MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sách Tháng Đức Bà-ngày 21
Thứ Năm, Ngày 21 tháng 5-2009
NGÀY HAI MƯƠI MT

Ðc M hng h giúp ta đưc chết lành

1. Trong đi, không lúc nào kh cc nguy him cho bng lúc hp hi trên giưng bnh, qu d li dng lúc y, tìm trăm nghìn cách đ khuy khut bnh nhânKhi thì by các ti ra trưc mt, đ bnh nhân bi ri ri sinh nn lòng.  Lúc thì cám d bnh nhân luyến tiếc ca ci, chc quyn đi này, đ bnh nhân ly s chết làm cay đng.   Gi y, bnh nhân phi đau đn trong lòng ngoài xác, khó dn mình đ v đi sau, nhưng nhng ai đy t trung thành ca Ðc M, hãy vng lòng tin tưng: không bao gi Ðc M t b con cái Ngưi trong gi sau hết, Ngưi đã lĩnh quyn che ch ta trong gi chết, khi Ngưi đng gn thánh giá lúc Chúa trút hơi th cui cùng. Trong kinh Kính-Mng, ta thưng cu xin: "Thánh Maria, Ðc M Chúa Tri, cu cho chúng tôi k ti, khi nay trong gi lâm t".  Ðc M hng săn sóc nâng đ ta trong gi chết.  Ngưi giúp bnh nhân lưt thng nhng chưc cám d nng n.  Ngưi an i đ bnh nhân ly cái chết làm nh nhàng đ dn mình v đi sau.

         Cũng ln Ðc M đ bnh nhân phi nhng cơn cám d mãnh litNgưi đng bên nhìn con mình giao chiến vi qu d, nhưng không bao gi đ con mình tht biNhư xưa Ðc M đ cho thánh Anrê Avêlinô lúc hp hi phi qu d khuy khut nng n.  Ông thánh không ngng kêu tên cc trng Ðc M liên mãi, cho đến khi đưc yên gic trong tay Ðc M.

            Thánh Gioan lúc hp hi cũng mc phi nhng cơn cám d mãnh litNgưi hng kêu xin Ðc M đến cu cha, nhưng chng thy gim bt, thì lo bun quá.  Bng chc Ðc M hin ra, dùng li du dàng qu-trách ông thánh: " con, sao con lo bun? Con hãy vng vàng trông cy, không bao gi M b con cái trong gi chết".

            Chng nhng Ðc M giúp đ bnh nhân lưt thng nhng cơn cám d, Ngưi li gim bt nhng đau đn giúp bnh nhân đưc chết lànhNgưi đã t điu y cho thánh Birgitta rng: "Chính M yên i con cái cho chúng bt đau đn đ khiếp s thn chết". 

2. Ta mun Ðc M thương giúp ta trong gi sau hết, thì khi còn khe ta phi hết lòng sùng kính M.  Ta hãy siêng năng ln ht, mang nh Ðc M trong mình.  Ta hãy noi gương Ðc M ăn thánh thin, gi lòng thanh tnh hết lòng mến Chúa yêu ngưi sng thế nào thì chết th y: sng lành thì chết lành, sng d thì chết dHng ngày ta cũng nên cu nguyn cho bao nhiêu ngưi đang hp hi đưc vng lòng dn mình v đi sau, đ ngày sau, h cũng cu nguyn cho ta đưc chết lành bng yên.           

            Ly M Maria rt thánh là quan thy nhng ai ưc ao chết lành.  Chúng con dù chng đáng làm con M, nhưng xin M cũng che ch chúng con trong gi sau hết.  Khi chúng  con hp hi trên giưng bnh, xin M an i nâng đ chúng con và giúp chúng con đưc chết lành trong tay M

Thánh Tích : 

            Trưc đây hơn mt trăm năm, bên Tân thế gii có ni lon.  Dân s tàn sát ln nhau giết hi rt nhiu.  Trn Carôlina chết nhiu ngưi hơn c. Trong s đó, có mt v binh tên là Patrixiô, còn tr tui b thương nng đu. Ban cu thương thy Patrixiô phi du nng gn chết, thì đ li không đưa v bnh vin.Patrixiô kit sc, không nói đưc, nhưng trong lòng còn tnh.Anh ta thm thĩ kêu xin Ðc M: "Ly Ðc M, Ðc M biết con đang mc ti trng, xin Ðc M liu cho con đưc gp thày c trưc khi chết".

