MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (31)
Thứ Hai, Ngày 30 tháng 3-2009
HẠT CHÂU NGỌC (31)

 

 

25-10-84 : Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện trong tháng này. Thiên Chúa đã cho Mẹ giúp các con hàng ngày bằng những ân sủng để bảo vệ các con khỏi sự dữ. Tháng này là tháng của Mẹ và Mẹ muốn tặng cho các con. Chỉ cần các con cầu nguyện và Thiên Chúa sẽ ban cho các con các ân sủng mà các con đang tìm kiếm. Mẹ sẽ giúp các con chuyện đó. Cám ơn...

1-11-84 : Một lần nữa, Ðức Mẹ kêu gọi :

Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con đổi mới lại việc cầu nguyện trong gia đình. Việc đồng áng đã qua. Bây giờ, hãy chỉ còn lo cầu nguyện. Hãy để sự cầu nguyện chiếm vị trí hàng đầu trong gia đình các con.(1) Cám ơn...

8-11-84 : Những người coi các sứ điệp của Ðức Mẹ chẳng có gì mới lạ, ấy là vì sao ?

Các con yêu dấu ! Các con không nhận thức được những thông điệp Thiên Chúa đang gửi tới cho các con qua Mẹ. Người đang ban cho các con những hồng ân trọng đại, nhưng các con đã không hiểu.(2) Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Nếu các con hiểu được hồng ân Thiên Chúa ban cho các con trọng đại dường nào, các con sẽ cầu nguyện không ngừng. Cám ơn...

(Có lần Ðức Mẹ bảo: Hãy xin ơn Chúa T.Thần, … Khi Ngài đến mọi sự sẽ sáng tỏ và mọi sự quanh các con sẽ thay đổi).

15-11-84 : Ðức Mẹ nhắc lại sứ điệp trước và chỉ cách cho biết phải làm thế nào để nhận thức giá trị  của các sứ điệp Mẹ trao ban:

Các con là những người được Chúa tuyển chọn và Thiên Chúa đã ban cho những ân sủng lớn lao. Các con vẫn không nhận thức được mỗi một sứ điệp Mẹ ban cho các con. Bởi vậy, Mẹ chỉ nói thế này : Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Mẹ không biết nói gì hơn, vì Mẹ yêu thương các con và mong mỏi nhờ cầu nguyện, các con sẽ biết được tình yêu của Mẹ và tình yêu Thiên Chúa. Cám ơn...

22-11-84 : Các con yêu dấu ! Trong những ngày này, hãy thực hành các sứ điệp chính yếu và giữ cho chúng bén rễ sâu trong trái tim các con cho đến thứ năm (sau). Cám ơn...

29-11-84 : Các con yêu dấu ! Không ! Các con không biết cách yêu thương, và không biết cách lắng nghe những lời Mẹ đang rao truyền cho các con. Hãy ý thức rằng, hỡi các con yêu thương,  Mẹ là Mẹ của các con, và Mẹ tới trái đất để dạy cho các con biết lắng nghe Mẹ vì yêu thương, biết cầu nguyện vì yêu thương chứ không bị cưỡng ép như thể đang vác thập giá khổ sở. (3) Nhờ thập giá mà mỗi người làm Thiên Chúa được hiển vinh. Cám ơn...

6-12-84 : Mỗi người chúng ta thường mang mầm mống cá nhân chủ nghĩa trong mình, mà cá nhân chủ nghĩa là đất màu mỡ sinh ra ích kỷ đủ loại. Thời đại này, hơn bao giờ hết. Còn Hội Thánh là một cộng đồng các Thánh thông công, là đoàn các con của Thiên Chúa, một đại gia đình trước mặt Chúa Cha. Vì vậy, Ðức Mẹ kêu gọi  hãy cầu nguyện chung trong gia đình :

Các con yêu dấu ! Những ngày (mùa Vọng) này, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện chung trong gia đình. Nhân danh Thiên Chúa, đã bao lần Mẹ ban các sứ điệp cho các con, nhưng các con không lắng nghe Mẹ. Mùa Giáng Sinh sắp tới này, các con sẽ nhớ đến nó mãi, nếu các con lãnh nhận sứ điệp Mẹ trao cho các con. Các con yêu dấu ! Ðừng để ngày vui trở thành ngày buồn nhất cho Mẹ. Cám ơn...

