MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ-phan Vii: Chương (57) – Ðức Bà Yêu Mến Ðức Giáo Chủ
Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 1-2009

CHƯƠNG (57) – ÐỨC BÀ YÊU MẾN ÐỨC GIÁO CHỦ

 

 

Cha Y  : Vào đầu tháng 11/1981, Ðức Bà có hôn Ðức Giáo Chủ. Chuyện đó là như thế nào ?

V         :  À vâng, đó là tại nhà Marija, trong một buổi hiện ra.

Cha Y  : Có mấy thị nhân thấy chuyện đó ?

V         : Con nhớ rõ lắm, đó là ngày Chúa Nhật, và chúng con đều có mặt, trừ Ivan và Mirjana. Chúng con thường họp nhau lại ban chiều để nghe Ðức Bà.

Cha Y  : Rồi sao ?

V         : Chúng con bắt đầu cầu nguyện như thường lệ, và Ðức Bà hiện đến. Một tay, Ðức Bà cầm bức ảnh Ðức Giáo Chủ.

Cha Y  : Ảnh nào ?

V         : Ảnh treo ở tường trong phòng đó.

Cha Y  : Các con có thấy Ðức Bà tháo bức ảnh không?

V         : Không, khi Ðức Bà đến, chúng con không thấy bức tường. Chúng con chỉ thấy Ðức Bà và bức ảnh trong tay Người.

Cha Y  : Con nói là Ðức Bà hôn bức ảnh này. Ðức Bà có nói với các con tại sao không?

V         : Người chỉ nói với chúng con, chứ không nói với Ðức Giáo Chủ.

Cha Y  : Ðức Bà nói gì với các con?

V         : Con không nhớ đích xác nữa. Người hỏi chúng con có biết là hình ai đây không, và tại sao Người hôn cái ảnh đó.

Cha Y  : Còn các con (trả lời) sao ?

V         : Không gì hết. Thế rồi Người nói Ðức Giáo Chủ là cha của chúng con và là cha hết mọi người.

Cha Y  : Bức ảnh này bây giờ ra sao ?

V         : Nó còn ở lại trong nhà Marija vì Ðức Bà có nói là phải giữ nó lại. Người cũng nói là phải cầu nguyện cho Ðức Giáo Chủ.

Cha Y  : Các con thấy Ðức Bà với Ðức Giáo Chủ lâu không?

V         : Thưa không, chỉ một chút xíu khi bắt đầu cuộc hiện ra.

Cha Y  : Ðức Bà có nói lại với các con về Ðức Giáo Chủ không?

V         : Có, có, khi Ngài bị thương.(59)

Cha Y  : Ðức Bà nói gì với các con?

V         : Người nói là kẻ nghịch của Ngài muốn giết chết Ngài, nhưng Ðức Bà đã che chở Ðức Giáo Chủ.

Cha Y  : Ðức Bà có cho các con thấy Ngài không?

V         : Có. Chúng con thấy Ngài từ đầu đến chân.

Cha Y  : Thấy Ngài như thế nào, bị thương, mình đầy máu phải không?(60)

V         : Ngài không bị vấy đầy máu, nhưng Ngài khá yếu mệt. Ngài không có mặt lâu với Ðức Bà. Một chút lúc đầu thôi, rồi sau đó Ngài biến mất.

Cha Y  : Rồi sau đó, Ðức Bà có nói gì lại về Ðức Giáo Chủ không?

V         : Con không nhớ nữa. Cha không thể tưởng tượng là chúng con mau quên như thế nào. Mỗi ngày biết bao khuôn mặt mới, biết bao biến cố mới.

Cha Y  : Ðức Bà có trao cho các con thông điệp gửi đến Ðức Giáo Chủ không?

V         : Con không biết. Có lẽ là qua trung gian một ai khác.(61)

Cha Y  : Ðấy là những mối quan hệ của Ðức Bà với Ðức Giáo Chủ. Thế còn với Ðức Giám Mục thì sao ?

V         : Con muốn không nói gì hết. Người ta đã kể nhiều điều sai lầm. Ðức Bà không chống lại một Giám Mục nào cả cho dù là khi có một vị trong họ sai lỗi. Ai cũng biết là mọi người đều có thể sai lầm.

Cha Y  : Nhưng mọi người đều biết là có sự hiểu lầm giữa các thị nhân các con, nhất là con, và vị Giám mục của chúng ta?(62)

V         : Ðúng, nhưng người ta phóng đại nhiều quá. Con nghĩ là rồi mọi sự sẽ được sáng tỏ và quên đi.

Cha Y  : Ừ, với điều kiện là có ý muốn quên đi.

V         : Con làm theo khả năng con. Ðã từ khá lâu, con cầu nguyện theo ý này.

Cha Y  : Có phải con nghĩ đến lời kinh người ta đọc trong nhà thờ không?

V         : Thưa, riêng con cũng cầu nguyện nữa.

Cha Y  : Kể cho cha nghe một chút coi.

V         : Tốt hơn cha hãy yêu cầu điều đó nơi những người cùng cầu nguyện với con.

Cha Y  : Ai là người cùng cầu nguyện với con ?

V         : Chúng con có khoảng từ 10 đến 15 người.

Cha Y  : Các con cầu nguyện ở đâu ?

V         : Các ngày thứ tư hàng tuần, chúng con cùng nhau đi lên Podbrdo, và các ngày Chúa nhật thì đi lên Krizevac để cầu nguyện cho Ðức Giám Mục chúng con.

