MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (123)
Thứ Năm, Ngày 27 tháng 9-2012

    Hạt Châu Ngọc (123)

 

4-2-1984 : “Hãy cầu nguyện ! Vì cầu nguyện rất cần cho các con. Với cầu nguyện, thể xác và linh hồn các con sẽ tìm lại được bình an. Có một số người trẻ đã dâng mình cho Mẹ, nhưng trong giáo xứ còn một số khác thì chưa hoàn toàn dâng hiến. Thánh Lễ vừa dứt, họ đã vội vàng rời nhà thờ. Không tốt đâu ! Vì như vậy, họ không bao giờ có thể dâng mình hoàn toàn được. Và cũng không tốt, nếu họ cứ lang thang chung quanh nhà thờ như thế. Phải ngoan đạo và làm gương tốt cho người khác, để thức tỉnh lòng tin nơi họ. Cần cầu nguyện càng nhiều càng tốt trong khi hiến dâng tâm hồn mình. Người ta phải dâng mình nếu muốn trở nên thật hoàn hảo hơn.”

5-2-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ ao ước sống trong tâm hồn các con.”

(Mẹ nói) Đặc biệt cho nhóm cầu nguyện :

“Một số thành viên vẫn còn được nghỉ một tuần lễ. Họ không ăn chay… Những người khác đã đến đây và ăn chay ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu. Một số giúp đỡ người nghèo và bệnh tật. Một số thương yêu mọi người và muốn nhận ra Chúa Giêsu trong mỗi người. Một số đã không tin chắc, còn một số khác đã tin. Những người này thuộc về Mẹ. Hãy xem họ tôn kính Mẹ biết bao ! Hãy dẫn họ đến với Mẹ để Mẹ chúc lành cho !”

6-2-1984 : “Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện ! Mẹ xin các con đấy !”

8-2-1984 : “Mẹ chỉ mong đợi ở các con sự cầu nguyện. Vì vậy, hãy cầu nguyện !”

9-2-1984 : “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện ! Biết bao người đã chạy theo các niềm tin khác hoặc giáo phái khác, và đã bỏ Chúa Giêsu Kitô ! Họ tạo nên những thần riêng cho mình. Họ thờ lạy ngẫu tượng. Điều ấy làm Mẹ đau lòng biết chừng nào ! Giá họ có thể được hoán cải ! Những người vô tín còn đông đảo quá ! Điều đó sẽ chỉ thay đổi khi nào các con giúp Mẹ bằng các lời cầu nguyện của các con.”

 

MỜI BẠN SUY NIỆM

 

Đa số những điều Đức Mẹ nói trong mấy Sứ Điệp ta nghe trên đây, đều liên quan đến giáo xứ Mễ Du và nhóm cầu nguyện của Jelena, tuy vậy ta vẫn có thể rút ra một vài điều suy nghĩ hữu ích. Chẳng hạn lời Mẹ nói về tác dụng của lời cầu nguyện : “Hãy cầu nguyện ! Vì cầu nguyện rất cần cho các con. Với cầu nguyện, thể xác và linh hồn các con sẽ tìm lại được bình an”.

Cầu nguyện không chỉ hữu ích cho chúng ta, mà còn giúp cho người khác, vì thế Mẹ bảo Mẹ rất cần lời cầu nguyện của ta: “Mẹ chỉ mong đợi ở các con sự cầu nguyện. Vì vậy, hãy cầu nguyện !” Có bao giờ ta nghĩ đến niềm mong đợi đó của Mẹ  không ? Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương trời đất, Mẹ xin gì, Thiên Chúa cũng sẵn lòng ban cho ngay, thế mà Mẹ nói Mẹ cần lời cầu nguyện của chúng ta là những kẻ hèn mọn, xấu xa, tội lỗi! Thật khó hiểu ! Đã có lần chúng ta bàn giải vấn đề này rồi. Nhưng thôi, hiểu hay không hiểu cũng không thành vấn đề, chỉ biết rằng Mẹ đã nói thế, thì chắc phải đúng như thế.

Hôm nay ta còn nghe Mẹ nhấn mạnh thêm : Khi nói đến những người theo các giáo phái,… đến những người vô tín còn rất đông đảo, Mẹ tỏ ra đau lòng lắm và mong muốn họ hoán cải, và Mẹ bảo : Điều đó sẽ chỉ thay đổi khi nào các con giúp Mẹ bằng các lời cầu nguyện của các con.” Đấy Mẹ tỏ ý cần ta giúp bằng lời cầu nguyện. Bạn có là con thảo của Mẹ Maria không ? Bạn có yêu mến Mẹ thật lòng không ? Nếu có, thì không thể nào bạn từ chối yêu cầu của Mẹ.

