MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Hạt Châu Ngọc (28)
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 3-2009
NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (28)

                  Kính Báo :

  Chúng tôi tạm ngưng mục LỜI BAN TỪ TRỜI, (sau này sẽ tiếp), để trích đăng những THÔNG ÐIỆP HẰNG TUẦN, mà Ðức Mẹ ban – qua trung gian nữ thị nhân Marija Pavlovic – cho giáo xứ Mễ Du trong 3 năm liên tiếp từ 1-3-1984 đến 8-1-1987.

  Qua những Thông điệp hàng tuần này, Ðức Mẹ tỏ ý muốn hướng dẫn giáo xứ Mễ Du cũng như chúng ta trong đời sống thiêng liêng. Ở đây chúng tôi chỉ đăng các Thông điệp mà thôi, ai muốn đọc các bài SUY NIỆM, xin tìm ở cuốn “Sống Sứ điệp của Mẹ .

***

THÔNG ÐIỆP HÀNG TUẦN

Năm 1984

Ngày 1-3-1984 : Các con yêu dấu ! Mẹ chọn giáo xứ này một cách đặc biệt và Mẹ muốn hướng dẫn nó. Mẹ trông nom gìn giữ nó trong tình yêu và mong muốn mọi người đều thuộc về Mẹ. Cám ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ tối nay. Mẹ mong rằng các con luôn luôn ở với Mẹ và Con Mẹ ngày càng đông hơn. Mỗi thứ năm, Mẹ sẽ cho các con một thông điệp.

8-3-1984 : Một tuần sau, Ðức Mẹ cho biết thêm về ý định của Người:

Cám ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ. Các con yêu dấu ! Mong sao các con trong giáo xứ ăn năn hối cải! Ðấy là mong ước nữa của Mẹ. Ðược như vậy, những ai tới đây mới có thể hoán cải. (1)

15-3-1984 : Ngày hôm nay, giống như các tối thứ năm, các giáo dân tới chầu Thánh Thể, nhưng tối nay được biết có nam giới ở lại chầu Mình Thánh trong nhà thờ, mặc dù họ đã nhọc mệt sau một ngày làm việc ngoài đồng. Qua thông điệp này, Ðức Mẹ muốn nhấn mạnh một điều quan trọng : hiện diện của Mẹ với họ, và ở đây họ sẽ được ban những ơn sủng đặc biệt !

Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ đặc biệt biết ơn các con đã có mặt nơi đây. Hãy cứ liên tục làm giờ chầu Thánh Thể nơi bàn thờ. Mẹ luôn luôn có mặt khi các tín hữu thờ lạy Thánh Thể.(2) Ðây là lúc nhận được những ân sủng đặc biệt.

 22-3-1984 : Người ta thường nghĩ phạm tội là chuyện chẳng liên can gì đến Thiên Chúa. Ðức Mẹ cho biết: không phải thế !

Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ yêu cầu các con một cách đặc biệt trong Mùa Chay, là hãy tôn kính những thương tích của Con Mẹ mà Ngài nhận lãnh bởi tội lỗi của giáo xứ này. Hãy hợp với lời cầu nguyện của Mẹ cho giáo xứ, để những đau đớn Ngài phải gánh chịu bớt đi. Cám ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ. Cố gắng tới đông hơn.

29-3-1984 : Chúng ta tưởng Thiên Chúa vô cùng vui sướng, hạnh phúc trên thiên đàng, thế mà Ðức Mẹ lại bộc lộ cho ta biết một điều khá kỳ lạ:

Các con thân yêu ! Tối nay, Mẹ đặc biệt yêu cầu các con hãy kiên trì trong những thử thách. Hãy suy gẫm việc ÐẤNG TOÀN NĂNG NGÀY NAY VẪN CÒN ÐANG ÐAU ÐỚN VÌ TỘI LỖI CÁC CON. Bởi vậy, khi những đau khổ tới, hãy dâng chúng như của lễ hi sinh lên cho Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ.

