MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài #3 --- Rửa Tội Âm Hồn Nhập Xác, Được Không ? (l.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, Cssr) --- Rửa Tội Cho Người Chết ?
Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 3-2014
BÀI ĐỌC THÊM :

RỬA TỘI CHO NGƯỜI CHẾT ?

Để độc giả thêm xác tín, xin giới thiệu một bài khác              của Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn,

cùng một đề tài với bài trên đây của chúng tôi. 

- Lấy từ mạng www.Memaria.org

 

Hỏi: Đang có một linh mục công khai loan truyền việc Rửa tội cho người chết hiện về..., xin cha cho biết có giáo lý nào nói về việc này không ?

Trả lời:

Xưa nay ở khắp nơi, người ta đã nói nhiều về những hiện tượng như người chết hiện về trong giấc mơ hay trong thực tế để xin điều này, cảnh cáo việc kia hay (cảnh cáo) người khác còn sống. Người ta cũng kể những truyện kinh hoàng về ma quái hiện ra để nhát người sống, hoặc phá phách khiến nhiều người không dám ở trong những căn nhà nơi có xảy ra những hiện tượng quá bất thường này.

Tuy nhiên, trước những sự kiện đó, Giáo Hội không chính thức đưa ra một giáo lý nào để giải thích và áp dụng, mà vẫn giữ thái độ im lặng cho đến nay. Các linh mục chỉ khuyên giáo dân dùng nước phép để vẩy trong nhà hay xin làm phép nhà mà thôi. Dầu vậy, riêng trường hợp những người được coi là bị “tà thần hay quỷ ám công khai” (publicly possessed), thì Giáo Hội vẫn xử dụng biện pháp gọi là trừ quỉ (exorcism), để giúp những nạn nhân này được bình an trở lại. Vì thế, ở mỗi Giáo phận, một hay vài linh mục nào đó được Giám Mục chỉ định cho làm việc này, và chỉ các linh mục này được phép “trừ quỷ” mà thôi.

Như thế cho thấy là thực tế có hiện tượng ma quỷ phá phách mà Giáo Hội phải quan tâm, ngoài niềm tin là có “ma quỷ, địch thù của anh em, như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” để cám dỗ con người phạm tội nghịch cùng Thiên Chúa như Thánh Phêrô đã cảnh giác (x. 1 Phêrô 5:8).

Nhưng nếu ai nói rằng linh hồn người nào đó đã chết hiện về để xin Rửa tội, và từ đây (họ) muốn dạy (việc đó như một) giáo lý cho người ta về phép Rửa dành cho người chết, thì đó hoàn toàn là điều tưởng tượng hoang đường, nếu không muốn nói là lạc giáo (heresy) vì không có căn bản tín lý, giáo lý, thần học nào của Giáo Hội về việc này.

Tôi quả quyết như vậy, vì những lý do sau đây:

Trước hết, Giáo Hội không tin và không dạy chúng ta tin về điều được gọi là “luân hồi” (reincarnation). Đây là niềm tin của tôn giáo khác và chúng ta tôn trọng niềm tin của tôn giáo này. Nhưng là tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo, chúng ta không được tin điều này vì Giáo hội đã dạy như sau về số phận con người ngay sau khi chết:

“Mỗi người lãnh nhận trong linh hồn bất tử của mình phần trả công đời đời cho mình ngay sau khi chết trong một cuộc phán xét riêng, chiếu theo cuộc sống của mình (đã) hướng về Chúa Kitô (hay không), để hoặc sẽ trải qua một sự thanh luyện, hoặc lập tức bước vào hưởng diễm phúc Thiên Đàng, hoặc lập tức bị án phạt đời đời” (x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công giáo, số 1022)

Như thế có nghĩa là một người sau khi chết sẽ tức khắc chịu phán xét riêng để :

1.                  hoặc phải được thanh luyện thêm ở nơi gọi là “luyện tội” (purgatory) một thời gian dài, ngắn tùy sự công bằng và lòng nhân ái của Chúa đòi hỏi.

2.                  hoặc được vào thẳng Thiên Đàng để vui hưởng Thánh Nhan Chúa vì đã tốt lành đủ sau khi chết.