8-12-84 (Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vicka được chở đi nhà thương tối hôm trước để mổ ruột dư. Còn Ivan, Jacov và Ivanka đều có mặt. Ðức Mẹ nói : “Mẹ rất vui vì lời cầu nguyện của các con. Hãy tiếp tục con đường này”).

13-12-84 : Ðức Mẹ nhấn mạnh rất nhiều đến tình yêu huynh đệ, là lệnh truyền mà Chúa Giêsu đã để lại cho Hội Thánh (Ga 15.12,17...). Ðức Mẹ hướng tình yêu ấy đến việc đón tiếp các khách hành hương :

Các con yêu dấu ! Các con đều biết rằng : mùa hân hoan đang tới gần, nhưng nếu không yêu thương, các con sẽ không đạt được một cái gì. Bởi vậy, trước tiên, hãy yêu thương gia đình các con, mọi người trong giáo xứ, rồi các con sẽ có thể yêu thương và đón nhận tất cả những người đến đây. Vậy hãy để tuần này làm tuần các con cần học yêu thương. (4)   Cám ơn...

20-12-84 : Ðức Mẹ chỉ cho một cách dọn mừng lễ Chúa Giáng Sinh:

Bữa nay, Mẹ yêu cầu các con làm một cái gì đó cụ thể cho Chúa Giêsu. Mẹ mong muốn rằng từ hôm nay cho tới ngày đại lễ vui ấy, mỗi gia đình trong giáo xứ đem một bông hoa tới Chúa Giêsu (Hài Ðồng), như một dấu tỏ lòng tận trung tận nghĩa với Chúa. Mẹ ước mong mỗi phần tử của gia đình có một bông hoa để cạnh máng cỏ, để Chúa Giêsu đến và thấy các con tận tình với Ngài. (5) Cám ơn...

21-12-84 : (Thứ sáu) Sứ điệp ban qua em Jelena Vasilj (em được Ðức Mẹ dạy dỗ bằng nói với em trong lòng):

Mẹ muốn các con là bông hoa tươi nở cho Chúa Giêsu ngày lễ Giáng Sinh. Và một bông hoa không ngừng tươi nở khi lễ Giáng Sinh đã qua. Mẹ mong muốn trái tim các con trở thành những người mục đồng (xưa đến tôn thờ) Chúa Giêsu.

27-12-84 : Kẻ thù không đội trời chung với Ðức Mẹ là Satan (St 3,15). Có một cuộc chiến vô hình giữa đôi bên, dai dẳng, cận chiến dành từng tấc đất, từng trái tim con người. Hình như nhân loại không còn ý thức về sự hiện diện và hoạt động của Satan mấy nữa ! Mẹ đến nhắc nhở điều ấy :

Các con yêu dấu ! Lễ Giáng Sinh này, Satan muốn phá hỏng một cách đặc biệt các kế hoạch của Thiên Chúa. Các con yêu dấu, các con đã nhận thấy Satan ngay cả ở ngày Giáng Sinh.(6) Nhưng Thiên Chúa đã chiến thắng trong mọi trái tim các con. Như vậy, trái tim các con cứ tiếp tục hân hoan vui mừng. Cám ơn...

***

                                       (Còn tiếp)


(1)    Nghe Ðức M nhc điu này, chúng ta thy nht, bi vì ngày nay có l chng còn my gia đình đặt vic cu nguyn lên v trí hàng đầu trong gia đình mình na; nào công việc làm ăn, nào các căng thng mt mi, ri các phương tin gii trí như Tivi, phim nh, báo chí vv…  choán hết  ch mt ri. Biết vy nên M nói: “Hãy làm mi li vic cu nguyn trong gia đình.” Trong Kinh cu Ðc Bà, chúng ta xin: “Ðc Bà ch bo đàng lành, cầu cho chúng con!”, vy hôm nay Ðc M đến ch bo mt đàng lành cho chúng ta đó: Vì Ðc M biết nếu gia đình nào đặt vic cu nguyn lên v trí hàng đầu trên hết các vic khác, cho dù chúng chính đáng my đi na, thì đó là h đang to phúc cho gia đình mình, vì cu nguyn s giúp cho mi thành viên trong gia đình có đủ ơn Chúa để sng yêu thương và hip nht, sđủ ơn Chúa để biết nhường nhn, tha th và chu đựng các tính nết xu ca nhau v.v

