MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Hạt Châu Ngọc (29)
Thứ Hai, Ngày 30 tháng 3-2009
NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (29)

2-6-1984 (Là ngày thứ bảy và cũng là tuần cửu nhật dọn lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống). Ngày xưa, Ðức Mẹ và các môn đệ ở Nhà Tiệc Ly đã cùng nhau cầu nguyện chờ đón Chúa Thánh Thần ngự xuống, và nhờ đó bao việc kỳ diệu đã xảy ra như chương 2 sách Công vụ Tông đồ có ghi chép. Ðức Mẹ cũng dạy chúng ta cầu nguyện như vậy, để CHÚA TH.THẦN thực hiện các điều kỳ diệu trong cuộc đời chúng ta:

Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ muốn nói với các con : trong những ngày của tuần cửu nhật này, hãy cầu nguyện xin (Chúa Cha) đổ tràn Thánh Thần xuống trên các gia đình các con và giáo xứ. (1) Hãy cầu nguyện, các con sẽ không phải hối tiếc. Thiên Chúa sẽ ban cho các con những ân sủng, bởi đó, các con sẽ làm vinh hiển Người cho đến hết cuộc đời các con trên trần gian. Cám ơn...

7-6-1984. (Lại một thứ năm nữa, Ðức Mẹ không ban thông điệp cho giáo xứ. Mẹ hứa Mẹ sẽ ban thứ bảy tới).

9-6-1984. (Thứ bảy, áp lễ Chúa T.Thần hiện xuống. Như đã hứa, tối nay Mẹ ban Thông điệp này).

Các con yêu dấu ! Tối mai, hãy cầu nguyện để lãnh được Thần Khí sự thật. Ðặc biệt các con trong giáo xứ. Bởi vì các con cần có Thần Khí sự thật để có khả năng chuyển đạt những sứ điệp thật đúng như Mẹ đã trao ban cho các con, nghĩa là không thêm hay bớt điều gì.(2) Hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần thông xuống cho các con tinh thần cầu nguyện để cầu nguyện nhiều hơn. Lấy tư cách là Mẹ, Mẹ nói với các con rằng : các con cầu nguyện quá ít. Cám ơn...

21-6-1984 : Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Cám ơn...

28-6-1984 : (Không có Thông điệp. Có bản thêm đoạn này : Mẹ nhắc lại ba lời trên và thêm : Khi nói như thế, không chỉ bảo phải thêm giờ cầu nguyện mà thôi, mà còn thêm sự ước muốn cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa và đặt các con trong trạng thái tâm hồn liên lỉ cầu nguyện.) 

5-7-1984 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ muốn nói cho các con là : Hãy cầu nguyện trước khi làm việc và kết thúc công việc trong ngày cũng bằng lời cầu nguyện. Nếu các con làm như vậy, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con và công việc của các con. Những ngày này, các con cầu nguyện quá ít và làm việc quá nhiều.{3) Hãy cầu nguyện, vì trong cầu nguyện, các con sẽ tìm được sự nghỉ ngơi.(4) Cám ơn...

Có lần, Ðức Mẹ bảo : “Các con lãnh được các ân sủng không chỉ do Mẹ, mà còn do mãnh lực của người cầu nguyện...”, “Các con sẽ nhờ thực hành việc cầu nguyện mà học biết cầu nguyện”, “Mọi lời cầu nguyện đều tốt, nếu được thi hành với lòng tin. Lời cầu nguyện cao trọng nhất là Thánh Lễ, lời cầu nguyện đẹp nhất là kinh Tin Kính” (Z, 148).

12-7-1984 : Các sứ điệp Mễ Du rất quan trọng cho cả thế giới, vì thế giới là chiến địa của một cuộc đại chiến mà mỗi linh hồn con người là mục tiêu, như Ðức Mẹ nói hôm 2-8-81 : “ Một cuộc đại chiến sắp bùng nổ giữa Con Mẹ và Satan. Linh hồn nhân loại đang bị đe dọa”. Không ai có thể hờ hững hay đứng ngoài cuộc :

Các con yêu dấu ! Những ngày này, Satan đang muốn cản phá các kế hoạch của Mẹ. Hãy cầu nguyện để mưu đồ của nó không thành tựu. Mẹ sẽ cầu xin cùng Chúa Giêsu Con Mẹ ban ơn cho các con được cảm nghiệm chiến thắng của Ngài trong các chước cám dỗ của Satan. Cám ơn...

