MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (83)
Thứ Sáu, Ngày 10 tháng 12-2010

Hạt Châu Ngọc (83)

 

29-11-1988 10.30 tối (bên Mỹ). Ðức Mẹ đến và rất hạnh phúc. [….] Tối nay, Ðức Mẹ ban CHÚC LÀNH ÐẶC BIỆT. Và ban Sứ điệp này :

“Hãy chúc lành (bằng chúc lành đặc biệt) cho cả người không tin ! Các con có thể chuyển cho họ chúc lành này từ trái tim để giúp họ trong việc hoán cải. Hãy chúc lành cho bất cứ ai các con gặp ! (Ðó là) Mẹ ban cho các con một ơn đặc biệt, và muốn các con chuyển ơn ấy lại cho người khác.”

Ðức Mẹ ra đi và nói : “Hãy đi bình an !”

MỜI BẠN SUY NGHĨ

Chúc lành đặc biệt được Ðức Mẹ ban tối nay một ngày không phải là ngày lễ, hay một dịp đặc biệt nào. Chính vì thế những người (bên Mỹ) tụ tập trong cánh đồng hôm ấy rất ngạc nhiên và sung sướng ngây ngất, vì chẳng ai ngờ sẽ được món quà ấy.

Trong Thông điệp Ðức Mẹ nói một cách rành mạch về những gì Người muốn liên quan đến CHÚC LÀNH ÐẶC BIỆT này :

1/  Ðây là một ơn đặc biệt Mẹ ban cho các con.

2/  Chúc lành này giúp trong việc hoán cải, hoặc  giúp sự tiến bộ trong quá trình hoán cải. Và chắc còn bao gồm nhiều ơn phúc hồn xác khác nữa…

3/  Ðức Mẹ nói : Hãy chúc lành cho bất cứ ai các con gặp !  Mẹ muốn các con chuyển ơn ấy lại cho người khác.” Vậy chúc lành này có thể chuyển đến cho mọi người, cho người tin và cả người không tin.

Một điều chắc chắn là Ðức Mẹ thường ban chúc lành đặc biệt cho những ai có mặt tại nơi và cách riêng lúc Ðức Mẹ hiện ra. Như vậy, để được Ðức Mẹ chúc lành trực tiếp, bạn phải có mặt tại chính nơi hiện ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng đến được Mễ Du. Có lẽ vì vậy, lòng Mẹ thương những con cái không có cơ may đó, khiến Mẹ muốn những ai đã được nên chuyển ơn ấy lại cho người khác và Mẹ còn bảo Hãy chúc lành cho bất cứ ai các con gặp !  Vậy chúc lành này có thể chuyển đến cho mọi người, cho người tin và cả người không tin.

 Chỉ nguyên ý tốt đó của Mẹ cũng làm chúng ta xúc động. Mẹ nghĩ đến cả những đứa con ở xa Mẹ, nghèo túng. không có phương tiện và khả năng đến tận các nơi Mẹ chọn để hiện ra. Mẹ thương họ, sợ họ thiếu tình Mẹ, thiếu ơn Mẹ, nên ngoài những sứ điệp Mẹ ban qua các thị nhân để truyền đến ta, dạy dỗ đường ngay nẻo chính cho ta, Mẹ thấy chưa đủ, Mẹ còn muốn ban thêm những ơn của riêng Mẹ cho con cái.

Và Mẹ nói chúc lành đâây là một ơn đặc biệt Mẹ ban cho các con. Chúng ta có thể hiểu "ơn đặc biệt" theo nghĩa là Chúc lành này là của riêng của Ðức Mẹ (chúc lành từ mẫu). Nó khác với chúc lành do linh mục ban là chúc lành của Ðức Kitô nhân Danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong các nước trần gian, Vua thường ban cho hoàng hậu những cung điện, những lính hộ vệ, các cung phi hầu hạ, trân châu bảo ngọc, vàng bạc gấm vóc v.v… làm của riêng và bà có thể tự ý sử dụng, thì đây cũng có thể hiểu tương tự như vậy, Chúa cũng ban cho Ðức Mẹ là Nữ Hoàng thiên quốc những trân châu bảo ngọc vàng bạc gấm vóc thiêng liêng là các ơn huệ đặc biệt riêng cho Người sử dụng tùy ý.

