MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Vị Hồng Y Và Giám Mục Đã Đến Viếng Mễ Du
Thứ Ba, Ngày 5 tháng 6-2012
CÁC VỊ HỒNG Y VÀ GIÁM MỤC

   đã đến viếng Mễ Du

Theo hồ sơ ghi nhận ở Nhà thờ Thánh Gia-cô-bê, giáo xứ Mễ Du, liệt kê danh tánh của hơn 40.000 vị Linh Mục và 160 vị Giám Mục, (và tập sách “Medjugorje, que dit l’Église”, xuất lần thứ tư năm 1999 còn ghi là 45.000 linh mục, 200 G.Mục trong đó có 10 vị Hồng Y), thuộc đủ mọi lục địa đã đến Mễ Du hành hương với tư cách cá nhân. Đến nay, năm 2012, còn biết bao nhiêu vị nữa… ? (Chỉ nêu một ví dụ: Chỉ riêng tháng 2 năm nay 2012, theo báo cáo của văn phòng giáo xứ Mễ Du, đã có 729 linh mục dâng lễ đồng tế tại Nhà thờ giáo xứ, và 21.000 bánh Thánh được trao cho người rước lễ).

Nên biết : Có các vị đến một cách không chính thức nên không có tên trong danh sách được liệt kê.

 

Sau đây là danh sách các vị Hồng Y :

·               Hồng Y Timothy Manning, Los Angeles, California, USA

·               Hồng Y Emmanuel Wamala, T.G.M Kampala, Uganda

·               Hồng Y Jean Margeot, Port-Louis, Đảo Maurice

·               Hồng Y Bernadino Echeverria Ruiz, Quito, Equateur

·               Hồng Y Josip Uhac, Croatia, Vatican

·               Hồng Y Vinko Pulic, Tổng Giám Mục Sarajevo

·               V.v……….

·               Hồng Y Christoph Schönborn, Vienna, Áo quốc

Danh sách các vị Giám mục :

Á-CĂN-ĐÌNH (ARGENTINA)

- Đức Giám Mục Juan Rudolfo Laise, San Luis

- Đức Giám Mục Manuel Manueles, San Martin

- Đức Giám Mục Rubeirom H. di Monteo

ÁI NHĨ LAN

- Đức Giám Mục Seamus Hegarty, Raphoe

ANH QUỐC

- Đức Giám Mục McMahon, Brentwood , London

- Đức Giám Mục Paul McHugh, London

- Đức Giám Mục Augustine Harris, Liverpool

ẤN ĐỘ

- Đức Giám Mục Gratian Mundadan, tỉnh Bijnor

- Đức Giám Mục Tiến Sĩ P. Arokiaswamy

ÁO QUỐC

- Đức TG.Mục Georg Elder, Salzburg .

- Đức Giám Mục Karl Ponweiser, Bienna

- Đức Giám Mục Christian Werner

BA LAN

- Đức Giám Mục Jan Sozka, Warsaw

- Đức Giám Mục Francislet Jgir, Poznan

- Đức Giám Mục Albin Malysiak

BA TÂY (BRAZIL)

- Đức T.G.Mục Geraldo Mc de Morias

- Đức T.G.Mục Edwardo G. Amaral

- Đức Giám Mục Alotsio Jose Beal Pennao

- Đức Giám Mục Paolo Afonso

- Đức Giám Mục Hamero Leite, Irece

- Đức Giám Mục Domingo Wisnien

- Đức Giám Mục Sebastian, Olinda

- Đức Giám Mục Agostino Kist

- Đức Giám Mục Murilio Krieger, Florianopolis , Santa Catarina

- Đức Giám Mục Phụ Tá Joao Evangelist Martins Terra, Brasilia

BỈ QUỐC

- Đức Giám Mục Leonard Namur

BURKINA FASO

- Đức Giám Mục Marius Ouedraogo, Ouahigouhya BOSNIA-

CA-MÊ-RUN (Cameroon)

- Đức Giám Mục Adalbert Hdzana, Mbalmayo

CHÂU PHI :

- Đức TGMục Andre Fernand Anguile , Gabon .

