MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Biện Phân Thần Khí (8)
Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 9-2012

Phần Ba

Việc Xét Mình sẽ dẫn tôi đi đâu? Sẽ giúp cho tôi những điều gì?

• Sẽ giúp ta nhận ra điểm nào thần dữ đã làm để chống ta? Giúp ta không sa vào lưới của chúng? Giúp ta không mất thì giờ cho chúng và bị chúng lừa dối, vì thế ta sẽ có thêm thì giờ phục vụ Chúa cho nên. Có thể chúng thắng ta với những sự ràng buộc ta vào cuộc chiến không có ý nghĩa. Khi ta hướng về Chúa và những điều thánh thiện qua sự thực hành trong ân sủng Chúa, ta sẽ được giải thoát những cạm bẫy này, và ngược lại ta sẽ làm cho thần dữ phải lùi bước.

• Tuy nhiên khi ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những cạm bẫy, ta sẽ không tránh được sự thử thách này; tuy nhiên, ta sẽ sống trong thận trọng với nó để ta đỡ phí phạm thì giờ vật lộn với những cạm bẫy hằng ngày với chúng, hầu dành thời giờ phục vụ Ngài trong cách Ngài mời gọi ta.

Việc Xét Mình có giúp tôi đến chốn tôi muốn đến không

• Việc xét mình sẽ giúp ta: Điều gì sẽ làm cho tôi tăng thêm sức mạnh tâm linh, cái gì làm cho tôi giảm sức mạnh thiêng liêng, và giúp tôi biện phân những khuấy động đến từ thần lành hay thần dữ.
• Cho phép tôi quan tâm đến mục đích, tìm thánh ý Chúa, giúp tôi ngừng lại để nhắc nhở tôi đang đi ngược lại với thánh ý Chúa qua đời sống và hành động của tôi trong ý tôi.
• Cho Chúa cơ hội để dạy tôi điều Chúa muốn tôi thấy, học và hiểu để tôi tìm ra tôi trong hoàn cảnh đời sống của tôi.
• Cho phép tôi nhận ra và thức tỉnh với mọi quấy động luôn ở trong tôi.
• Giúp tôi tăng trưởng tâm linh bởi cách học hỏi và được hướng dẫn bởi Chúa.
• Cho phép tôi có khả năng chống lại ảnh hưởng tiêu cực.
• Cho phép tôi chọn lựa và đáp ứng với sự quấy động trong tôi, chấp nhận nó hay từ bỏ nó.
• Cho phép tôi hiểu biết thêm và nhận định được mọi sự xảy ra đều là những tặng phẩm Chúa ban cho tôi.
• Cho tôi một kiến thức và khả năng để trở thành một người biết biện phân thần khí.
• Cho phép tôi biện phân cách thức tự học hỏi để được lớn lên trong những thánh chỉ này.
• Cho phép tôi nhìn ra hàng loạt những cách cám dỗ, hoặc những ý nghĩ tiêu cực tâm linh trong đời sống của ta mà đã trải qua nhiều năm tháng ta nghiêng về nó. Ta có thể thấy và hiểu biết để thay đổi nó, và tự giải thoát.
• Cho phép tôi thấy hoàn cảnh từ những lập trường tâm linh của tôi đã đến từ Thiên Chúa, để tôi được lớn lên vững vàng trong đời sống của tôi mỗi ngày chứ không phải chỉ trong một giai đoạn ngắn ngủi.
• Cho phép tôi chống lại Chúa để tôi thấy được cách Chúa muốn xoay tôi trở về bằng tư tưởng hay hành động.
• Giúp tôi trong lúc tôi cố gắng điều chỉnh ý tôi hướng về ý Chúa, và ta có thể thấy điều tốt đẹp sẽ xảy ra.
• Cho phép tôi được sự chữa lành bằng ơn tha thứ và được thứ tha.
• Cho phép tôi tìm lại được bình an đã mất chỉ vì ta phản nghịch với ngài.
• Nghiệm ra điểm nào đã gây xáo trộn trong đời sống ta.

