MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Hạt Châu Ngọc (27)
Thứ Hai, Ngày 9 tháng 3-2009
NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (27)

 

(Tiếp câu chuyện ông Trưởng Cộng đoàn Birmingham)

Nhờ một ơn đặc biệt, mà ông nhận được trong lúc Ðức Mẹ hiện ra, ông hiểu sứ điệp này là một mệnh lệnh rõ ràng; ông hiểu rằngï bằng những thử thách và lửa tinh luyện của những gian truân, Ðức Mẹ đã đưa Ðiểm truyền giáo và Cộng đoàn này đến một điểm đặc biệt, ngõ hầu bây giờ Người có thể sử dụng (cộng đoàn này) một cách riêng.

Ðây là sứ điệp Ðức Mẹ nói :

“Các con bé nhỏ ơi ! Mẹ mong muốn các con làm chứng bằng chính cuộc sống của các con; muốn các con hãy là những cánh tay nối dài của Mẹ, dụng cụ của Mẹ. Hãy đem càng nhiều trái tim, mà các con có thể làm, đến gần Trái Tim Mẹ và dẫn họ đến với Thiên Chúa, đến con đường cứu độ.”

Ðức Mẹ bảo hãy “đem các trái tim” theo nghĩa đen đến gần Trái Tim Mẹ và đưa chúng đến cùng Thiên Chúa. Người muốn ông và cộng đoàn ấy sẽ là những cánh tay nối dài, là dụng cụ của Người mà Người muốn dùng – giống như bất cứ người thợ thủ công nào sử dụng dụng cụ của họ.

Marija rất ngạc nhiên về sứ điệp này. Qua cách xưng hô thân mật của Ðức Mẹ, khi Người gọi “Các con bé nhỏ ơi !”, Marija biết ngay rằng sứ điệp còn dành cho cộng đoàn Caritas và sứ mạng của họ nữa. Nhân vật duy nhất có mặt ở đó lúc Ðức Mẹ hiện ra đã hỏi Marija về câu “đến con đường”. Cô trả lời rằng đặc biệt Ðức Mẹ đã cố ý nói về “‘một’ con đường cứu độ”.

Ðiều này rất quan trọng đối với ông, vì linh đạo của Caritas và linh đạo ấy là gì, thì ông tin Ðức Mẹ đã cho thấy bằng con đường cứu độ này – cụ thể là từ chối một số đường khác và sự vật khác mà thế gian hiến tặng. Qua những lời của Ðức Mẹ, ông hiểu rõ ý Người muốn dẫn đưa những người khác theo con đường này, và Người còn nhiệt liệt tán thành cũng như chúc phúc cho con đường ấy.

Ông hiểu rằng : ông và cộng đoàn của mình sẽ không được phép khinh thị hoặc dửng dưng trước những con đường cứu độ khác, nhưng sẽ phải tích cực trong việc tập họp các linh hồn, và cho họ thấy những gì Ðức Mẹ đã dạy họ ở Caritas, và cách Người đã hướng dẫn sứ mạng của họ và cộng đoàn họ.

Kể từ khi ông này được Ðức Mẹ ban sứ điệp lần đầu tiên vào ngày 06-10-1986, tám năm rưỡi đã trôi qua. Lời chỉ bảo và khuyến khích Ðức Mẹ ban cho ông lúc ấy, giờ đây đã được nối dài qua sứ điệp mới nhất này gởi cho Cộng đoàn Caritas – một Cộng đoàn đang bước theo “chứng từ” này, “con đường cứu độ” này. (Xem lại điều đã nói ở ngày 6-10-1986 trên kia).

Khi nói xong sứ điệp trên, Ðức Mẹ đã ban chúc lành trước khi trở về trời.

**

25-6-1995 : Ðức Mẹ hiện ra với Ivanka và ban sứ điệp sau đây:

“Satan muốn phá hủy các gia đình. Gia đình đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Hãy cầu nguyện !”

