MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (118)
Thứ Ba, Ngày 20 tháng 3-2012
Hạt Châu Ngọc (118)

2-1-1984 : Nhóm cầu nguyện của Jelena cho rằng họ có thể ngừng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, vì nghĩ Đức Mẹ chỉ muốn điều đó cho đến Lễ Giáng Sinh thôi.

“Tại sao các con ngưng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần? Mẹ đã xin các con cầu nguyện luôn mãi và mọi lúc, để Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tất cả các con. Hãy bắt đầu cầu nguyện lại để được ơn ấy !”

3-1-1984 : “Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện ! Mẹ nhắc lại: hãy cầu nguyện ! Hãy biết rằng trong đời sống các con, điều quan trọng nhất là cầu nguyện.”

4-1-1984 : “Trước hết mọi sự, hãy cầu nguyện ! Mẹ nhắc lại: hãy cầu nguyện ! Hãy biết rằng trong đời các con, điều quan trọng nhất là cầu nguyện.”

8-1-1984 : “Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện ! Mẹ nhắc lại: hãy cầu nguyện ! Rồi Mẹ sẽ còn nhắc lại nữa. Đừng nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ tỏ mình ra lần nữa trong máng cỏ ! Các bạn ơi, Người được sinh ra lại trong lòng các bạn !”

15-1-1984 : “Mẹ biết rằng Mẹ thường hay nói với các con về cầu nguyện, nhưng hãy biết rằng có rất nhiều người trên thế giới không cầu nguyện, thậm chí không biết nói gì khi cầu nguyện.”

17-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ ao ước sự cầu nguyện và chay tịnh được triển nở trong lòng các con.”

MỜI BẠN SUY NIỆM

Hôm nay, Đức Mẹ lại nhắc lại và khuyến khích con cái về việc cầu nguyện. Trong sứ điệp trên đây ngày 15-1-1984, Mẹ còn nói rằng Mẹ biết người ta than phiền về việc Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại hoài việc cầu nguyện đến phát nhàm : “Mẹ biết rằng Mẹ thường hay nói với các con về cầu nguyện…”, song Mẹ cứ tiếp tục : “Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện ! Mẹ nhắc lại: hãy cầu nguyện ! Rồi Mẹ sẽ còn nhắc lại nữa” (8-1-1984). Vì sao Mẹ kiên quyết như thế mặc dầu người ta nghe phát chán ? Đây Mẹ cho biết lý do : “Hãy biết rằng có rất nhiều người trên thế giới không cầu nguyện, thậm chí không biết nói gì khi cầu nguyện.” Đúng thế, cứ thử hỏi những người than phiền và chán ngấy những lời Mẹ nhắc nhở cầu nguyện, xem họ đã cầu nguyện chưa ? Có lẽ họ sẽ trả lời : Rồi ! Nhưng nếu xét kỹ thì thấy họ chỉ biết đọc vài kinh qua loa, đọc chiếu lệ một số kinh thường quen… Như vậy đâu có phải là cầu nguyện! Họ đọc kinh mà không cầu nguyện. Họ không ngờ họ ở trong số những người Mẹ nói : “Có rất nhiều người trên thế giới không cầu nguyện, thậm chí không biết nói gì khi cầu nguyện.” Vì họ chỉ đọc kinh ngoài môi miệng mà thật lòng “thậm chí không biết nói gì (với Chúa) khi cầu nguyện.” Họ sẵn sàng bỏ cầu nguyện và nghĩ : bỏ cầu nguyện thì có sao ? Có chết chóc gì đâu ?

Đang khi đó Mẹ thấy việc cầu nguyện quá sức quan trọng và cực kỳ cần thiết cho đời sống con cái Mẹ, nên nhiều lần Mẹ nhắc nhở : “Trước hết mọi sự, hãy cầu nguyện ! Mẹ nhắc lại: hãy cầu nguyện ! Hãy biết rằng trong đời các con, điều quan trọng nhất là cầu nguyện.” (3 và 4-1-1984). Điều quan trọng nhất trong cuộc đời các con là cầu nguyện chứ không phải việc gì khác, bạn nghe rõ chứ ? Có người mẹ nào thương con mà thấy con mình khờ dại, lười biếng ham chơi, không chịu khó học hành để có một tương lai sáng sủa, thay vì bị ngu dốt, suốt đời đi ăn mày khổ sở nhục nhã, mà lại không hằng ngày nhắc nhở cho nó biết học hành quan trọng chừng nào ?

Rồi khi cầu nguyện, chúng ta thường cầu nguyện với ai ? Với Chúa cách chung chung.

Hôm nay Mẹ muốn chúng ta cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Khi Mẹ thấy nhóm cầu nguyện của Jelena ngưng cầu nguyện với Ngài Mẹ hỏi : “Tại sao các con ngưng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần? Mẹ đã xin các con cầu nguyện luôn mãi và mọi lúc, để Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tất cả các con. Hãy bắt đầu cầu nguyện lại để được ơn ấy !” Ta hãy nhớ lại chuyện các thánh Tông đồ : Dù sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh nhưng vì không có Chúa Thánh Thần ngự xuống, các ông còn như co rúm trong sợ hãi, bất lực, không có can đảm làm việc gì cả... Vì vậy Chúa Giêsu bảo “các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa,...“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." (Cv 1.4-8).