Những câu hỏi

Trong lúc xét mình điều gì ta đã thực hiện dưới đây:

• Ta có xét mình một cách trung trung hay tỉ mỉ và đi từng chi tiết một?
• Những khấy động trong tâm hồn, ta có nhận ra bao nhiêu sự kiện đang xảy ra trong tâm trí ta?
• Ta đã nhận ra điều gì?
• Ta có nhìn ra đường hướng qua sự quấy động này trở nên trong sáng?
• Ta có nhận ra sự việc đang xảy ra cho ta giúp ta hướng về Chúa và gần Chúa nhiều hơn, trở nên thân mật với Chúa hơn?
• Việc xét mình này đã giúp ta đạt tới đâu?
• Ta hãy nhìn vào cây cầu thang và ta đang ở trên đó và nhận ra ta đang bước trên cầu thang đó từng bậc, tiến lên hay rời khỏi đó.
• Chúa đang chỉ cho ta thấy điều gì?
• Ta dùng phương pháp cầu nguyện này để tăng trưởng trong lãnh vực nào?
• Bằng cách nào ta thấy Chúa dùng phương cách này để chỉ cho ta thấy thánh ý của ngài ?
• Ta đã xét mình trong một thời gian ngắn ?

Ta chọn lựa để theo Chúa?

• Cách xét mình này đã được viết ra để giúp cho chính ta và đời sống hiện tại của ta. Ta cần phải nhận ra rằng ta đã chọn để theo Chúa. Tuy nhiên, ta sẽ chẳng tiến xa hơn được nếu ta không thực hành sự chỉ dẫn này. Điều gì đã giữ ta tiến bước, hãy bỏ lại mọi cản trở và xin vâng với Chúa để:
• Thấy điều gì đã trong cuộc đời mình cần phải tẩy rửa cho sạch. Khi ta chọn để kết hợp với Chúa để theo thánh ý của Ngài, chấp nhận mọi luật phép của Chúa, Ta sẽ có tất cả (Thánh Têrêsa Avila).
• Chúa đang muốn ta đáp trả điều gì đó và ta có nhận ra nó không.
• Ta hãy làm tất cả để nói lên và chứng tỏ tình yêu giới hạn của ta cho Chúa. Ta có thể họa ra một bức tranh để diễn tả tình yêu và lòng biết ơn của ta cho tất cả điều mà Chúa ban cho ta. Ta có thể dâng hiến chính ta cho Ngài, tất cả những gì thuộc về ta, như một bức tranh được thêu dệt bằng những sợi chỉ thật đẹp, và chúng ta bắt đầu.
• Trong thời điểm An Ủi Thiêng Liêng cũng như trong giai đoạn Đêm Đen (thử Thách) ta hãy tiếp tục cố gắng không ngừng. Ta cần phải thực tập với nghị lực của ta, Nếu không ta sẽ không thể tiến xa hơn được và không thể chiến thắng được.

Ta phải đi theo phương hướng nào?

• Ta có tăng trưởng trong những đường hướng tốt lành. Nếu ta đang sống trong tình trạng nghèo khổ, ta có chia sẻ với Chúa trong giới hạn của ta không? Ta có tăng trưởng trong đức bác ái không? Ta có tăng trưởng trong đức tin không? Những điều dưới đây có thể giúp ta cách thức cầu nguyện để trở nên thánh thiện hơn.
• Tìm ra điểm nào ta chưa được biến đổi và tìm cách chết cho lỗi phạm đó.
• Hãy nhìn lỗi phạm của ta với tình yêu Thiên Chúa.
• Nếu ta cạn dầu sự sốt mến thiêng liêng có một điều gì đó đã và đang xảy ra cho ta.
• Khám phá những gì đang trong ý tưởng của ta.
• Đọc TV 119:33.
• Ôn lại những kinh nghiệm tâm linh và trả lời với trái tim ta.
• Nhận định và ôn lại những điều gì đã xảy ra cho linh hồn ta.
• Tất cả những hoa quả thiêng liêng có đủ làm bằng chứng cho đời sống ta không?
• Tin cậy và dâng mình cho Chúa để Ngài chữa lành ta.
• Nhận biết trong giây phút này và giờ cuối cùng khi ta nhắm mắt lìa trần là điểm tối quan trọng của ta. Trong giây phút hiện tại này nơi chốn nào ta sẽ gặp Chúa, nghe Ngài hỏi nơi ta những sự trả lời với Ngài. Khi ta đang ở trong sự hiện diện của Chúa và ta chấp nhận những thử thách Ngài cho phép nó xảy ra, Ta sẽ thấy ngay ta đang tiến về đời sống tâm linh. Ta đang được Chúa hướng dẫn và ta bước theo Ngài.

Ta có chọn Chúa là tình yêu để từ bỏ những khuyết điểm và cho phép Chúa lấy đi? Ta có sẵn sàng bằng những cố gắng của ta để nhổ tận gốc những lỗi lầm? Nếu ta xin vâng cho những thánh chỉ này, và với lòng can đảm và sự cương quyết; ta sẽ bắt đầu vào việc xét mình từng phần, từng lỗi phạm để tìm ra điểm nào là trọng tâm ta để ý tới và bắt đầu thực hành.