18-3-1996 : Sứ điệp hằng năm cho Mirjana: “Các con thân yêu ! Trong sứ điệp Mẹ ban cho các con ngày hôm nay qua tôi tớ Mẹ, Mẹ muốn các con suy nghĩ lâu dài. Các con của Mẹ ! Tình yêu của Thiên Chúa thật đại. Ðừng nhắm mắt, đừng bịt tai khi Mẹ lập lại với các con : Tình yêu của Ngài thật vĩ đại ! Hãy nghe lời kêu gọi và cầu khẩn của Mẹ gửi đến các con. Hãy thánh hiến trái tim các con, và làm cho nó thành ngôi nhà của Thiên Chúa ! Chớ gì Người cư ngụ ở đó mãi mãi ! Mắt Mẹ, tai Mẹ sẽ vẫn ở lại đây, ngay cả khi Mẹ không còn hiện ra nữa. Hãy hành động trong mọi sự như Mẹ đã xin các con và dẫn các con tới Chúa ! Ðừng chối bỏ Thánh Danh Chúa, để các con không bị chối bỏ ! Hãy chấp nhận sứ điệp của Mẹ, để các con cũng được chấp nhận ! Quyết định đi, các con của Mẹ, vì đây là lúc quyết định ! Hãy có trái tim công chính và trong sạch, để Mẹ có thể đưa các con đến Chúa Cha của các con ; vì Mẹ được có mặt ở đây là do tình yêu vĩ đại của Người ! Cám ơn các con đã đến đây !

 

Lần hiện ra này kéo dài 6 phút. Sau đó, Mirjana đã viết những điều sau đây :

“Mẹ và tôi nguyện 2 kinh Lạy Cha và 2 kinh Sáng Danh, cho những ai có mặt và những ai chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Sau đó, Mẹ với tôi nói đến một số việc, nhưng tôi không được kể ra đây. Hôm nay, Mẹ không nói đến các bí mật. Ðức Mẹ ban phép lành cho mọi người hiện diện và các đồ thánh. Ban đầu hiện ra, Mẹ rất vui mừng và âu yếm ; một lúc sau đó, Mẹ lộ vẻ buồn, nhưng khi chấm dứt, Mẹ vui mừng trở lại. Tôi, Mirjana, đã trông thấy và cảm nhận tình yêu của Ðức Mẹ, xin kêu gọi các bạn thành tâm suy nghĩ và sống sứ điệp này !”

---o0o—

                                          - (Còn tiếp) -

 

----------------------------------------------------

 

cứu độ ấy của Chúa Giêsu thì tình yêu TC lại hạ cố sai Mẹ Ngài đến (như chuyến tàu vét cuối cùng), để cứu vớt nhân loại.

b) Hãy thánh hiến trái tim các con, và làm cho nó thành ngôi nhà của Thiên Chúa ! Chớ gì Người cư ngụ ở đó mãi mãi ! Kinh Thánh dạy: Chúng ta là Ðền thờ của Thiên Chúa.

c) Ðừng chối bỏ Thánh Danh Chúa, để các con không bị chối bỏ ! Chúa Giêsu đã phán trong Phúc Âm: “Ai chối bỏ Ta, Ta cũng sẽ chối bỏ nó trước mặt Cha Ta”. Thế có nghĩa là bị loại khỏi cuộc sống đời đời.

đ) Quyết định đi, các con của Mẹ, vì đây là lúc quyết định ! Giữa Thiên Chúa và bao nhiêu lôi cuốn của thế gian và tội lỗi, nhiều khi rất hấp dẫn, ta chọn cái nào? Ðó là quyền tự do quyết định của ta. Không có trung dung, không có lưng chừng. Vì không ai có thể thờ hai chủ. Và đừng trì hoãn quyết định, kẻo có khi không còn cơ hội.

e) Hãy có trái tim công chính và trong sạch, để Mẹ có thể đưa các con đến Chúa Cha của các con. Ðức Mẹ đâu có đòi ta những điều khó khăn gian khổ lội suối, trèo non…, mà chỉ ra sức sống công chính, giữ trái tim trong sạch. Hai điều này vừa tầm tay ta. Và nếu có lúc ta cảm thấy nó khó khăn vượt sức, ta hãy chạy đến xin Ðức Mẹ cầu thay nguyện giúp.


