MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sách Tháng Đức Bà-ngày 23
Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 5-2009
NGÀY HAI MƯƠI BA

Vic th nht ngưi ta quen làm đ tôn sùng Ðc M

là ln ht Mân Côi

1. Chính Ðc M đã truyn phép ln ht Mân côi cho ông thánh Ðôminicô đưc hơn 700 năm nay.  Thi y bên pháp, bè ri ni lên rt mnh giáo dân và tu sĩ b tàn sát, nhà th nhà dòng b đt phá.  Thánh Ðôminicô hết sc khuyên d bè ri y tr li trong hai năm mà không kết qu gì. Thánh Ðôminicô vào mt nhà th gn thành Tôlôsa, xin Ðc M t cho biết phi làm thế nào mà chinh phc đưc bè ri y. Sau ba ngày ăn chay cu nguyn, Ðc M hin đến phán bo Ðôminicô rng: "Hi Ðôminicô, mun chinh phc đưc dân cng lòng y, thì hãy khuyên ngưi ta ln ht Mân côi". Ðc M li dy ông thánh cách thc ln ht.  Thánh Ðôminicô vâng li Ðc M, khuyên bo ngưi ta ln ht Mân côi.  Trong vòng hai năm, nhng ngưi theo bè ri tr li hu hết.  Phép ln ht là mt cách cu nguyn ti đc 15 kinh Ly Cha và 150 kinh Kính mng.  Phi đc ra ngoài ming và suy ngm trong lòng 15 s mu nhim Chúa Giêsu cùng Ðc M.  Hai s y cùng đi đôi vi nhau, vì c hai thuc v bn tính phép ln ht.           

2. Phép ln ht Mân côi rt trng và sinh nhiu ơn ích, vì chính Ðc M đã truyn cho thánh Ðôminicô và vì kinh Ly Cha và kinh Kính mng là nhng kinh trng nht trong đo. Li vì 15 s mu nhim Chúa Giêsu cùng Ðc M là ngun gc đo Thiên Chúa. 

   Phép ln ht dy ta nhng điu căn bn trong đo, giúp ta d thêm lòng mến yêu Chúa.  Phép ln ht li giúp ta gi vng đc tin, thêm nhân đc cho ngưi st sng và lòng sám hi cho k có ti.

   Phép ln ht Mân côi là khí gii hiu lc, phá tan sc mnh ca thù đch Công giáo, li là thuc thn hiu cha khi ôn dch và nhng tai ha khác.

   Xưa nay, các Ðc Giáo Hoàng, các Giám Mc đu khuyến khích c đng cho phép ln ht.  Giáo hu mi nơi, mi thi đi đu kính trng, cy trông và siêng năng ln ht.

  Vy t trưc ti nay ta chưa quí trng phép ln ht, thì t này ta hãy siêng năng ln ht, ln ht mi ngày.  Ai siêng năng ln ht là du chc đưc cu thoát khi ha ngc, vì ngưi đó hng tâm nim nhng s mu nhim căn bn trong đo, đ sng thánh thin và tiến ti trong đưng nhân đc. 

            Ly M, là N vương truyn phép Mân côi rt thánh, chúng con ca ngi cm t M, vì M đã dy chúng con mt cách cu nguyn quí trng và sinh nhiu ơn ích, ch gì con biết quí trng và siêng năng ln ht mi ngày. 

Thánh Tích : 

            Bà thánh Phanasia quê ti nưc Ý.  Bà m là ngưi hin lành thánh thin dy con sùng kính Ðc M và chăm ln ht Mân côi t bé.  Phanasia noi gương  m quí trng s ln ht chng may m mt sm cha tái hôn vi mt bà tên là Margarita. Bà này khô khan li xu nết, l gì tình dì gh con chng.  Phanasia b hành h đ điu; mc du cô bé vn ngoan ngoãn kính yêu dì như m.

            Bà cm Phanasia không đưc ln ht, Phanasia phi ln ht trm vng.  Có ln b dì bt đưc, bà ta git ly tràng ht quăng đi và đánh cho Phanasia mt trn đau điếng. Phanasia đau lm nhưng không dám m ming ch tiếc mt mt c tràng ht.  Cô bé không còn tràng ht, thì ly giây tht nút li thay tràng ht. Chng may dì li bt đưc, và Phanasia li b mt trn đòn na.

   Nhưng ngày kia, Phanasia đi chăn chiên trên đi.  Cô th đàn chiên ăn rong, và quì mt ch ln ht.  Bt ưng, dì Margarita đến, thy cô đang quì ln ht.  Bà ni gin cm gy đánh v đu cô bé.  B thương nng, cô bé qua đi ngày hôm sau.  Ðc Giáo Hoàng đã phong thánh cho cô và đt Phanasia làm gương mu cho nhng ai ái m phép ln ht Mân côi

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sách Tháng Đức Bà-ngày 25 (5/25/2009)
Yêu Mến Đức Mẹ: Quyền Năng Vô Song Của Mẹ Maria (8) (5/24/2009)
Yêu Mến Đức Mẹ: Lòng Từ Nhân Và Sự Tinh Tế Của Đức Maria (7) (5/24/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 24 (5/24/2009)
Lời Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Bênêđictô Xvi (5/24/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Ơn Lành Ðức Bà Cồn Trên: Người Ðược Ơn Khỏi Cánh Tay Co Rút (1999) (2) (5/23/2009)
Tin/Bài khác
Cách Lần Hạt Sốt Sắng (8/23/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 22 (5/22/2009)
Radio Giờ Của Mẹ Bình An, Thời Kỳ Ân Huệ # 3 (của 6 Chương Trình) Về Medjugorje, Nam Tư (5/21/2009)
Hình Chụp Đức Maria Ôm Đức Gioan-phaolô Ii Khi Người Bị Ám Sát Năm 1981 (5/21/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 21 (5/21/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768