MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Khảo Luận Về Luyện Ngục (7), Chương 5
Thứ Hai, Ngày 11 tháng 11-2013

KHẢO LUẬN VỀ LUYỆN NGỤC (7), CHƯƠNG 5
 
Nguyên Tác của Thánh Nữ Sốt Mến Catarina Thành Gênoa

Chương 5

Nỗi Niềm An Vui nơi Luyện Ngục

"Các linh hồn nơi luyện ngục hoàn toàn tùng phục theo thánh ý Chúa; cho nên, họ được tương thông với thiện tính trọn tốt trọn lành của Người, họ vui lòng với hết thảy những gì Người sắp đặt, và hoàn toàn được thanh luyện khỏi mọi tội lỗi. 

Họ được tinh sạch khỏi mọi tội lỗi, vì khi còn ở đời này họ đã thực lòng ăn năn xưng thú cùng dốc lòng chừa cải và chê ghét tội, và vì thế Chúa ân xá tha tội nợ cho họ, như vậy họ chỉ còn lại những tội vạ nhỏ mọn thôi, và những tội vạ cỏn con này mới phải bị lửa thiêu đốt. 

Vì lửa thiêu đốt đó giải thoát họ khỏi mọi bợn nhơ và cho họ được kết hiệp với Thánh Ý Chúa, và được diện kiến Chúa tỏ tường chiếu theo mức độ  sáng láng Người cho phép họ, và họ mới thấu hiểu được Thiên Chúa tốt lành thiện hảo dường bao đối với hết thảy mọi linh hồn Người đã tác tạo. 

Hơn nữa, những linh hồn này đạt tới sự thuần phục đến độ hiệp nhất với Chúa, và có mãnh lực quy hướng về Người, bởi lẽ giữa Người và linh hồn tự động cuốn hút nhau, đến độ chẳng có sự so sánh hay ví dụ nào có thể minh họa cho thấu và làm sáng tỏ những điều mà tâm thần tôi đã lãnh hội.

Tuy thế, tôi sẽ ráng tận dụng những sự gì tâm trí bộc phát cho tôi hiểu để đưa ra so sánh.

Sóng biển dịch

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tình Mẫu Tử (lễ Mẹ Thiên Chúa) (1/1/2015)
Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa (1/1/2015)
Đóng Vai Đức Mẹ (12/24/2013)
Xin Mẹ Hướng Lòng Chúng Con Về Chân Trời Của Vương Quốc Thiên Chúa! (11/24/2013)
Cn 2201: Mề Đay Huyền Nhiệm (11/20/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Maria, Mẫu Gương Ba Đức Đối Thần (11/11/2013)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Hiện Ra Trên Đồi Tê-pê-yác (12/12/2017)
Cầu Nguyện Trong Giờ Ân Huệ, The Hour Of Grace, December 8 (11/10/2013)
Cn 2163: Đức Mẹ Ban Ơn Lạ (11/9/2013)
Cn 2159: Đức Mẹ Biểu Lộ Tư Tưởng Của Chúa (10/26/2013)
Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Chung: Mẹ Maria Là Mẫu Gương Cho Giáo Hội (10/25/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768