MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chữa Lành Gia Tộc: Chương 6: Chữa Lành Qua Thánh Lễ (4)
Thứ Hai, Ngày 24 tháng 11-2008

Chương 6: Chữa Lành Qua Thánh Lễ (4)

§ Kim Hà

16. Thế Hệ Của Người Mẹ:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã làm. Chúng con xin Chúa hãy di chuyển qua thế hệ dòng máu mẹ con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con, chúng con xin Mẹ đặc biệt bảo vệ chúng con; xin Mẹ ở với chúng con, xin Mẹ ở gần bên chúng con và chăm sóc chúng con. Chúng con xin dán kín căn phòng này với Máu Cực Châu Báu của Chúa Giêsu. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta truyền cho tất cả những gì không thuộc về Vương Quốc của Chúa thì phải rời xa nơi này.

Lạy Chúa, bây giờ, chúng con bước về quá khứ trong ánh sáng của Chúa với gươm Thần Khí, qua quyền năng Thánh, và chúng con chống lại những gì tiêu cực trong thế hệ thứ nhất của dòng máu mẹ con. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, chúng con đặc biệt chống lại các tội lỗi và những cuộc hôn nhân không hòa thuận. Chúng con truyền cho những ảnh hưởng tiêu cực phải đến trước quyền năng của Thần Khí và phải tan biến đi trong thế hệ thứ nhất.

Qua thế hệ thứ hai của dòng máu mẹ con, chúng con yêu cầu những nỗi đau đớn và thống khổ, những tiêu cực từ tội lỗi, các sự hư thai, sinh nở khó khăn, những lần mang thai ngoài ý muốn và những con trẻ mà cha mẹ không mong đợi. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, tất cả hãy đến dưới quyền năng của Chúa Thánh Thần để được chữa lành.

Lạy Chúa, bây giờ, chúng con đi qua thế hệ thứ ba. Chúng con chống lại những lời nguyền rủa, phỉ báng, cay chua đối với Chúa và đặc biệt cho (tên những ai mình muốn cầu nguyện cho). Bằng quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng con xin nước của bí tích rửa tội thanh tẩy và thánh hóa từ thế hệ thứ ba đến thế hệ thứ tư.

Chúng con cầu nguyện cho tất cả những sự tiêu cực từ những cuộc hãm hiếp, loạn luân, lạm dụng tình dục, tấn công tình dục và (…). Tất cả hãy đến dưới quyền năng mạnh mẽ và tràn đầy của ánh sáng và tình yêu Chúa, của sự chữa lành và bình an của Chúa.

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã làm cho những sự xấu biến mất đi. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta buộc chắt những tà khí chua cay và chống đối. Ta truyền cho những tà khí chống đối phải đi ngay.

Lạy Chúa, chúng con vừa cầu nguyện cho tất cả những người (…) và tất cả những sự đau đớn và thống khổ của thế hệ thứ năm của dòng máu mẹ con. Chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các cuộc hôn nhân bị ép uổng hay những cuộc buôn bán người, mọi hình thức nô lệ, mọi sự không công bằng.

Lạy Chúa, trong Danh Thánh Chúa Giêsu, con chống lại tất cả những gì không có tình yêu. Con xin ơn tha thứ cho những ai bị hãm hai, và chúng con xin thay mặt tổ tiên chúng con để tha thứ cho những kẻ xâm lấn bất công.

Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chữa lành cho 5 thế hệ đầu tiên của dòng máu mẹ con và chúng con được nhìn thấy ánh sáng Chúa Thánh Thần thanh tẩy, thánh hóa, và làm cho sung mãn.

Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm tạ Mẹ đã hiện diện và đụng chạm đến những người phụ nữ bị hãm hại.

Lạy Chúa, qua thế hệ thứ sáu của dòng máu mẹ con, chúng con xin Chúa chữa lành cho những trẻ gái đã không được yêu thương, cho những người đàn ông đáng ghê tớm, những người đang kiếm tìm những trẻ trai. Xin Chúa chữa lành những ai cảm thấy đau đớn, những ai cảm thấy họ bị từ chối, những ai thiếu lòng tự trọng, và những người nữ bị thương tích. Cảm tạ Chúa vì Chúa đến lần nữa với ơn Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, chúng con cầu xin Thần khí Chúa chuyển động qua thế hệ thứ bảy của dòng máu mẹ con để chữa lành và làm cho mọi người cảm nhận được sự chữa lành sung mãn của Ngài.

