MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài #10 --- Rửa Tội Âm Hồn Nhập Xác, Được Không ? (l.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, Cssr) --- Các Lên Án Của Hội Thánh Công Giáo
Thứ Hai, Ngày 5 tháng 5-2014
B -  Các lên án của Hội Thánh Công giáo

Suốt dòng lịch sử và tiếp nối giáo huấn của Kinh Thánh, Hội Thánh vẫn luôn luôn không ngừng lên án những việc mê tín dị đoan và ma thuật nêu trên kia.

          Kitô giáo kết án ngay từ thời đầu những việc ấy :

+ Ông Tertullianô (160-240) lên án những tay phù thủy, “vẫn làm xuất hiện các bóng ma và làm ô danh những linh hồn người quá cố. Chúng dùng trẻ con để bắt phải tuyên sấm. Bằng những trò xảo thuật bịp bợm, chúng làm nhiều việc thần kỳ, như để đùa bỡn”.

+ Trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, nhiều ông vua có đạo đã ban chiếu chỉ trấn áp những thần dân nào tham gia thực hành những điều mê tín dị đoan để chiêu hồn.

+ Ngày 5-1-1585, Đức Giáo Chủ Sixtô-Quintô, trong Tông Hiến Coeli et terrae Creator (Đấng Tạo Thành trời đất) đã chính thức kết án những ai, nhờ thuật chiêu hồn, tìm cách giao tiếp với các người chết.

+ Cách riêng về việc gọi hồn nhờ đồng bóng hay thôi miên để xuất thần, Bộ Thánh Vụ (nay là Bộ Giáo Lý Đức Tin) đã lên án ngày 28-7-1847 ; và sáu năm sau, trước sự bành trướng của thuật thông linh (spiritisme = thông thương giao tiếp với âm hồn người đã chết), ngày 4-8-1856, lại ban hành những lời cảnh cáo chính xác và nghiêm ngặt hơn [i], với những lời lên án thường rất mạnh mẽ :

“Lơ bỏ ý muốn chính đáng tìm tòi khoa học, để miệt mài tìm kiếm chỉ vì tò mò, gây nguy hại lớn cho các linh hồn và phương hại cho chính xã hội dân sự, có nhiều người khoe khoang đã khám phá được một phương thức để tiên báo và đoán được tương lai. Đúng vậy, nhiều phụ nữ không mấy đức hạnh đã tự nhận – khi miệt mài thực hành việc mộng du hay việc nhìn thấu suốt (claire-voyance = Thấu thị ? Huệ nhãn ??) như người ta nói, bằng những thủ pháp không lương thiện – rằng họ đã khám phá và tỏ lộ những sự vô hình, bằng cách thuyết giảng về những vấn đề tôn giáo, bằng cách gọi hồn người chết, và lãnh được lời chúng trả lời, bằng cách khám phá được điều chưa từng biết hay xa xôi, và bằng cách thực hành nhiều việc dị đoan đại loại như vậy. […]

“Tựu trung, không kể đến phần xảo thuật và ảo tưởng, một khi người ta dùng những phương tiện vật lý để đạt những hiệu quả vượt trên tự nhiên, thì chắc chắn đó là phỉnh lừa vô cùng bất hợp pháp và lạc đạo, đồng thời đó là gương mù nghịch với luân thường đạo lý”.

+  Mười năm sau, lại có lần kết án mới do Công Đồng Baltimore (1866), bởi lo sợ có sự can thiệp của ma quỉ vào những hiện tượng thông linh ấy : Sau khi đã chỉ trích những buổi họp đồng bóng – bởi vì nhiều sự việc kỳ diệu xảy ra ở đó chỉ có thể phát sinh do ảo giác hay lường gạt – các Nghị Phụ của Công Đồng nói tiếp : “Tuy nhiên, người ta khó có thể không nghi ngờ rằng một số các sự việc ấy đã do sự can thiệp của ma quỉ, vì không còn có cách giải thích nào khác nữa”.

