MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chữa Lành Gia Tộc: Chương 6: Chữa Lành Qua Thánh Lễ (3)
Thứ Hai, Ngày 24 tháng 11-2008

Chương 6: Chữa Lành Qua Thánh Lễ (3)

§ Kim Hà

13. Kinh Lạy Cha:

Như tôi đã viết trong tác phẩm Chữa Lành Qua Thánh Lễ, Kinh Lạy Cha là một lời nguyện về mối tương quan. Trong lời nguyện ấy, chúng ta nhận ra sự thánh thiện của Thiên Chúa; chúng ta thần phục Ngài, ta xin cho mọi nhu cầu được Chúa ban cho. Ta được kêu gọi để chịu trách nhiệm, ta được kêu gọi để tha thứ. Ta cảm nghiệm được sự giải thoát. Ta thưa với Chúa rằng:

“Xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ.”

Đó là giờ phút chữa lành gia tộc trong Thánh lễ, chúng ta bẻ gẫy những giao ước cũ với ma quỷ và lập một giao ước mới với Chúa Giêsu. Chúng ta cắt đứt dây liên lạc và chuyển đổi sự kiểm soát.

Để ôn lại những gì đã nói trong chương 3, tôi cầu nguyện:

“Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, bằng quyền năng của Ngài, con chống lại lời nguyền rủa. Con xin Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu Ki-Tô đổ xuống và con bẻ gẫy những lời nguyền rủa mà người ta đã đặt trên gia đình con hay cá nhân từng người. Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen!”

Bác sĩ McAll cầu nguyện như sau:

“Bây giờ trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy tất cả những liên hệ của bói toán và những trò của ma quỷ đặt trên dòng máu của gia đình ta, nếu đó là kết quả của sự bất tuân phục của tổ tiên ta.”

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, chúng ta bẻ gẫy những sự dính bén giữa chúng ta và những thành viên trong gia tộc, dù sống hay chết. Đối với những người còn sống, chẳng hạn như sự liên hệ bất thường giữa cha và con gái. Ta xin Chúa giải thoát người con gái khỏi những gì không chính đáng trong mối liên hệ giữa con gái và người cha, và biến chuyển những tình cảm của người phụ nữ ấy đến chồng của bà ta.

Cũng có khi người mẹ quá quyến luyến người con trai của bà, nên cần phải cắt đứt những liên hệ bất thường ấy để người con trai có thể trở nên một con người riêng biệt.

Thật là lợi ích khi hình dung những sự liên hệ và nhìn thấy sợi dây giữa chúng ta và những người khác. Hãy hình dung Chúa Giêsu ban cho bạn một cây kiếm. Hãy cầm lấy cây kiếm và cắt những dây liên hệ không tốt lành.

Khi chúng ta cầu nguyện Kinh Lạy Cha thì xin nhớ rằng chúng ta đang hiệp thông với hàng triệu người khác trong Nhiệm Thể Chúa Ki-Tô trên toàn thế giới, đó là những người cầu nguyện Kinh Lạy Cha hàng ngày. Nhìn rõ những yếu tố này, chúng ta đứng trước Nhan Đức Chúa Cha để ngợi khen và cảm tạ, để thờ phượng và thờ lạy. Quyền năng và vinh quang là của Ngài, bây giờ và mãi mãi.

14. Rước Lễ:

Đây là lúc mà chúng ta trân trọng dâng gia tộc lên Chúa Giêsu. Với tình yêu và sự tha thứ, ta hình dung tất cả những người này, còn sống hay đã chết, trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong Thánh lễ, vị linh mục xin Thiên Chúa đụng chạm đến từng người đã chết trong sự ghen ghét hay hận thù, và đưa họ đến với Chúa Giêsu.

Sau khi rước lễ thì Thiên Chúa thường hay nói qua các ơn hiểu biết và tiên tri. Tôi xin soạn ra một lời cầu nguyện sau khi rước lễ để khuyến khích các linh mục hay người trưởng nhóm là hãy mở rộng tâm hồn để lắng nghe Chúa Thánh Thần nói qua mình. Hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn những lời nói cụ thể dành cho nhóm của mình.

lll. LỜI CẦU NGUYỆN.

15. Thế Hệ Của Người Cha:

“Con chống lại tất cả mọi sự dữ, mọi sự tiêu cực đang lưu truyền trong dòng máu của cha con. Trong thế hệ thứ nhất, con đặc biệt chống lại lòng nhục dục. Con xin Chúa Thánh Thần làm tan biến mọi sự dâm dục trong thế hệ thứ nhất.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu và bằng quyền năng của Ngài, trong thế hệ thứ hai của dòng máu cha con, con buộc chặt mọi sự tiêu cực đã ảnh hưởng đời sống chúng con, đặc biệt là những cảm tưởng không được yêu thương, và cảm giác sợ hãi. Con chống lại những tội lỗi trong thế hệ thứ hai.

Trong thế hệ thứ ba của dòng máu cha con, nhân Danh Chúa Giêsu, con chống lại tất cả những tội lỗi, mọi sự hận thù chủng tộc. Con cầu nguyện trong ánh sáng của Thần Khí và con xin quyền năng của Máu Thánh Chúa Giêsu tẩy sạch chúng con.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, con buộc chặt những tà khí ghen ghét và truyền cho chúng phải đến với Chúa, không được làm hại ai cả và không được gây ảnh hưởng trên những ai đang hiện diện, chẳng hạn như gia đình, bạn bè, hay của cải.