            Ðc M thương nghe li Patrixiô cu xin.  Ban cu thương trưc đnh b, sau li đưa anh v bnh vin.  Thy đến nơi, các bà phưc coi bnh nhân thy anh sp chết lin liu cho anh đưc xưng ti, chu l và ăn mày các phép. Anh ta vui mng và t ơn Ðc M, và đêm hôm y anh đưc chết lành bng yên trong tay Ðc M

SNG VI THN KHÍ S THT

Khi Đng Bo Tr đến, Đng Thy s sai đến vi anh em t nơi Chúa Cha, Ngưi Thn Khí s tht phát xut t Chúa Cha, Ngưi s làm chng v Thy.” (Ga 15,26)

Suy nim: Sau mt thi gian dài đòi hi ch đi, cui cùng, dân Nga đã phn nào tha mãn khi tng thng th tưng ca h khai tài sn, không ch ca h còn ca v con cái h na. Tun đu tháng tư va qua, tng thng th tưng Nga công khai h bao nhiêu tin trong ngân hàng, bao nhiêu nhà ca, đng sn bt đng sn khác. nhiên, h còn phi tr li bi đâu h nhng tài sn y, nhưng vic công khai như thế cũng minh chng h dám đi din vi s tht, điu t lâu h không mun. S tht s giúp đt nưc h phát trin lành mnh, công bng giúp bn thân h đáng tin cy. Thn Khí s tht ca Đng Phc Sinh trong mi ngưi, luôn soi sáng, thôi thúc ch đi mi ngưi đi din vi s tht. Ngài khuy đng tâm hn chúng mình hng ngày cho đến khi chúng mình nhìn nhn s tht, nhưng không phi đ lên án, trái li, đ cha lành phc hi nhân phm ca chúng mình.

Mi Bn: Hng ngày bn đưc mi gi nhìn li thc trng tâm hn ca bn, đc bit trưc khi tham d thánh l. Nhng khi đm ngc thng hi, “li ti tôi,” bn thc lòng đi din vi s tht bên trong ca bn không?

Chia s: Vì sao ngưi ta s s tht?

Sng Li Chúa: Xét mình hng ngày và xác tín rng, Chúa Thánh Thn đến cha lành và làm mi li chúng mình.

Cu nguyn: Ly Chúa Thánh Thn, Thn Khí s tht, xin giúp con can đm nhìn nhn li lm ca con và thánh hóa con nên ngưi mi, đ con biết sng trong s tht và làm chng cho s tht.

Nhóm Biên Son suy nim Li Chúa

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sách Tháng Đức Bà-ngày 24 (5/24/2009)
Lời Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Bênêđictô Xvi (5/24/2009)
Ơn Lành Ðức Bà Cồn Trên: Người Ðược Ơn Khỏi Cánh Tay Co Rút (1999) (2) (5/23/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 23 (5/23/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 22 (5/22/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Radio Giờ Của Mẹ Bình An, Thời Kỳ Ân Huệ # 3 (của 6 Chương Trình) Về Medjugorje, Nam Tư (5/21/2009)
Hình Chụp Đức Maria Ôm Đức Gioan-phaolô Ii Khi Người Bị Ám Sát Năm 1981 (5/21/2009)
Dâng Kính Đức Mẹ Maria: Lời Cầu Nguyện Của Đức Hồng Y John Henry Newman (5/21/2009)
Yêu Mến Đức Mẹ (6) (5/21/2009)
Yêu Mến Đức Mẹ: Yêu Mẹ Maria (5) (5/21/2009)
Tin/Bài khác
Cách Lần Hạt Sốt Sắng (8/23/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 20 (5/20/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 19 (5/20/2009)
Yêu Mến Đức Mẹ: Tình Yêu Mẹ Đem Lại Lợi Ích Cho Phần Rỗi Chúng Ta (2) (5/20/2009)
Yêu Mến Đức Mẹ (1) (5/20/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768