MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc A (ngoài Mục Thường)
Thứ Ba, Ngày 20 tháng 9-2011

HT CHÂU NGC   A (Ngoài mục thường)

Các con có thể chữa lành thế giới này.

Sứ Điệp Đức Mẹ ban ngày 2-8-2011, qua cô Mirjana :

“Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy được sinh ra lần nữa trong cầu nguyện và nhờ Chúa Thánh Thần, được trở nên một dân tộc mới với Con của Mẹ; một dân tộc hiểu biết rằng nếu họ mất Thiên Chúa, là họ đã đánh mất chính mình; một dân tộc hiểu biết rằng, với Thiên Chúa, cho dù phải chịu mọi khổ đau và thử thách, họ vẫn an toàn và được cứu thoát.

Mẹ kêu gọi các con hãy tụ họp thành gia đình của Thiên Chúa và được kiện cường nhờ sức mạnh của Thiên Chúa Cha.

Hỡi các con của Mẹ, như những cá nhân, các con không thể chặn đứng sự dữ đang muốn bắt đầu thống trị trong thế giới này và hủy diệt nó. Nhưng theo Thánh Ý Thiên Chúa, tất cả cùng nhau, cùng với Con của Mẹ, các con có thể thay đổi mọi sự và chữa lành thế giới này.

Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện với cả trái tim cho các vị mục tử của các con, bởi vì Con của Mẹ đã chọn các ngài. Mẹ cám ơn các con.”

GÓP Ý SUY NIỆM

Không kể những điều khác Mẹ nói trong sứ điệp hôm nay, điều làm chúng ta phấn khởi nhất là lời này : "…Các con có thể thay đổi mọi sự và chữa lành thế giới này."

      Bất cứ Kitô hữu nào ưu thời mẫn thế, lo lắng âu sầu về tương lai thế giới này, đang ngày càng xa rời Thiên Chúa, bỏ ngoài tai lời dạy của Tin Mừng, không thèm nghe lời khuyên bảo của Hội Thánh, bị hấp dẫn lôi cuốn vào cơn lốc xoáy của tiền bạc, hưởng thụ lạc thú, tham vọng, và mọi thứ tội ác…- những Kitô hữu của Chúa cũng không ngoại lệ -, thì khi đứng trước tình trạng ấy không khỏi băn khoăn tự hỏi không biết rồi ra thế giới này sẽ đi về đâu ? Và trước tình trạng thê thảm như thế của thế giới đang trượt dốc vào chốn hư vong, không những chúng ta cảm thấy hoàn toàn bất lực, và còn nghi ngờ không biết kế hoạch cứu thế giới của Chúa và Đức Mẹ có sẽ thành tựu để cứu nó được không ?

      Trong sứ điệp hôm nay Đức Mẹ trả lời :  Được ! "…Các con có thể thay đổi mọi sự và chữa lành thế giới này."

Mẹ không bảo Thiên Chúa sẽ cứu, vì đó là lẽ tất nhiên: Thiên Chúa là Đấng Tạo thiên lập địa, dựng nên muôn loài muôn vật, Người lại là Thiên Chúa toàn năng phép tắc vô cùng, bất cứ tạo vật nào dù là thiên thần, ma quỉ hay loài người mạnh đến đâu chẳng kẻ nào có sức cản phá được những gì Người đã muốn thực hiện!

Cũng không bảo Đức Mẹ sẽ cứu, hay sẽ thắng – đó cũng là chuyện đương nhiên – như lời Người tuyên bố ở Fatima : "Cuối cùng Trái tim Mẹ sẽ thắng!" Vì có lời Thiên Chúa đảm bảo rằng :

"Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
chưa thực hiện ý muốn của Ta,
chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó." (Is 55.10-11)

Chẳng phải Đức Mẹ cũng đã được Thiên Chúa phái đến, như lời Mẹ nhiều lần đã khẳng định đó ư ? Vậy tất nhiên Mẹ sẽ nhờ bởi quyền lực của Thiên Chúa là Đấng đã sai phái Người đến cứu vớt thế giới này mà nhất định "sẽ đạt kết quả, sẽ thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, chu toàn sứ mệnh Người giao phó."

Song điểm độc đáo trong sứ điệp này là lời Đức Mẹ bảo : chính chúng ta, con cái của Mẹ sẽ cứu thế giới : "…Các con có thể thay đổi mọi sự và chữa lành thế giới này."

Phải ! chính chúng ta ! Trời ơi đất hỡi, tin được không? Khoan kêu trời, hãy nhớ lại nhiều lần Mẹ đã nói : Mỗi người các con đều quan trọng trong chương trình cứu rỗi thế giới …; Không có các con, Mẹ không thể cứu thế giới, kế hoạch cứu thế giới của Mẹ không thể thành tựu !