    Chúng tôi xin gửi li này ca Ðc M đến cho tt c nhng ai yêu mến và tôn kính Ðc M M Du, cách riêng các Nhóm Cu nguyn M Du. Anh ch em đã nghe thy Ðc M mong mun điu y biết bao. Mi đọc li mà xem ! Chúng tôi mong ước các Nhóm Cu nguyn Ðc M M Du Vit Nam, cũng như cng đoàn Birmingham bên M, được nghe Ðc M nói li này: “Hãy là cánh tay ni dài ca M để đưa các trái tim người ta đến sát Trái tim M và nh đó đến cùng Thiên Chúa”. Hi những anh chị em trong các Nhóm Cu nguyn M Du, đừng ch sng cho mình, thu tích các ơn sng cho mình, cu xin cho mình, cho dù điu đó chính đáng và cn thiết, song còn hãy nghĩ đến vai trò cánh tay ni dài ca M na !  Ước chi mi tháng, ta báo cáo vi cng đoàn là ta đã gii thiu Ðc M M Du cho mt hay hai người khác. Ước chi mi tháng mt ln, mi thành viên đem được mt thành viên mi đến sát nhp vào cng đoàn mình. Mong thay !!

    Theo những điu Ðc M nói v Satan, thì thy nó ra sc phá hy mi cái gì là hnh phúc ca nhân loi: nào phá hy s bình an, ví d khi Ðc M nói vi Ivanka ngày 25-6-1992: “Hãy cầu nguyn cho hòa bình, vì Satan mun phá hy s bình an ít ỏi mà các con có!” Nay Ðức M li cho biết nó mưu đồ phá hy các gia đình, phá hy gii tr, phá hy tình yêu, phá hy hnh phúc, và nht là có ln M cho biết: nó mun phá hy thiên nhiên và nếu có th được, phá hủy c hành tinh chúng ta đang sng trên đó!! Chúng ta thường ch coi ngun gc nhng chuyn kinh khng đó là do con người hoc mt phn nào do thiên nhiên gây ra. Và thế là chúng ta cm đầu cm c tp hp nhau bàn tho kế hoch nàyï, đề án kia… S dng phương pháp n, phương thế kia để ngăn chn hay trng tr, v.v… Nhưng rút cc, kết qu chng bao lăm.

Bảo rng con người gây ra nhng tai ha đó. Không sai ! Nhưng Ðc M trong ánh sáng ca Thiên Chúa, Ðc M thy rõ hơn, sâu xa hơn: Có bàn tay đen đúa và ghê tm ca Satan qu dữ git dây đằng sau! Mà vũ khí chiến thng Satan thì chính Ðc M ch ra s đip nói trên cho Ivanka: “Vũ khí để chiến thng nó là chay tnh và cu nguyn”. Bạn có tin Ðc M nói là đúng không? Vy chúng ta phi nói cho mi người biết để thi hành, nếu muốn cu nhân loi khi thm ha. Ðc M đã nhc đi nhc li nhiu ln: “Các con quên rồi sao? Cu nguyn và ăn chay có th chn đứng được chiến tranh (do con người gây ra) và đình ch được các định lut ca thiên nhiên (gây ra)”.

    Thị nhân Mirjana lên tiếng kêu gi: “Tôi, Mirjana, đã trông thy và cm nhn tình yêu ca Ðc M, xin kêu gi các bn thành tâm suy nghĩ và sng s đip này !” Ch vì cô đã nhn thc được những lời Ðc M nói trong s đip này không nhng tha thiết mà còn toát yếu nhng điu quan trng vào bc nht cho đời sng thiêng liêng ca chúng ta :

    a) Ðừng nhm mt, đừng bt tai khi M lp li vi các con : Tình yêu ca Ngài tht vĩ đại ! … M được có mặt đây là do tình yêu vĩ đại ca Người !  Ðức M luôn luôn nói rng: Ai là người vô tín ? Ðó là người không biết TC và không nếm được tình yêu ca Người. Tình yêu vĩ đại y không nhng đã thí ban Con Mt mình xung thế để chu chết đền ti thay cho nhân loại được cu sng, mà khi nhân loi ngày nay lơ b c ơn

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Ngôi Lời Ở Kibeho, Rwanda 1981 (3/15/2009)
Đức Thánh Cha Kêu Gọi Các Chủ Chăn Bắt Chước Đức Mẹ (3/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 43 (chương 371-377) (3/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 44 (chương 378-385) (3/14/2009)
Vấn Đề Tượng Đức Mẹ Tại Tòa Khâm Sứ Cũ (3/12/2009)
Tin/Bài khác
Người Mẹ Và Người Thầy (3/7/2009)
Trái Tim Người Mẹ (3/7/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 42 (chương 362-370) (3/6/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 41 (chương 358-361) (3/1/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 40 (chương 350-357) (2/26/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768