3.                  hoặc phải chịu án phạt đời đời trong nơi gọi là Hỏa ngục vì đã hoàn toàn khước từ Chúa và tình thương của Ngài cho đến phút chót trước khi chết. (x. Sđd, số 1033-34)

Như vậy, làm gì còn trường hợp nào linh hồn được trở về thế gian để xin Rửa tội nữa ?

Vả lại, mặc dù phép Rửa rất cần thiết để được cứu độ như Chúa Giêsu đã dạy (x. Gioan 5:3; Máccô 16:16; Matthêu 28:19), nhưng chúng ta đừng quên hai điều rất quan trọng sau đây:

Trước tiên, Rửa tội là cần thiết, nhưng cần hơn nữa là phải sống những cam kết khi lãnh bí tích này (baptismal promises). Đó là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu anh em như chính mình. Phải từ bỏ ma quỉ và xa lánh mọi tội lỗi để sống theo đường lối của Chúa vì “không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Matthêu 7:21). Nói khác đi, không phải cứ Rửa tội thôi là được cứu rỗi, không cần phải làm gì nữa. Ngược lại, nếu không sống những đòi hỏi trên của phép Rửa, thì Rửa tội rồi cũng vô ích mà thôi. Chắc chắn như vậy, vì phép Rửa nguyên mình nó không phải là Giấy thông hành (Passport) cho ai để đi thẳng lên trời mà không cần bất cứ thủ tục nào khác nữa.

Thứ đến, với những người chết đi mà không được Rửa tội, Giáo Hội vẫn tin tưởng là họ có thể được cứu rỗi nếu đó không phải là lỗi của họ qua lời dạy giáo lý và tín lý sau đây :

“Đúng thế, những người không do lỗi của mình mà không biết đến Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và nhờ ơn sủng của Ngài mà hành động để làm trọn Thánh Ý Ngài, theo như lương tâm mặc khải cho họ và truyền dạy họ thì những người đó có thể đạt tới ơn cứu độ muôn đời.” (x. Sđd, số 847; Lumen Gentium, số 16).

Như thế rõ ràng cho thấy là những người đã chết mà không được chịu phép Rửa tội, vẫn có thể được cứu rỗi, nếu họ đã sống đúng với tinh thần giáo lý nói trên đây. Ngược lại, nếu đã không sống đúng với tinh thần đó hay đã không thực hành những cam kết khi được Rửa tội thì dù có được Rửa rồi cũng vô ích mà thôi.

Phép Rửa chỉ là khởi đầu cần thiết cho một tiến trình hoán cải (conversion) nội tâm để nên thánh và được cứu độ. Nhưng phép Rửa không bảo đảm cho ai được thoát khỏi mọi nguy cơ phạm tội cá nhân sau khi được Rửa tội, vì bản chất con người còn yếu đuối, cộng thêm ý chí tự do (freewill) mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người xử dụng bao lâu còn sống trên đời này.

Vì thế, nếu không có thiện chí cộng tác với ơn Chúa, để sống những cam kết của Bí tích Rửa tội, thì Chúa không thể cứu ai được. Chính vì biết thực trạng con người vẫn hoàn toàn yếu đuối sau khi được Rửa tội, cộng thêm nguy cơ cám dỗ của ma quỉ và gương xấu của thế gian, mà Chúa Giêsu đã lập thêm các bí tích cần thiết khác như Thêm sức, Thánh Thể và Hòa giải, để giúp con người được bổ sức mà tiến bước trên đường thánh hóa, cũng như lấy lại ơn Chúa sau khi lỡ sa phạm tội vì yếu đuối. Vậy nếu chỉ cần Rửa tội là được cứu độ thì Chúa Giêsu lập thêm các bí tích kia làm gì nữa ?

Như thế, người chết không cần hiện về để xin chịu phép Rửa tội qua trung gian của ai nữa, vì đã quá muộn để làm việc này. Chủ trương ngược lại thì :

Điều này hoàn toàn huyền hoặc và lạc giáo vì không có chút căn bản thần học và tín lý nào hết. Chắc chắn như vậy.

Tuy nhiên, giả sử chuyện “hiện về này” thực sự có xẩy ra cho một cá nhân nào, nghĩa là có ai mơ gặp người chết về xin Rửa tội, thì đó chỉ là kinh nghiệm riêng tư rất cá biệt của người ấy mà thôi. Nhưng chắc chắn kinh nghiệm này không thể là kinh nghiệm phổ quát có giá trị giáo lý để kêu gọi người khác tin và thực hành được.

