MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (113)
Thứ Năm, Ngày 20 tháng 10-2011

Hạt Châu Ngọc (113)

 

(Vẫn những lời Đức Mẹ nói cho Jelena)

8-11-1983 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Tất cả những gì các con có thể làm cho Mẹ là cầu nguyện và ăn chay.”

9-11-1983 : “Hãy cầu nguyện ! Mẹ hết sức cần những lời cầu nguyện của các con. Hãy cho Mẹ trái tim của các con!”                 

10-11-1983 : “Mẹ xin các con cầu nguyện. Đó là tất cả những gì Mẹ mong đợi nơi các con. Đừng quên cầu nguyện với Thiên Chúa, sáng và tối ! Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện !”

11-11-1983 : “Hãy cầu nguyện ! Các con có thể làm được mọi việc; phải, các con làm được nhờ kinh nguyện. Hãy đặt một ảnh Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ trong nhà các con !”

12-11-1983 : “Hãy cho Mẹ tấm lòng các con và hãy mở lòng ra với Mẹ !”

Hỏi : “Bằng cách nào ?”, Đức Mẹ đáp :

“Các con phải nỗ lực gấp đôi ! Ngày này qua ngày khác, hãy gia tăng lòng nhiệt thành !”

13-11-1983 : “Hãy cầu nguyện và cầu nguyện sốt sắng ! Hãy gom cả thế giới vào lời cầu nguyện của các con. Hãy cầu nguyện, vì cầu nguyện làm cho người ta sống !”

Khi được hỏi một điều gì đó, Đức Mẹ nói :

“Cầu nguyện đi, rồi một ngày nào đó, con sẽ hiểu điều ấy!”

14-11-1983 : “Hãy cầu nguyện, vì cầu nguyện là sự sống ! Nhờ cầu nguyện và trong cầu nguyện, các con sống trong cầu nguyện".

15-11-1983 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay !”

Liên quan đến một ý cầu nguyện của nhóm :

“Mẹ vẫn thường trách các con. Hãy cầu nguyện với Mẹ. Hãy bắt đầu ngay bây giờ.”

16-11-1983 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Chớ gì tất cả mọi thành viên của nhóm các con đến vào ngày thứ Ba, nếu có thể! Hãy nói với họ về việc ăn chay. Hãy giữ chay ba ngày một tuần để chỉ cho Đức Giám Mục. [1] Nếu mọi người trong nhóm không thể ăn chay cùng một ngày, thì để từng người ăn chay khi họ có thể.”

17-11-1983 : “Hãy cầu nguyện đi ! Nếu Mẹ cứ luôn yêu cầu các con cầu nguyện, đừng nghĩ rằng những kinh nguyện của các con không tốt. Mẹ chỉ muốn mời các con kéo dài lời cầu nguyện riêng, và cầu nguyện sốt sắng hơn cho người khác.”

18-11-1983 : “Ở Mễ Du, nhiều người đã bắt đầu rất tốt, rồi về sau họ lại hướng về vật chất, và quên mất chỉ có một điều tốt duy nhất.” [2]

19-11-1983 : “Các con của Mẹ, hãy chỉ cầu nguyện thôi !”

20-11-1983 : “Các con của Mẹ, đừng tin tất cả những gì người ta nói với các con ! Không nên đâu, vì nó làm suy yếu lòng tin !

21-11-1983 : “Vào ngày thứ ba, tức là ngày mai, cả nhóm sẽ tìm được bình an trong cầu nguyện ; mọi thành viên sẽ được tiếp thêm sinh lực trong cầu nguyện như lòng Chúa Giêsu mong ước. Người ủy thác sự gì đó cho mỗi người các con, nhưng Người cũng muốn nhận lại từ mỗi người các con một điều gì đó. Rất cần làm cho họ trở lại với lời đã hứa lúc ban đầu, và trở lại với kinh nguyện.”