Cha Y  : Các con có nêu đích danh ngài ra trong lời cầu nguyện đó à ?

V         : Vâng.

Cha Y  : Ai xướng kinh?

V         : Nếu cha muốn biết thì ấy là Vicka “cô gái đáng sợ” này !

Cha Y  : Ðây thật là một điều mới mẻ đối với cha. Các con đọc những kinh nào ?

V         : Luôn luôn là đọc 7 kinh Lạy Cha, tràng hạt Chúa Giêsu và còn vài kinh khác nữa.

Cha Y  : Tràng hạt Chúa Giêsu nào ?

V         : Tràng hạt mà Ðức Bà dạy chúng con đọc: 7 kinh Lạy Cha, vài bài hát v.v...

Cha Y  : Các con đi lên đấy vào giờ nào ?

V         : Vào lúc xế chiều, trước khi đi nhà thờ.

Cha Y  : Còn ngày Chúa nhật ?

V         : Ngày Chúa nhật chúng con trèo lên Krizevac. Ở đấy, chúng con cầu nguyện nhiều hơn. Vì là ngày Chúa nhật chúng con có thời giờ hơn. Ở đấy, chúng con lần hạt Mân Côi của Ðức Bà đủ 15 mầu nhiệm. Và chúng con hát vài bài hát…

Cha Y  : Ai trèo lên núi Krizevac?

V         : Thì cũng những người như ở Podbrdo. Ðôi khi có thiếu một người, nhưng theo nguyên tắc, chúng con hết thảy đều có mặt ở đấy.

Cha Y  : Ðường thì xa, vậy các con làm gì khi đang trên đường?

V         : Chúng con cầu nguyện. Cứ đến mỗi chặng đàng Thánh giá thì chúng con đọc 3 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính mừng và 3 kinh Sáng Danh. Như vậy, thời gian qua mau. Chúng con dâng bấy nhiêu kinh để chỉ cho Ðức Giám Mục chúng con, hầu xin Thiên Chúa phù trợ ngài cai quản tốt Giáo Hội Herzégovina. Vả lại, Thiên Chúa biết ngài cần gì.

Cha Y  : Do đâu mà các con có ý kiến này ?

V         : Vào những ngày tháng sau này, Ðức Bà nhấn mạnh là phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho các Giám mục và Linh mục, thế là chúng con đã quyết tâm làm việc này.

Cha Y  : Marija có nói với cha là em thường cầu nguyện theo ý nàỵ Có nhiều ngày em chỉ cầu nguyện theo ý này mà thôị

V         : Con biết mà. Ðôi khi, chúng con ăn chay cũng vì lý do đó. Chúng con cũng quyết định mỗi ngày đọc 7 kinh Lạy Cha và một tràng hạt Mân Côi cho ý nàỵ

Cha Y  : Con chưa bao giờ nói với cha về việc ấỵ

V         : Thiên Chúa và Ðức Bà biết là đủ.

 

------------------------

(59)     Ngày 13-5-1981, một hung thủ tên là Ali Agça dùng súng ám sát Ngài. Ngài bị thương rất nặng, nhưng đã được các bác sĩ cúu sống.

Hình trên : Sau khi bình phục, Ngài vào thăm anh ta trong tù, hơn thế, còn xin tòa án ân xá cho anh.

 

(60)  Câu hỏi của cha Yanko ngầm chứa một cái bẫy để thử Vicka: vì Ð.G.Chủ bị ám sát bằng một viên đạn của súng, thì cùng lắm chỉ một dòng máu ri rỉ thôi chứ không thể nào Ngài lại vấy đầy máu khắp thân thể được. Nếu cô Vicka mà nói theo đó, thì chứng tỏ thị kiến cô được Ðức Mẹ cho xem về Ð.G.Chủ trong cảnh ấy là giả. Vô tình và một cách hồn nhiên, Vicka đã trả lời đúng như cô được thị kiến. Vậy thị kiến của cô cũng là thật.

(61)     Về các thông điệp này, chỉ xin trích một: “Hãy nói cho Ngài rằng Ngài là cha của nhân loại chứ không chỉ là cha của người Kitô hữu mà thôi. Hãy xin Ngài truyền bá không mệt mỏi các Thông điệp của hòa bình và tình thương cho toàn thể nhân loại” (Thông điệp của Ðức Mẹ, ngày 26/9/82). Mời xem: R. Laurentin, Ðức Trinh Nữ có hiện ra ở Mễ Du không? tr. 159–61; hoặc ở đây đó trong quyển Mẹ Ðến Lần Cuối; Lời Mẹ nhắn nhủ, từ Medjugorje, Nam Tư, Nxb. Giờ của Mẹ, 2004, tr. 104-106.

(62)  Về những hiểu lầm này, cũng xem hai quyển sách nói trên; sách của R. Laurentin, thì tr.124-135.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (1/26/2009)
Lời Chúc Tết Của Thiên Chúa (1/26/2009)
Ngày Mồng Một Tết – Hái Lộc Đầu Xuân (1/26/2009)
Lời Chúc Năm Mới Kỷ Sửu : Sức Khỏe ! (1/24/2009)
Tướng Cướp (1/24/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Những Hạt Châu Ngọc (14) (1/23/2009)
Tin/Bài khác
Những Hạt Châu Ngọc (13) (1/22/2009)
Con Mách Đức Mẹ (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (12) (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (11) (1/21/2009)
Hồi Tâm Hoán Cải Nhờ Đức Mẹ Fatima (1/19/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768