- Đức Giám Mục Pierre Frans Lehaen, Zaire , Belgija

COLUMBIA

- Đức TGMục Fabio Betancourt Tirado, Manizales

CROATIA

- Đức TGMục Frane Franic, (hưu trí) Split

ĐỨC QUỐC

- Đức TGMục Johannes Joachim Degenhardt, Paderborn

- Đức Giám Mục Clarence, Wurzburg

- Đức Giám Mục Johannes Dyba, Fulda (Tuyên Úy Quân Đội Đức)

EL SALVADOR

- Đức Giám Mục Lawrence Graziano, OFM, San Miguel

- Đức Giám Mục Lawrence

EQUADOR

- Đức Giám Mục Gabriel Diaz Cueva, Guayaquil

GIA NÃ ĐẠI (Canada)

- Đức TGMục Donat Chiasson, Moncton

- Đức Giám Mục Mauriche Chequet, Ottawa

- Đức Giám Mục Nicola DeAngelis, Toronto , Ontario

- Đức Giám Mục Gerard Dionn, Edmonson , New Brunswick

- Đức Giám Mục Pearse Lacey, Toronto , Ontario

- Đức Giám Mục Roman Danylak, Toronto , Ontario

- Đức Giám Mục Basil, Saskatoon , Saskatechewan

- Đức Giám Mục Jean Luis Jobidon, Quebec

- Đức Giám Mục Andrea Richard, Bothurst

GUATAMALA

- Đức Giám Mục Angelico Melotto

HAITI

- Đức Giám Mục Louis Kebreau, Hinche

- Đức Giám Mục Joseph Lafontant, Giám Mục chính của Haiti

HOA KỲ

- Đức TGMục Sablan Apuron, Guam

- Đức TGM Patrick Flores, San Antonio , TX ( USA )

- Đức TGM Philip M. Hannan, (hưu trí) New Orleans , LA

- Đức TGM Edwin O’Brien, Tuyên Úy Lực Lượng Bộ Binh Hoa Kỳ

- Đức Giám Mục Nicholas D’Antonio, New Orleans , LA

- Đức Giám Mục Carl A. Fisher, Los Angeles , CA

- Đức Giám Mục Carl Michael Pfeifer, San Angelo , TX

- Đức Giám Mục Francis A. Quinn, Sacramento , CA

- Đức Giám Mục Michael Pfeifer, San Angelo , TX

- Đức Giám Mục Francis A. Quinn, Sacramento , CA

- Đức Giám Mục Sylvester Treinen, (hưu trí) Boise , ID

- Đức Giám Mục Stanley Ott, Baton Rouge , LA

- Đức Giám Mục Patrick Zeisman, Los Angeles , CA

- Đức Giám Mục Thomas O’Connel, Los Angeles , CA

- Đức Giám Mục George Speltz, St. Cloud , Minnesota

- Đức Giám Mục Ricardo Ramirez, La Cruces, NM

- Đức Giám Mục Armando Ochoa, Los Angeles , CA

- Đức Giám Mục Thomas Connolly, Baker, CA

- Đức Giám Mục D. Montrose, Stockton , CA

- Đức Giám Mục Richard Parime, Orange , CA

- Đức Giám Mục Tom O’Connell, Los Angeles , CA

- Đức Giám Mục Michael Wiwchar, Giáo Phận Byzantine Chicago

- Đức Giám Mục Franco Hillary, NY

- Đức Giám Mục Pierre Dumaine, San Jose , CA

- Đức Giám Mục Phụ Tá Kenneth Steiner, Portland , Oregon

INDONESIA (Nam Dương)

