MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
7 Lccccgttg: Thánh Thần Tặng Ân Của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 11-2008

Thánh Thần Tặng Ân của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh

§ Vp. Duyân Vương Đình Lâm

Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Ngôi Ba, được tuyên xưng là Tình Yêu và là Sức Mạnh, tham dự trong công trình Sáng tạo (x Sáng thế 1,2), và Cứu chuộc, cách riêng trong tác động Thánh hoá.

Khởi đầu, với việc Nhập thể, Thánh Thần đã tác động để Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria (x Luca 1,27; Matheu 1,20). Thế rồi,Đức Giêsu được Thánh Thần xức dầu thánh hiến trong sứ vụ loan Tin mừng cứu độ (x Luca 4,18-21; Công vụ 10,38); và cũng chính Thánh Thần đã tác động Đấng Cứu thế hiến tế mình để cứu chuộc nhân loại (x Dothai 9, 14). Thánh Thần lại được trao ban như Tặng Ân của Chúa Giêsu Phục sinh (x Gioan 20,22; 7,37-39) Sau cùng, với biến cố Ngày lễ Ngũ tuần, Thánh Thần được tuôn đổ tràn đầy, đánh dấu việc khai sinh Giáo hội (x Công vụ 2,1-13); và từ đây, Thánh Thần được coi là Hồn sống của Giáo Hội, không ngừng tác sinh và tác động để công trình cứu độ được tiếp tục hoàn thành, nơi mỗi tâm hồn, cũng như nơi Hội Thánh, Thân mình Đức Kitô.

Trước hết, con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa đã được lãnh nhận sinh khí thần linh (x Sáng thế 2,7), Nhưng con người sau khi sa ngã, xa lìa Thiên Chúa, đã được ơn cứu độ, và lại được tiếp nhận Thánh Thần, khởi đầu với ơn tha tội (x Gioan 20,23) và được Thánh Thần tiếp tục dưỡng nuôi, được thánh hoá cả con người toàn diện nhờ Thánh Thần (x 1 Thessalonica 4,7-8; 2 Thess 2,13). Thiên Chúa trao ban Thánh Thần một cách quảng đại và rất thiết thực cho con người.Những xác quyết nầy của Chúa Giêsu về Thánh Thần, chúng ta cần ghi tạc vào lòng để sống: - Thánh Thần là Quà tặng tuyệt hảo CHÚA CHA BAN cho người muốn đón nhận (x Luca 11,3), hơn nữa, đó chính là đều CHÚA CHA ĐÃ HỨA (x Luca 24,49). Và CHÚA GIÊSU XIN Chúa Cha ban Thánh Thần cho chúng ta (x Gioan 14,16), Thánh Thần được BAN VÔ NGẦN VÔ HẠN (x Gioan 3,34), và các tín hữu đón NHẬN ĐẦY TRÀN (x Công vụ 2,4; 4,31). Chúa Giêsu còn xác nhận với các môn đệ, Thánh Thần được ban để Ở LUÔN MÃI với anh em (Gioan 14,16) “đó là Thần Khí sự thật luôn Ở GIỮA VÀ Ở TRONG ANH EM (Gioan 14,17). Vì thế chúng ta trở thành ĐỀN THỜ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (x 1 Corinto 6,19).

Người tín hữu được tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa qua Thánh Thần (x Roma 5,5), được mời gọi sống xứng hợp: Đừng làm phiền lòng Thánh Thần (x Epheso 4,30), nhất là đừng cả dám dập tắt Thánh Thần (x 1 Thessalonica 5,19) hoặc nhục mạ Thánh Thần (x Do thái 10,29). Trái lại, “Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Thần, thì cũng hãy nhờ Thánh Thần mà sinh hoạt (Galata 5,25), để sinh các hoa trái (x Galata 5,22-23), mà làm vinh danh Thiên Chúa Cha.

