MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (136)
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 6-2014
Ht  Châu  Ngc (136)

(Tiếp các sứ điệp cho Jelena và Nhóm cầu nguyện)

 2-6-1984 : “Mẹ cám ơn các con về mọi kinh nguyện.  Hãy tiếp tục cầu nguyện, nhưng hãy cầu nguyện với trái tim ! Các con yêu dấu, một lần nữa, các con lại rất cần cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, và sẽ rất tốt cho các con nếu đọc 7 kinh Lạy Cha trong nhà thờ, như người ta đọc trong Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống.”

4-6-1984 : “Các con yêu quý ! Mẹ rất hạnh phúc thấy các con đã bắt đầu cầu nguyện theo như Mẹ yêu cầu. Hãy tiếp tục!”

8-6-1984 : “Các con yêu quý ! Các con cần tình yêu. Mẹ đã nói với các con nhiều lần như vậy và bây giờ Mẹ nhắc lại. Chỉ hãy tiếp tục cầu nguyện và lấy làm hạnh phúc vì có Mẹ ở với các con.”

11-6-1984 : “Mẹ ước mong các con tiếp tục cầu nguyện và ăn chay.”

Nói với nhóm cầu nguyện :

“Mẹ ước mong các con sẽ trở thành bông hoa vào mùa Xuân. Tình yêu Mẹ ban cho các con thật lớn lao, nhưng đôi khi các con chối bỏ, nên tình yêu ấy trở nên kém đi. Hãy luôn chấp nhận ngay những quà tặng Mẹ ban cho các con, để các con hưởng được nhiều lợi ích từ đó !”

Giữa tháng 6-1984 : Hãy cầu nguyện để dọn mình mừng Lễ Kỷ Niệm năm thứ ba ngày Mẹ Hiện Ra lần đầu. Ngày 25-6 nên được mừng kính như Lễ Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.”

MỜI BẠN SUY NIỆM
Hôm nay, nói về cầu nguyện, Mẹ đưa ra mấy điểm đáng chú ý : Trước hết Mẹ cám ơn các con về mọi kinh nguyện”; sau đó Hãy tiếp tục cầu nguyện, nhưng hãy cầu nguyện với trái tim”; rồi “Các con lại rất cần cầu nguyện với Chúa Thánh Thần”.
Sao Mẹ lại cám ơn chúng ta về các kinh nguyện, đáng lẽ chúng ta phải cám ơn Mẹ mới phải ! Vì kinh nguyện là cầu ơn phúc Chúa cho ta, chứ đâu có cho Mẹ, Mẹ đâu còn cần kinh nguyện của chúng ta để giúp Mẹ, vì hiện tại Mẹ đang ở trong vinh quang và hạnh phúc thiên đàng rồi ! Thắc mắc như thế là quên rằng đã nhiều lần chính Mẹ đã xin chúng ta cầu nguyệnMẹ cần những lời cầu nguyện của chúng ta, không phải cho bản thân Mẹ đâu, nhưng cho những dự án và kế hoạch của Mẹ ! Xin trích đôi lời từ các sứ điệp của Mẹ:

 «… Mẹ không phải là Thiên Chúa, nên cần các hy sinh hãm mình và cầu nguyện của các con để giúp Mẹ….” (SĐ 1983)

“… Mẹ xin các con cầu nguyện cho mọi người đều được hối cải. Vì sự ấy, Mẹ cần những lời cầu nguyện của các con…” (SĐ 8-4-1984).

 “… Các con yêu dấu, Mẹ cần lời cầu nguyện của các con để hoàn thành kế hoạch Mẹ đang có cho các con và cho cả thế giới nữa… » (SĐ 23-3-1990).
Nghe những lời yêu cầu tha thiết như vậy của Mẹ, chúng ta phải cám ơn Mẹ mới đúng, vì xét cho cùng, Mẹ xin ta cầu nguyện nghe ra là giúp Mẹ, song thực chất là giúp chúng ta, giúp nhân loại chúng ta. Vậy thiết tưởng không có sự cám ơn nào đẹp lòng Mẹ cho bằng ta thi hành việc cầu nguyện mà Mẹ yêu cầu.