Chúng ta cũng nên nhớ là Chúa Giêsu đã sinh xuống thế và chết cách nay chỉ mới 2000 năm. Giáo Hội cũng chỉ mới thi hành việc Rửa tội từ sau ngày Chúa về trời, cách nay cũng chưa được 2000 năm. Trong khi thực tế là số người đã sinh ra và chết đi trước Chúa Giêsu ra đời thì không biết là bao ngàn triệu con người. Những người này không biết Chúa Kitô và không chịu phép Rửa. Vậy nếu “huyền thoại” nói trên (âm hồn hiện về xin Rửa tội) mà đúng và cần thực hành thì tất cả những người đã chết đều phải hiện về hết để xin Rửa tội. Khi đó, chắc chắn Giáo Hội sẽ không thể có đủ thì giờ và huy động đủ thừa tác viên và người trung gian đỡ đầu để Rửa tội hết cho bao ngàn triệu sinh linh ấy được !

Thiên Chúa là tình thương nhưng cũng rất mực công bằng. Ngài không thể thiên vị ai trong việc cứu độ. Vậy nếu phép Rửa là điều kiện duy nhất bắt buộc đối với mọi linh hồn để được cứu rỗi, thì điều kiện này cũng phải áp dụng cho hết mọi linh hồn đã không được Rửa tội khi còn sống trong thân xác ở đời này. Chứ Chúa không thể ưu tiên cho linh hồn này trở về xin phép Rửa, mà lại không cho các linh hồn khác được về vì nhu cầu tối cần thiết này. Nếu quả thật có như vậy, chúng ta không cần để ý đến lời dạy giáo lý trên đây của Giáo Hội nữa vì không đúng thực tế.

Ấy là chưa nói đến mối nguy cơ lợi dụng của những người còn sống, vì chắc chắn sẽ có những người nghĩ rằng Rửa tội trước khi chết là thiệt. Dại gì mà xin Rửa tội, cứ sống và ăn chơi cho phỉ chí, chẳng cần bận tâm đến những răn đe về luân lý và đạo đức cho mệt. Cứ sống theo sở thích rồi sau khi chết, sẽ hiện về xin Rửa tội để đươc tha hết một lần mọi tội, tội cá nhân và tội tổ tông. Như thế sẽ nắm chắc phần rỗi hơn, vì chết rồi thì không còn thì giờ và nguy cơ để phạm tội thêm nữa, như những người đã Rửa tội và đang còn sống trên trần gian này !

Nhưng ai dám tin và dạy cho người khác tin điều quái đản này ?

Có chăng chỉ có người vô tình hay cố ý coi thường giáo lý và thần học tín lý của Giáo Hội, nên đã tự ý đưa ra giả thuyết hoang đường để hướng dẫn sai lầm người khác mà thôi !

Tóm lại, chúng ta không được tin và thực hành những gì Giáo Hội không dạy về tín lý, giáo lý và luân lý, nếu chúng ta muốn coi Giáo Hội là Mẹ thay mặt Chúa là Cha trong trách nhiệm dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta sống đức tin trong cuộc lữ hành này.

 

šš0

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2360: Kêu Cầu Danh Thánh Đức Mẹ Maria (4/5/2014)
Cn 2358: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (4/4/2014)
Cn 2353: Tại Sao Cần Cầu Nguyện Kinh Mân Côi Hàng Ngày? (3/30/2014)
Cuộc Đời Thơ Ấu Của Mẹ Maria Theo Tác Phẩm ''tin Mừng (3/27/2014)
Từ Ấy Gót Chân Mẹ Bước Đến, Vẫn Mãi Đầy Ơn Thiêng! (3/25/2014)
Tin/Bài khác
Lễ Đức Mẹ Truyền Tin (4/10/2018)
Hỉ Tín, (lễ Truyền Tin) (4/10/2018)
Lễ Truyền Tin Và Nhà Tạm Đầu Tiên (4/10/2018)
Xin Vâng, Lm Anphong Trần Đức Phương (4/10/2018)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước .. (3/18/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768