Mẹ bảo chuyển chúc lành cho mọi người khác, làm sao mà chuyển đây ? Những điều nói sau đây trích từ những lời thị nhân Marija một phần, và một phần khác của nguồn chính thức của Mễ Du. [1] Nhiều người làm sai trong chuyện này, do đó đã gây ra phản ứng bất bình nơi giáo quyền. Họ làm như thể linh mục, giơ tay hay đặt trên đầu ban phép lành cho người khác ; có người lại cho rằng mình được chúc lành đặc biệt của Ðức Mẹ rồi, cho nên họ ban phát cho người khác. v.v…

Vậy, để chuyển chúc lành cho ai, Bạn có thể nói một cách khiêm tốn: “Tôi xin Ðức Mẹ chuyển đến (hay ban) cho bạn chúc lành từ mẫu của Mẹ ở Mễ Du”. Nếu muốn nói nhiều hơn cũng được. (Song nhớ đừng nói "Tôi chúc lành (hay) Tôi ban cho bạn chúc lành đặc biệt của Ðức Mẹ Mễ Du"). Khi chuyển Chúc lành Ðặc biệt này cho một người vô tín, bạn có thể làm âm thầm, trước sự hiện diện của người ấy hay từ xa. Bạn không cần phải hiện diện trước người mà bạn muốn chúc lành.

Bạn có thể chuyển chúc lành này mỗi ngày để giúp người ấy hoán cải. Chúc lành ấy có quyền lực mạnh mẽ, tùy theo mức độ lòng tin của bạn và của người lãnh nhận đặt vào đó và tùy theo lời cầu nguyện bạn dâng lên. Bạn càng cầu nguyện bằng trái tim, thì chúc lành ấy càng hiệu lực, vì chính Mẹ nói Các con có thể chuyển cho họ chúc lành này từ trái tim để giúp họ …

Mẹ đã có lòng yêu thương chúng ta và nhớ đến chúng ta như trên kia đã nói, vậy bạn là con cái Mẹ chắc cũng phải giống Mẹ mà có lòng thương đến những anh chị em mình có lẽ rất đang cần đến chúc lành của Mẹ, thế thì bạn hãy chuyển chúc lành của Mẹ đến cho họ. Bạn có muốn cho nhiều người được ơn hoán cải về với Chúa không? Chắc có ! Vậy thì trong khi chưa thể nói gì hay chưa biết cách nào khuyên bảo họ, bạn có thể làm việc đầu tiên này: “Xin Mẹ chuyển hay ban chúc lành này cho họ mỗi ngày để giúp người ấy hoán cải” như cô Marija nói. Thế là bạn đã giúp họ nhiều lắm rồi đó. Những việc khác, để Thiên Chúa và Ðức Mẹ lo liệu.

Mời mọi người quỳ xuống dâng lời cầu nguyện 

Lạy Mẹ Maria, chúng con vô cùng cảm động khi thấy Mẹ nghĩ đến cả những đứa con ở xa linh địa của Mẹ, không có phương tiện và khả năng đến tận các nơi Mẹ chọn để hiện ra mà lãnh "các chúc lành từ mẫu đặc biệt" của Mẹ, bởi vậy Mẹ thương và sợ chúng con thiếu tình Mẹ, thiếu ơn Mẹ, nên ngoài những sứ điệp Mẹ ban qua các thị nhân để truyền lại cho chúng con để dạy dỗ dẫn dắt chúng con trên đường thánh thiện, Mẹ còn muốn đem tất cả những trân châu bảo ngọc, đồ trang sức vàng bạc lụa là gấm vóc thiêng liêng của Nữ Hoàng thiên quốc mà Chúa Cha ban thưởng cho Mẹ… tức là kho tàng ơn phúc Chúa ban riêng cho Mẹ, gói ghém vào trong những chúc lành từ mẫu mà ban thêm cho chúng con… Mẹ không tiếc gì với chúng con cả. Tình thương của Mẹ đối với chúng con thật như biển rộng trời cao, và quả đúng như Mẹ nói : "Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con chừng nào, các con sẽ khóc lên vì vui sướng".