• Vì yêu Chúa mà ta thực hiện điều này sẽ giúp đưa ta tới những khuyết điểm ta cần bắt đầu trong chính đời sống hằng ngày của ta. Nếu ta cứ tiếp tục đi theo đường hướng thánh thiện này, ta sẽ nhận ra Chúa cùng đồng hành với ta trong mọi cố gắng của ta. Và ta sẽ nhận ra mọi sự được khuất phục điều đến từ sức mạnh của Chúa chứ không phải của ta. Những gì các thánh khi xưa đã đạt được để trở nên thánh, thì ngày nay ta cũng đạt được trong ân sủng của Chúa.
• Cầu nguyện chiêm niệm sẽ cho ta 3 ơn lành mà ta đòi buộc phải có qua sự chỉ dạy của giáo hội đó là ơn Tin, Cậy và Mến.
• Tin: Tin tưởng vào Chúa và lời Chúa mặc khải cũng như vâng phục Ngài. Rôma 1:5, 16:26.
• Cậy: Niềm cậy trông và ước muốn nhận được; Chống lại sự thất vọng và khả năng đầu hàng.
• Bác Ái: Trở nên bác ái giúp đỡ tha nhân không điều kiện, ích kỷ. Yêu thương tử tế với anh em mình.
• Tuy nhiên sự thiếu đức tin sẽ đem ta đến sự từ bỏ đức tin.
• Sự thiếu đức cậy sẽ đem ta nỗi thất vọng và mất đi lòng trông cậy vào Chúa.
• Thiếu đức mến sẽ dẫn đến sự giận dữ, oán ghét và mất đi sự quan tâm đến tha nhân.
• Việc chiêm niệm và xét mình sẽ cho ta thêm 7 ơn lành trong đời sống ta.

• Sẽ giúp ta nhận ra điểm nào thần dữ đã làm để chống ta? Giúp ta không sa vào lưới của chúng? Giúp ta không mất thì giờ cho chúng và bị chúng lừa dối, vì thế ta sẽ có thêm thì giờ phục vụ Chúa cho nên. Có thể chúng thắng ta với những sự ràng buộc ta vào cuộc chiến không có ý nghĩa. Khi ta hướng về Chúa và những điều thánh thiện qua sự thực hành trong ân sủng Chúa, ta sẽ được giải thoát những cạm bẫy này, và ngược lại ta sẽ làm cho thần dữ phải lùi bước.

• Tuy nhiên khi ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những cạm bẫy, ta sẽ không tránh được sự thử thách này; tuy nhiên, ta sẽ sống trong thận trọng với nó để ta đỡ phí phạm thì giờ vật lộn với những cạm bẫy hằng ngày với chúng, hầu dành thời giờ phục vụ Ngài trong cách Ngài mời gọi ta.

Việc Xét Mình có giúp tôi đến chốn tôi muốn đến không

• Việc xét mình sẽ giúp ta: Điều gì sẽ làm cho tôi tăng thêm sức mạnh tâm linh, cái gì làm cho tôi giảm sức mạnh thiêng liêng, và giúp tôi biện phân những khuấy động đến từ thần lành hay thần dữ.
• Cho phép tôi quan tâm đến mục đích, tìm thánh ý Chúa, giúp tôi ngừng lại để nhắc nhở tôi đang đi ngược lại với thánh ý Chúa qua đời sống và hành động của tôi trong ý tôi.
• Cho Chúa cơ hội để dạy tôi điều Chúa muốn tôi thấy, học và hiểu để tôi tìm ra tôi trong hoàn cảnh đời sống của tôi.
• Cho phép tôi nhận ra và thức tỉnh với mọi quấy động luôn ở trong tôi.
• Giúp tôi tăng trưởng tâm linh bởi cách học hỏi và được hướng dẫn bởi Chúa.
• Cho phép tôi có khả năng chống lại ảnh hưởng tiêu cực.
• Cho phép tôi chọn lựa và đáp ứng với sự quấy động trong tôi, chấp nhận nó hay từ bỏ nó.
• Cho phép tôi hiểu biết thêm và nhận định được mọi sự xảy ra đều là những tặng phẩm Chúa ban cho tôi.
• Cho tôi một kiến thức và khả năng để trở thành một người biết biện phân thần khí.
• Cho phép tôi biện phân cách thức tự học hỏi để được lớn lên trong những thánh chỉ này.
• Cho phép tôi nhìn ra hàng loạt những cách cám dỗ, hoặc những ý nghĩ tiêu cực tâm linh trong đời sống của ta mà đã trải qua nhiều năm tháng ta nghiêng về nó. Ta có thể thấy và hiểu biết để thay đổi nó, và tự giải thoát.
• Cho phép tôi thấy hoàn cảnh từ những lập trường tâm linh của tôi đã đến từ Thiên Chúa, để tôi được lớn lên vững vàng trong đời sống của tôi mỗi ngày chứ không phải chỉ trong một giai đoạn ngắn ngủi.
• Cho phép tôi chống lại Chúa để tôi thấy được cách Chúa muốn xoay tôi trở về bằng tư tưởng hay hành động.
• Giúp tôi trong lúc tôi cố gắng điều chỉnh ý tôi hướng về ý Chúa, và ta có thể thấy điều tốt đẹp sẽ xảy ra.
• Cho phép tôi được sự chữa lành bằng ơn tha thứ và được thứ tha.
• Cho phép tôi tìm lại được bình an đã mất chỉ vì ta phản nghịch với ngài.
• Nghiệm ra điểm nào đã gây xáo trộn trong đời sống ta.

