần hạt phải là một sự dấn thân tham gia của các con khi đọc kinh ấy trong niềm vui. Mẹ thật sự muốn dạy các con cách cầu nguyện. (12-6-86)
 20. Không cầu nguyện các con sẽ không cảm nhận được Mẹ, được Chúa hay những ơn sủng Mẹ đang ban cho các con. Mẹ muốn hướng dẫn các con nhiều hơn trong sự cầu nguyện, nhưng các con không tăng tiến vì các con không có thiện chí. Hãy dành cho việc cầu nguyện vị trí hàng đầu trong đời sống các con. (3-7-86)
 21. Các con không ý thức được sự cầu nguyện quí giá chừng nào, bởi các con không tự nhủ mình: “Bây giờ là thời điểm cầu nguyện!”... “Hiện tại không có gì quan trọng đối với tôi bằng cầu nguyện.” Hãy cống hiến toàn thân cho sự cầu nguyện. (2-10-86)
 22. Mẹ yêu thương các con bằng một tình yêu đặc biệt. Mẹ muốn đem các con về thiên đàng với Chúa. Mẹ muốn các con hiểu rằng cuộc đời này rất ngắn ngủi so với cuộc sống thiên đàng. Bởi vậy, hãy quyết định một lần nữa sống cho Chúa. (27-11-86)
 23. Đừng nhìn những người nghèo đang xin các con một mẩu bánh với con mắt khinh bỉ. Đừng đuổi họ xa khỏi bàn đầy tràn thức ăn của các con. Hãy giúp họ và Th. Chúa cũng sẽ giúp các con. (28-1-87, với Mirjana)
 24. Mẹ kêu gọi các con hãy thành tâm cầu nguyện với tất cả tâm hồn, để việc cầu nguyện của các con trở thành cuộc gặp gỡ với Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày và trong việc làm, hãy đặt Chúa lên hàng đầu. (25-12-87)
 25. Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn hoán cải đời sống. Đó là điều khó đối với ai không chọn Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể cho các con tất cả những gì các con tìm kiếm nơi Người. Nhưng các con chỉ tìm kiếm Chúa khi bệnh hoạn, lúc khó khăn, lúc gặp vấn đề... và các con nghĩ Chúa ở xa các con không nghe tiếng các con cầu nguyện. Sự thật không phải thế. Khi các con xa Chúa, các con không thể lãnh nhận ơn sủng, bởi lẽ các con không xin chúng với niềm tin mạnh mẽ. (25-1-88)
 26. Thiên Chúa hiến tặng chính bản thân Người cho các con, nhưng Người đòi các con đáp lại lời mời gọi của Người bằng sự tự do của các con. Bởi vậy hãy dành một khoảng thời gian trong ngày để cầu nguyện trong tĩnh lặng và khiêm tốn, để gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng. (25-11-88)
 27. Các con thử nghĩ xem: các con đã xúc phạm đến Chúa bao nhiêu? Các con đã dâng gì cho Chúa? Lần cuối cùng các con từ bỏ một cái gì vì Chúa là khi nào? Mẹ không muốn trách các con thêm nữa, nhưng Mẹ muốn kêu gọi các con một lần nữa hãy cầu nguyện, ăn chay và đền tội. (28-1-87, với Mirjana)
 28. Hãy cầu nguyện và chấp nhận tất cả những gì là cay đắng Thiên Chúa đặt trên đường các con đi, nhưng cùng lúc Thiên Chúa sẽ tỏ cho các con thấy sự dịu ngọt của nó cho những ai đi trên con đường ấy. Không nên quan trọng hóa những chuyện lặt vặt của thế trần, nhưng hãy khao khát nước thiên đàng và sự thánh thiện. (25-7-87)
 29. Mẹ mời gọi các con tái lập việc cầu nguyện chung trong gia đình, bằng cách đó, mỗi gia đình sẽ trở thành niềm vui cho Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Do đó hãy cầu nguyện và tìm kiếm để có nhiều thì giờ hơn cho Chúa Giêsu, rồi các con có thể hiểu và chấp nhận tất cả mọi sự, ngay cả những khó khăn, bệnh tật và thánh giá (25-1-92).
