MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bóng Dáng Người Tu Sĩ: 10. Linh Ðạo Của Thánh Biển Ðức.
Chủ Nhật, Ngày 8 tháng 2-2009

10. LINH ÐẠO CỦA THÁNH BIỂN ÐỨC.

 

Trong những lời mở đầu của Bộ Luật, Thánh Biển Ðức đã trình bày về nhu cầu phải chạy đến với Thiên Chúa. Lúc này đây, ngay hôm nay, phải mở mắt ra, phải roang ở trái tim ra, phải chuẩn bị toàn thân chúng ta rồi chãy ngay đến với Chúa Kitô. Ðừng vì lười biếng, bất định hoặc lưỡng lụ mà trì hoãn thêm nữa; Nào, sau cùng chúng ta hãy đứng dậy, bởi vì lời Kinh Thánh thức tỉnh chúng ta. Ðã tới giờ thức giấc! Ðừng ngủ thêm nữa! Nào, chúng ta hãy mở mắt ra để nhìn xem ánh sáng đến từ Thiên Chúa!

“ Nếu hôm nay các bạn nghe tiếng Người, các bạn đừng cứng lòng nữa!”

“ Hãy chạy trong lúc các bạn cón có ánh sáng sự sống, kẻo sự tối tăm của sự chết có thể chụp xuống trên các bạn”.

Khi thấy công việc của ngài có ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều tâm hồn, Chúa gọi Ngài và Ngài và Ngài lên tiếng kêu gọi: “ Nếu có ai muốn được sự sống và ao ước được nhìn thấy những ngày tốt đẹp, hãy nhìn xem Chúa và tình yêu của Người chỉ cho chúng ta con đường sự sống”.

Khi một người muốn gia nhập cộgn đoàn, thì đượng sự đặt ở lời khấn hứa trên bàn thờ và nói: “ Lạy Chúa, xin Chúa nhận con. Xin Chúa chấp nhận con và xin nâng đỡ con Chúa đã hứa cho con được sống, xin đừng để để con bị thất vọng!”.

Và lời khấn hứa này cũng trở nên nguồn sinh lực cho những ai không được sống gần gũi với Tu viện. Những lời khấn đó nói lên sự vẹn toàn, sự tràn đầy của bản tình con người chúng ta.

Vây chúng ta hãy nghiên cứu xem những lời khấn theo Luật của Thánh Biển Ðức có thể trở nên một nguồn sức mạnh, một sự hiểu biết cho cuộc sống chúng ta như thế nào?

1.         Sự kiện vững.

Chúng ta được đứng vững không phải trên một mảnh đất hay một nơi chốn nào mà là ở trên nền tảng nội tâm sâu thẫm nhất của bản thân chúng ta. Chúng ta không chạy trốn và chỉ khi nào chúng ta đứng yên, chúng ta mới tìm lại được chính bản thân mình và tìm được chính Thiên Chúa mà thôi, cho dù nhiều khi chúng ta cảm thấy thật khó khăn, bởi vì chúng ta thường thích lẫn trốn, thích mơ mộng, và thích nói: “ giả như thế này, giả như thế kia…”. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết tự thâm tâm chúng ta: có một tai họa thật khó mà tránh được. Nếu chúng ta muốn tìm được con đường đến với Thiên Chúa, thì Thánh Biển Ðức- một con người hoàn toàn- ngài đang khuyến khích chúng ta đó.

2.         Hoán cải đời sống

Thưa “ Xin vâng” với Chúa Kitô, Ðấng dăng kêu gọi chúng ta theo Ngài, có nghĩa là nếu chúng ta sẵn sàng đáp lời kêu gọi sống một cuộc sống mới, sống trong tư thế sẵn sàng  chấp nhận đổi mới, sẵn sàng ra đi cho dù con đường đó dẫn đưa chúng ta đến đâu: đến tối tăm hay đến ánh sáng; chỉ có như thế và chỉ có lúc đó, chúng ta mới có thể sống trọn vẹn, tràn đầy và sẵn sàng đón nhận tương lai, chứ không còn khư khư bàm vào dĩ vãng nữa.

