MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (79)
Thứ Tư, Ngày 11 tháng 11-2009

HẠT CHÂU NGỌC (79)

 

(Tiếp các sứ điệp Đức Mẹ ban ở bên Mỹ)

21-11-1988 – 10g40 sáng. 

Đức Mẹ hiện ra cùng với ba thiên thần và rất hạnh phúc. Người nhìn mọi người, kể cả người ở bên ngoài (ngôi nhà cô Marija trọ). Cả một trường học Công giáo hôm ấy cũng đóng cửa, để các em được đến dự cuộc hiện ra và rất nhiều em đã có mặt. Đức Mẹ cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ (Hi-bá) trên đám đông. Người ban CHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT cho mọi người. Đức Mẹ nói :

“Hãy sống những sứ điệp mà Mẹ ban !”

22-11-1988 – 10g40 sáng : Đức Mẹ đến và rất hạnh phúc. Người nhìn tất cả đám đông gồm khoảng 400 người ở bên trong và bên ngoài ngôi nhà Marija đang trọ. [Bỏ câu lặp lại…]. Và đây là sứ điệp của Người :

“Hãy sống tất cả các sứ điệp của Mẹ ban trong sự khiêm tốn ! Mẹ muốn các con là những người mang an bình.”

Đức Mẹ ban một chúc lành bình an rồi ra đi.

23-11-1988 – 10g30 tối : Đức Mẹ đến và rất hạnh phúc. Người ban phúc lành cho mọi người. [Bỏ câu lặp lại…] Đây là Sứ điệp của Người :

“Mẹ mời gọi các con cầu nguyện, và trao hoàn toàn cuộc sống các con cho Thiên Chúa. Mẹ sẽ ban sức mạnh và sẽ giúp các con trong mọi nhu cầu của các con. Các con cứ xin bất cứ điều gì các con cần để giúp mình. Mẹ sẽ chuyển cầu cho các con trước mặt Thiên Chúa.”

Đức Mẹ nói Người sẽ hiện ra vào sáng hôm sau ở một cánh đồng, bên một cây thông lớn, và Người mời tất cả mọi người đến dự.

 

MỜI BẠN SUY NGHĨ

 

Chúng ta nhớ rằng những sứ điệp Đức Mẹ ban ở đây là đang ở bên Mỹ (như bài Hạt Châu Ngọc trước đã nói). Và chúng ta chờ đợi xem Đức Mẹ sẽ nói điều gì khác lạ chăng… Xin đừng mất công chờ đợi ! Đức Mẹ chẳng đến cho dù đây là nươc Mỹ để nói điều gì mới lạ khác những điều Mẹ đã nói ở Mễ Du suốt những năm qua. Làm sao Đức Mẹ có thể mặc khải điều gì mới lạ, khi Hội Thánh dạy chúng ta rằng tất cả đã được Chúa Giêsu – Đấng Lời Thiên Chúa xuống làm người – mặc khải hết cả và đầy đủ cho ta rồi. Hay là chúng ta chờ những tin tức giật gân về tương lai thế giới ? Cũng không nốt. Vì có lần Đức Mẹ đã bảo rằng tất cả tùy thuộc chúng ta, tùy thuộc loài người chúng ta có nghe lời Chúa và sứ điệp của Đức Mẹ để thay đổi lối sống hay không mà hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ đến với thế giới, bằng không thì sẽ là ngược lại… Đúng như trong sách truyện võ hiệp người ta thường nói : “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.” Hay người Việt ta có câu : “Thân lừa ưa nặng”, khuyên bảo nhẹ nhàng không nghe, cứ phải roi đòn mới chịu nghe.

Tất cả những gì Mẹ muốn bảo chúng ta từ lúc đầu cuộc hiện ra cho đến nay chỉ là hối cải, thay đổi lối sống, quay trở về với Thiên Chúa, làm hòa với Người và với tha nhân. Vì tất cả những điều ấy đều quan trọng nên tất cả những điều đó đến nay vẫn không bao giờ thay đổi. Nếu có gì khác thì đó là :

a)  Đức Mẹ chỉ cách cụ thể và tỉ mỉ cho chúng ta biết làm sao để hối cải, quay trở về với Thiên Chúa, và

b)  nhắc nhở chúng ta ra sức thi hành các sứ điệp của Mẹ.

Vì thế hôm nay chúng ta vẫn nghe Mẹ nói:  “Hãy sống những sứ điệp mà Mẹ ban !” Rồi hôm sau nhắc lại : “Hãy sống tất cả các sứ điệp của Mẹ ban trong sự khiêm tốn ! Mẹ muốn các con là những người mang an bình.” Vấn đề là chúng ta đã lắng nghe và thi hành cẩn thận đủ chưa ?

Chắc chắn bạn cũng như chúng tôi, ta chưa bao giờ thực hành các sứ điệp của Mẹ cho đầy đủ cả. Chỉ vì chúng ta thiếu cầu nguyện. Nên hôm sau nữa Đức Mẹ lại bảo : “Mẹ mời gọi các con cầu nguyện, … Mẹ sẽ ban sức mạnh và sẽ giúp các con trong mọi nhu cầu của các con. Các con cứ xin bất cứ điều gì các con cần để giúp mình. Mẹ sẽ chuyển cầu cho các con trước mặt Thiên Chúa”. Nghe câu này, ta đừng hiểu lầm là Mẹ bảo ta cầu nguyện để xin các ơn cho các nhu cầu vật chất của ta. Đành rằng đã là người mẹ thì lo lắng cho con cái về cả mặt vật chất lẫn tinh thần, nhưng ở câu này Mẹ muốn nói về những nhu cầu tâm linh, vì đó là những cái các con cần để giúp mình. Bạn cứ đọc kỹ lại mà xem. Vì thế Mẹ hứa : Mẹ sẽ ban sức mạnh và sẽ giúp các con trong mọi nhu cầu của các con. Và để được Thiên Chúa nhậm lời ta xin, Mẹ hứa : “Mẹ sẽ chuyển cầu cho các con trước mặt Thiên Chúa”. Chẳng lẽ sự chuyển cầu long trọng như thế lại chỉ để xin cho chúng ta những ơn vật chất lặt vặt của đời sống bé nhỏ của ta ?