      Nhờ lời Mẹ dạy, chúng ta biết là chúng ta có vai trò quan trọng trong việc cứu vớt thế giới. Và hôm nay còn được nhấn mạnh : "…(Chính) các con có thể thay đổi mọi sự và chữa lành thế giới này."

Nhưng ta sẽ làm thế nào ?

Trong sứ điệp hôm nay, Mẹ đưa ra cho ta hai phương thế mà Mẹ bảo là "theo Thánh Ý Thiên Chúa, (thì) tất cả cùng nhau, cùng với Con của Mẹ (mà) các con có thể …)"

       Về điều một : "Tất cả cùng nhau".

Chúng ta tất cả muôn người như một phải cùng nhau, vì Mẹ bảo : "Như những cá nhân (riêng lẻ), các con không thể chặn đứng sự dữ đang muốn bắt đầu thống trị trong thế giới này và hủy diệt nó." Đúng vậy "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Mỗi cá nhân chúng ta thì hèn kém yếu ớt lắm, đạo đức tốt lành được bao nhiêu… làm sao đủ sức ngăn chặn sự dữ dâng trào như sóng thần? Hẳn ai cũng nhớ tích thành Sođôma sắp bị huỷ diệt vì quá chừng tội lỗi, một mình cá nhân ông Abraham kêu cầu Thiên Chúa tha thứ mà đâu có được. Ông bèn xin Chúa cho ông tìm được 50 người công chính, Chúa cũng hứa là sẽ tha chết cho mấy chục ngàn dân thành ấy và không huỷ diệt thành, nhưng không kiếm đủ, rồi hạ xuống còn 30…20… 10 người, cuối cùng cũng không tìm đủ số. Thế là xong đời !

Đó là chuyện cứu một thành, còn bây giờ, muốn cứu cả thế giới này, thì nhất định chúng ta tất cả phải hợp nhau, hợp sức và hợp hết mọi sự với nhau, nào hợp lời cầu nguyện, nhất là Thánh Lễ, rồi việc lần hạt, ăn chay, hãm mình v.v…may ra mới đủ số như Chúa yêu cầu.

Về điều hai : "Cùng với Con của Mẹ."

Nghĩa là hiệp với, chung sức với Chúa Giêsu. Tất cả những việc làm trên sẽ chẳng đi đến đâu, nếu không làm với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Chính Người đã phán : "Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trên cây nho, anh em cũng thế, nếu anh em không ở lại trong Thầy… Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì" (Ga 15.4-5).

Vậy tất cả những việc nói trên kia, nếu muốn chúng sinh hoa kết quả, thì ta phải "ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong ta", nghĩa là hợp với Chúa Giêsu mà làm, nhất là hợp với cuộc Tử nạn và Phục sinh của Người, vì bởi Tử nạn Chúa đã chết để đền tội cho loài người khỏi chết, và bởi Phục sinh Người ban sự sống Thiên Chúa cho họ. Và công cuộc ấy nay lại tái hiện hằng ngày trong Thánh Lễ bàn thờ, để chúng ta được hiệp thông.

Nhưng hiệp với Chúa Giêsu không chỉ trong từng ấy việc đạo đức, mà còn bằng một đời sống thi hành theo những lời Người dạy.

Chỉ có điều là chúng ta có chịu làm như thế không? Nếu để cứu nhân loại, Con Một Thiên Chúa đã phải trả giá rất đắt là chết đổ máu châu báu của Người ra (1 Cr 6.20; 1 Pr 1.18-19), thì nếu chúng ta muốn cứu vớt thế giới, mà chỉ phải làm những việc nêu trên, đâu có phải là đòi hỏi gì nhiều ?

Tóm lại, nếu chúng ta thi hành hai điều Đức Mẹ dạy, một kỳ công vô cùng vĩ đại sẽ xảy ra, thế giới sẽ được cứu, như lời Đức Mẹ đã nói : "…Các con có thể thay đổi mọi sự và chữa lành thế giới này." Công bình, bác ái, bình an, hoan lạc, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ ngự trị trên thế giới này.

                  L.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Mân Côi: Người Dẫn Lối Về Trời (9/30/2011)
Nhân Tháng Mân Côi, Lần Chuỗi Mân Côi (9/30/2011)
Tràng Chuỗi Từ Mễ-du (9/30/2011)
Chuỗi Kinh Mân Côi, Vũ Khí Tuyệt Hảo Chống Ma Quỷ (9/28/2011)
Việc Lần Chuỗi Mân Côi, Lm Anphong Trần Ðức Phương (9/22/2011)
Tin/Bài khác
Chuỗi Mân Côi Cho Việt Nam (9/18/2011)
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (9/13/2011)
Quyền Năng Của Đức Nữ Trinh Maria Đối Với Ma Quỷ (9/12/2011)
Mười Thương Kính Dâng Thánh Mẫu (9/8/2011)
Kính Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria (9/8/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768