Những câu hỏi

Trong lúc xét mình điều gì ta đã thực hiện dưới đây:

• Ta có xét mình một cách trung trung hay tỉ mỉ và đi từng chi tiết một?
• Những khấy động trong tâm hồn, ta có nhận ra bao nhiêu sự kiện đang xảy ra trong tâm trí ta?
• Ta đã nhận ra điều gì?
• Ta có nhìn ra đường hướng qua sự quấy động này trở nên trong sáng?
• Ta có nhận ra sự việc đang xảy ra cho ta giúp ta hướng về Chúa và gần Chúa nhiều hơn, trở nên thân mật với Chúa hơn?
• Việc xét mình này đã giúp ta đạt tới đâu?
• Ta hãy nhìn vào cây cầu thang và ta đang ở trên đó và nhận ra ta đang bước trên cầu thang đó từng bậc, tiến lên hay rời khỏi đó.
• Chúa đang chỉ cho ta thấy điều gì?
• Ta dùng phương pháp cầu nguyện này để tăng trưởng trong lãnh vực nào?
• Bằng cách nào ta thấy Chúa dùng phương cách này để chỉ cho ta thấy thánh ý của ngài ?
• Ta đã xét mình trong một thời gian ngắn ?

Ta chọn lựa để theo Chúa?

• Cách xét mình này đã được viết ra để giúp cho chính ta và đời sống hiện tại của ta. Ta cần phải nhận ra rằng ta đã chọn để theo Chúa. Tuy nhiên, ta sẽ chẳng tiến xa hơn được nếu ta không thực hành sự chỉ dẫn này. Điều gì đã giữ ta tiến bước, hãy bỏ lại mọi cản trở và xin vâng với Chúa để:
• Thấy điều gì đã trong cuộc đời mình cần phải tẩy rửa cho sạch. Khi ta chọn để kết hợp với Chúa để theo thánh ý của Ngài, chấp nhận mọi luật phép của Chúa, Ta sẽ có tất cả (Thánh Têrêsa Avila).
• Chúa đang muốn ta đáp trả điều gì đó và ta có nhận ra nó không.
• Ta hãy làm tất cả để nói lên và chứng tỏ tình yêu giới hạn của ta cho Chúa. Ta có thể họa ra một bức tranh để diễn tả tình yêu và lòng biết ơn của ta cho tất cả điều mà Chúa ban cho ta. Ta có thể dâng hiến chính ta cho Ngài, tất cả những gì thuộc về ta, như một bức tranh được thêu dệt bằng những sợi chỉ thật đẹp, và chúng ta bắt đầu.
• Trong thời điểm An Ủi Thiêng Liêng cũng như trong giai đoạn Đêm Đen (thử Thách) ta hãy tiếp tục cố gắng không ngừng. Ta cần phải thực tập với nghị lực của ta, Nếu không ta sẽ không thể tiến xa hơn được và không thể chiến thắng được.

Ta phải đi theo phương hướng nào?

