MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Giêsu Kitô Hẹn Gặp Tôi ---- Theo Dấu Chân Chúa
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 9-2010

Đc Giêsu Kitô Hn Gp Tôi

Bản dịch cuốn JESUS – CHRIST M’A DONNE RENDEZ- VOUS của MICHEL . QUOIST

5.     THEO DẤU CHÂN CHÚA

Một lần nữa, tôi lại cảm thấy chán nản. Từ lâu nay tôi đã tận tình phục vụ anh em qua những tiếp xúc cá nhân: ở sở làm, trong khu xóm, và với những người khác ở khắp nơi. Người ta bảo tôi, phải làm như thế mới là một Kitô hữu đích thực. Tôi đã tin như thế, và tôi vẫn còn tin. Nhưng tôi muốn biến cuộc dấn thân của tôi thành một hoạt động tông đồ. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ gặt hái được một thành quả bên ngoài. Chiều nay tôi tự nhủ: “mình đã dấn thân vô ích, chỉ mất thời giờ. Không phải vì nhờ hoạt động của mình mà Đức Kitô được biểu hiện, mà Nước Cha trị đến”.

Khi suy nghĩ, tôi đã tìm ra nguyên do làm tôi chán nản. Đó là bài giảng trong Thánh lễ Chúa nhật vừa qua. Mấy ngày nay nó cứ lảng vảng trong trí óc tôi, gây ra tâm trạng bất mãn và gặp hoàn cảnh thuận lợi của cơn cám dỗ ray rứt: “Hãy buông xuôi tất cả đi. Tôi cũng chẳng biết vị linh mục ghé qua nhà thờ làm lễ chủ nhật vừa qua là ai. Cả một khắc đồng hồ, ông đã lặp đi lặp lai : “thế gian đã hư hỏng thối nát rồi, hãy tử bỏ thế gian mà vào nơi thanh vắng để cầu nguyện và hãm mình.” “Với bất cứ giá nào, đừng để mình rơi vào ảo tưởng thể thảm của những người lao mình vào hoạt động mà làm hư hỏng cả đời sống nội tâm của mình để rồi, chỉ gieo gió... gặt bão”

Hôm nay cũng như hôm Chúa nhật, tôi tiếc cho bài giảng ấy. Tôi thiết tưởng cần phải khích lệ những ai đã nghe giảng hôm ấy, để họ biết hiến thân cho người khác một cách cụ thể, hơn là viện những lý lẽ tốt đẹp để trốn tránh dấn thân.

Riêng tôi, tôi phải tìm gặp linh mục tuyên úy. Bởi vì, trước khi dấn thân, tôi phải sống với Đức Giêsu Kitô một cách có ý thức hơn. Từ ít lâu nay, bị giằng co, bận rộn, tôi không thấy Ngài đâu nữa. Tôi muốn tỏ Ngài ra cho con người, Ngài đang ẩn mình, đang thinh lặng. Có lúc tôi muốn bỏ rơi cac anh em tôi... để đi tìm gặp lại Ngài. Như thế phải chăng là một cơn cám dỗ? Tôi sẽ đặt lại vấn đề này với cha tuyên úy.

*

*          *

*                  Hiện nay, tôi cố gắng dấn thân tối đa vì phần rỗi của anh em tôi. Khi nói “ phần rỗi” là tôi hiểu rõ phần rỗi toàn diện. Tôi tin chắc mình phải tiếp tục dấn thân. Cầu nguyện hằng ngày với Cha cho con người và xã họi được công bằng và huynh đệ hơn mà cả ngày không hành động gì cho xã hội được công bằng và huynh đệ, đó là đạo đức giả.

Nhưng tôi thường cảm thấy chán nản, vì hoạt động của tôi không được đức tin hướng dẫn đủ. Tôi hành động một mình, không dâng những cố gắng của tôi, hơn nữa không nghĩ rằng Đức Giêsu Kitô mời gọi tôi làm việc với Ngài giữa dòng đời.

*                  Chúa khong chờ đợi tôi hoạt động rồi Ngài mới hoạt động trong thế giới. Đức Kitô đã chết, nhưng Ngài đã sống lại. Hơn nữa Thánh Thần của Ngài đã đến vào lễ Ngũ Tuần, như Ngài đã hứa, và từ đó, không ai nghe nói “Ngài trở về với Chúa Cha”.

*                  Đức Giêsu phục sinh đang ở trong cuộc sống, nhưng Ngài ẩn mình. Làm sao tôi có thể biết chắc Ngài đang ở đó? Tôi đã không thường bị lầm sao?

Trước mắt, Đức Giêsu đang ở nơi Ngài đã nói Ngài sẽ ở. Bởi vì Ngài đã nói: “có đức tin”, đó là phó thác, dấn thân theo Lời Ngài.

