MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (108)
Thứ Ba, Ngày 31 tháng 5-2011

Hạt Châu Ngọc (108)

16-9-1983 : Jelena nhận được một Sứ Điệp cho Đức Giáo Chủ (Gioan-Phaolô II) :

Text Box:   “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Đừng nản chí, nhưng hãy bình an, vì Thiên Chúa ban ơn cho con để đánh gục Satan !”

“Trong các Sứ Điệp, Mẹ có đề nghị với mọi người, nhất là với Đức Giáo Chủ, hãy loan báo các Sứ Điệp mà Mẹ đã nhận từ Con của Mẹ tại Mễ Du này ! Mẹ muốn ủy nhiệm cho Đức Giáo Chủ hai tiếng “HÒA BÌNH” mà với hai tiếng đó, Mẹ đã đến đây. Đức Giáo Chủ có nhiệm vụ làm cho hòa bình lan rộng khắp nơi. Đây là một Sứ Điệp dành riêng cho ngài ! Chớ gì bằng lời nói và sự rao giảng của mình, ngài quy tụ những người Kitô hữu lại ! Chớ gì ngài loan báo – nhất là nơi giới trẻ – những Sứ Điệp ngài đã nhận từ Cha Trên Trời trong lúc cầu nguyện, khi Thiên Chúa soi sáng cho ngài!”

            MỜI BẠN SUY NGHĨ

Đầu tháng 5 năm nay (2011), đã diễn ra Lễ nghi phong Chân Phước cho Đức cố Giáo Chủ Gioan Phaolô II, thì hôm nay, cuối tháng, thật là trùng hợp, chúng ta lại được nghe Đức Mẹ Mễ Du trao sứ điệp cho Ngài qua trung gian em thụ khải Jelena. Chắc chắn người ta đã chuyển sứ điệp này đến Ngài. Không biết Ngài đã nghe theo và thi hành những điều Đức Mẹ yêu cầu như thế nào, nhưng chỉ cần theo dõi những tài liệu thuật lại cuộc đời và sự nghiệp Ngài từ lúc lên ngôi Kế vị T.Phêrô, cũng đủ thấy Ngài đã thi hành đúng như Đức Mẹ yêu cầu. Tất cả các việc lớn lao Ngài đã làm, những thông điệp Ngài đã ban hành, huấn từ đã nói…thì nhiều lắm, không thể kể hết ra đây. Cho ai muốn biết, mời đọc cuốn sách của Đình Vượng, Đ.G.H. Gioan-Phaolô II, 1920-2005 Cuộc đời và sự nghiệp, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, 2006, với nhiều hình ảnh mầu, đã vắn gọn lược qua sứ vụ của Ngài. Đây chỉ nêu ra vài việc độc đáo nhất :

1) Đức Mẹ bảo : "Đức Giáo Chủ có nhiệm vụ làm cho hòa bình lan rộng khắp nơi". Thì năm 1980 tại diễn đàn Liên Hiệp quốc Ngài lên tiếng bênh vực nhân quyền và tự do mọi dân tộc. Ngài là vị Giáo Trưởng đầu tiên ra khỏi nước Ý, đi công du tới nhiều quốc gia trên trái đất, cổ võ hoà bình, hoà giải, tự do và yêu thương. Đi đến dâu Ngài cũng được dân chúng cực lực hoan hô và nồng nhiệt đón tiếp. Năm 1984, Ngài đã đến Hàn quốc, và tại thủ đô Seoul, trước mặt 2 triệu người hiện diện, Ngài đã phong thánh cho 103 vị tử đạo của nước này. Và hẳn các bạn còn nhớ cũng chính Ngài, năm 1988, đã phong hiển thánh cho 117 vị Tủ Đạo VN tại Rôma.

