MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ-phần Ix: Thiên Chúa Khơng Bỏ Rơi Một Ai
Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 1-2009

THIÊN CHÚA KHƠNG BỎ RƠI MỘT AI

 

Hỏi : Ðức Mẹ nĩi cho cơ biết lúc nào sẽ cĩ thị kiến(100) xảy ra trên Ðồi Hiện ra, hoặc trên núi Krizevac chứ ?

Ðáp : Vâng, Người cho biết sẽ hiện ra ở đâu và vào lúc nào, tại Podbrdo hay là Krizevac.

Hỏi : Ngồi ra, cơ được thị kiến mỗi ngày ư ?

Ðáp : Vâng, mỗi ngày.

Hỏi : Mỗi lần thị kiến kéo dài bao lâu ?

Ðáp : Bất cứ ở đâu thì thị kiến kéo dài từ 5 phút đến nửa tiếng, tùy lúc.

Hỏi : Chúng ta đã trải qua một cuộc chiến tranh, dân chúng đau khổ quá nhiều, và hiện nay, họ đang lo lắng về tương lai, về cơng việc làm ăn, về đời sống của họ. Thực tế, ai ai trên thế giới đều lo lắng về cơng ăn việc làm, về lương lậu và về tương lai của họ. Chung chung đâu đâu cũng chạy vạy tất bật, hối hả. Làm thế nào để cho một cuộc sống như thế được hịa nhịp với những gì Ðức Mẹ yêu cầu ?


Ðáp : Người ta quá lo lắng và ưu phiền. Cĩ quá nhiều nỗi sợ mất mát, nhưng người ta khơng nên sợ. Thiên Chúa sẽ khơng bao giờ bỏ mặc một ai cả ; chúng tơi ở đây (Mễ Du) trải qua kinh nghiệm của cuộc nội chiến ấy, chúng tơi là một bằng chứng cho điều đĩ.(101)

Mỗi người chúng ta nên tự xét mình, nên dành thời giờ cho gia đình, phĩ thác mình cho Thánh Ý Chúa, và để Người dẫn dắt. Ai chỉ lo đơn đáo bon chen vì của cải, vật chất, sẽ là một người nghèo gấp ngàn vạn lần người khao khát sự giàu cĩ thiêng liêng.

Khơng gì mạnh hơn Thần Khí Chúa và Tình Yêu của Ðức Mẹ. Chúng ta phải biết rõ về điều này. Nếu chúng ta tìm kiếm các điều trên, lịng chúng ta sẽ phấn khởi và mọi khĩ khăn biến tan. Nếu bây giờ, ơng cho tơi tất cả thế giới, tơi sẽ nĩi với ơng : “Khơng, xin cám ơn, tơi khơng cần. Với cái tơi đang cĩ bây giờ, tơi được hạnh phúc hơn, và khơng ai cĩ thể hạnh phúc hơn tơi”.

Vì bao lâu bạn bằng lịng với cái hiện tại bạn cĩ, bạn sẽ tiến bước ; nhưng nếu bạn ham vơ vét, bạn sẽ mất ngay cả cái bạn đang cĩ.

Hỏi : Phá thai là một vấn đề lớn trong thế giới ngày nay. Cơ cĩ nĩi với Ðức Mẹ về vấn đề này khơng ?

   Tấm bảng đề: 4500 trẻ bị phá thai mỗi ngày, chúng tơi khĩc than chúng. 

Ðáp : Cĩ một lần, Ðức Mẹ nĩi với tơi là những người phá thai phạm một trọng tội. Những trẻ bị giết bởi cách này là những thiên thần nhỏ,(102) ai đã ra tay làm việc (phá thai) ấy thì phải chịu trách nhiệm về cái chết của chúng. Ai nấy nên tự đặt câu hỏi là đã cĩ bao nhiêu người bị giết trong chiến tranh, và bao nhiêu kẻ bị giết trong bụng mẹ. Những người bị giết trong chiến tranh được khĩc thương, nhưng những trẻ bé vừa mới tượng thai thì bị coi như thể chúng khơng phải là người. Khơng cĩ sự khác nhau giữa một kẻ bị giết trong chiến tranh với kẻ bị giết bởi phá thai, trách nhiệm đều ngang nhau. Nhưng lương tâm con người xem ra đã sai lạc hồn tồn rồi.

Hỏi : Các thị nhân là tơng đồ của Sứ điệp Ðức Mẹ, và những linh mục nào đã chấp nhận sứ điệp thì cũng vậy. Những tín hữu nào đã tiếp nhận sứ điệp thì cũng là người truyền bá sứ điệp. Vậy, cần phải làm gì để loan truyền sứ điệp?

Ðáp : Mọi người đều được kêu gọi để loan truyền sứ điệp của Ðức Mẹ, cũng y như chúng tơi được Thiên Chúa chọn để mang sứ điệp đến cho dân chúng. Ðức Mẹ nĩi Mẹ lấy làm vui lịng khi cĩ người hành hương đến Mễ Du, nhưng Mẹ nĩi, Mẹ vui sướng hơn khi họ đĩn nhận sứ điệp với con tim và sống sứ điệp ; và như vậy, họ sẽ loan truyền sứ điệp cho người khác qua đời sống và gương tốt của họ.

Hỏi : Ðức Mẹ cĩ một sứ điệp đặc biệt cho những người ấy khơng ?

Ðáp : Tiếp nhận sứ điệp là một ân huệ lớn lao do Ðức Mẹ ban cho. Người nào đã tiếp nhận sứ điệp, thì cũng được ban cho cả ơn đi loan truyền nữa.