Chính nhờ Chúa Th.Thần ngự xuống trên họ, các Tông đồ mới có can đảm vượt thắng sợ hãi, chẳng quản ngại gian lao, sẵn lòng chịu chết nữa… để đi rao giảng khắp nơi trên thế giới, và nhờ đó, ngày nay chúng ta mới nhận được Tin Mừng, mới có đức tin, mới là kitô hữu, và được hứa hưởng phúc sự sống đời đời. Sự kiện đó vô cùng trọng đại đối với chúng ta, nhờ ai ? Dĩ nhiên nhờ các Tông đồ rao giảng. Nhưng vì có Chúa Th.Thần ngự xuống ban sức mạnh thúc đẩy họ.

Mà Chúa Th.Thần chỉ ngự xuống khi các Tông đồ cầu nguyện : Nghe theo lời Thầy Thánh dạy chờ đợi Chúa Th.Thần, các ông không ngồi chơi, tán gẫu, hay đánh cờ, nhưng chờ trong cầu nguyện, và cùng cầu nguyện với Đức Maria : “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a, Thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.” (Cv 1.14).

Không cầu nguyện để có Chúa Th.Thần đến trong đời mình, chúng ta cũng sẽ co cụm trong cuộc sống tầm thường, không sống đạo tốt, không can đảm làm chứng cho Chúa! Nhiều Kitô hữu, tuy có thi hành các bổn phận con nhà đạo như đọc kinh, dự lễ, đi xưng tội, rước lễ…, nhưng không tiến bộ trong cuộc sống thiêng liêng. Họ vẫn chẳng trở nên tốt hơn sau 10 năm, 20 năm…. Chỉ vì họ thiếu động lực thúc đẩy của Chúa Th.Thần. Mà nếu không có sự tiến triển trong đời sống thiêng liêng, thì không thể làm thế giới thay đổi. Chỉ khi nào ta chịu thay đổi, thì mới lôi kéo người xung quanh ta thay đổi theo.

Chúa Th.Thần sẽ làm gì trong đời sống chúng ta ? Hãy nghe lời Công Đồng Vaticanô II dạy : « Thánh Thần không những dùng Bí tích và thừa tác vụ của Giáo Hội, để thánh hóa, hướng dẫn và trau dồi dân Thiên Chúa bằng các nhân đức, lại còn phân phối các ơn tứ đặc biệt cho người nào tùy theo ý Ngài, giữa các tín hữu thuộc mọi cấp bậc.” (Hiến Chế Ánh sáng muôn dân).

Các Giáo phụ nói thêm : “Bởi các ơn tứ ấy, Thánh Thần dùng miệng người này để giảng sự khôn ngoan, lấy lời ngôn sứ mà soi trí người kia, ban cho kẻ này quyền xua trừ ma quỷ, cho kẻ kia ơn giải thích Thánh Kinh, thêm sức cho kẻ này sống tiết độ, dạy cho người kia biết thương xót người, cho người này biết ăn chay và tập sống đời khổ hạnh, cho người kia biết khinh chê những thú vui thể xác, cho kẻ khác nữa ơn can đảm chịu tử vì đạo, v.v…

“Nhờ Ngài, các tâm hồn được nâng cao, kẻ yếu đuối được cầm tay dẫn dắt, người đang tấn tới được nên hoàn thiện. Ngài làm cho những kẻ đã được thanh tẩy trở nên những người sống theo Thần khí…. Và cũng như pha lê hay thủy tinh, khi gặp tia sáng liền trở nên rực rỡ lạ lùng, và tự mình tỏa ra một luồng sáng chói lọi ; thì các tâm hồn mang Thần khí và được Thần khí chiếu soi cũng trở nên những người sống theo Thần khí, và chuyển thông Thần khí đến cho người khác.”

TẤT CẢ CHÚNG TA QUÌ GỐI CẦU NGUYỆN

Tạ ơn Mẹ Maria/ vì sứ điệp quí báu và quan trọng hôm nay./ Mặc cho ai phàn nàn chê trách Mẹ cứ nhắc hoài việc cầu nguyện,/ xin Mẹ vui lòng nhìn đến chúng con/ những con cái yêu thương Mẹ và vâng nghe Mẹ mà ra sức cầu nguyện,/ vì chúng con nay đã nhận thức/ việc cầu nguyện là quan trọng nhất trong cuộc đời chúng con./ Cám ơn Mẹ hơn nữa,/ vì Mẹ còn hướng chúng con đến việc liên lỉ cầu nguyện với Chúa Th.Thần/ vì không có Ngài ngự xuống lòng chúng con,/ đời sống chúng con vẫn bị bao tính mê nết xấu khống chế,/ bao dục vọng đam mê lôi kéo không nên tốt được,/ càng không tiến bộ và không có can đảm làm những chứng nhân cho Chúa.

THỰC HÀNH

Luôn luôn nhủ lòng : Cầu nguyện là việc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi !

L.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Lưu hành nội bộ trong Nhóm cầu nguyện

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Muôn Đóa Hồng Dâng Mẹ Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa (4/24/2012)
Xin Cho Con Siêng Năng Chạy Đến Cùng Đức Mẹ (4/14/2012)
Đức Mẹ Maria Luôn Che Chở Phù Giúp (4/9/2012)
Kính Chào Mẹ (4/4/2012)
Lời Chúc Tụng Trinh Nữ Maria (4/4/2012)
Tin/Bài khác
Cn1409: Chúa Và Mẹ Làm Việc Qua Trẻ Thơ (3/17/2012)
Lm Nguyễn Trọng Tước Nói Về Quyền Năng Chuỗi Mân Côi (3) (3/17/2012)
Sùng Kính Mẹ Maria Là Noi Gương Mẹ Luôn Cầu Nguyện Với Và Trong Giáo Hội (3/15/2012)
Lời Kinh Tuyệt Diệu, Lễ Mân Côi (3/12/2012)
Kinh Mân Côi Chiếu Sáng Ngục Tù (3/11/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768