MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sách Tháng Đức Bà-ngày 24
Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 5-2009
NGÀY HAI MƯƠI BN 

Vic th hai ngưi ta quen làm đ tôn sùng Ðc M

là mang Áo Ðc M

1.  Dòng Carmêlô đưc thành lp trưc hết, trên núi Carmêlô bên Do-Thái.  Ban đu, dòng y ni tiếng đông đúc và thánh thin.  Nhưng năm 1248, thi ngưi Hi giáo ni lên tàn phá đo Công giáo, sát hi giáo dân và tu sĩ, dòng y b tan rã.

By gi thánh Simong Stoc đang làm B trên c nhà dòng.  Ngưi thương tiếc và đêm ngày cu xin Ðc M liu cách thế tu b li nhà dòng.

Sau my năm ăn chay cu nguyn, Ðc M hin ra, tay cm hai miếng nhung nh bng bàn tay, có hai giây đính hai miếng vi li vi nhau.  Ðc M trao hai miếng nhung y cho ngưi và bo rng: "Con hãy nhn áo này, làm áo riêng ca dòng M, cũng là du M thương yêu phù h dòng Carmêlô và nhng ngưi thuc dòng y cách riêng.  Áo này cu ngưi ta khi nhng cơn nguy khn, là áo ban s bình an, là tưng trưng tình liên kết cùng M.  Ai chết đang khi mang áo này, thì chng phi la đi đi thiêu đt".

Nh ơn Ðc M, t đó có nhiu ngưi xin vào dòng, chng bao lâu dòng li đưc đông như trưc.  Giáo dân nghe biết gc tích áo Ðc M, li thy Ðc M che ch cách riêng nhng ai mang áo y, đu xin vào hi và mang áo Ðc M mi ngày mt đông. 

2.  Nhng ơn ích bi s vào hi và mang áo Ðc M thì rt nhiu và trng lm.  Ðây ch là mt vài ơn ích.

Ðc M đã ha cùng thánh Simong rng:

"Nhng ai mang áo này, khi chết, không phi la đi đi thiêu đt".  Nghĩa là ai mang áo Ðc M mà chết khi mc ti trng thì Ðc M s giúp k y đưc ăn năn hi ci.

Ðc M đã phán bo Ðc Giáo Hoàng Gioan Rng: "Nhng ai vào hi Ðc M, gi đc trinh khiết theo bc mình và đc kinh tiu nht khóa Ðc M hng ngày, khi chết s đưc Ðc M cu khi luyn ngc ngày th by sau khi k y qua đi.  Ai không đc kinh tiu nht khóa đưc thì phi ăn chay các ngày Giáo hi buc và kiêng tht các ngày th sáu quanh năm tr ngày l Sinh Nht Chúa Giêsu".

Nhng ngưi vào hi áo Ðc M đưc thông công các vic lành ca dòng Carmêlô và hi áo Ðc M trong c Giáo-Hi.

Tòa thánh đã ban nhiu ân xá cho nhng ngưi mang áo Ðc M.

Ai mang áo Ðc M, đưc Ðc M nhn làm con và đưc ngưi phù h nâng đ

V li áo Ðc M là thun mc vng chc gi ta khi thù đch.  Xưa nay biết bao ngưi vì mang áo Ðc M, đưc thoát khi nhng cơn cheo leo hn xác.Biết bao ti nhân mang áo Ðc M, đến gi chết đưc ơn sám hi. 

Áo Ðc M cha c nhng nguy him phn xác.  Có tích nhà dòng b ha hon la đang bc ngùn ngt, có ngưi cm áo Ðc M quăng vào, la lin tt ngay.  Mt ngưi lính vào trn, b đn bn vào áo Ðc M đang mang trong mình, đn chi ngưi lính chng phi nao. . . và còn nhiu tích khác như vy. 

3. Vy ta phi trng kính áo thánh y vì là ca trng chính Ðc M ban cho.  Ta hãy mang áo y trong mình hng ngày, vì là du riêng ca con cái Ðc M.  Nht là trong gi chết, ta có mang áo y thì Ðc M s phù h ta đưc chết lành bng yên. 

Ly M rt thánh, chúng con xin vào hi áo Ðc M và mang áo thánh y cho đến trn đi.

Gp cơn him nghèo phn hn phn xác ch gì áo thánh y là khí gii mnh sc cu cha chúng con.  Ðến gi chết, xin M c áo y mà nhn chúng con là con riêng ca Ðc M đưa chúng con v Thiên đàng cùng Ðc M đi đi.

Thánh Tích

Trong sách Thánh Mu phương danh,  thánh Ligôriô k truyn này:  tnh Persusia bên Ý, có mt ngưi làm văn t bán linh hn cho qu d, đ nh nó giúp báo thù mt ngưi kia.  Khi qu d đã giúp anh ta báo thù ngưi kia ri, thì đưa anh ta đến khúc sông.  Qu d bt anh ta phi đâm xung sông nếu không s bt c hn xác anh xung ha ngc.

Anh chàng vô phúc y s chết nên bo qu d rng: "Anh hãy đy tôi xung, vì tôi không đ can đm đ gieo mình xung".

Qu d nói rng: "Anh hãy b áo Ðc M đi thì tôi mi đy đưc".  Biết qu không làm gì đưc mình vì có áo Ðc M, anh ta nht đnh không chu b áo y ra.Ðôi bên ging co mt lúc, qu tht bi b đi.

Ngưi ti li y, đưc Ðc M cha mình phn hn phn xác, thì đng lòng hi ci.  Ð biết ơn Ðc M, anh ta ha mt bc tranh v tích truyn xy ra b sông, và treo bàn th Ðc M trên bàn th tnh Perusia, đ thiên h muôn đi ca tng lòng nhân t Ðc M đi vi nhng con cái mang áo Ngưi.

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sách Tháng Đức Bà-ngày 27 (5/27/2009)
Mười Ngôi Vương Cung Thánh Đường Nổi Tiếng Thế Giới (5/27/2009)
Quyền Năng Vô Song Của Mẹ Maria (5/26/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 26 (5/26/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 25 (5/25/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Yêu Mến Đức Mẹ: Quyền Năng Vô Song Của Mẹ Maria (8) (5/24/2009)
Yêu Mến Đức Mẹ: Lòng Từ Nhân Và Sự Tinh Tế Của Đức Maria (7) (5/24/2009)
Lời Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Bênêđictô Xvi (5/24/2009)
Tin/Bài khác
Cách Lần Hạt Sốt Sắng (8/23/2009)
Ơn Lành Ðức Bà Cồn Trên: Người Ðược Ơn Khỏi Cánh Tay Co Rút (1999) (2) (5/23/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 23 (5/23/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 22 (5/22/2009)
Radio Giờ Của Mẹ Bình An, Thời Kỳ Ân Huệ # 3 (của 6 Chương Trình) Về Medjugorje, Nam Tư (5/21/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768