22-11-1983 : “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Hãy cầu nguyện, các con của Mẹ ! Hãy cầu nguyện, vì chỉ cầu nguyện mới có thể cứu vớt các con.”

23-11-1983 : “Ôi ! Các con cưng của Mẹ, hãy cầu nguyện đi! Mẹ chỉ xin các con cầu nguyện. Chính các con cũng thấy là chỉ có cầu nguyện mới có khả năng cứu vớt.”

24-11-1983 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay !”

25-11-1983 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay !”

26-11-1983 : “Kinh nguyện và chay tịnh !”

27-11-1983 : “Các con của Mẹ ! Hãy cầu nguyện và giữ cho tâm hồn trong sạch ! Mẹ mong được ở thường xuyên bên các con.”

MỜI BẠN SUY NIỆM

Hôm nay, nếu chúng ta cố tình trích dẫn rất nhiều lời Đức Mẹ nói cho nhóm cầu nguyện của em Jelena, là vì sao bạn có biết không ? Nếu bạn đọc lại các lời của Mẹ trên đây và nhìn những gạch dưới các lời ấy, bạn sẽ đoán ra được ngay. Đó là Mẹ toàn nói về việc cầu nguyện và ăn chay, nhất là về cầu nguyện. Bạn cứ thử đếm xem có bao nhiêu chữ "cầu nguyện". Tạm gác việc ăn chay sang một bên, có dịp ta sẽ bàn đến, chỉ nói đến việc cầu nguyện thôi, ta sẽ thấy Đức Mẹ cho biết việc cầu nguyện không chỉ là một điều cần thiết cho đời sống chúng ta (xin bạn đọc ở cước chú dưới đây) [3] mà còn liên quan thiết thân đến Mẹ, là điều tâm hồn Mẹ mong ước nữa. Đây mời bạn nghe lại những lời Mẹ nói :

- Tất cả những gì các con có thể làm cho Mẹ là cầu nguyện. Chúng ta thường muốn làm việc này việc kia cho Mẹ vui lòng, thế mà Mẹ lại bảo : Mẹ không cần và chẳng bao giờ dạy ta phải làm những việc gì to tát, khó khăn. Chúng ta thường tổ chức đại lễ nọ lễ kia hết sức tưng bừng hoành tráng mừng Đức Mẹ, tổ chức những cuộc hành hương các nơi linh địa, tập dâng hoa kính Mẹ, viết sách, giảng về Đức Mẹ v.v… Tốt ! Nhưng nếu chỉ có những hoạt động nô nức bề ngoài mà không cầu nguyện hay cầu nguyện ơ thờ chiếu lệ, thì Mẹ chẳng vui lòng. Mẹ bảo : Tất cả những gì các con có thể làm cho Mẹ là cầu nguyện.

- Mẹ hết sức cần những lời cầu nguyện của các con.

- Đó là tất cả những gì Mẹ mong đợi nơi các con.

Khi vâng lời Mẹ mà cầu nguyện như Mẹ cần và mong đợi, đó mới là tấm lòng, là trái tim của chúng ta dâng cho Mẹ :

- “Hãy cho Mẹ tấm lòng các con và hãy mở lòng ra với Mẹ!” Hỏi : “Bằng cách nào ?”, Mẹ đáp :

“Các con phải nỗ lực gấp đôi (trong việc cầu nguyện)! Ngày này qua ngày khác, hãy gia tăng lòng nhiệt thành !”

- Mẹ chỉ muốn mời các con kéo dài lời cầu nguyện riêng, và cầu nguyện sốt sắng hơn

- Hãy cầu nguyện với Mẹ.

