MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Khảo Luận Về Luyện Ngục (6) Chương 4
Thứ Hai, Ngày 11 tháng 11-2013

KHẢO LUẬN VỀ LUYỆN NGỤC (6) CHƯƠNG 4
 
Nguyên Tác của Thánh Nữ Sốt Mến Catarina Thành Gênoa

Chương 4
 
Tình trạng khác nhau giữa các linh hồn nơi luyện ngục và sa hỏa ngục. Những hồi niệm của bà thánh về những ai bỏ bê ơn cứu rỗi của họ.
 
"Điều hiển nhiên là hễ tâm ý con người nổi loạn, tức là đối nghịch với ý Thiên Chúa, từ đó cấu tạo thành tội, và hễ chừng nào con người còn ngỗ nghịch, thì chừng đó tội vẫn còn. Vì thế, những ai, bị sa hỏa ngục, là những kẻ đã trải qua đời này cùng với sự ác tâm, nên tội của họ không được tha, mà họ cũng không chịu thay đổi, vì chẳng còn cách chi hoán đổi họ được nữa.  Khi chấm dứt cuộc đời này, linh hồn vĩnh viễn lưu lại thiện hay ác tùy theo họ quyết định tại đây.

Như có lời chép trong Sách Thánh: “Ta phải tìm ngươi ở đâu”, đó là, vào giờ chết, hoặc là ngươi ở lì trong tội hoặc là ngươi phải quyết chí dốc lòng ăn năn chừa cải, “Ta sẽ thẩm xét ngươi vào giờ đó.”  Và cuộc phán xét này không có kháng án [bởi đã hết giờ "tìm kiếm Chúa khi Người còn cho gặp”, và hết cơ hội “kêu khấn Người, lúc Người còn ở gần bên" (Isaiah 55:6)], vì sau khi chết ý chí tự do sẽ chẳng thể nào tái hồi, nhưng lòng trí họ xác nhận biết tình trạng linh hồn sẽ đi đâu sau khi chết.

Các linh hồn bị sa hỏa ngục, vào giờ phút lâm chung lòng trí họ nhận thức rõ về tội, họ biết họ có tội và biết luôn cả hình phạt dành cho họ, và mặc dù hình phạt này không lớn lao như họ đáng bị phạt, nhưng đó là hình phạt đời đời - trầm luân hỏa ngục.

Mặt khác, những ai ở luyện ngục, chỉ chịu cực hình thôi, vì tội của họ đã được xóa bỏ vào giờ chết, khi họ dốc lòng chê ghét tội cùng chừa cải ăn năn và phó dâng vào lòng thương xót Chúa vào lúc đó. Và hình phạt này chấm dứt, khi đến thời hạn đền trả xong phép công bằng.

Ôi khổ hình chồng chất trên mọi khổ hình, và là đại cực hình bởi vì nơi con người đui mù của họ đâu có thèm lưu tâm tới!

“Cực hình bị phạt thực là vô hạn vô lường, bởi vì tình thương xót của Thiên Chúa trọn tốt trọn lành vẫn hằng chiếu tỏa ngay cả nơi hỏa ngục.
[vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương xót (Tv 136) … Con đi đâu cho thoát thần trí Ngài, chốn ở đâu cho khuất khỏi Thánh Nhan? Nếu con có được lên trời, thì cũng có Chúa đang ngự đó, nếu con có nằm dưới âm ty, thì ở đây vẫn gặp thấy Ngài...(Thánh Vịnh 138(139)]
Những ai chết trong tội trọng thiệt vô công cùng khốn thay, vì thời gian phải chịu cực hình là vô hạn đời đời không dứt; trừ phi chỉ có tình thương xót của Thiên Chúa mới làm cho thời gian vô hạn lượng, và cường độ khổ hình nhẹ bớt.
Ôi, tai hại thay dã tâm dính phạm tội! Bởi khi đã phạm tội con người khó bề sám hối, và nếu không chịu ăn năn chừa tội họ sẽ bị tội trói buộc, hoặc cứ thế tái phạm vì bao lâu con người không chịu thay đổi, hoặc quyết tâm chừa tội, thì chừng nấy tội sinh sôi nảy nở.

Kết Chú Chương 4:

Những câu trích dẫn trong dấu ngoặc này [...], là do người dịch thêm vào.

Sóng biển dịch

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tình Mẫu Tử (lễ Mẹ Thiên Chúa) (1/1/2015)
Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa (1/1/2015)
Đóng Vai Đức Mẹ (12/24/2013)
Xin Mẹ Hướng Lòng Chúng Con Về Chân Trời Của Vương Quốc Thiên Chúa! (11/24/2013)
Cn 2201: Mề Đay Huyền Nhiệm (11/20/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Maria, Mẫu Gương Ba Đức Đối Thần (11/11/2013)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Hiện Ra Trên Đồi Tê-pê-yác (12/12/2017)
Cầu Nguyện Trong Giờ Ân Huệ, The Hour Of Grace, December 8 (11/10/2013)
Cn 2163: Đức Mẹ Ban Ơn Lạ (11/9/2013)
Cn 2159: Đức Mẹ Biểu Lộ Tư Tưởng Của Chúa (10/26/2013)
Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Chung: Mẹ Maria Là Mẫu Gương Cho Giáo Hội (10/25/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768