MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
7 Lccccgttg: Sức Thu Hút Của Tình Yêu
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 11-2008

Sức Thu Hút Của Tình Yêu

§ Vp. Duyân Vương Đình Lâm

“Đức Giêsu nói: một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào” (Gioan 12, 32-33).

Chúng ta có ngờ được chăng, mình là đối tượng của sưc thu hút mãnh liệt bởi Tình yêu của cả Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha lôi kéo trong tình thương nguồn cội ( x Gioan 6, 65), Chúa Thánh

Thần lôi kéo bằng tác động hướng dẫn (x Roma 8, 5.14), và này đây, Chúa Giêsu lôi kéo mọi người lên với Ngài bằng tình yêu tột đỉnh, thể hiện trong cuộc thương khó hồng phúc, hiến tế mình trên thập gía vì chúng ta ( x Gioan 15,13).Chúng ta được mời gọi “Đăm nhìn Đưc Giêsu Kitô là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin,…đã cam chịu khổ hình thập gía, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa” ( Dothái 12, 2). Được kéo lên bên Chúa, chúng ta sẽ ghi được những chứng tích của tình yêu, đồng thời tiếp nhận BẢY LỜI CUỐI CÙNG CỦA CHÚA GIÊSU TỪ TRÊN THẬP GÍA, như những lời trăn trối phát xuất tứ lòng thương xót vô hạn của Ngài.

Thánh nữ Faustina vào lúc 3 gìơ chiều thứ sáu, ngày 26-03-1937, trong khi xuất thần đã được Chúa Giêsu cho nghe lại Bảy Lời Cuối Cùng này.Từ đó Chúa Giêsu đã mạc khải sứ điệp về lòng Thương xót với thực hành “Chuỗi Lòng Thương Xót” được phổ biến nhiều nơi trong Giáo hội hiện nay.

Dĩ nhiên các lời ấy cũng được Chúa dành cho chúng ta như những sứ điệp yêu thương cứu dộ. Các Tin mừng còn ghi lại chi tiết, bấy giờ CHÚA GIÊSU KÊU LỚN TIẾNG như để thức tỉnh mời gọi chúng ta (x Matheu 27, 46; Luca 23, 46; Marco 15,37; Do thái 5,7). Những lời này, chính Mẹ Maria đầu tiên đã nghe, và như Mẹ thường làm (x Luca 2, 19. 51), Mẹ đã ghi tạc vào lòng để suy niệm và sống. Xin Mẹ cùng chia sẻ cho chúng ta, để cùng với Mẹ, xuyên qua Bảy Lời cuối cùng của Chúa Giêsu,Con Mẹ, chúng ta đươc tiến sâu vào tình yêu của Thánh Tâm Ngài đã bị đâm thâu (x Gioan 19, 34), rộng mở để trao ban cho chúng ta nguồn ơn cứu độ trào dâng.

Và hiệu quả của ơn cứu độ chính là: “Chúng ta được nhờ ĐỨC GIÊSU KITÔ, liên kết trong cùng một THÁNH THẦN mà đến cùng CHÚA CHA” (Epheso 2, 18).

“Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc Thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vi Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi” (2 Corinto 4,10-11).

Vp. Duyân Vương Đình Lâm

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 967: Lời Mẹ Vẫn Vang Vọng: (12/3/2008)
Kỷ Niệm 154 Năm Công Bố Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/3/2008)
Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, California (4). Thư Và Hình Của Đôc Giả Gửi. (12/2/2008)
Chiếc Cầu Tre Lắc Lẻo (12/2/2008)
Thông Điệp Ngày 2 Tháng 12 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (12/2/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, California, Our Lady Of The Rock (3) (11/30/2008)
Đọc Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Ở Sa Mạc Mojave, California (2) (11/30/2008)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, California: Một Nơi Thánh Thiêng (1) (11/28/2008)
Medjugorje Và Mề Đay Huyền Nhiệm, Ngày 27 Tháng 11. (11/27/2008)
Và Lễ Tạ Ơn Tới (11/27/2008)
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768