(à Luôn luôn Ðức Mẹ nói lời cám ơn này cuối mỗi Thông điệp. Từ đây, chúng tôi chỉ ghi tóm tắt bằng chữ : “Cám ơn...”).

5-4-1984 : Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ đặc biệt xin các con tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu, Con Mẹ. Hãy làm việc đền bồi phạt tạ bao thương tích gây ra cho Trái Tim Con Mẹ. Trái Tim đó đã bị xúc phạm bởi mọi thứ tội lỗi. Cám ơn các con đã tới đây tối nay.

12-4-1984 : Muốn đoàn kết giáo xứ, muốn yêu nhau, trước hết phải trừ tiệt việc ngồi lê mách lẻo, nói hành, đồn thổi, nhiều chuyện :

Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ yêu cầu các con chấm dứt sự đồn chuyện vu vơ và cầu nguyện cho giáo xứ được đoàn kết, vì Con Mẹ và Mẹ có một chương trình đặc biệt cho giáo xứ này. Cám ơn...

19-4-1984 : Hiếu kỳ, nô nức đi xem Mẹ hiện ra không đủ. Có hôm, Ðức Mẹ còn nói : “Cho biết tin tức như vậy là đủ ! Dân chúng biết đủ rồi! Hãy bảo họ đây là nơi cầu nguyện”:

Các con yêu dấu ! Hãy cảm thông với (nỗi lo của) Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.

26-4-1984 : Tối nay là thứ năm, song Ðức Mẹ không ban sứ điệp. Bởi đó, người ta nghĩ rằng Ðức Mẹ chỉ ban sứ điệp vào ngày thứ năm trong mùa chay. Do nhiều người thúc đẩy, nên ngày 30-4, Marija hỏi Ðức Mẹ lý do: “Mẹ yêu dấu, hôm thứ năm, tại sao Mẹ không ban sứ  điệp cho giáo xứ”. Ðức Mẹ trả  lời:

“Mặc dù Mẹ có những sứ điệp đặc biệt cho giáo xứ để đánh thức niềm tin của mọi tín hữu, Mẹ không muốn ép buộc một người nào làm bất cứ cái gì mà họ không muốn hoặc không thích. Chỉ có một số ít người đáp lại những sứ điệp của Mẹ ngày thứ năm. Lúc mới đầu, số người chấp nhận đông hơn, nhưng bây giờ, hầu như nó trở thành quá bình thường đối với họ. Và gần đây, một số người hỏi xin thông điệp chẳng qua vì hiếu kỳ, chứ không phải vì đức tin và không thật sự vì mộ mến Con Mẹ và Mẹ”.

10-5-1984 : Có nhiều tín hữu bị xúc động vì thông điệp trên của Ðức Mẹ. Có người tưởng Ðức Mẹ không ban sứ điệp cho giáo xứ nữa. Nhưng tối nay, Ðức Mẹ nói thế này:

“Mẹ vẫn ngỏ lời với các con và vẫn có ý định tiếp tục nói nữa. Chỉ cần các con lắng nghe lời Mẹ”.

17-5-1984 : Tại sao tận hiến mình cho Ðức Mẹ ? Vì “Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ là con đường dẫn chúng ta tới Thiên Chúa” dễ dàng hơn con đường khác :

Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ rất vui mừng vì có nhiều người muốn tận hiến cho Mẹ. Mẹ cám ơn. Các con đã không lầm. Chúa Giêsu Con Mẹ muốn ban ơn đặc biệt cho các con qua Mẹ. Chúa Giêsu rất vui lòng vì sự tận hiến đó của các con. Cám ơn...

24-5-1984 : Có thể xếp loại Kitô hữu ra nhiều bậc : loại tốt, loại vừa, loại tệ, loại xấu..., hạng người sau cùng này có tin Chúa, song sống và hành động như thể không có Thiên Chúa. Ðối với họ Ðức Mẹ có thái độ nào ?