Chúng con biết nói gì đây để cảm tạ Mẹ ? Có lẽ sự biết ơn mà Mẹ muốn thấy nhất ở nơi chúng con, không phải chỉ là những lời tri ân bằng môi miệng, mà là nhận lấy chúc lành của Mẹ mà hối cải, bước đi theo con đường Mẹ chỉ bảo chúng con. Và tri ân cụ thể nhất là chúng con sẽ hăng hái chuyển chúc lành của Mẹ đến cho những người khác, như Mẹ bảo chúng con qua thông điệp hôm nay.

Cuối cùng, chúng con con cũng xin Mẹ tha thứ cho những ai coi thường hay ơ hờ không biết đón nhận chúc lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ.

MỜI BẠN THỰC HÀNH

Bước đầu, mỗi ngày tập chuyển chúc lành của Mẹ cho 3 người, với  tất cả lòng thành tâm sốt sắng.

 

 


Hạt Châu Ngọc (83)

 

29-11-1988 10.30 tối (bên Mỹ). Đức Mẹ đến và rất hạnh phúc. [….] Tối nay, Đức Mẹ ban CHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT. Và ban Sứ điệp này :

“Hãy chúc lành cho cả người khơng tin ! Các con cĩ thể chuyển cho họ chúc lành này từ trái tim để giúp họ trong việc hối cải. Hãy chúc lành cho bất cứ ai các con gặp ! (Đĩ là) Mẹ ban cho các con một ơn đặc biệt, và muốn các con chuyển ơn ấy lại cho người khác.”

Đức Mẹ ra đi và nĩi : “Hãy đi bình an !”

MỜI BẠN SUY NGHĨ

Chúc lành đặc biệt được Đức Mẹ ban tối nay, một ngày khơng phải là ngày lễ, hay một dịp đặc biệt nào. Chính vì thế những người (bên Mỹ) tụ tập trong cánh đồng hơm ấy rất ngạc nhiên và sung sướng ngây ngất, vì chẳng ai ngờ sẽ được mĩn quà ấy.

Trong Thơng điệp Đức Mẹ nĩi một cách rành mạch về những gì Người muốn liên quan đến CHÚC LÀNH ĐẶC BIỆT này : 1/   Đây là một ơn đặc biệt Mẹ ban cho các con.

2/  Chúc lành này giúp trong việc hối cải, hoặc giúp sự tiến bộ trong quá trình hốn cải. Và chắc cịn bao gồm nhiều ơn phúc hồn xác khác nữa

3/  Đức Mẹ nĩi : Hãy chúc lành cho bất cứ ai các con gặp !  Mẹ muốn các con chuyển ơn ấy lại cho người khác.” Vậy chúc lành này cĩ thể chuyển đến cho mọi người, cho người tin và cả người khơng tin.

-   Giải thích : Một điều chắc chắn là Đức Mẹ thường ban chúc lành đặc biệt cho những ai cĩ mặt tại nơi và nhất là lúc Đức Mẹ hiện ra. Như vậy, để được Đức Mẹ chúc lành trực tiếp, bạn phải cĩ mặt tại chính nơi hiện ra. Tuy nhiên, khơng phải ai cũng cĩ khả năng đến được Mễ Du. Cĩ lẽ vì vậy, lịng Mẹ thương những con cái khơng cĩ cơ may đĩ, khiến Mẹ muốn những ai đã được thì hãy chuyển ơn ấy lại cho người khác, và khi Mẹ bảo Hãy chúc lành cho bất cứ ai các con gặp ! thì chúc lành này cĩ thể chuyển cho mọi người, cho người tin và cả người khơng tin.