 30. Mẹ muốn kêu gọi các bậc cha mẹ trên thế giới hãy dành thời giờ cho con cái họ, cho gia đình họ; và hãy lấy tư cách là cha là mẹ mà tặng một món quà yêu thương cho con cái họ.... (31-7-89, với Ivan)
 31. Các con dễ xiêu lạc trong các điều vật chất và trần tục, rồi quên rằng Thiên Chúa là người bạn tốt nhất của mình, Do đó, hãy tới gần Thiên Chúa để Người bảo vệ và gìn giữ các con khỏi mọi sự dữ. (25-2-92)
 32. Mẹ mời gọi các con cầu nguyện và từ bỏ. Vì bây giờ xảy ra điều chưa từng thấy: đó là Satan muốn cho thế giới thấy cái bộ mặt trơ tráo của nó. Bằng cách đó nó muốn dụ dỗ người ta đi vào con đường tội lỗi và chết chóc càng nhiều càng tốt. Bởi vậy hãy giúp Trái Tim Mẹ toàn thắng trong thế giới tội lỗi này. (25-9-91)
 33. Mẹ hướng dẫn các con trong thời buổi ơn sủng này, để các con ý thức về ơn gọi làm Kitô-hữu. Các thánh tử đạo đã chết để làm chứng rằng: tôi là Kitô-hữu và tôi yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Các con hãy hân hoan và trở nên những Kitô-hữu vui vẻ và có trách nhiệm, với ý thức rằng Thiên Chúa đã gọi các con trở nên một cách đặc biệt những bàn tay vui vẻ giơ ra cho những người không tin...hầu họ nhận được đức tin và tình yêu Thiên Chúa bởi gương đời sống các con. (25-11-97)
 34. Hãy cầu nguyện để từ tâm hồn các con một giòng suối tình yêu chảy ra cho mỗi người, ngay cả cho kẻ ghen ghét các con và nhục mạ các con. Bằng cách đó và vì yêu Chúa Giêsu, các con có thể vượt qua những đau khổ trong thế giới đầy phiền nuộn này, ở đó chẳng có gì để hi vọng cho những kẻ không biết Chúa Giêsu. (25-11-91)
 35. Mẹ mời gọi các con hãy mở tâm hồn ra cho Thiên Chúa nhờ sự cầu nguyện, để Ch.Th.Thần có thể bắt đầu làm các việc kỳ diệu trong các con và qua mỗi người các con. Mỗi người các con rất quan trọng trong chương trình cứu các linh hồn của Mẹ. (25-4-93)
 36. Các con không thể nói các con là của Mẹ và đã được hoán cải nhờ các sứ điệp của Mẹ, nếu các con không sẵn sàng dành thời giờ cho -Thiên Chúa mỗi ngày. Đừng quên rằng nếu các con không cầu nguyện, các con không thể gần Mẹ hoặc Chúa Thánh Thần, là Đấng dẫn dắt các con trên đường thánh thiện (25-7-94)
 37. Mẹ ở gần bên các con và mời gọi các con hãy để vòng tay của Mẹ ôm chặt các con, để Mẹ giúp các con, nhưng các con không muốn. Bởi vậy, Satan mới cám dỗ các con và chỉ cần một chuyện rất nhỏ cũng đủ làm cho đức tin của các con biến mất. Chính vì thế hãy cầu nguyện... (25-3-95)
 38. Gia đình không cầu nguyện thì không thể nói họ ở trong an bình. Bởi vậy hãy bắt đầu mỗi buổi sáng bằng lời cầu nguyện và kết thúc buổi tối bằng lời tạ ơn... Nếu các con không sẵn lòng cầu nguyện mỗi ngày, các con không thể ở trong vòng tay của Mẹ (25-8-95)
 39. Hãy dâng những thập giá và đau đớn theo ý Mẹ. Hãy dâng những đau đớn như món quà cho Thiên Chúa để chúng trở thành một bó hoa tuyệt đẹp đầy niềm vui. Hãy cầu nguyện để có thể hiểu rằng đau đớn có thể trở thành nguồn vui, và thập giá là con đường dẫn tới hoan lạc.. (25-9-96)
 40. Hãy luôn mang lời Chúa trong tâm tưởng và trong trái tim. Hãy để Kinh Thánh ở một nơi nào dễ thấy trong gia đình, hãy đọc và sống Lời Chúa. Hãy dạy dỗ con cái các con, vì nếu các con không làm gương cho chúng thì chúng sẽ lâm vào cảnh không biết có Thiên Chúa. (25-8-96)
 41. Hãy sống bình an trong tâm hồn, rồi các con sẽ hiểu hoà bình là quà tặng của Thiên Chúa. Không yêu thương, các con không thể sống hoà bình. An bình sinh ra yêu thương, yêu thương sinh ra tha thứ. Mẹ ở với các con, Mẹ mời gọi các con trước tiên hãy tha thứ cho những người trong gia đình và rồi các con sẽ có thể tha thứ cho kẻ khác. (25-1-96)
 42. Hãy mở trái tim các con và dâng cho Mẹ tất cả những gì có trong đó, các nỗi vui nỗi buồn, và mỗi đau đớn cho dù nhỏ bé nhất, hầu Mẹ có thể dâng chúng lên Chúa Giêsu, và Ngài lấy tình yêu vô hạn của Ngài mà đốt cháy tiêu tan các nỗi buồn và biến đổi chúng trong niềm hân hoan của sự phục sinh Ngài. (25-2-99)
 43. Việc xưng tội phải là hành động đầu tiên của việc ăn năn hối cải và rồi các con hãy quyết định sống thánh thiện. Chớ gì việc ăn năn hối cải và quyết định sống thánh thiện phải bắt đầu ngay hôm nay, đừng để đến ngày mai. (25-11-98)
 44. Hãy đến gần Mẹ hơn nữa nhờ cầu nguyện. Mẹ là mẹ các con, Mẹ yêu các con và ước muốn mỗi người các con được cứu rỗi và như vậy được ở với Mẹ trên trời. Chính vì thế, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện đi cho đến khi đời sống các con trở thành cầu nguyện. (25-8-98)
 45. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Các con không thể bào chữa là mắc làm việc nhiều hơn vì thiên nhiên còn đang ngủ say. Hãy mở lòng ra trong cầu nguyện. Hãy canh tân việc cầu nguyện chung trong gia đình. Hãy đọc và suy gẫm Kinh thánh và các con học biết Thiên Chúa yêu dân Người thế nào. Tình yêu của Người cũng vẫn tỏ ra hôm nay khi Người cử Mẹ đến để kêu mời các con đi trên đường cứu độ. (25-1-99)

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
Tin/Bài khác
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768