3.         Chỉ còn sống cho Thiên Chúa mà thôi

Nghe lời Chúa và tích cực đáp trả sẵn sàng vâng phục, vui lòng chấp nhận điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Chúng ta không phải chỉ trong một thời gian tại nhà thờ hoặc trong khi đọc Kinh Thánh, nhưng còn trong cuộc sống hằng ngày, qua các hoàn cảnh, qua các người chúng ta gặp và qua các loài thụ tạo; chúng ta được trở nên sinh động trong các điều đó và chúng ta được chấp nhận trong mọi giây mọi phút, dưới sự hiện diện của Thiên Chúa điều mà Người đang trao ban và đang đòi hỏi từ nơi chúng ta.

Như thế 3 lời khấn này không nhằm mục đích thay đổi chúng ta nhưng là để đem lại tự do cho chúng ta và nhờ đó chúng ta đáp ứng được nhu cầu và niềm ao ước sâu xa nhất của chúng ta.

*

**

Luật Thánh Biển Ðức viết:

“ Ðừng ai theo đuổi cái mà mình nghĩ là tốt hơn cho chính mình; trái lại, hãy tìm điều gì mà mình nghĩ rằng đó là điều tốt hơn cho người khác”.

“ Ðối với người an hem tu sĩ, hãy tỏ tình yêu thương hoàn toàn, trọn vẹn đối với người anh em của mình”.

“ Ðối với Thiên Chúa, hãy vừa yêu mến vừa kính sợ”.

“ Ðối với vị Bề trên Tu viện, hãy yêu mến ngài  bằng một tình yêu bền vững  và khiêm tốn”.

“ Các tu sĩ đừng bao giờ yêu mến một điều gì hơn yêu mến Chúa Kitô”.

“ Chớ gì Chúa Kitô mang lại cho mọi người được hưởng sự sống vĩnh cửu”.

“ Cách xử thế của các tu sĩ phải khác với cách xử thế của người đời”.

“ Tình yêu mến Chúa Kitô phải được dành ưu tiên trên tất cả những việc khác”.

*

**

Về phần chúng ta, chúng ta phải làm thế nào để linh-đạo biển- đức được tiếp tục trong thời đại chúng ta và chúng ta phải tích cực góp phần vào việc phát triển linh đạo đó để kiến tạo một cuộc sống mới và tiếp tục dâng lên Chúa những lời ca tụng Chúa trong tương lai.

Ðã có những ngôi thánh đường nguy nga lộng lẫy, những Tu viện, và ngày nay, cộng đoàn biển- đức tại Collegeville, bang Minnesota, USA ( gồm Ðại học St. John) hiện là cộng đoàn biển- đức lớn nhất trên thế giới, đang nói lên rằng: điều cũ đã trở thành điều mới và đang đặt ra nhiều thách đố cho tương lai.

Ngày nay, có biết bao cộng đoàn biển- đức trên khắp thế giới; - có cộng đoàn, trong đó các tu sĩ Công giáo và tu sĩ Tin lành cùng chia sẽ cuộc sống-; CÓ biết bao người tín hữu cũng đang đi theo linh- đạo biển- đức; Có biết bao trường học, các nhà dưỡng lão, các cô nhi viện, có biết bao xứ đạo đang truyền bá lí tưởng và công việc của Thánh Biển Ðức: đó là PAX- BÌNH AN- ( khẩu hiện của linh đạo Biển Ðức). Ngoài ra, Linh đạo này còn quan tâm đến môi trường sống, xây dựng công bằng xã hội và những vấn đề sinh sống vật chất nữa.