– Chúng ta cũng nên biết điều này : chính các bậc thầy của thuật thông linh cũng tuyên bố họ thường nhận thấy hoạt động của những thần hạ cấp lừa đảo và tác hại.

+ Bộ Thánh Vụ cũng lên án các việc giáng bút, cầu cơ (ngày...-4-1878)... và...

  +     Và đây là lời lên án chung kết việc thông linh :

Được hỏi :Có được phép tham dự, dù có nhờ hay không nhờ đồng cốt, hoặc có sử dụng hay không thuật thôi miên, vào những cuộc đàm đạo hay những biểu thị thông linh mà bên ngoài thấy có vẻ lương thiện và đạo đức,

hoặc hỏi han các âm hồn  [ii] hay các linh thần,

hoặc nghe những lời chúng trả lời,

hoặc chỉ quan sát mà thôi,

đang khi trong lòng ta phản đối, một cách ngấm ngầm hay công nhiên, rằng ta không muốn giao tiếp chút nào với các ác thần không ?”

Bộ Thánh Vụ trả lời, ngày 24-4-1917 :

 “Không, về hết mọi điểm nêu trên” (Acta Apostolicae Sedis – Văn kiện chính thức của Tòa Thánh – ngày 1-6-1917, tr.268).

Không còn có thể nghĩ có lời kết án nào chung kết và tuyệt đối hơn. Giáo Hội Công giáo chưa hề bao giờ rút lại lời kết án ấy.

Nói chung, tất cả những phương thế ma thuật, bói toán, gọi hồn, chiêu hồn... để giao tiếp, để biết chuyện người chết, và để biết tương lai hậu vận, đều bị lên án.

-   Những lý do của lời kết án ấy lộ rõ từ những điều chúng ta đã nói về thuật thông linh : nó đối nghịch trực tiếp với tất cả các lời dạy của Kinh Thánh, của những tín điều của Giáo Hội Công giáo và của đạo lý thần học nói chung : nó chối phăng những tín điều Kitô giáo về […..] số phận cố định sau khi chết, về bản tính của Thiên đàng, về hỏa ngục đời đời vĩnh viễn, về luyện ngục, về xác loài người ngày sau sống lại, v.v... và v.v...

Ngoài ra, thuật thông linh còn bị Hội thánh coi là mở cửa cho ma quỉ hoạt động, quả thật trong một số trường hợp đã nhận thấy rõ ràng đúng như thế. Chính vì thế, các Nghị Phụ của Công Đồng Baltimore, năm 1866 kết án các buổi họp thông linh, với lý do : “nghi ngờ rằng một số sự việc lại đã do can thiệp của ma quỉ, vì ngoài ra, mọi lời giải thích khác đều không đạt”.

ªªª

C -  Sách Giáo Lý Công giáo :

Tiếp nối truyền thống Thánh Kinh, sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo cũng đưa ra những chỉ thị cấm đoán rõ ràng và chi tiết :

Số 2112 : “Điều răn thứ nhất lên án thuyết đa thần, buộc con người không được tin vào thần nào khác ngoài Thiên Chúa, không được tôn kính các thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa duy nhất. Thánh Kinh luôn nhắc lại việc từ bỏ các ngẫu tượng “bằng vàng,bằng bạc, do tay người làm ra…”. Các ngẫu tượng là hão huyền…”

Số 2113 : “Thờ ngẫu tượng là tôn thờ và kính bái một thụ tạo thay vì Thiên Chúa, cho dù đó là thần linh hay ma quỉ (giáo phái thờ Xa tan), quyền lực, khoái lạc, chủng tộc, tổ tiên, nhà nước, tiền bạc v.v…Ai thờ ngẫu tượng là mặc nhiên  không nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa tể duy nhất, nên không thể thông hiệp với Thiên Chúa”

Số 2115 và 2116 : "Thái độ đúng đắn của Kitô hữu là phó thác hoàn toàn trong tay Chúa Quan Phòng những gì thuộc về tương lai và từ bỏ mọi thứ tò mò thiếu lành mạnh trong lãnh vực này.” Vì thế :