*                  Tôi phải cầm lấy Phúc âm và lắng nghe Đức Kitô , Ngài đã nói: “Thầy sẽ ở với anh em cho đến tận thế”. Nhưng nhiều lần Ngài cũng đã nói rõ Ngài hiện diện trong những hoàn cảnh hoặc những lúc nào cụ thể.

Ngài đã nói: “Khi nhiều người họp lại vì danh Ta, Ta sẽ ở giữa anh em”. Mọi lần tôi họp lại với các anh em Kitô hữu của tôi, không phải chỉ để cầu nguyện, nhưng còn để suy nghĩ về cuộc dấn thân của mình để phục vụ anh em, tôi biết Ngài có mặt ở đó vì Ngài đã nói với tôi như thế.

Sau khi ban giới luật yêu thương huynh đệ, Đức Giêsu đã tuyên bố: “Ai yêu mến Ta thì giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ yêu người ấy và chúng ta sẽ đến và sẽ lập cư nơi người ấy”.

Khi tôi hoặc các bạn tôi cố gắng sống cụ thể tình yêu thương huynh đệ, Đức Giêsu Kitô và cha Ngài ở trong chúng tôi. Ngài đã nói với chúng ta như thế.

Khi loan báo cuộc phán xét tận cùng, Đức Giêsu nói: “Ta đói, Ta khát. Ta không nhà ở, trần trụi, đau ốm, bị ở tù...”. Ngài đã đồng hóa mình với người nghèo, nghèo của, nghèo sức khỏe, nghèo tự do... tất cả mọi thứ người nghèo.

Mỗi lần tôi gặp một người nghèo, người nghèo hiểu theo nghĩa rộng, nghèo bất cứ cái gì... đó là Đức Giêsu Kitô. Tôi biết thế, vì Ngài đã nói như thế.

Vân vân...

*                   Khi thấy một bông hồng nở giữa bụi gai, người ta nói “có một cây hoa hồng mọc ở đó”. Khi thấy những giá trị tin mừng nở thắm giữa cuộc đời, đức tin của tôi nói cho tôi biết” Đức Giêsu ở đó, Ngài đang âm thầm hoạt động trong lòng con người.

Cũng vậy, khi tôi thấy nơi những người khác, ở một môi trường, trong những biến cố, trong những cơ chế... có một bầu khí yêu thương, hiệp nhất, công bình, tự do... tôi biết rằng Đức Giêsu Kitô đang ở đó, Ngài đang hiện diện bằng hoạt động của Ngài.

*                  Cuối cùng, khi tôi khám phá ra tội lỗi trong tôi, trong những người khác, trong cả cuộc sống, đức tin của tôi cũng nói cho tôi biết, Đức Giêsu Kitô đang làm việc ở đó. Ngài đang ở đó, vì đã mang lấy tất cả tội lỗi, không trừ tội nào. Ngài đã cứu chuộc. Nhưng công cuộc cứu chuộc này đã được thực hiện cách đây hai ngàn năm, ngày nay đang được tái diễn từng chi tiết, qua dòng thời gian.

Chúng ta đã được cứu chuộc “trong hy vọng thánh Phaolo đã nói với chúng ta như. Chúng ta được cứu chuộc “trong hiện thực” trong từng ngày, khi chúng ta gặp Đấng cứu chuộc của chúng ta, khi chúng ta đón nhận Ngài và cùng làm việc với Ngài.

*                  Làm Kitô hữu là gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, là nhận biết Ngài, tin cậy vào Lời Ngài và yêu mến Ngài. Nhưng cũng là nhận ra Ngài trong đời sống và dấn thân với Ngài trong huyền nhiệm sáng tạo và nhập thể cứu chuộc.

*                  Sau một cuộc phân tích hoàn cảnh theo loài người, tôi mới dấn thân tranh đấu để phục vụ anh em. Nhưng cái nhìn đức tin của tôi, ở bên trong và bên kia cái nhìn loài người, cho tôi khám phá Đức Kitô đang âm thầm hoạt động. Đức Giêsu ra hiệu cho tôi qua biến cố. Lúc đó, hoạt động của tôi âm thầm gặp hoạt động của Ngài.

*                  Tôi có thể lầm lẫn khi giải thích những dấu hiệu mà Chúa đã tỏ cho tôi ngang qua cuộc đời. Tôi nhận ra chúng chắc chắn hơn, khi một mặt, tôi không ngừng khám phá qua Phúc âm nhưng cách xử sự và những cách sống của Đức Giêsu Kitô, mặt khác, khi tôi cùng tìm kiếm với những người khác, trong tập thể, trong Giáo Hội.

