MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2292: Người Sống Sót Sẽ Vâng Phục Chúa Tuyệt Đối ( A21)
Thứ Năm, Ngày 13 tháng 2-2014

CN 2292: NGƯỜI SỐNG SÓT SẼ VÂNG PHỤC CHÚA TUYỆT ĐỐI ( A21)

Nguồn: Direction For Our Times, Volume 8

Thị nhân Anne, người Ái Nhĩ Lan viết ngày 1/6/2004:

“Sau thời kỳ bóng tối thì sẽ có một thời kỳ rất khó khăn cho những người còn sống sót. Sẽ xẩy ra những bịnh tật khủng khiếp dù cho có sự hướng dẫn của Chúa, rồi một nhóm người khác sẽ bị đem đi. Đó là cuộc thanh tẩy cuối cùng. Số người còn lại trong thời kỳ sau này sẽ là những linh hồn thánh thiện và họ bắt đầu sống thời kỳ Vâng Phục Lớn Lao.

Họ sẽ phải làm việc vất vả để sống còn nhưng họ làm việc với niềm vui. Có những sự tốt lành được gìn giữ trước khi xẩy ra thời kỳ bóng tối, kể cả những phương thức vệ sinh, nước uống, cống rãnh và thuốc men. Tuy nhiên có nhiều điều tiện lợi mà chúng ta đang hưởng thụ ngày nay sẽ không còn nữa; cũng vậy, mức độ truyền thong mà những người hiện đại liên lạc với nhau cũng không còn được như bây giờ nữa.

Thánh Ý Chúa muốn là sau ngày xẩy ra thời kỳ bóng tối thì con người không thể liên lạc thường xuyên với nhau nữa bởi vì con người phải liên lạc thường xuyên với Chúa và Thiên Đàng. Con người sẽ không phải chiến đấu với những cám dỗ phạm tội thường xuyên xuất phát từ giới truyền thông như trong thời đại này nữa.”

Kim Hà
13/2/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sứ Điệp Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa Ban Qua Chị Guađalupê (2/23/2014)
Chuyện Lạ Về Đức Mẹ Mêkông Trong Tour Campuchia (2/22/2014)
Một Thoáng Thăm Đức Mẹ Dòng Sông Mêkông (2/22/2014)
Con Xin Dâng Lên Mẹ Lời Cầu Với Trọn Lòng Tín Cẩn! (2/18/2014)
Giờ Chầu Kính Ðức Me Maria (2/14/2014)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Lộ Đức Nhân Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân (2/12/2019)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lourdes (lộ Đức), Nước Pháp (2/12/2019)
11 Tháng Hai, Ðức Mẹ Lộ Ðức (2/11/2019)
Xin Đức Mẹ Lộ Đức Cứu Chữa Các Bịnh Nhân Nhân Ngày Quốc Tế Bịnh Nhân (2/11/2019)
Cn 2286: Tượng Đức Mẹ Maria Khóc Ở Do Thái (2/12/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768