“Phải loại bỏ mọi hình thức bói toán : cậy nhờ Xa tan hay ma quỉ, gọi hồn người chết hay những cách khác, nghĩ rằng sẽ đoán được tương lai (x. Đệ nhị luật 18.10; Giêrêmya 29.8). Coi tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, giải điều mộng, xin xăm, bói toán quá khứ vị lai, đồng bóng, là những hình thức che giấu ước muốn có quyền trên thời gian, trên lịch sử và trên cả con người, cũng như ước muốn liên kết với các thế lực huyền bí. Điều này nghịch lại với lòng tôn kính và thần phục chỉ dành cho mình Thiên Chúa.”

Số 2117 :  “Ai muốn dùng ma thuật hay pháp thuật để chế ngự các thế lực huyền bí, bắt chúng phục vụ mình và nắm được quyền lực siêu phàm trên người khác dù là để chữa bệnh, cũng lỗi nặng nhân đức thờ phượng. Các việc này càng đáng lên án hơn nữa khi có dụng ý hại người, hay nhờ đến sự can thiệp của ma quỉ.

“Mang bùa cũng là điều đáng trách.

“Chiêu hồn thường đi kèm cả bói toán hay ma thuật.

“Hội Thánh cảnh giác các tín hữu phải xa lánh tất cả những điều ấy.

“Khi dùng các phương thuốc gia truyền, không được kêu cầu các thế lực ma quỉ, cũng như lợi dụng sự nhẹ dạ của người khác.”

 

ªªª

 

·           Ý kiến các thần học gia hiện nay : Các vị đều nhất trí coi như một tội trọng bất cứ một toan tính tiếp chuyện nào do mình gợi lên với các kẻ chết (âm hồn).

Chúng ta hãy trích dẫn vài đoạn từ các sách giáo khoa thần học hợp lệ nhất và được phổ biến rộng rãi :

+  Sách của Lm Witrant, s.j. (số 485) : “Thực hành thuật thông linh chắc chắn là điều phải kết án rất nặng, mỗi khi người ta dự định đem ma quỉ hay các người chết can thiệp vào một cách nghiêm túc”.

+  Sách của các Lm. Hurth et Abellan, s.j., giáo sư Đại học Viện Grêgoriô ở Rôma (số 717, p.I) : “Thuật thông linh đích thực, nghĩa là việc thông giao thực sự hay ít ra mới toan tính, với các linh thần hoặc linh hồn đã lìa xác (âm hồn), là một tội nặng”.

+  Sách “Thần học luân lý giáo khoa” của Lm. Prummer, o.p. (T.II, tr.423) : “Thuật thông linh theo nghĩa chính xác, nghĩa là sự tiếp chuyện vô lối và được gợi lên với các linh thần của một thế giới bên kia, là việc tuyệt đối bất hợp pháp”.

·   Vậy, thật là sai lầm khi cho rằng Hội Thánh chỉ khuyên đừng nên thực hành các điều đó. Không ! Hội Thánh cấm đoán một cách tuyệt đối nhất, và chúng ta không thể thực hành các việc đó mà không phạm tội bất tuân nặng nề.

Hội Thánh cấm chỉ tuyệt đối sự sử dụng các thứ phương thuật để giao tiếp với âm hồn (vong hồn, cô hồn), hay để biết tương lai hậu vận. [iii] Những toan tính làm như thế có nguy cơ bước ra khỏi lãnh vực của tâm linh học để bước vào lãnh vực của trò quỉ ma.

+ Lm. Phanxicô Ngô Tôn Huấn, trong một bài tải về từ trang báo điện tử www.memaria.org, ngày 29-9-2006, còn nêu ra thêm các việc không được làm khác nữa :

“Nói rõ hơn, không được phép trưng bày ảnh tượng bất cứ thần linh nào dù là của tôn giáo khác hay theo truyền thống dân gian như ông thần tài, ông công, ông táo, ông địa v.v… trong nhà hay nơi buôn bán, dịch vụ thương mại. Vì trưng bày như vậy có nghĩa là tin tưởng vào quyền năng của một ai khác ngoài Thiên Chúa là nguồn duy nhất của mọi ơn phúc và có uy quyền trên mọi tạo vật và vũ trụ. Nói khác đi, trưng các ảnh tượng ấy (hình bên : Bàn thờ ông Địa) là vô tình hay cố ý xúc phạm đến Thiên Chúa là Chủ Tể của mọi loài, mọi vật mà ta phải thờ lạy theo đúng niềm tin Công giáo.