Con cầu nguyện trong ánh sáng cho thế hệ thứ tư của dòng máu cha con, đặc biệt con chống lại những tội lỗi. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, con chống lại những sự cuồng tín, và truyền cho chúng phải đi ngay. Con cắt đứt những sợi dây nối kết từ thế hệ trước đến thế hệ này, đặc biệt là thế hệ thứ tư của dòng máu cha con.

Trong thế hệ thứ năm của dòng máu cha con, trong Danh Thánh Chúa Giêsu, con chống lại những tội lỗi ám sát và bạo lực. Con truyền cho các tội lỗi này phải cút đi ngay, và không được ảnh hưởng đến đời sống của những người hiện diện hay gia đình của họ.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, vì Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa tuôn chảy trên chúng con, thanh tẩy năm thế hệ đầu tiên trong dòng máu của cha con.

Con mời gọi Mẹ Maria là Mẹ của chúng con. Xin Mẹ hiện diện, đặc biệt xin Mẹ chấp nhận sự tha thứ thay cho những người phụ nữ bị lợi dụng, bị đối xử tàn ác, bị đau đớn, bị bỏ rơi mà không ai thương mến, bằng mọi cách trong những thế hệ của dòng máu cha con.

Lạy Chúa, trong Danh Thánh Chúa Giêsu, con cầu nguyện cho những trẻ thơ chịu đau đớn qua những sự tiêu cực của năm thế hệ đầu tiên.

Lạy Chúa, chúng con di chuyển qua các thế hệ, con biết rằng đối với Chúa thì không có thời gian. Chúa hiện diện vĩnh viễn với mọi người trong sáu thế hệ. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, qua quyền năng Chúa Thánh Thần, con chống lại sự tàn bạo. Con truyền cho những tội lỗi tan đi, qua ánh sáng của Chúa Ki-Tô, qua quyền năng của linh mục. Trong Danh Chúa Giêsu, con truyền cho những tội tự ghét mình phải tan biến đi.

Lạy Chúa, chúng con xin chuyển qua thế hệ thứ bẩy trong dòng máu của cha con, con xin Chúa hãy đụng chạm đến những ai vốn là nạn nhân của những kẻ không biết yêu thương, không học biết làm cách nào để yêu thương, và không thể chia sẻ tình yêu.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban tình yêu Chúa cho những nạn nhân. Hỡi các tà khí hận thù đến từ các thế hệ của dòng máu cha con, ta chống lại các ngươi trong Danh Thánh Chúa Giêsu. Chúng ta truyền cho các ngươi phải đến dưới sự xức dầu của Thần Khí và trong ánh sáng của Chúa Giêsu.

Trong thế hệ thứ tám của dòng máu cha con, chúng con chống lại những tội lỗi và những sự xúc phạm đến Danh Thánh Chúa Giêsu. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, các ngươi hãy cút đi.

Lạy Chúa, xin Chúa ban ánh sáng xuống trên thế hệ thứ chín của dòng máu cha con. Xin Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu tuôn đổ xuống để thanh tẩy, thánh hóa và giải thoát cho chúng con được tự do. Chúng con tha thứ cho những ai đã làm chúng con đau đớn. Chúng con xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai bị đau khổ bởi tội lỗi của tổ tiên chúng con. Chúng con xin Chúa tha thứ cho những ai chống lại Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho họ một cuộc sống toàn hảo và đầy tình yêu.

Trong thế hệ thứ mười của dòng máu cha con, chúng con chống lại những tội lỗi và những sự phá thai hay ám sát. Bằng lưỡi gươm của Thần Khí, con xin cắt đi những mối dây liên lạc và buộc chúng lại với Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chữa lành cho 10 thế hệ đầu tiên của dòng máu cha con, và nước của bí tích thanh tẩy rửa đi tất cả những sự tiêu cực. Cảm tạ Chúa vì đã giải thoát những tù nhân và cho họ được tự do.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa chữa lành tội lỗi cho thế hệ thứ 11 của dòng máu cha con. Xin Chúa rửa sạch mọi sự trong Máu Thánh Chúa, và cho những người bị cầm tù được tự do.

Lạy Chúa. trong thế hệ thứ 12 của dòng máu cha con, chúng con xin Chúa đụng chạm và chữa lành mọi tội lỗi. Chúng con cầu xin trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần, và chúng con xin tránh xa mọi ảnh hưởng tiêu cực.

Trong thế hệ thứ 13, chúng con chống lại mọi sự hận thù và bạo lực trong hôn nhân, những ước muốn xấu xa, những ý đồ ác độc, và chúng con mang tất cả đến với sự xức dầu của Chúa Thánh Thần. Chúng con mang những người bị đau khổ trong chiến trường, đặc biệt những ai bị thương tích, hay bị giết trong chiến tranh, xin Chúa gội rửa tất cả mọi người ấy trong Máu Cực Châu Báu Chúa.

Trong thế hệ thứ 14 của dòng máu cha con, chúng con chống lại mọi tội lỗi, mọi sự vô vọng và thất vọng. Trong Danh Chúa Giêsu, con truyền lệnh cho tất cả tan biến đi trong quyền năng của Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu.

Trong thế hệ thứ 15 của dòng máu cha con, trong Danh Chúa Giêsu, chúng con chống lại mọi tội lỗi. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, con chống lại mọi sự thờ quấy, dị đoan, lời nguyền rủa, những ước muốn ác độc, những âm mưu xấu xa, bùa chú, phù thủy… Con cầu nguyện dưới ánh sáng của Thần Khí, trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Cảm tạ Chúa đã chữa lành 15 thế hệ của dòng máu cha con. Amen.

(Còn tiếp chương 6)

Kim Hà, 8/3/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Và Lễ Tạ Ơn Tới (11/27/2008)
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tin/Bài khác
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768