- Đức Giám Mục Djebarus, Bali

LI BĂNG

- Đức Giám Mục Moged Elhachem

- Đức Giám Mục J. Carboni, Eveque Macerata

- Đức Giám Mục P. Bonaventura, da Gangi

- Đức Giám Mục Lorenzo Castellani, Rome

- Đức Giám Mục Guiseppi Varelanga, Salerno

- Đức Giám Mục Paolo Hnilica S.J, Giám Mục Hiệu Tòa Rusado

MALAWI

- Đức Giám Mục Chinole

- Đức Giám Mục Mimole Ili

MỄ TÂY CƠ

- Đức Giám Mục Hilario Chavez, Casa Grande

- Đức Giám Mục Jeronimo Pripiano

- Đức Giám Mục Carlo Talasser

- Đức Giám Mục Martin Quinones, Malfi

- Đức Giám Mục Lazaro Perez, De Autlan Jalisco

NHẬT BẢN

- Đức TGM Stephen Fumio Hamao, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản

NEW ZEALAND

- Đức Giám Mục Phụ Tá John Dew, Wellington

NIGERIA

- Đức TGM Gaberial Gonsum Ganaka

- Đức Giám Mục G.G. Ganaka, Jos

PANAMA

- Đức TGM Jose Dimas Cedeo Delgado

- Đức Giám Mục Barrigo Carrigo, Tahiti

- Đức Giám Mục Daniel

PHÁP QUỐC

- Đức Giám Mục Jean Chabbert, Perpignan

PHI LUẬT TÂN

- Đức Giám Mục Antonio Tobias, thành phố Pagadian

- Đức Giám Mục Tomasella de Manille

- Đức Giám Mục Patrick Quenon, Manila

 

PUERTO RICO

- Đức Giám Mục Hermin Negron, ( Puerto Rico )

RUSADO

- Đức Giám Mục Paolo Hnilica, S.J., Giám Mục Hiệu Tòa Rusado

SCOTLAND

- Đức Giám Mục John Mone, Blasgow

SICILY

- Đức Giám Mục Francesco Mirabella, Palermo

SUBOTICKI

- Đức Giám Mục Ivan Penzes, Suboticki

TANDANIA

- Đức Giám Mục Damian Kyaruzi, Sumbawanga

UGANDA

- Đức Giám Mục Frederick Dranuba, Aru

- Đức Giám Mục Deogratias Byabazaire, Hoime

- Đức Giám Mục Joseph Oyanga, Lir

- Đức Giám Mục John Baptist Odama

ÚC CHÂU

- Đức Giám Mục Bunbury

- Đức Giám Mục Henry J. Kennedy, Arimidale , New South Wales

- Đức Giám Mục Myles McKeon

- Đức Giám Mục Phụ Tá Patrick Power, Canberra Uruguay

- Đức Giám Mục Raul Scarone

Ý ĐẠI LỢI

- Đức TGM Joseph Casale, Foggia

ZAIRE

- Đức Giám Mục Timothe Pirigisha, Bukavu

ZAMBIJA

- Đức Giám Mục Severiano Potani, Sowezi

- Đức Giám Mục Raymond Mpzele, Livingston

 

       (Nguồn : medjugorje.com )

       Trích theo http://www.frpeterleung.com/

*

Chú thích thêm của “Tinh Thần Mễ Du VN” :

       Theo các tài liệu chúng tôi nhận được, ngoài danh sách các Đức Hồng Y, Giám Mục như trên, còn có một số vị Giám Mục, vì lý do đặc biệt hay tế nhị nào đó, đã không ghi tên tuổi tại văn phòng giáo xứ Mễ Du. Xin đơn cử hai trường hợp :

       1/ Đức Giám Mục Mc.Kenzie (Canada), Ngài đã đến Mễ Du cùng với một Linh Mục thuộc Tu Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm vào năm 2001, theo một đoàn hành hương gồm 73 người. Không ai biết Ngài là Giám Mục, cho đến khi rời Mễ Du về đến phi trường Split, Ngài mới tiết lộ ra, làm mọi người phải ngạc nhiên, bởi Ngài chẳng có vẻ gì là Giám Mục cả. Ngài cho biết là Ngài muốn cảm nghiệm Mễ Du với tư cách là một Kitô hữu, trước khi trở về trong tư cách một vị Giám Mục. Chuyến đi này cho Ngài một mối xúc động hết sức sâu sắc.