 Chỉ nguyên ý tốt đĩ của Mẹ cũng làm chúng ta xúc động. Mẹ nghĩ đến cả những đứa con ở xa Mẹ vì nghèo túng, khơng cĩ phương tiện và khả năng đến tận các nơi Mẹ chọn để hiện ra; cũng như những đứa xa Mẹ vì vơ tín. Mẹ thương họ, sợ họ thiếu tình Mẹ, thiếu ơn Mẹ, nên ngồi những sứ điệp Mẹ ban qua các thị nhân để truyền đến ta, dạy dỗ đường ngay nẻo chính cho ta, Mẹ thấy chưa đủ, Mẹ cịn muốn ban thêm những ơn của riêng Mẹ mà Mẹ gọi là chúc lành đặc biệt của Mẹ.

Chính Mẹ nĩi : chúc lành đây là một ơn đặc biệt của Mẹ ban cho các con. "Ơn đặc biệt" nghĩa là gì nếu chẳng phải Chúc lành này là của riêng của Đức Mẹ (chúc lành từ mẫu) ? Nĩ khác với chúc lành do linh mục ban là chúc lành của Chúa Kitơ nhân Danh Ba Ngơi Thiên Chúa. Sao gọi là của riêng của Đức Mẹ ? Trong các nước trần gian, Vua thường ban cho hồng hậu nào là cung điện tráng lệ, nào là những tốp lính canh gác, các cung phi hầu hạ, trân châu bảo ngọc, vàng bạc, lụa là gấm vĩc v.v… làm của riêng và bà cĩ thể tự ý sử dụng, thì đây cũng vậy, Thiên Chúa cũng ban cho Đức Mẹ là Nữ Hồng thiên quốc những trân châu bảo ngọc, vàng bạc lụa là gấm vĩc thiêng liêng là các ơn huệ đặc biệt riêng cho Mẹ sử dụng tùy ý.

Ban cho ta chúc lành rồi, Mẹ bảo chuyển chúc lành cho người khác. Làm sao mà chuyển đây ? Những điều nĩi sau đây trích từ những lời thị nhân Marija một phần, và một phần khác từ nguồn chính thức của Mễ Du. [2] Nhiều người làm sai trong chuyện này, do đĩ đã gây ra phản ứng bất bình nơi giáo quyền. Họ làm như thể linh mục, giơ tay hay đặt trên đầu ban chúc lành cho người khác ; cĩ người lại cho rằng mình được chúc lành đặc biệt của Đức Mẹ rồi, cho nên họ ban phát cho người khác. v.v…

Vậy, để chuyển chúc lành cho ai, Bạn cĩ thể nĩi một cách khiêm tốn: “Tơi xin Đức Mẹ chuyển đến (hay ban) cho bạn chúc lành từ mẫu của Mẹ ở Mễ Du”. Nếu muốn nĩi nhiều hơn cũng được. (Song nhớ đừng nĩi "Tơi chúc lành (hay) Tơi ban cho bạn chúc lành đặc biệt của Đức Mẹ Mễ Du"). Khi chuyển Chúc lành Đặc biệt này cho một người vơ tín, bạn cĩ thể làm âm thầm, trước sự hiện diện của người ấy hay từ xa. Bạn khơng cần phải hiện diện trước người mà bạn muốn chúc lành.

Thị nhân Marija nĩi : Bạn cĩ thể chuyển chúc lành này mỗi ngày để giúp người ấy hối cải. Chúc lành này cĩ quyền lực mạnh mẽ tùy theo mức độ lịng tin của bạn và của người lãnh nhận đặt vào đĩ, và tùy theo lời cầu nguyện bạn dâng lên. Bạn càng cầu nguyện bằng trái tim, thì chúc lành ấy càng hiệu lực, vì chính Mẹ nĩi Các con cĩ thể chuyển cho họ chúc lành này từ trái tim để giúp họ …