- Sau đó Mẹ bảo chúng ta hãy cầu nguyện bằng trái tim. Có nhiều người hỏi : Cầu nguyện bằng trái tim là thế nào ? Xin trả lời : Khi bảo “Cầu nguyện với trái tim !” Đức Mẹ đưa ra một lời dạy về cầu nguyện vừa vắn tắt vừa đầy đủ : Trái tim là biểu tượng của tình yêu, cầu nguyện với trái tim là cầu nguyện với lòng yêu mến. Vì yêu mến Chúa mà ta đọc kinh, cầu nguyện. dụ : Đọc kinh Lạy Cha, thay vì đọc một lèo như máy móc, như trả bài…. Đó là đọc kinh cầu nguyện vô hồn, không có trái tim, không có lòng yêu mến! Nay vì yêu mến mà đọc, mà cầu nguyện thì ta sẽ đọc từng câu một, chậm rãi, mỗi câu là một lời ta đem cả trái tim yêu mến tha thiết mà nói với Chúa như Chúa đang hiện diện trước mặt. Hoặc khi khác, không đọc kinh đã soạn sẵn, mà tự lòng phát ra những lời nguyện với Chúa, thì cũng làm như vậy. Nếu ta cứ thực hành như thế, đến một lúc nào, lời Đức Mẹ sẽ ứng nghiệm : Mẹ mong muốn chớ gì lời cầu nguyện của các con trờ thành một niềm vui được gặp gỡ và nói chuyện với Chúa!

            Ngày nay người ta trọng công việc, chú ý đến năng xuất, cho nên coi cầu nguyện chẳng đem lại ích lợi gì. Đức Mẹ không nghĩ thế. Đây hãy nghe Mẹ nói

Ngày 4-7-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ là Mẹ các con và Mẹ cảnh báo các con : thời gian này là thời của cám dỗ. Satan đang ra sức tìm khoảng trống nơi các con, để Nó có thể lọt vào và hủy diệt các con. ĐỪNG ĐẦU HÀNG ! Mẹ cầu nguyện với các con. Đừng cầu nguyện chỉ bằng môi miệng, nhưng hãy cầu nguyện với trái tim. Bằng cách này, cầu nguyện sẽ đem lại chiến thắng.”

Ngày 31-10-1988 : “Các con yêu dấu ! Đêm nay, Mẹ của các con muốn khuyến khích các con cầu nguyện với trái tim. Lời cầu nguyện này cần thiết cho nhân loại và cho thế giới ngày nay. Đừng cầu nguyện chỉ bằng môi miệng ! Đừng cầu nguyện, nếu các con không biết mình cầu nguyện gì ! Cũng vậy, trong giai đoạn này, hỡi các con thân yêu,  Mẹ cần lời cầu nguyện của các con, bởi vì Mẹ có những kế hoạch lớn lao. Mẹ muốn hợp tác với các con. Mẹ đã lặp lại điều ấy nhiều lần trong các Sứ Điệp của Mẹ. Mẹ cần các con. Vì lẽ đó, hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện, và cầu nguyện với trái tim !”