Vì thế, chúng ta cũng được gợi hứng để nhận ra rằng: Cuộc sống theo linh đạo biển đức quả là một thách đố cho chúng ta, cho công cuộcÐại Kết, vì Luật biển đức luôn cổ võ cho sự hiệp -nhất được trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Chúng ta cũng được gợi hứng để tranh đấu chống kì thị bất công dưới bất cứ hình thức nào, bởi vì chúng ta nhìn thấy Chúa kitô trong tất cả mọi người. Chúng ta còn phải quan tâm đến vấn đề sinh sống, vấn đề kinh tế trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, và trong đời sống của những người sống bên cạnh chúng ta nữa.

Bởi lẽ những người theo linh đạo biển đức đều là những người tôi tớ phục vụ, có trách nhiệm vì những ân huệ đã được trao ban, cho nên lời cầu nguyện cuối cùng của chúng ta là một lời cầu nguyện hướng về mọi người, về thế giới bên ngoài, và cầu xin cho chúng ta biết dấn thân phục vụ cho tương lai, cho Giáo hội hiện đang sống giữa dòng thế giới hôm nay.

Chúng ta phải cảm tạ Chúa vì tất cả những gì mà Thánh Biển Ðức đã mang lại cho Giáo hội trong suốt 1500 năm qua, và vì tất cả những ân huệ mà Bộ Luật của Ngài đã soi sáng và đã chứng tỏ tính cách “rất con người” của nó, vì tất cả những gì mà Bộ luật đó mang lại cho chúng ta hôm nay, làm cho chúng ta được kiên cường, luôn biết gợi hứng và cũng luôn biết thách đố.

Xin kết luận bài này với những lời mà Thánh nhân đã hứa trong lời kết thúc phần nhập đề của Bộ luật của Ngài:

“ Ðang khi chúng ta tiến bước trong cuộc sống và trong đức tin, chúng ta phải chạy nhanh trên con đường các giới răn của Chúa và trái tim của chúng ta được tràn ngập niềm hân hoan của Tình yêu”.

Lạy Thiên Chúa, nhờ ơn Chúa đã ban cho Thánh Biển Ðức, xin Chúa đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa của Tình yêu Chúa và làm cho ngọn lửa đó bừng cháy lên trong chúng con, làm cho nó thành ánh sáng chiếu soi Giáo Hội.

Xin Chúa làm cháy lên trong chúng con ngọn lửa của tinh thần kỷ luật và tình yêu, để chúng con có thể đi trước tôn Nhan Chúa như là con cái sự sáng.

Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Kitô,

Chúa chúng con.

Amen.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Father Jose: Life After Death Experience. (2/10/2009)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lourde (lộ Đức), Nước Pháp (2/10/2009)
Hành Hương Đến Đền “lộ Đức Phương Đông” Để Cầu Nguyện Cho Sự Sống Và Chống Lại Vấn Nạn An Tử (2/10/2009)
Phép Lạ Lộ Đức Và Bác Sĩ Alexis Carrel (2/10/2009)
Lòng Từ Mẫu Bao La Của Đức Mẹ Lộ Đức (2/10/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Giáo Dân Việt Nam Đặc Biệt Tôn Kính Đức Mẹ (1) (2/8/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 37 (chương 331-336) (2/8/2009)
Tin/Bài khác
Người Mẹ Kiện Bác Sĩ Vì Họ Vứt Thai Nhi Còn Sống Vào Thùng Rác. (2/6/2009)
Đức Mẹ Ở Giáo Xứ Bến Đá, Vũng Tàu, Việt Nam Chảy Nước Mắt Máu Ngày 24/1/2009 (2/6/2009)
Mẹ Tất Cả Mọi Người (2/5/2009)
Ngày Quốc Tế Dành Cho Các Bệnh Nhân: Giới Thiệu Đền Thánh Đức Mẹ Bullsbrook (2/5/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, # 36 (chương 327-330) (2/5/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768