2)  Đức Mẹ bảo : "Chớ gì ngài loan báo – nhất là nơi giới trẻ – những Sứ Điệp ngài đã nhận từ Cha Trên Trời trong lúc cầu nguyện, khi Thiên Chúa soi sáng cho ngài!” thì đây, lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, Ngài là vị Giáo Trưởng xướng xuất các Đại Hội Giới Trẻ. Đại hội lần 1, năm 1985, có 250 ngàn bạn

trẻ khắp thế giới đã đáp lại lời mời gọi, qui tụ về Rôma. Lần thứ 15, năm 2000, con số lên tới 2 triệu bạn trẻ về Rôma, tại quảng trường Thánh Phêrô. Biết bao nhiêu bạn trẻ đã được hâm nóng đức tin trong dịp này.

· Đến đây, xin kể vài truyện của Ngài liên can đến Mễ Du để cho chúng ta, những con cái Đức Mẹ Mễ Du, vui mừng và tin tưởng rằng : Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du cũng như các sứ điệp của Người rồi đây sẽ chóng được Giáo Hội công nhận, mặc dầu hiện nay chúng ta đau buồn vì thấy nhiều thành phần Công giáo ở trong nước cũng như ngoài nước còn dè dặt, e ngại, đôi khi còn từ chối và chống đối. Vì sao ta tin tưởng ? Vì được nghe một vài lời nói về Mễ Du của một vị Giáo Chủ, nay đã được phong Chân phước, tức là đã được Hội Thánh tin là đã đang hưởng phúc trên thiên đàng, như vậy những lời của Ngài càng đáng tin cậy.

            1. Ngài đã nhiều lần biểu lộ niềm tin của Ngài về Mễ Du. Đức Cố Hồng Y Tomasek đã đưa ra công khai lời nhận xét của Ngài trong một buổi yết kiến: Nếu không phải là Giáo Hoàng thì Ngài sẽ đến Mễ Du để giúp đỡ công việc cùng với các đoàn hành hương rồi.” Ngài cũng đã phát biểu với Đức Giám Mục Paolo Hnilica vào ngày 01-08-1989 : “Ngày nay thế giới đã mất đi cái ý niệm về siêu nhiên rồi. Nhiều người đã đi tìm và đã tìm thấy điều ấy ở Mễ Du qua ăn chay, cầu nguyện và qua việc xưng tội.” Và vào ngày 25-03-1984 Ngài nói: “Mễ Du là sự tiếp nối và hoàn tất của Fatima.”

2. Với Lm Jozo Zovko, là Lm Chánh Xứ vào thời gian các thị kiến xảy ra (1981), ĐGHoàng đã nói với linh mục trong một chuyến viếng thăm Rôma ngày 17-06-1992 : “Cha chúc lành cho con, Cha ở bên con. Hãy nói với Mễ Du rằng Cha ở bên các con. Hãy bảo vệ Mễ Du, gìn giữ các Sứ Điệp của Đức Mẹ !”

3. Trong các lá thư riêng của ĐGH Gioan Phaolô II đã viết cho các người bạn thân, hiện nay đang được phổ biến, Ngài vẫn thường biểu lộ lòng biết ơn đối với Mễ Du và niềm tin tưởng của Ngài về tính xác thực các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây.

Thư tháng 12 năm 1992 :

Hai bạn Marek và Sophia thân mến !

[…] Tôi xin cảm ơn Bạn Sophia về mọi sự có liên can đến Mễ Du. Tôi cũng vậy, đến đấy hàng ngày như một khách hành hương trong lời cầu nguyện của tôi : tôi xin hiệp nhất lời cầu nguyện của tôi với tất cả những người đang cầu nguyện tại nơi ấy, hoặc những người nhận được ơn kêu gọi cầu nguyện từ chốn đấy.