Sau cùng, Mẹ dạy rằng :Các con lại rất cần cầu nguyện với Chúa Thánh Thần”. Mẹ nói : “rất cần”, còn chúng ta lại rất thờ ơ với việc cầu nguyện này. Ai học Kinh Thánh đều đã thấy : Không có Chúa Thánh Thần, mọi sự đều thất bại, đổ vỡ tan tành… Nơi dân ngoại thì thôi khỏi nói, ngay chính Dân Do Thái là dân riêng của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ban cho một bộ Lề luật, thế mà cũng không tuân giữ được, phạm đủ thứ tội nặng nề đến nỗi Chúa nổi giận đã bỏ mặc không cứu giúp họ, để các cường quốc đánh phá nước mất, nhà tan, phải đi lưu đày…Chúa biết không có Thánh Thần không thể tuân giữ luật Chúa, nên Người phải hứa ban Thần khí – là Thánh Thần – xuống :  Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. …Chính Thần Khí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, (nhờ đó) Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.” (Ngôn sứ Êdêkien 36.26-27).
Mỗi người chúng ta cứ xét lại đời mình  xem, tại sao ta buông theo các đam mê, dục vọng xấu xa ? Tại sao ta phạm bao nhiêu tội lỗi? Không có ơn Chúa Thánh Thần thì như thế đấy. Vì vậy, Đức Mẹ nhiều lần dạy ta hãy xin ơn, hãy đón nhận Chúa Thánh Thần, rất cần thiết cho ta, nếu ta muốn rỗi linh hồn ! Đây trích vài lời :

“Trong đời sống thiêng liêng, điều quan trọng nhất là xin ơn Chúa Thánh Thần. Khi Ngài ngự đến, bình an sẽ được thiết lập. Khi điều đó thể hiện,  mọi sự sẽ thay đổi chung quanh các con. Mọi sự sẽ thay đổi.” (SĐ tháng 10-1984).

"Các con yêu dấu ! Trong thời gian này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến trên mọi người đã chịu phép Thánh Tẩy ngõ hầu Chúa Thánh Thần có thể đổi mới tất cả các con và hướng dẫn các con trên con đường làm chứng cho niềm tin của mình...” (SĐ 25-5-2009)

 “…Chúa Thánh Thần muốn hiện diện trong các gia đình. Hãy để Chúa Thánh Thần ngự đến ! Ngài đến qua cầu nguyện. Vì thế, hãy cầu nguyện và để Chúa Thánh Thần đổi mới các con, đổi mới gia đình thời nay !”(SĐ 3-7-1989)

 “Hãy cầu nguyện, ăn chay ! Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đổi mới linh hồn các con và canh tân toàn thế giới !” (SĐ 5-3-1984).

MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG CẦU NGUYỆN

Xin ơn Chúa Thánh Thần bằng bài thánh ca này :

Lòng con khao khát Ơn Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Chúa xuống ngự giữa hồn con, chiếu muôn tia lửa soi đàng dẫn lối. Lòng con tha thiết mong Chúa đêm ngày.

Hồn con lạnh lẽo như cảnh tro tàn. Nguyện xin Chúa xuống thiêu đốt hồn con. Giúp con sưởi ấm tâm hồn giá ngắt. Lòng con thao thức yêu Chúa đêm ngày.

            MỜI BẠN THỰC HÀNH

            Mỗi ngày hát bài thánh ca này với tất cả trái tim.

                          Linh mục Ph. Hoàng Minh Tuấn, CSsR

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Không Thể Vừa Phụng Thờ Thiên Chúa Vừa Làm Tôi Tớ Tiền Bạc! (7/4/2014)
Hình Ảnh Đức Mẹ Maria Tại Làng Sumance, Medjugorje. (7/1/2014)
Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria (6/29/2014)
Mặc Dầu Mọi Nỗi Khó Khăn Hiện Tại, (6/28/2014)
Chúc Tụng Mẹ Yêu (6/27/2014)
Tin/Bài khác
Lễ Đức Mẹ Đi Viếng, Ngày 31 Tháng 5 (5/31/2018)
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Elisabet (5/31/2018)
Trái Tim Từ Mẫu (6/21/2014)
Fatima: Tâm Thư Kinh Mai Khôi Của Sơ Lucía (2) (6/18/2014)
Fatima: Lần Hiện Ra Thứ Ba Ngày 13 Tháng 7, 1917 (6/17/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768