Hỏi : Thời gian đầu của cuộc hiện ra, các thị nhân gặp khĩ khăn với giới chức quyền.(103) Nhưng ngay cả ngày nay, vẫn cịn cĩ những người nhìn vào sự việc với cái nhìn nhạo báng. Cơ cĩ thấy khĩ chịu khi gặp mặt loại người như vậy khơng ?

Ðáp : Các thị nhân khác và tơi khơng bao giờ cĩ vấn đề với giới chức quyền, đúng hơn chính giới chức quyền mới cĩ vấn đề đối với chúng tơi. Liên quan đến hồn cảnh của chúng tơi, chẳng phải tơi, cũng chẳng phải một ai trong các thị nhân đã làm điều gì xấu, chúng tơi khơng phiền hà ai, nhưng giới chức quyền thì lại khĩ chịu. Chúng tơi luơn bình thản, và chúng tơi thường nĩi với giới chức quyền những gì tơi đang nĩi với ơng giờ đây, hay những gì mà tơi nĩi với hết mọi người từ 15 năm qua. Việc họ khơng muốn chấp nhận lời chúng tơi nĩi là việc của họ.

Người nào cĩ cái nhìn nhạo báng đối với sứ điệp và việc hiện ra của Ðức Mẹ là tự nhạo báng chính mình, chứ khơng chế giễu chúng tơi. Ðã đến lúc cĩ cơ may cho cả người ấy cũng được ăn năn hối cải.

Hỏi : Với những sứ điệp tại Mễ Du, Ðức Mẹ thúc giục người ta thay đổi bằng nhiều đường lối. Vậy phải làm gì, để dân chúng cĩ thể tham gia nhiều hơn vào việc đĩn nhận sứ điệp và vào việc thay đổi đời sống ?

Ðáp : Ðức Mẹ hằng liên lỉ kêu gọi chúng ta đĩn nhận các sứ điệp. Người thường vẫn nĩi là chúng ta sẵn sàng tiếp nhận các sứ điệp một cách mau lẹ, rồi sau đĩ lại nguội dần, thơi khơng sống sứ điệp nữa. Như thể họ đâm ra mệt mỏi, nhàm chán. Ðức Mẹ nĩi Người sẽ vui sướng hơn, nếu chúng ta thay đổi trong trái tim, trong nội tâm chúng ta từ từ, chầm chậm. Nếu chúng ta nĩi chúng ta sẵn sàng thay đổi và tiếp nhận ân huệ này, Thiên Chúa sẽ tìm cách giúp chúng ta bền đỗ. Vậy sẽ khơng cĩ vấn đề gì cả. Ðiều chủ yếu là ta phải quyết định.

Hỏi : Cơ và các thị nhân khác đều được gặp Ðức Mẹ mỗi ngày, tức là được tiếp xúc với thế giới bên kia, với thiên đàng. Cĩ thể đem cuộc sống này so sánh với cuộc sống đang chờ đợi chúng ta bên kia thế giới khơng ?

Ðáp : Ðức Mẹ nói là tuy chúng ta đang trên trần gian, chúng ta vẫn có thể sống cảnh thiên đàng, luyện tội hay là hỏa ngục, tùy ở mỗi người quyết định chọn lựa cái nào. Cũng vậy, Ðức Mẹ còn nói là ngày nay trên trần gian, có nhiều người nghĩ rằng chết là chấm dứt mọi sự. Chính Ðức Mẹ xác định rằng chúng ta chỉ là lữ khách tạm trú trên trần gian, và không bao giờ chúng ta có thể so sánh thế giới này với những gì đang chờ đợi chúng ta trên Thiên đàng.

 

********************************************

 

(100)     Như độc giả đã thấy, trong sách này, chúng tôi dịch “vision” là “thị kiến” theo bản Anh ngữ, nhưng thực ra phải hiểu đấy không phải là một cái nhìn bằng trí khôn, hay trong tâm trí, đúng ra là một sự “diện kiến”, hay “hội ngộ” tức là gặp mặt như chúng ta gặp mặt nhau vậy.

(101)     Bằng chứng về sự gì ? Về Thiên Chúa che chở bảo vệ, cho nên đừng lo sợ. Quả thật, trong suốt cuộc nội chiến ác liệt và tàn bạo ấy, làng Mễ Du hoàn toàn vô sự, đang khi chung quanh, ngay cả những cơ sở tôn giáo như nhà thờ, tu viện, v.v… bị tàn phá. (Mời độc giả xem cuốn: “Medjugorje, La guerre au jour le jour” của Sơ Emmanuel, Éditions des Béatitudes, 1993).

(102)    Ở một chỗ khác, Vicka còn thêm: “chúng lên trên Thiên đàng”…

(103)    Giới chức quyền, chữ chỉ chung các người cầm quyền đạo cũng như đời.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ , # 2 (1/26/2009)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (1/26/2009)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (1/26/2009)
Lời Chúc Tết Của Thiên Chúa (1/26/2009)
Ngày Mồng Một Tết – Hái Lộc Đầu Xuân (1/26/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Chúc Năm Mới Kỷ Sửu : Sức Khỏe ! (1/24/2009)
Tướng Cướp (1/24/2009)
Tin/Bài khác
Những Hạt Châu Ngọc (14) (1/23/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (13) (1/22/2009)
Con Mách Đức Mẹ (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (12) (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (11) (1/21/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768