19-7-1984 : Trong cuộc chiến với các cám dỗ và cạm bẫy của Satan, điều gì làm ta vững dạ ?

Các con thân yêu ! Những ngày này, các con đã kinh nghiệm được Satan nỗ lực làm việc đến thế nào. Mẹ luôn luôn ở với các con. Ðừng sợ sự cám dỗ vì Thiên Chúa luôn luôn để mắt chăm nom các con. Mẹ đã hiến chính bản thân Mẹ cho các con, và Mẹ cảm thương các con ngay cả khi các con gặp những cám dỗ nhỏ nhất.(5) Cám ơn...

26-7-1984 : Nhìn đến lớp trẻ, Ðức Mẹ không muốn họ cầu nguyện theo thói quen, ơ thờ, chiếu lệ :

Các con yêu dấu ! Bữa nay nữa, Mẹ muốn kêu gọi các con bền bỉ cầu nguyện và đền tội. Nhất là giới trẻ trong giáo xứ, hãy tích cực hơn trong cầu nguyện. Cám ơn...

2-8-1984 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ rất vui mừng và cám ơn các lời cầu nguyện của các con, hãy cầu nguyện nhiều hơn trong những ngày này cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Cám ơn...

 (Ít lâu nay, Ðức Mẹ thấy các thành quả của công trình Mẹ là giáo xứ Mễ Du cũng như những người hành hương đến đây khởi sự bước trên con đường ăn năn hối cải, và đã thành lập được các Nhóm cầu nguyện,(6) cho nên Mẹ vui mừng).

9-8-1984 : (Ðức Mẹ không ban sứ điệp).

11-8-1984 (Thứ bảy) : Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện, vì Satan đang gây khó hơn nữa cho những kế hoạch của Mẹ. Hãy cầu nguyện với tất cả tâm hồn, và trong lúc cầu nguyện, hãy phó mình cho Chúa Giêsu.

                                       

- (Còn tiếp) -

 

 


(1)    Một s thật đáng bun là đại đa s người Công giáo Vit Nam chúng ta rất ít biết đến Chúa Th.Thn và quyn lc k diu ca Ngài. Cho nên hôm nay qu tht Ðc M mách bo chúng ta mt điu hu ích vô cùng: “Hãy cầu nguyn … xin Chúa Cha đổ tràn Th.Thn xung trên các gia đình các con,… các con s không phi hi tiếc”. Vì sao vy ? Vì “Thiên Chúa s ban cho các con nhng ân sng, bi đó, các con s làm vinh hin Người cho đến hết cuc đời các con trên trn gian.” Có lẽ bn và gia đình cũng mun và đã c gng làm vinh hiển cho Thiên Chúa, nhưng không được bao nhiêu. Chưa k còn đã làm Thiên Chúa b ti nhc và ô danh bi các vic xu xa ca mình. Ti sao ? Ti đã quên b ngun mãnh lc siêu phàm là Chúa Th.Thn. Dù bn rt có thin chí, nhưng n lc riêng mình không làm được điu đó đâu. Phi nh ơn Chúa Th.Thn mi được. Vy hãy cùng c gia đình làm tun cu nht Chúa Th.Thn hết sc st sng, không nhng bng nhng li cu nguyn mà còn kèm thêm nhng hi sinh, hãm mình, t b nhng gì vn làm mình xa cách Chúa.  Th làm như Ðc M dy bo đi ! Ri bn s thy Chúa Th.Thn s thc hin nhng điu k diu trong đời bn cũng như trong gia đình bn. Bn “sẽ không bao gi phi hi tiếc”, trái lại bn s còn t ơn Chúa na là đằng khác… 