*                  Như thế, hoạt động không phải là một cản trở cho việc gặp gỡ Chúa, nó là một địa điểm gặp gỡ Ngài. Nhưng giữa những dấn thân hoạt động của tôi, tôi phải luôn luôn đối thoại với Đức Kitô đang mời gọi tôi. Đó chính là “cầu nguyện trong cuộc sống”.

*                  Làm thế nào loan báo Đức Giêsu Kitô cho các anh em tôi? Thường, tôi phải chấp nhận làm việc lâu dài với Ngài, trong khi Ngài ẩn trốn. Nhưng nếu tôi biết Ngài và nhận Ngài trong cuộc sống, nếu tôi dấn thân một cách ý thức với Ngài, thì một ngày nào đó, nhưng người khác sẽ đoán ra rằng tôi đang làm việc với một ai đó. Thật vậy, tôi có thể gọi tên Ngài, tôi do dự không dám nói tên Ngài, nhưng tôi không quên rằng tôi chỉ có thể nói được về Ngài. Còn Ngài, chỉ có Ngài mới có thể tự tỏ mình ra: tôi phải “dọn đường cho Chúa” và phải là ánh sáng trên con đường Ngài đang đến.

*

*          *

Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự lầm lạc và liều lĩnh của nhữn người muốn lẩn trốn một cách giả tạo trong các phòng thánh, các tu viện hoặc các nhà thờ.

Nhưng cũng xin tha thứ cho chúng con. Vì, biết Chúa đang ở nhà chúng con, ở giữa chúng con, mà con lại thường hay quên Chúa.

Lạy Chúa,

tại sao cứ luôn nhìn bộ mặt đen tối của mọi việc và một biến cố? Tại sao không chấp nhận Ánh Sáng trong con, để chiếu soi thế giới ở mọi đoạn đường con đi? Tại sao trong những buổi chiều nào đó, con không ở trong số những người thu lại thành bó tất cả những cánh hoa Tin Mừng, góp nhặt lại để dâng cho Chúa?

*

*          *

Lạy Chúa,

Xin cho con hiểu, con không cần phải trốn thế gian, bởi vì Chúa đang chờ đợi con trong thế gian.

Xin cho con hiểu, con không cần phải đặt Chúa vào trong cuộc sống, bởi vì Chúa đang đi trước mặt con nơi các anh em loài người của con.

Xin cho con hiểu, con không phải khinh chê hoạt động, nhưng phải bắt gặp hoạt động của Chúa.

Lạy Chúa,

Xin cho con đừng quá để tâm nhìn xem những cản trở Chúa đến trong thế giới. Nhưng nhất là biết nhìn thấy cái gì là chờ đợi, cái gì là dấu chỉ, cái gì là lời mời gọi.

Và nếu một ngày nào con phải gọi tên Chúa, chớ gì không phải để nói về một Thiên Chúa xa xôi, bất khả đạt, vô danh và bất khả tri.

Nhưng lạy Chúa,

Để giới thiệu Chúa như một người bạn của con, người bạn cùng chiến đấu với con. Thiên Chúa siêu việt, thật vậy, nhưng Thiên Chúa hiện diện và hoạt động tỏng thế giới.

Bởi vì Chúa đã sống lại, lạy Chúa, và Thánh Thần Chúa đang hoạt động trong lịch sử nhân loại, để làm cho toàn Thân Thể Chúa lớn lên, để xây dựng nước Cha, để xây dựng Giáo Hội.

*

*          *

“Có một người ở giữa anh em mà anh em không biết”. Lạy Chúa, xin tha thứ, vì con đã không nhận biết Chúa.

“Nước Thiên Chúa ở giữa anh em”. Lạy Chúa, xin tha thứ, vì con đã quên điều ấy.

“Tôi sẽ ở với anh em cho đến tận thế”. Lạy Chúa, xin tha thứ một lần nữa, vì con đã hoạt động như chỉ có một mình con trên công trường của Chúa Cha.                            *********************************************************************     

 

***********

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sức Mạnh Của Tràng Chuỗi Mân Côi (9/30/2010)
Video Clip: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Nước Phi Luật Tân (9/28/2010)
Nguồn Gốc Của Kinh Mân Côi (9/28/2010)
Tràng Chuỗi Mân Côi (9/27/2010)
Lời Kinh Tháng Mười (9/26/2010)
Tin/Bài khác
Mẹ Sầu Bi! Tám Niềm Đau Của Mẹ! (9/17/2010)
Ðây Sẽ Là Niềm An Ủi Của Con: Đức Mẹ Maria (9/15/2010)
Xin Mẹ Cứu Chúng Con Thoát Nạn Cộng Sản Vô Thần (9/13/2010)
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, 15/9/2010 (9/12/2010)
Xin Mẹ Cứu Chúng Con Thoát Nạn Cộng Sản Vô Thần (9/11/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768