       2/ Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến, Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam. Sau cuộc Triều Yết (Ad Lamina) tại Rôma vào năm 2002, Ngài đã đến hành hương Mễ Du với tư cách riêng, đi cùng Ngài còn có 2 vị Linh Mục. Có người vẫn còn nhớ một giai thoại thú vị và cảm động về Đức Cha Tuyến trong chuyến đi này : Do đến trễ, mà cách khách hành hương đến tham dự Thánh Lễ đông quá thể, Ngài vì lòng mộ mến Đức Mẹ và niềm tin tưởng sâu xa, đã chẳng ngại ngần chức phận mình mà chui luồn qua các bục đứng để đến Cung Thánh mà đồng tế Thánh Lễ… Ngài đã dâng lên Đức Mẹ Mễ Du lời cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam và cho ơn gọi Linh Mục. Vì lý do hết sức tế nhị, nên Ngài không ghi tên vào danh sách các Giám Mục đã đến viếng Mễ Du.

Nguyên văn tiếng Anh, tải từ Internet:

         A Bishop from Viet nam

         at the shrine of the Queen of Peace

19.3.2002 – Msgr. Nguyen Quang Tuyen, Bishop of Bac Ninh, with his secretary, and Msgr. Nguyen Chan Hung, Administrator of Hai Phong, were in Medjugorje from March 16 to 18, 2002.

They came to Europe for the regular Ad Limina visit to the Holy Father in Rome, and then went for pilgrimage to Our Lady’s shrines of Lourdes, Fatima and Medjugorje. They are convinced that Our Lady appears in Medjugorje, shows Christ and calls us to prayer and to peace. They came to pray to Our Lady for the Church in Vietnam, and for priestly vocations.

Sau đó Đ.Cha Tuyến phát biểu đôi cảm tưởng: “Chúng tôi đã muốn đến đây, nơi Đức Mẹ kêu gọi sự ăn năn trở lại và đặc biệt cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Khi trở về V.N., chúng tôi sẽ chuyển lời mời gọi của Mẹ về sự hoán cải và đặc biệt lời mời gọi TÔN THỜ BÍ TÍCH THÁNH THỂ và cầu nguyện cho hòa bình. Chúng tôi xin các bạn cầu nguyện cho giáo dân Việt Nam được lớn lên trong đức tin, trong  cầu nguyện và bình an”.

 

--o0o--

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mừng Ngân Khánh Tu Viện Đức Mẹ Hcg (6/23/2012)
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Đức Chúa Giêsu Kitô (6/17/2012)
Cn1504: Hình Ảnh Đức Mẹ Chẩy Dầu Tại Một Tu Viện Ở Nước Ukraine, Liên Bang Sô Viết Cũ. (6/12/2012)
Cn1500: Hiện Tượng Đức Mẹ Khóc Xẩy Ra Khắp Nơi Trên Thế Giới (42) (6/11/2012)
Thưa Bác, Chính Đức Mẹ Đến Thăm Bác! (6/9/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Maria Luôn Luôn Nhậm Lời Cầu Xin (6/5/2012)
Tin/Bài khác
Lạy Mẹ Maria, Xin Cầu Cho Chúng Con! (6/3/2012)
Maria Thăm Viếng (5/29/2012)
Mỗi Tràng Chuỗi Mân Côi Mang Theo Một Niềm Hy Vọng (5/27/2012)
Lòng Từ Mẫu Của Đức Mẹ Maria Bao La Ngút Ngàn! (5/26/2012)
24-5: Ngày Cầu Nguyện Cho Trung Quốc (5/26/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768