MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
7 Lccccgttg: Bảy Lời Cuối Cùng Của Chúa Giêsu Trên Thập Gía
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 11-2008

Bảy Lời Cuối Cùng Của Chúa Giêsu Trên Thập Gía

§ Vp. Duyân Vương Đình Lâm

Cùng Với Giáo Hội Sống Lời Chúa Mùa Chay Thánh 2008

Niệm & Sống
Bảy Lời Cuối Cùng Của Chúa Giêsu Trên Thập Giá

Sức Thu Hút Của Tình Yêu.

Đây Bảy Lời Chất Chứa Thực Tại Của Ơn Cứu Độ:

3-crosses.jpg
  1. Lời Một - “Đức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Luca 23, 34).
  2. Lời Hai - “Đức Giêsu nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Luca 23, 43).
  3. Lời Ba - “Đức Giêsu nói với Thân Mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ: đây là Mẹ của anh” (Gioan 19,26-27).
  4. Lời Bốn - “Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lema sabacthani, nghĩa là: Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mathêu 27,46; x Marco 15,34).
  5. Lời Năm - “Đức Giêsu nói: Tôi khát!” (Gioan 19,28).
  6. Lời Sáu - “Đức Giêsu nói: Thế là đã hoàn tất. Rồi Người gục đầu xuống, và trao Thần Khí” (Gioan 19,30).
  7. Lời Bảy - “Đức Giêsu kêu lớn tiếng rằng: con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Luca 23,46).

Thánh Thần Tặng Ân Của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh

Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh Nguồn Sống Của Chúng Ta

Vp. Duyân Vương Đình Lâm

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 967: Lời Mẹ Vẫn Vang Vọng: (12/3/2008)
Kỷ Niệm 154 Năm Công Bố Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/3/2008)
Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, California (4). Thư Và Hình Của Đôc Giả Gửi. (12/2/2008)
Chiếc Cầu Tre Lắc Lẻo (12/2/2008)
Thông Điệp Ngày 2 Tháng 12 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (12/2/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, California, Our Lady Of The Rock (3) (11/30/2008)
Đọc Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Ở Sa Mạc Mojave, California (2) (11/30/2008)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, California: Một Nơi Thánh Thiêng (1) (11/28/2008)
Medjugorje Và Mề Đay Huyền Nhiệm, Ngày 27 Tháng 11. (11/27/2008)
Và Lễ Tạ Ơn Tới (11/27/2008)
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768