“Vậy, nếu không muốn trưng hình Chúa, Đức Mẹ hoặc Thánh nào trong nhà hay nơi cơ sở làm ăn, buôn bán, thì không được trưng ảnh tượng của bất cứ thần linh nào khác, vì làm như vậy là trái với tinh thần thờ phượng của giới răn thứ nhất Chúa đã dạy.”

“Tóm lại, trưng ảnh tượng các thần linh ngoại giáo, hay tham gia vào các việc thiếu đức tin và mê tín dị đoan như nói trên, và ngay cả tin 12 con vật làm chủ vận mạng con người và vũ trụ, kiêng chụp hình 3 người, kiêng các con số 10, 13, tin con số 9, v.v… đều đi ngược điều răn thứ nhất dạy ta phải tôn thờ, tin tưởng và trông cậy một mình Thiên Chúa mà thôi.

Tin và tham gia vào những việc mê tín dị đoan này thì chắc hẳn là phạm tội nghịch điều răn thứ nhất theo Giáo lý của Giáo Hội”.

--- oo0oo ---

 

 

 

 

 

 

CÁC CHÚ THÍCH[i]   Xem Denzinger (sưu tập các văn kiện của Giáo Huấn quyền trong Hội Thánh), số 1654.

[ii]    Như vậy, như đã nói trên kia, ngày nay việc tham dự vào các cuộc đàm đạo với những âm hồn nhập xác, vốn là chuyện do ma quỉ bày đặt giả bộ âm hồn hiện về, có thể cũng bị rơi vào lời kết án nói trên.

[iii]     Ông Phan Kế Bính, một người không Kitô giáo, trong quyển “Việt Nam phong tục”, Thiên ba, mục XXI-XXIX, tr.306-353, cũng coi tất cả những trò bói toán, phù thủy, lên đồng, chiêu hồn, v.v... là phỉnh phờ, lường gạt để kiếm ăn trên những người ngu dốt, ít học, ưa tin dị đoan.

Tr.343-44, ông đưa ra một ví dụ cho thấy cái tào lao của việc chiêu hồn: “Thử để ý mà nghe những lúc hồn lên, câu nào cũng là nói dựa nói dẫm, mà cứ dựa theo giọng người nhà mà xoay đầu lưỡi... Ừ, chẳng chẵn thì lẻ, chớ có sai thế nào được. Lạ gì đàn bà (ngồi dự) nhẹ miệng, hễ thấy cô hồn nói hơi sai thì đã người nọ ấm, người kia ứ, thế là cô hồn xoay ra nói khác ngay... Có lúc cô hồn bí, không biết trả lời, thì cho là tại có người dữ vía mà hồn phải thăng...”

 

 

ššV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Vườn Hoa Đức Mẹ (5/6/2014)
Xin Vâng (5/6/2014)
Hãy Nhớ Mệnh Lệnh Fatima (5/6/2014)
Bổn Mạng Những Người Mẹ (5/6/2014)
Điệp Khúc Kính Mừng (5/6/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Thánh Padre Piô Năm Dấu (5/5/2014)
Ai Tín Thác Vào Mẹ Qua Tràng Hạt Mân Côi Sẽ Không Bị Hư Mất (5/5/2014)
Tin/Bài khác
Lạy Nữ Vương Toàn Năng Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa! (5/4/2014)
Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Xin Cầu Cho Chúng Con! (5/4/2014)
Thơ Tháng Năm Kính Mẹ Maria (5/4/2014)
Nguồn Gốc Tháng Hoa Đức Mẹ (5/4/2014)
Kinh Nghiệm Mân Côi (5/2/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768