• Ta có tăng trưởng trong những đường hướng tốt lành. Nếu ta đang sống trong tình trạng nghèo khổ, ta có chia sẻ với Chúa trong giới hạn của ta không? Ta có tăng trưởng trong đức bác ái không? Ta có tăng trưởng trong đức tin không? Những điều dưới đây có thể giúp ta cách thức cầu nguyện để trở nên thánh thiện hơn.
• Tìm ra điểm nào ta chưa được biến đổi và tìm cách chết cho lỗi phạm đó.
• Hãy nhìn lỗi phạm của ta với tình yêu Thiên Chúa.
• Nếu ta cạn dầu sự sốt mến thiêng liêng có một điều gì đó đã và đang xảy ra cho ta.
• Khám phá những gì đang trong ý tưởng của ta.
• Đọc TV 119:33.
• Ôn lại những kinh nghiệm tâm linh và trả lời với trái tim ta.
• Nhận định và ôn lại những điều gì đã xảy ra cho linh hồn ta.
• Tất cả những hoa quả thiêng liêng có đủ làm bằng chứng cho đời sống ta không?
• Tin cậy và dâng mình cho Chúa để Ngài chữa lành ta.
• Nhận biết trong giây phút này và giờ cuối cùng khi ta nhắm mắt lìa trần là điểm tối quan trọng của ta. Trong giây phút hiện tại này nơi chốn nào ta sẽ gặp Chúa, nghe Ngài hỏi nơi ta những sự trả lời với Ngài. Khi ta đang ở trong sự hiện diện của Chúa và ta chấp nhận những thử thách Ngài cho phép nó xảy ra, Ta sẽ thấy ngay ta đang tiến về đời sống tâm linh. Ta đang được Chúa hướng dẫn và ta bước theo Ngài.

Ta có chọn Chúa là tình yêu để từ bỏ những khuyết điểm và cho phép Chúa lấy đi? Ta có sẵn sàng bằng những cố gắng của ta để nhổ tận gốc những lỗi lầm? Nếu ta xin vâng cho những thánh chỉ này, và với lòng can đảm và sự cương quyết; ta sẽ bắt đầu vào việc xét mình từng phần, từng lỗi phạm để tìm ra điểm nào là trọng tâm ta để ý tới và bắt đầu thực hành.

• Vì yêu Chúa mà ta thực hiện điều này sẽ giúp đưa ta tới những khuyết điểm ta cần bắt đầu trong chính đời sống hằng ngày của ta. Nếu ta cứ tiếp tục đi theo đường hướng thánh thiện này, ta sẽ nhận ra Chúa cùng đồng hành với ta trong mọi cố gắng của ta. Và ta sẽ nhận ra mọi sự được khuất phục điều đến từ sức mạnh của Chúa chứ không phải của ta. Những gì các thánh khi xưa đã đạt được để trở nên thánh, thì ngày nay ta cũng đạt được trong ân sủng của Chúa.
• Cầu nguyện chiêm niệm sẽ cho ta 3 ơn lành mà ta đòi buộc phải có qua sự chỉ dạy của giáo hội đó là ơn Tin, Cậy và Mến.
• Tin: Tin tưởng vào Chúa và lời Chúa mặc khải cũng như vâng phục Ngài. Rôma 1:5, 16:26.
• Cậy: Niềm cậy trông và ước muốn nhận được; Chống lại sự thất vọng và khả năng đầu hàng.
• Bác Ái: Trở nên bác ái giúp đỡ tha nhân không điều kiện, ích kỷ. Yêu thương tử tế với anh em mình.
• Tuy nhiên sự thiếu đức tin sẽ đem ta đến sự từ bỏ đức tin.
• Sự thiếu đức cậy sẽ đem ta nỗi thất vọng và mất đi lòng trông cậy vào Chúa.
• Thiếu đức mến sẽ dẫn đến sự giận dữ, oán ghét và mất đi sự quan tâm đến tha nhân.
• Việc chiêm niệm và xét mình sẽ cho ta thêm 7 ơn lành trong đời sống ta.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Biến Cố Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Theo Thị Kiến Của Chị Anna Katharina Emmerick (10/1/2012)
Hình Ảnh Đức Mẹ Khóc (10/1/2012)
Lời Kinh Tuyệt Vời (9/30/2012)
Cn 1674: Đức Mẹ Long Beach Linh Nghiệm Lắm! (9/30/2012)
Maria Người Nữ Thánh Thể, Đtgm Ngô Quang Kiệt (9/24/2012)
Tin/Bài khác
Mẹ Đứng Kề Thập Giá (9/15/2015)
Có Đức Mẹ Đồng Hành Chúng Ta Sẽ Không Sợ Bất Cứ Điều Gì! (9/22/2012)
Tiếng Vọng Tình-yêu (18-24) (9/21/2012)
Mẹ Maria Hằng Bảo Bọc Chở Che (9/17/2012)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Chúng Con! (9/16/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768