Lạy Chúa, qua thế hệ thứ 8 của dòng máu mẹ con, chúng con cầu nguyện đặc biệt cho những ai là nạn nhân của sự biến dạng và những ai bị xã hội ruồng bỏ. Chúng con xin ơn chữa lành của Chúa cho những người có tâm hồn tan vỡ.

Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những ai chịu bịnh tật đau đớn và chết trong đau khổ trong thế hệ thứ tám của dòng máu mẹ con. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, bời quyền năng của ơn Thánh, con tuyên xưng điều này được thanh tẩy.

Qua thế hệ thứ chín của dòng máu mẹ con, chúng con nhìn thấy gươm Thần Khí cắt đứt mọi sự dữ. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã dán kín chúng con với Máu Thánh Cực Châu Báu và chia cách chúng con khỏi sự đau đớn và thống khổ.

Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những ai ở trong thế hệ thứ 10 của dòng máu mẹ con, những ai là nạn nhân của sự bất công. Cám tạ Chúa.

Trong thế hệ thứ 11 của dòng máu mẹ con, chúng con tha thứ cho tất cả những ai đối xử bất công, không tình yêu, gây đau đớn và đau khổ. Cảm tạ Chúa vì đã chữa lành mọi người trong thế hệ thứ 11.

Lạy Chúa, xin chận đứng, cắt đứt và hủy diệt tất cả những sự di truyền trong thế hệ thứ 12 của dòng máu mẹ con. Chúng con cầu nguyện cho những ai chết trong sự thiếu tình yêu, cho những ai không được chôn cất và không được tiếc thương, hoặc những ai không được chôn cất theo phép đạo Công Giáo. Chúng con gửi họ đến với tình yêu Chúa và xin Chúa ban cho họ được vào trong ánh sáng của Chúa.

Cảm tạ Chúa đã chữa lành những sự cay nghiệt của đời sống trong thế hệ thứ 13 của dòng máu mẹ con, đặc biệt những ai bị đau đớn bởi những cơn giá lạnh khủng khiếp. Chúng con xin Chúa chữa lành những sự đau đớn quá sức chịu đựng và những vết thương. Xin Chúa đụng chạm đến những người của các thế hệ quá khứ trong gia tộc chúng con, cho đến thế hệ thứ 14.

Chúng con cầu nguyện trong ánh sáng, tình yêu, bình an, niềm vui, chữa lành, sức khỏe, và sự sung mãn. Lạy Chúa, chúng con chống lại những sự tiêu cực của thế hệ thứ 14, thiếu đức tin, mất đức tin, trả thù, tàn sát tập thể, chiến tranh tôn giáo. Chúng con trói buộc tất cả những sự tiêu cực này và cầu nguyện trong ánh sáng và tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con nhìn thấy thế hệ thứ 15 của dòng máu mẹ con được chiếu sáng bằng ánh sáng và tình yêu của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chữa lành thế hệ thứ 15 của dòng máu mẹ con và các thế hệ khác. Chúng con nhìn thấy Thần Khí chuyển động, thanh tẩy và giải thoát. Chúng con buộc trói tất cả tà thần và truyền cho chúng phải đi ngay.

Cảm tạ Chúa vì các hoa trái của Chúa Thánh Thần đang chuyển động qua thế hệ quá khứ để ban những hoa trái của bình an, tình yêu, niềm vui, kiên nhẫn, nhân hậu, nhẫn nhục và tiết độ.

Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu mà chúng con nhận được từ tổ tiên chúng con, trong Danh Thánh Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa đã chữa lành cho chúng con và giải thoát chúng con được tự do vì:

”Chúa phán một lời thì con sẽ được lành mạnh.”

Con xin tạ ơn Chúa. Amen.

(Còn tiếp chương 6)

Kim Hà, 9/3/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Và Lễ Tạ Ơn Tới (11/27/2008)
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tin/Bài khác
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768