(2)   Ðức M nói: “Các Thông đip ca M là nhng hng ân trng đại Thiên Chúa đang gi ti cho các con qua M, nhưng các con đã không hiu”. Có người li không chú ý đến vic sng và thc hành s đip, ch lo đọc kinh; có người đến vi Ðc M M Du không cn biết gì đến các s đip M ban, song ch để xin ơn n ơn kia lt vt… Chúng ta cũng ging đứa tr kia Phi Châu – theo người ta k li – nó nht được mt cc đá óng ánh đẹp mt, nó thy chơi lăn lóc dưới đất, mt người tinh mt đã xin đổi ly mt cái bánh, nó không biết giá tr nên bng lòng đổi. Không ng đó là mt viên kim cương tr giá my chc ngàn đôla. Người kia đã làm giàu, còn nó ăn xong miếng bánh vn nghèo xác xơ.

(3)  Những li Ðc M tht là tha thiết, bn đọc li và để cho nó thm vào tâm hn :

            “Mẹ là M ca các con,

            Mẹ ti trái đất

            để dy cho các con biết lng nghe M vì yêu thương,

            biết cu nguyn vì yêu thương

            chứ không b cưỡng ép như th đang vác thp giá kh s.

(4)   Một bài hc v tình thương theo đúng qui cách sư phm :

1/  Trước hết là nguyên tc : Ðức M bo không yêu thương thì không đạt được cái gì c. Dù cho đi bên ngoài có t chc qui c, hay long trng, linh đình đến đâu cũng chng đem li ích li thiêng liêng cho tâm hn người ta.

2/  Mẹ ch cách tập yêu thương : Từ thân ra sơ, t trong gia đình ra đến người ngoài xã hi.

3/  Cụ th là dành mt thi gian để tp yêu thương, chẳng hn mt tun.

(5)   Từ đó đến nay, trong giáo xứ M Du, người ta thường thi hành li khuyên này ca Ðc M. Mt c ch nh thôi, song nó li có hiu qu l lùng… Gia đình bn th làm mà xem

(6)    Ngay cả trong những dp l trng nht, Satan cũng đến làm hi chúng ta. Trong Thông đip này, có l Ðc M mun nhc nh đến nhng cách chun b mng l Giáng Sinh ngày nay ca chúng ta quá thiên v vt cht, quá chú trng v bên ngoài, có khi còn là dp để ăn uống, vui chơi quá trn thành ra dp phm ti na. Nhưng sau đó, Ðc M hi vng nhng ai nghe li cnh giác ca M, s để Thiên Chúa chiến thng, nghĩa là s mng l Giáng Sinh cách st sng, đạo đức, thánh thin như lòng Chúa mong ước.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 49, (chương 409-414) (4/6/2009)
Tôi Ðã Thấy Trà Kiệu (4/4/2009)
Một Trẻ 9 Tuổi Ngồi Xe Lăn Được Chữa Lành Tại Ngôi Mộ Của Đức Cố Gh Gioan Phaolo Ii (4/3/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 48, (chương 406-408) (3/31/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 4 (của 6 Chương Trình) (3/31/2009)
Tin/Bài khác
Hình Ảnh Nhiệm Mầu Của Đức Mẹ La Vang, Vn (3/29/2009)
Ngoại Trưởng Hillary Clinton Viếng Đức Mẹ Guadalupe Tại Mexico. (3/28/2009)
Đức Tin Dẫn Dắt: Trỗi Dậy Từ Tro Tàn Của Diệt Chủng Rwanda (3/28/2009)
Đức Mẹ Kibeho: Đức Maria Nói Với Thế Giới Từ Trung Tâm Của Châu Phi (3/28/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 47, (chương 400-405) (3/27/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768