Về việc cầu nguyện chỉ để xin các ơn vật chất, chúng tôi được nghe cha Slavko Barbaric, cha Dòng Phan sinh ở Mễ Du, nói thế này: “Chúng ta đang sống trong một thế giới vô thần, dù ở bên phương Đông hay phương Tây. Hầu hết các chính phủ và các chính trị gia là vô thần. Ngay cả các lời cầu nguyện của chúng ta cũng vô thần. Tại sao ? Vì luôn luôn chúng ta cầu xin Chúa điều gì đó. Chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ, chúng ta tìm kiếm sự thành công, tìm kiếm bình an, công ăn việc làm, sức khỏe v.v… Chúng ta không tìm kiếm Thiên Chúa. Giống như những đứa trẻ mà sự liên hệ với cha mẹ chúng chỉ là để đòi hỏi những gì cho chúng, những gì chúng thích, những gì chúng cần cho đời sống, nhưng không bao giờ tìm kiếm cha mẹ như là người để mà yêu thương, song chỉ là người cung cấp cho nhu cầu của chúng thôi… Thật sự ta có thể nói rằng những đứa trẻ ấy giống như kẻ mồ côi, trước mắt chúng cha mẹ xem ra như không tồn tại.

Và sự liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa thì thường cũng giống như thế. Trước mắt chúng ta, xem ra không có Thiên Chúa. Vô thần. Vì thế chúng ta cần phải thay đổi. Thay vì tìm kiếm mọi thứ chúng ta nghĩ là cần thiết, chúng ta phải tìm kiếm chính Thiên Chúa và thánh Ý Người cho cuộc đời chúng ta. Và chúng ta thực hiện điều này bằng cách nào ? Bằng cách đọc Thánh Kinh, nghe các sứ điệp của Đức Mẹ ban tại Mễ Du… và bằng cách cầu nguyện.” (Trích quyển “Học Trường Của Mẹ”).  Vậy thì mời bạn…

 

CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN

 

Ôi lạy Mẹ Maria ! Nghe ông cha nói “Ngay cả cầu nguyện của chúng ta cũng vô thần” mà chúng con giật mình tỉnh ngộ. Nhìn lại các lời cầu nguyện của chúng con hầu hết là xin ơn cho những nhu cầu vật chất của cuộc sống đời này. Cứ thành thật mà nói, có bao giờ chúng con đã tự đáy lòng hết sức thành khẩn cầu xin Chúa cho chúng con yêu mến Chúa ? Có được mấy khi chúng con cầu xin Chúa và xin Mẹ chuyển cầu để chúng con thực hành lời Chúa, thi hành và sống các sứ điệp của Mẹ ? Chúng con đã coi Chúa và Đức Mẹ như những ngẫu tượng, tiếng là tôn thờ các Đấng đấy, kỳ thực chỉ để tìm ở các Đấng những điều cần cho cuộc sống. Chúng con hôm nay thành khẩn xưng nhận lỗi lầm và nhất định chúng con phải thay đổi. Chúng con sẽ tìm kiếm Chúa và Mẹ như những Đấng chúng con yêu thương, sẽ xin ơn để chúng con làm theo thánh Ý Chúa và thi hành các sứ điệp của Mẹ dạy. Như thế là tìm kiếm hạnh phúc thật cho cuộc đời chúng con.

 

CHÚNG TA THỰC HÀNH

 

Từ nay, tôi tập bớt xin những ơn vật chất. Chỉ lo yêu mến Chúa và Mẹ. Còn mọi sự cần cho đời sống, tôi phú thác cho quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa. Nhớ lời Chúa Giêsu phán trong Tin Mừng : “Hãy coi chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm, và Cha anh em Đấng ngự trên trời còn nuôi nấng chúng, thì huống chi là anh em, anh em không hơn chúng sao ?” (Mt 6.25-34).

 

 

(Còn Tiếp)


LM Hoàng Mình Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Mẹ Là Ngôi Sao Sáng (12/6/2009)
Ave Maria One (12/6/2009)
Cn 1058: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân (2) (11/25/2009)
Cn 1057: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân (1) (11/25/2009)
Thứ Bẩy 21-11, Lễ Dâng Ðức Mẹ Vào Ðền Thánh (11/21/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Xin Cho Ai Nhìn Con... Được Trông Thấy Đức Mẹ (11/11/2009)
Tin/Bài khác
Lòi Mẹ Nhắn Nhủ: "và Trong Giờ Lâm Tử" (11/9/2009)
Audio: Thành Đô Huyền Nhiệm (chuong 1 -2) (11/7/2009)
video: Hay Den Cung Doc Kinh Man Coi (come, Pray Rosary) (10/31/2009)
Audio: Thành Đô Huyền Nhiệm (phan 2: Chuong 1 - 5) (10/29/2009)
Chỉ Có Một Mình Ðức Mẹ Có Thể Cứu Ngươi Khỏi Tay Ta (10/24/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768