Thánh Thần là Tình Yêu trong Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng là giây liên kết trong mối tình Hôn ước giữa Đức Kitô và Hội Thánh (x Khải huyền 22,17), do vậy, “Thánh Thần tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” “Chính Thánh Thần duy nhất làm tất cả và phân chia cho mỗi người tuỳ theo ý của Người” (1 Corinto 12,7. 11).

Tác động của Thánh Thần thật đa dạng, nơi linh hồn cũng như trong Hôi thánh có thể tạm liệt kê như sau:

  • LÀ THÁNH THẦN ban SỰ SỐNG, (x Galata 5,25), qua ơn TÁI SINH (Gioan 3,6), ơn PHỤC SINH cùng vơi Đức Kitô (Roma 8,11). Cũng là Thánh Thần NGHĨA TỬ (Roma 8,15; Galata 4,4-6).

  • LÀ THÁNH THẦN TÌNH YÊU (Giacôbê 4,5; Roma 15,30), HIỆP NHẤT (Epheso 4,3-4; 1 Corinto 12,4), HIỆP THÔNG (2 Corinto 13,13), PHỤC VỤ (1 Corinto 12,7).

  • LÀ THÁNH THẦN SỰ THẬT (Gioan 14,17. 26), SỰ THẬT TRỌN VẸN (Gioan 16,13), MẠC KHẢI (Epheso 1,17), LINH HỨNG (2 Phêrô 1,21; Công vụ 1,16),. NHẬN BIẾT ƠN CHÚA (1 Corinto 2,10. 12).

  • LÀ THÁNH THẦN CANH TÂN (Titô 3,5; Roma 7,6; 2 Corinto 3,18), THA TỘI (Gioan 20, 22-23), THÁNH HOÁ (Roma 1, 4; 2 Thessalonica 2, 13 ; 1 Phero 1, 2), TỰ DO (2 Corinto 3, 17)

  • LÀ THÁNH THẦN THỜ PHƯỢNG (Gioan 4,23), NỘI TÂM (Ephêso 3,16), CẦU NGUYỆN (Roma 8, 26; Epheso 5,19; 6,18), TẠ ƠN (Colose 3,15. 17).

  • LÀ THÁNH THẦN SỨC MẠNH (Roma 15,13), CHIẾN ĐẤU (Epheso 6,17), SAI ĐI (Công vụ 10,19; 1 Thessalonica 1,5), SINH HOA TRÁI (Galata 5,22-23).

  • HỘI THÁNH CÙNG VỚI THÁNH THẦN (Công vụ 5,32; 9,31; 15,28; Khải huyền 2,7. 11. 17),

  • THÁNH THẦN VÀ CÁNH CHUNG: Thực Tại Thần Linh (1 Corinto 2,9-12); CHÚA QUANG LÂM (Khải huyền 22,17. 20).

Thánh Thần Và Tân Nương Nói: Xin Ngài Ngự Dến!
Amen. Lạy Chúa Giêsu, Xin Ngự Đến!
(Khải huyền 22,17. 20).

Vp. Duyân Vương Đình Lâm

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 967: Lời Mẹ Vẫn Vang Vọng: (12/3/2008)
Kỷ Niệm 154 Năm Công Bố Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/3/2008)
Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, California (4). Thư Và Hình Của Đôc Giả Gửi. (12/2/2008)
Chiếc Cầu Tre Lắc Lẻo (12/2/2008)
Thông Điệp Ngày 2 Tháng 12 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (12/2/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, California, Our Lady Of The Rock (3) (11/30/2008)
Đọc Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Ở Sa Mạc Mojave, California (2) (11/30/2008)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, California: Một Nơi Thánh Thiêng (1) (11/28/2008)
Medjugorje Và Mề Đay Huyền Nhiệm, Ngày 27 Tháng 11. (11/27/2008)
Và Lễ Tạ Ơn Tới (11/27/2008)
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768