(2)     Như Chúa Giêsu ha sai Thn Khí s tht đến vi môn đệ để làm chng cho Ngài (Ga 15.26-27), ngày nay Ðc M cũng bo con cái cu xin cho được ơn Th.Thn để làm chứng cho các sứ đip ca M, “không thêm hay bớt điu gì”. Nghĩa là thế nào? Chc Ðc M thy có nhiu người pha trn thêm nhng s đip ca nhng nơi khác vào s đip M Du (vd. s đip ca Na-du Hàn quc, ca cha Gobbi, v.v…), gây hoang mang, và nhiu khi gây tranh cãi trong nhóm mình nữa. Qu tht đã có nhng Nhóm M Du tan rã vì nhng chuyn tương t. Do đó, Cha Jozo và các th nhân M Du đã có mt li cnh báo v điu đó: “HÃY BO V M DU” để tránh nhng chuyn đáng tiếc…

{3)    Ngày 9-6-1984 Ðức M đã nói, và còn trnh trng nhn mnh: “Lấy tư cách là M mà M bo…”, nay sau mấy tun Ðc M nhc li: “Các con cầu nguyn quá ít ” còn “làm vic thì quá nhiu!”. Có lần Ðức M cho biết người ta thường nêu ra lý do này: “Sng là để làm vic ch !”. Nhưng M li bo: “Không phi vy! Không có gì quan trng bng cu nguyn!”  

(4)    Thường sau khi làm việc mt, người ta tìm thư giãn trong nhng trò vui chơi, tiêu khin, như xem Tivi, phim nh, đọc truyn, đi chơi, đi do… , nhiu khi c nhng vic tiêu khin không my tt lành… Và ngày nay, trong xu thế kinh tế cnh tranh gay gt, đang khi đó kỹ thut tân tiến luôn cng hiến nhng món hàng càng ngày càng tinh xo và hp dn, khiến người ta càng phi lao vào “làm vic quá nhiu” như Ðc M nói, tt nhiên người ta càng phi tìm nhng thú tiêu khin mnh m và nguy him hơn… Con người to ra cơn sốt làm vic, nhưng con người bt lc không th kìm hãm nó được, đành “ném lao thì phi theo lao”. Ðc M mun giúp nhân loi phương thế kìm bt cái đà tut dc nguy him đó khi Người bo: Hãy cầu nguyn, vì trong cu nguyn, các con s tìm được s ngh ni. Ít ai nghĩ rng cu nguyn li là s ngh ngơi. Nhưng Ðc M trong ánh sáng khôn ngoan ca Thiên Chúa, li Ðc M không th sai. Ta hãy tin và nghe theo li Ðc M mà làm thử…

(5)   Bạn đọc dòng ch này có thy nhng li ca M tht ngt ngào và an i cho chúng ta không? Tt nht chúng ta nên hc thuc lòng nhng câu đẹp như thế, vì s có lúc cần đến.      

(6)   Các bạn có biết là trên thế gii hin nay đã thành lp được hàng ngàn Nhóm cu nguyn theo đường li Ðc M M Du không ? Ch riêng Hoa K, đã có vài ngàn nhóm. Ở Vit Nam cũng đã có mt s: ti Tp. HCMinh, Tây Nguyên, Nha Trang v.v… Chc chn còn nhiu ch khác na mà chúng tôi không được biết! Xem ra có nhiu nơi mun lp Nhóm Cầu Nguyn Ðc M M Du, nhưng không biết bt đầu thế nào. Vy Cun SNG SỨ ÐIP CA M, cui Tp II, chúng tôi có gii thiu Tài liu ch dn, xut phát t Trung Tâm M Du, để giúp vào công vic y.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 49, (chương 409-414) (4/6/2009)
Tôi Ðã Thấy Trà Kiệu (4/4/2009)
Một Trẻ 9 Tuổi Ngồi Xe Lăn Được Chữa Lành Tại Ngôi Mộ Của Đức Cố Gh Gioan Phaolo Ii (4/3/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 48, (chương 406-408) (3/31/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 4 (của 6 Chương Trình) (3/31/2009)
Tin/Bài khác
Hình Ảnh Nhiệm Mầu Của Đức Mẹ La Vang, Vn (3/29/2009)
Ngoại Trưởng Hillary Clinton Viếng Đức Mẹ Guadalupe Tại Mexico. (3/28/2009)
Đức Tin Dẫn Dắt: Trỗi Dậy Từ Tro Tàn Của Diệt Chủng Rwanda (3/28/2009)
Đức Mẹ Kibeho: Đức Maria Nói Với Thế Giới Từ Trung Tâm Của Châu Phi (3/28/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 47, (chương 400-405) (3/27/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768