Mẹ đã cĩ lịng yêu thương chúng ta và nhớ đến chúng ta như thế, vậy bạn là con cái Mẹ chắc cũng phải giống Mẹ mà cĩ lịng thương đến những anh chị em mình cĩ lẽ rất đang cần đến chúc lành của Mẹ, thế thì bạn hãy chuyển chúc lành của Mẹ đến cho họ. Bạn cĩ muốn cho nhiều người được ơn hối cải về với Chúa khơng ? Chắc cĩ ! Vậy thì trong khi chưa thể nĩi gì hay chưa biết làm cách nào khuyên bảo họ, bạn cĩ thể làm việc đầu tiên này: “Xin Mẹ chuyển hay ban chúc lành từ mẫu này cho họ mỗi ngày để giúp người ấy hối cải” như cơ Marija nĩi. Thế là bạn đã giúp họ nhiều lắm rồi đĩ. Những việc khác, để Thiên Chúa và Đức Mẹ lo liệu.

Mời mọi người quỳ xuống dâng lời cầu nguyện 

Lạy Mẹ Maria, chúng con vơ cùng cảm động khi thấy Mẹ nghĩ đến cả những đứa con ở xa linh địa của Mẹ, khơng cĩ phương tiện và khả năng đến tận các nơi Mẹ  hiện ra mà lãnh "các chúc lành từ mẫu đặc biệt" của Mẹ, bởi vậy Mẹ thương và sợ chúng con thiếu tình Mẹ, thiếu ơn Mẹ, nên ngồi những sứ điệp Mẹ ban để dạy dỗ dẫn dắt chúng con trên đường thánh thiện, Mẹ cịn đem tất cả những trân châu bảo ngọc, đồ trang sức vàng bạc lụa là gấm vĩc thiêng liêng của Nữ Hồng thiên quốc mà Chúa Cha ban thưởng cho Mẹ… tức là kho tàng ơn phúc của riêng Mẹ, gĩi ghém vào trong những chúc lành từ mẫu mà ban thêm cho chúng con… Mẹ khơng tiếc gì với chúng con cả. Tất cả những gì Mẹ cĩ, Mẹ ban cho chúng con hết. Tình thương của Mẹ đối với chúng con thật như biển rộng trời cao ! Chúng con biết nĩi gì đây để cảm tạ Mẹ ? Cĩ lẽ sự biết ơn mà Mẹ muốn thấy nhất ở nơi chúng con, khơng phải chỉ là những lời tri ân bằng mơi miệng, mà là cụ thể nhận lấy chúc lành của Mẹ mà hối cải, bước đi theo con đường Mẹ chỉ bảo. Và cụ thể hơn nữa là chúng con sẽ hăng hái chuyển chúc lành của Mẹ đến cho những người khác, như Mẹ bảo chúng con qua thơng điệp hơm nay.

Cuối cùng, chúng con con cũng xin Mẹ tha thứ cho những ai ơ hờ hay coi thường khơng đĩn nhận chúc lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ.

MỜI BẠN THỰC HÀNH

Bước đầu, mỗi ngày tập chuyển chúc lành của Mẹ cho 3 người, với  tất cả lịng thành tâm sốt sắng.

 


[1]    Nguồn : www.medjugorje. org> Medjugorje FAQ = "Frequently Asked Questions"

[2]    Nguồn : www.medjugorje. org> Medjugorje FAQ = "Frequently Asked Questions"

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chính Đức Mẹ Maria Hướng Dẫn Con (1/5/2011)
Lòng Nhân Hậu Bao La Của Mẹ :chân Trắng, Chân Đen (1/1/2011)
Tiến Trình Tín Điều Mẹ Thiên Chúa (12/31/2010)
Đức Mẹ Đang Bị "mạ Lị" Trong Một Vở Kịch Tại Đại Học Columbia (12/15/2010)
Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe (12/12/2010)
Tin/Bài khác
Giờ Ân Huệ: Ngày 8/12, Đức Mẹ Hiện Ra Với Tước Hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm (12/31/2020)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Ngày 8/12 (12/8/2017)
Đức Maria, Viên Ngọc Bích Tuyệt Hảo, 8/12/2010 (12/7/2010)
Bông Hồng Mầu Nhiệm (8/12) Giờ Ban Ơn Phước (12/6/2010)
Nét Đẹp Tuyệt Vời Của Mẹ Maria (12/6/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768