4. Chứng từ của Lm. Tim Deeter

            Cha Tim Deeter cùng với khoảng 35 người tụ họp trong thư viện của Đ.G.Hoàng. Cha cho Ngài xem một Album trong đó có tấm ảnh chụp nhà thờ Thánh Gia-cô-bê. "Nhìn thấy tấm ảnh Đức Thánh Cha đã reo lên : “A ! Mễ Du !” Rồi Ngài nói với tôi : “Cha đã bao giờ đến đây chưa ?” Tôi thưa : “Thưa Đức Thánh Cha, con có đến đấy một vài lần.” Ngài hỏi : “Cha nghĩ gì về nơi ấy ?” Tôi trả lời theo thường tình : “Thưa, ở đấy người ta đạt được nhiều điều thánh thiện lắm, có nhiều người hoán cải, có nhiều người đi xưng tội, có nhiều người được ơn gọi lắm…” Đức Thánh Cha nói : “Không, không, không ! Cha nghĩ gì về việc Đức Mẹ đang hiện ra ở đấy ? Cha có cho rằng Đức Mẹ đang hiện ra ở Mễ Du không ?” Lúc đó có nhiều người hiện diện, căn phòng chật đầy người, nên sự việc trở nên công khai. Tôi không biết phải nói gì, theo ý nghĩ của tôi, nếu tôi trả lời “Có” thì có lẽ Ngài sẽ ra vạ tuyệt thông tôi luôn ! Còn nếu tôi trả lời “Không ! Đức Mẹ không hiện ra ở đấy” cũng có thể tôi sẽ bị Ngài ra vạ tuyệt thông luôn !

"Vì thế, tôi đưa mắt nhìn Đức Cha Dziwisz (thư ký của Ngài) và thấy Đ.Cha khẽ gật đầu, nên tôi thưa với Đức Thánh Cha: “Vâng ! Con cho là Đức Mẹ đang hiện ra ở đấy.” Đức Thánh Cha nói : “Ta cũng nghĩ như thế !” Chính xác là Ngài đã nói : “Ta cũng nghĩ như thế !” Sau đó Ngài hỏi tôi : “Cha sắp sửa đến Mễ Du phải không ?” Tôi thưa : “Vâng, thưa Đức Thánh Cha ! Con sẽ đến Mễ Du sau khi con rời khỏi Rôma.” Ngài nói : “Tốt lắm ! Cha hãy đến đấy và cầu nguyện cho Ta với Đức Mẹ Mễ Du, cho các ý nguyện của Ta nữa.” Tôi thưa : Con sẽ làm với một điều kiện, thưa Đức Thánh Cha.” Ngài nhìn tôi như thể muốn nói rằng:“(Dám đặt) điều kiện cho Đức Giáo Hoàng ư ?” Tôi thưa tiếp : “Đó là xin Đức Thánh Cha ban cho con và giáo xứ của con một phép lành đặc biệt cho những việc hy sinh mà giáo dân của con đang thực hiện cho Mễ Du.” Ngài nói : “Ta làm điều ấy với trọn tấm lòng của Ta.” Sau đó Ngài ban phép lành cho tôi.

(Trích từ Website: tinhthanmeduvn.conggiao.net)

MỜI MỌI NGƯỜI CẦU NGUYỆN thầm lặng cho sự kiện Mễ Du được Hội Thánh mau chóng công nhận.

                                    L.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn (CSsR)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cầu Nguyện Bằng Chuỗi Mân Côi, Đgm Bùi Tuần (6/18/2011)
Cn 1252: Mẹ Thương Nhân Loại Nên Hiện Ra Nhiều Nơi (6/18/2011)
Đức Mẹ Maria Thật Khủng Khiếp Đối Với Ma Quỷ (6/11/2011)
Ma Quỷ Sợ Chuỗi Mân Côi (6/10/2011)
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle Rước Kiệu Đức Mẹ (6/6/2011)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Đi Thăm Viếng, 31/05/2011 (5/30/2011)
Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Ii Và Đức Maria Chống Lại Ma Quỷ (5/29/2011)
Đức Thánh Cha Tái Phó Thác Nước Italia Cho Đức Mẹ (5/28/2011)
Đức Maria Trong Bốn Thánh Sử (5/25/2011)
Hành Hương La Vang (3), Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 (5/24/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768