MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sách Tháng Đức Bà-ngày Mồng Sáu
Thứ Tư, Ngày 6 tháng 5-2009
NGÀY MNG SÁU

V QUYN TH VÀ LÒNG T ÁI ÐC M

          Chúa Giêsu đã đt Ðc M làm M các giáo hu, đng thi đã ban quyn thế và t ái cho Ngưi. 

           Ðc M rt có quyn thế trưc mt Thiên Chúa, vì Ðc M là M Thiên Chúa.  Chc Ngưi càng cao thì quyn thế ngưi càng mnh.  Chúa Giêsu là Vua c tri đt, đưc toàn quyn trên tri dưi đt, thì Ðc M là N-vương cũng đưc toàn quyn như vy.  Ðc M cũng quyn thế như Chúa Giêsu, ch khác s này: Chúa Giêsu t mình vn quyn thế cao c, còn Ðc M đưc quyn y nơi Chúa Giêsu.  Ðc M là M Thiên Chúa, nên Chúa Giêsu đã ban quyn thế xng đáng chc v ca Ngưi.  Nên Ðc M quyn thế cao c, mun s gì thì Chúa Giêsu cũng ưng cho.

          Có mt ln bà Thánh Brigitta nghe thy Chúa Giêsu nói vi M rng: "M mun s gì, hãy xin thì s đưc.  Khi thế gian Con xin s gì cùng M, M cũng cho.  Ngày nay v tri Con t chi M sao đưc!  M mun s gì hãy xin thì s đưc". 

          Vì Ðc M là M Chúa Giêsu, nên khi xin s gì cùng Ðc Chúa Giêsu thì như M truyn cho Con vy.   Vì xưa còn thế gian Ngưi đã vâng li Ðc M, thì ngày nay trên tri Ngưi cũng vâng li Ðc M như vy.  Xin M h giúp chúng con đang khi vưt bin thế gian, khi sóng gió bão táp và đưa chúng con v ti bến bình an. 

 

THÁNH TÍCH:

          Ðây là mt tích chng ca ma qu v quyn thế cao c ca Ðc M.

          Thánh Ðôminicô, ngày bt đu truyn bá phép ln ht Mân côi trong nưc Pháp, b nhiu ngưi phn đi mt cách mãnh lit.  H cho là nhng kinh y ch dành riêng cho đàn bà con gái.  Nhiu ngưi tìm cách phá đ.  Carcassô cũng có mt ngưi ra mt phn đi ông thánh.  Chng may anh ta b qu ám, anh ta xông xáo mi nơi đánh đm mi ngưi, sut ngày tru trếu lăn ln.

          Ngưi ta bt đem đến cùng thánh Ðôminicô, xin ngưi tr qu.  Thánh Ðôminicô đưc dp đ làm sáng danh Ðc M, ngưi ly tên Thiên Chúa mà hi qu rng: "Trên tri, đng k Thiên Chúa Ba Ngôi, còn đng nào mày s hãi hơn c". Qu lin tru trếu van ly xin ông thánh y: "Ngưi mun biết thì tôi xin thưa cho mình ngưi, ch đng bt tôi xưng hô trưc mt công chúng, vì nguy khn cho chúng tôi lm".

          Thánh Ðôminicô quỳ xung nguyn rng: "Ly M, M truyn cho thn d này xưng ra điu con hi, đ mi ngưi đưc biết".  Thn d li xin ngưi rng: "Chúng tôi xin ngưi đng bt buc chúng tôi na.  Chúng tôi chng nói ngưi cũng đã biết; v li đã có thiên thn s bo ngưi, chúng tôi ch là nhng k di trá".

          Thánh Ðôminicô li quỳ xung cu nguyn.  Bng thy Ðc M hin xung.  Thn d khiếp kinh kêu la: " thù đch, sao đến đây bt chúng tôi xưng ra nhng điu làm nguy-khn chúng tôi".  Ri thn d li la to hơn: " mi ngưi, hãy nghe li này: Ðc M rt thánh là M Thiên Chúa đ quyn thế gi gìn mi ngưi khi la ha ngc.  Ai hết lòng sùng kính Ngưi thì thoát khi tay chúng tôi.  Nếu chng có Ngưi, thì nhiu ngưi đã phi hư đi.  Ngưi yêu thương và phù h cho nhng ngưi siêng năng ln ht Mân côi". Nói đon, thn d ra khi ngưi y.  Ngưi ta thy thn d xưng hô quyn thế Ðc M thì thêm lòng cy trông kính mến Ngưi, và siêng năng ln ht hơn.

                                                                                                                                                                                                                                                                            

GI NGH TRƯA

TRƯC HOC SAU KHI DÙNG BA

BN D DÀNG ĐC 10 KINH MAI KHÔI.

 

Nguyn xin Chúa qua li cu bu ca MMarira, ban cho Quý V và gia đình muôn ơn lành hn xác!
Luôn đưc sng trong an-bình, vui tươi, hnh phúc!

Thân ái!

Sydney, Australia 03-05-2009
Joseph Duy-Tâm
=====================

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tháng Năm – Dâng Hoa Và Ngắm Hoa (5/8/2009)
Đức Mẹ Fatima Và Vụ Ám Sát Đức Gioan Phaolô Ii (5/7/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày Mồng 7 (5/7/2009)
Dâng Hiến Tháng Năm Cho Mẹ Maria (5/7/2009)
Lễ Hiến Dâng Thế Giới Cho Mẹ Thiên Chúa – Khúc Quanh Lịch Sử Nhân Loại (5/7/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Sách Tháng Đức Bà-ngày Mồng Năm (5/6/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày Mồng Bốn (5/6/2009)
Nhờ Mẹ Đến Với Chúa (per Mariam Ad Jesum ) (5/6/2009)
Tin/Bài khác
Tôi Có Người Mẹ (5/4/2009)
Ngàn Hoa Dâng Mẹ (5/3/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày Mồng Ba (5/3/2009)
Sách Tháng Đức Bà: Ngày Mồng Hai (5/2/2009)
Tôn Sùng Và Yêu Mến Mẹ Maria (5/1/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768