Các con yêu dấu ! Mẹ đã nói với các con rồi là Mẹ chọn các con một cách đặc biệt, các con thế nào Mẹ chọn như thế ấy. Mẹ là Mẹ các con, Mẹ yêu thương tất cả. Và trong bất cứ thời khắc nào gặp sự khó khăn cũng đừng nên sợ hãi. Mẹ yêu thương các con ngay cả những lúc các con xa Mẹ và Con Mẹ. MẸ YÊU CẦU CÁC CON ÐỪNG ÐỂ TRÁI TIM MẸ PHẢI KHÓC CHẢY NƯỚC MẮT MÁU, VÌ THẤY NHỮNG LINH HỒN HƯ ÐI TRONG TỘI LỖI.(3) Bởi vậy, các con phải cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Cám ơn...

31-5-1984 – Lễ Chúa Giêsu Lên Trời. Có rất nhiều người từ ngoài tới đây. Ðức Mẹ không ban thông điệp. Mẹ nói với Marija rằng Mẹ sẽ ban vào ngày thứ bảy để rồi loan báo cho giáo xứ trong Thánh lễ ngày Chúa nhật.

                                  - (Còn tiếp) -


(1)   Như vy, Ðc M mun giáo x tr thành ht nhân và gương mu tích cc giúp cho các giáo x khác, và nói chung, cho c mi thành viên trong Hi Thánh được hoán ci và sng vi Chúa. Ðức M đã thy trước là t năm châu bn b, người ta s đến, và nhìn thy cách sng đạo gương mu ca giáo x , h s d nhn được ơn hoán ci. Thc tế ca hơn 20 năm qua đã minh chng: hàng chc triu người đủ mi thành phn xã hi đã đến hành hương M Du và tuyt đại đa s đã được ơn hoán ci. Chưa hết, nhng người hành hương, khi v li nhà, đã loan truyn s đip ca Ðc M cho nhng người h tiếp xúc, và thế là không biết bao nhiêu người khác na đã được ơn hoán ci. Các bn đang đọc nhng t HẠT CHÂU NGỌC này, cũng như chúng tôi, đang trong s nhng người có phúc đó !

(2)    Mẹ luôn luôn có mt khi các tín hu th ly Thánh Th!  Ðức M đã nói vy. Hóa ra những lúc chúng ta chầu Thánh Th, nhng lúc chúng ta rước Mình Thánh Chúa và th ly Chúa Giêsu ng trong lòng, chúng ta có Ðc M cùng chu, cùng cu nguyn, cùng th ly và t ơn Chúc vi chúng ta.

(3)    Thế mà bun thay, đã nghe thy nhiu nơi Ðc M t cho biết qua nhng bc tượng Ðc M chy huyết l là Ðc M đã phi khóc như thế vì nhng con cái hư đi trong ti li! Làm người m phi khóc, thật là mt chuyn đau lòng. Mà làm cho người m phi đau đớn đến ni khóc chy nước mt máu, máu t trong tim, qu tht là chuyn vô cùng xót xa. Mi khi nghe tin hay chng kiến v y, chúng ta có hi tâm tnh ng và ci thin đời sng không ?

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Khiêm Nhường Của Thiên Chúa (3/23/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 2 (của 6 Chương Trình) (3/22/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 1 (của 6 Chương Trình) (3/22/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 46, (chương 393-399) (3/22/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 45 (chương 386-392) (3/22/2009)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Ngôi Lời Ở Kibeho, Rwanda 1981 (3/15/2009)
Đức Thánh Cha Kêu Gọi Các Chủ Chăn Bắt Chước Đức Mẹ (3/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 43 (chương 371-377) (3/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 44 (chương 378-385) (3/14/2009)
Vấn Đề Tượng Đức Mẹ Tại Tòa Khâm Sứ Cũ (3/12/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768