Nghe những lời Mẹ dạy hôm nay, nếu chúng ta thật là con cái Mẹ, yêu mến Mẹ thật lòng, không thể nào làm ngơ hay chểnh mảng với việc cầu nguyện được nữa ! Mẹ không muốn nghe những lời tuyên bố suông hay những bài hát : "Chúng con yêu mến Mẹ lắm !" Cũng chẳng cần chúng ta làm những việc gì đặc biệt cả, Mẹ chỉ muốn thấy chúng ta có nghe những lời tha thiết Mẹ nói hôm nay mà thực hành việc cầu nguyện không ?

MỜI TẤT CẢ QUÌ GỐI CHUNG LỜI NGUYỆN

Mẹ Maria kính yêu ôi!/ Dù chúng con đã nghe các cha các thầy giảng nhiều,/ hôm nay có lẽ là đầu tiên/ chúng con mới thấy rung động trước những lời tha thiết Mẹ dạy bảo về cầu nguyện./ Không ngờ việc cầu nguyện lại thiết thân đến như vậy đối với Mẹ./ Không ngờ Mẹ hết sức cần những lời cầu nguyện của chúng con./ Không ngờ đó là tất cả những gì Mẹ mong đợi nơi chúng con./ Thường chúng con chỉ nghĩ/ đó là một bổn phận của con nhà có đạo,/ và tệ hơn nữa/ đó là một việc khô khan nhàm chán,/ vì vậy nhiều khi chúng con cố tránh trút,/ hoặc xén bớt được chừng nào hay chừng nấy./ Nhưng thôi từ nay/ sẽ không thể như thế được nữa,/ sau khi đã được thấm nhuần những lời Me dạy./ Chúng con xin hứa với Mẹ đấy./ Xin Mẹ giúp chúng con./ Amen.

CHÚNG TA QUYẾT TÂM GIỮ LỜI HỨA !

                                     Lm.Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CssR[1]    Đức Mẹ dạy ăn chay, và bình thường là 2 ngày trong một tuần (thứ tư và thứ sáu). Ở đây Mẹ bảo ăn chay đến 3 ngày : là một trường hợp đặc biệt và tạm một thời gian thôi, để cầu nguyện cho Đức Gíám Mục sở tại (Đức Cha Pavao Zanic) lúc ấy đang chống đối sự kiện Mẹ hiện ra tại Mễ Du. (Nay ngài đã qua đời).

[2]  Có lẽ Mẹ muốn nhắc đến lời Chúa Giêsu trong sách Tin Mừng: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi…” (Mt 19,17) ; hoặc lời Chúa nhắn nhủ cô Mac-ta : "Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi!" (Lc 10.42)…  để ám chỉ về việc cầu nguyện ?

[3]      - Vì cầu nguyện làm cho người ta sống !”

- vì cầu nguyện là sự sống !

- sẽ tìm được bình an trong cầu nguyện

- sẽ được tiếp thêm sinh lực trong cầu nguyện như lòng Chúa Giêsu mong ước.

- chỉ cầu nguyện mới có thể cứu vớt các con…..

- Các con có thể làm được mọi việc; phải, các con làm được nhờ kinh nguyện.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Định Lý Căn Bản Về Chuỗi Mân Côi (11/15/2011)
Kinh Mân Côi Được Toàn Thể Thiên Quốc Quý Chuộng (11/13/2011)
Đức Mẹ ‘‘hiện Ra Riêng’’ Với Jacinta (11/7/2011)
Thư Gởi Mẹ Maria (10/29/2011)
Tận Hiến Cho Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Là Hồng Ân Vô Giá (10/21/2011)
Tin/Bài khác
Tận Hiến Cho Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Là Hồng Ân Vô Giá (10/18/2011)
Hãy Tận Hiến Toàn Gia Đình Cho Đức Mẹ Maria (10/18/2011)
Tận Hiến Cuộc Đời Cho Đức Mẹ Và Cho Thiên Chúa (10/18/2011)
Kính Mừng Maria (10/18/2011)
Công Hiệu Của Kinh Mân Côi Trong Lịch Sử Danh Mục Xếp Theo Vần (10/14/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768