Điều làm Mẹ đau lòng và cần ta cầu nguyện giúp Mẹ là như thế này :

“Biết bao người đã chạy theo các niềm tin khác hoặc giáo phái khác, và đã bỏ Chúa Giêsu Kitô ! Họ tạo nên những thần riêng cho mình. Họ thờ lạy ngẫu tượng. Điều ấy làm Mẹ đau lòng biết chừng nào !” Hiện tượng người Công giáo chạy theo các niềm tin khác hoặc giáo phái khác thường xảy ra nhiều nhất nơi các nước phương Tây, tại Việt Nam chúng ta cho đến bây giờ vẫn ít. Tạ ơn Chúa ! Vì quả thật, được như thế thì không biết do ơn Chúa, do truyền thống đạo đức và đức tin của người Việt chúng ta vững bền, hay do tính tình không thích thay đổi, v.v…? Tuy vậy, cũng nên tìm hiểu một chút : Các niềm tin khác hoặc các giáo phái là gì ? Có thể là Phật giáo, đạo Bà hai, Cao đài, Thệ phản với nhiều hệ phái khác nhau như Tin Lành, Giám lý, Lutêrô, Cơ Đốc phục lâm, hoặc Chứng nhân Giêhôva v.v… Có điều Đức Mẹ nói chạy theo như thế là đã bỏ Chúa Giêsu Kitô !”. Mà bỏ Chúa Kitô là bỏ sự sống đời đời, là chọn chốn trầm luân, như có lời Thánh Kinh dạy : Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một (là Đức Giêsu Kitô), để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. […]  Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”(Ga 3.16,36). Sự việc hóa ra trầm trọng đến nỗi như vậy mà người ta đâu có biết. Mẹ đã phải than: “Điều ấy làm Mẹ đau lòng biết chừng nào !”

Tại sao Mẹ lại bảo rằng chạy theo những niềm tin khác, hay các giáo phái là bỏ Chúa Giêsu ? Đó là tại vì “họ tạo nên những thần riêng cho mình”, những thần theo ý thích của họ, như thế là “họ thờ lạy ngẫu tượng”. Họ không còn thờ Chúa Giêsu nữa. Mà ngẫu tượng là gì ?

Bản chất ngẫu tượng chỉ là một vật, hay (một người), tự tay loài người tạo ra, được tôn lên làm thánh, làm thần, chứ tự nó không phải là thần linh hay Thiên Chúa gì cả. Vì thế các ngôn sứ gọi nó là đồ hư không, song nó được người ta tưởng tượng là thần, là TC-đã-nên-hữu-hình. Để làm gì ? Đáp : Vì cuộc sống con người có nhiều nhu cầu cần thoả mãn – cách riêng nhu cầu vật chất thì cấp bách hơn cả. Do đó họ dễ biến hoặc thay thế vị Thiên Chúa vô hình (khó nắm bắt được) bằng ngẫu tượng tự tay họ tạo ra, có thể thấy được và sai khiến được, tôn lên làm thần để đòi thần ấy thỏa mãn các nhu cầu họ, đáp ứng các ước vọng và cầu khấn của họ. Bề ngoài thì họ ra vẻ bái lạy, thờ phụng thần ấy, nhưng kỳ thực họ lợi dụng cho mục đích và nhu cầu của họ. Điều này sờ sờ trước mắt, ai biết nhìn cũng có thể thấy, chẳng cần nói nhiều….

Còn một khía cạnh nữa: khi tạo ra những ngẫu tượng để thờ, loài người không bị đòi hỏi phải thay đổi nếp sống, phải ăn năn hoán cải gì cả, trái lại còn được thỏa mãn ước vọng riêng của họ, và nhiều khi cũng được cung cấp thêm những cái vật chất để họ hưởng thụ.

 

MỜI QUÌ GỐI DÂNG LỜI NGUYỆN

 

Lạy Mẹ Maria/ hôm nay chúng con được biết/ Mẹ cần những lời cầu nguyện của chúng con, / dù là những kẻ hèn hạ tội lỗi, / để giúp Mẹ trong việc hoán cải những người vô tín, tội lỗi/ và cách riêng những người đã bỏ Chúa Giêsu/ mà chạy theo các niềm tin,/ cũng như các giáo phái khác./ Vì yêu mến Mẹ,/ và cũng vì thương các anh chị em sai đường lạc lối,/ chúng con hứa sẽ chú ý cầu nguyện nhiều hơn,/ vì Mẹ bảo :/Điều đó sẽ chỉ thay đổi/ khi nào các con giúp Mẹ bằng các lời cầu nguyện của các con.”/ Đồng thời chúng con cũng xin Mẹ/ giúp chúng con biết đề cao cảnh giác,/ trước những quyến rũ, lôi cuốn của các giáo phái hay các niềm tin khác,/ mà không phải là niềm tin Chúa Giêsu/ như Hội Thánh Công giáo dạy chúng con./ Chúng con xin tạ ơn Mẹ/ vì biết rằng/ những ai chạy đến khẩn cầu dưới chân Mẹ,/ thì Mẹ chẳng bao giờ từ bỏ chẳng nhậm lời./ Amen.

 

THỰC HÀNH : Giữ lời đã hứa với Mẹ trên đây.

------------------------------------------------

Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR.

(Tháng 9-2012)

                                Lưu hành nội bộ

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lần Hạt Mân Côi (10/2/2012)
Biến Cố Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Theo Thị Kiến Của Chị Anna Katharina Emmerick (10/1/2012)
Hình Ảnh Đức Mẹ Khóc (10/1/2012)
Lời Kinh Tuyệt Vời (9/30/2012)
Cn 1674: Đức Mẹ Long Beach Linh Nghiệm Lắm! (9/30/2012)
Tin/Bài khác
Mẹ Đứng Kề Thập Giá (9/15/2015)
Maria Người Nữ Thánh Thể, Đtgm Ngô Quang Kiệt (9/24/2012)
Có Đức Mẹ Đồng Hành Chúng Ta Sẽ Không Sợ Bất Cứ Điều Gì! (9/22/2012)
Tiếng Vọng Tình-yêu (18-24) (9/21/2012)
Mẹ Maria Hằng Bảo Bọc Chở Che (9/17/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768