MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #17 (481-483)
Thứ Tư, Ngày 11 tháng 3-2015

481
Dongo (Como) 02-11-1992
Lễ các linh hồn

Ðến giờ chết của các con
 
a.         Hỡi các con yêu dấu, Mẹ tập họp các con lại hôm nay để cầu nguyện và tưởng niệm anh em của các con đã qua đời trước các con trong dấu chỉ Ðức tin và đang an nghỉ giấc ngàn thu.

b.  Ðông đảo biết bao số con cái yêu dấu của Mẹ, đã tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ nay đã đi vào giấc an nghỉ trong Chúa.

c.  Số đông đã sung mãn hưởng hạnh phúc chiếm hữu Thiên Chúa, và hợp cùng các đạo binh Thiên thần rực rỡ sáng chói trong hoan lạc triền miên trên Thiên đàng.

d.  Nhiều linh hồn còn trong luyện ngục, nắm chắc ơn cứu độ vĩnh viễn, mặc dù còn phải chịu khổ luyện để được chiếm hưởng Thiên Chúa, vì chưa được trọn vẹn và sung mãn hưởng Nhan Thánh Người.

e.  Hôm nay, Mẹ muốn nói với các con là anh em của các con rất gần gũi với các con, và trở nên thành phần quí báu nhất trong đạo binh chiến thắng của Mẹ. Duy nhất là đạo binh của Mẹ, cũng như là chỉ có một Giáo Hội duy nhất cùng nhau hân hoan hòa hợp trong mối giây các Thánh hiệp thông.

f.  Các Thánh cầu bầu cho các con, soi đường cho các con, giúp các con bằng tình yêu tinh tuyền của các Ngài, gìn giữ các con khỏi vướng mắc phải các cạm bẫy mà kẻ thù của Mẹ giăng mắc để lừa đảo các con, và nao nức chờ đợi ngày gặp gỡ các con.

g.  Các linh hồn luyện hình cầu nguyện cho các con, dâng các đau khổ của mình để giúp đỡ các con, và nhờ lời cầu nguyện của các con, các Ðấng được trợ giúp hầu được giải khỏi các thiếu sót của mình, những thiếu sót làm cản trở các Ðấng được hưởng hạnh phúc trường cửu Thiên đàng.

h.  Các Thánh trong cuộc đời trần thế đã sống việc tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ hợp thành một vòng hoa tình yêu, để thoa dịu các đau khổ của Mẹ trên trời và làm triều thiên vinh hiển quí đẹp nhất của Mẹ trên đó. Các Ðấng ở trên ngai Mẹ và tháp tùng Mẹ trên trời những nơi Mẹ đi đến.

i.  Các linh hồn trong luyện hình, khi còn ở dưới thế đã gia nhập đoàn binh của Mẹ, bây giờ được hưởng một sự kết hợp đặc biệt của Mẹ, làm họ vơi đi nỗi chua cay đau khổ và còn được rút ngắn thời gian thanh luyện của mình. Và chính Mẹ đã đích thân đến đón rước trong tay Mẹ các linh hồn ấy để đem vào trong ánh sáng tuyệt diệu của Thiên đàng.

j.  Như thế, Mẹ luôn luôn ở bên cạnh tất cả các con, hỡi các con yêu dấu đã dâng mình tận hiến cho Trái Tim Mẹ, suốt cuộc lữ hành gian khổ của các con dưới thế nhưng đặc biệt Mẹ sẽ gần gũi sát cạnh các con vào giờ lâm chung.

k.  Biết bao lần khi đọc kinh Mân Côi các con đã lập đi lập lại lời nguyện này: "Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử". Lời nguyện ấy Mẹ rất thích nghe và luôn luôn nhận lời. Nếu Mẹ  ở bên cạnh mỗi các con trong giờ lâm chung, thì đặc biệt Mẹ càng ở gần các con hơn, qua việc tận hiến, các con luôn sống trong nơi ẩn náu an toàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

l.  Mẹ ở gần các con với thân xác huy hoàng vinh hiển của Mẹ vào giờ lâm chung. Mẹ đón rước linh hồn các con trong cánh tay Từ Mẫu của Mẹ và Mẹ sẽ dẫn các con đến trước tòa Chúa Giêsu Con Mẹ để chịu phán xét riêng.

m.  Hãy tưởng tượng nỗi vui mừng trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với những linh hồn được đem trình diện Người bởi chính Mẹ của Người. Bởi vậy Mẹ lấy cái diễm lệ của Mẹ để bao bọc các con, Mẹ ban cho các con hương thơm sự thánh thiện của Mẹ, ánh quang thanh sạch của Mẹ, và nơi nào còn sót lại một vết tì tích, Mẹ lấy bàn tay từ mẫu của Mẹ để xóa sạch, và ban cho các con ánh huy hoàng để các con có thể vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên đàng.

n.  Phúc thay cho những ai chết bên cạnh Mẹ trên trời của các con. Quả thật hạnh phúc thay, bởi vì họ chết trong Chúa, họ sẽ tìm được sự nghỉ ngơi khỏi mọi nhọc nhằn, và mọi việc lành họ làm sẽ đi theo họ.

o.  Hỡi các con yêu dấu đã tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, hôm nay Mẹ mời các con bước vào một cuộc sống chí thiết với Mẹ trong suốt đời sống các con, nếu các con muốn có niềm vui được nhìn thấy Mẹ bên cạnh để đón linh hồn các con trong vòng tay Mẹ vào giờ lâm tử.
 
482
San Marco (Udine) 22-11-1992
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Sấm của Chúa
 
a.         “Hỡi các con yêu dấu, hôm nay các con tham dự niềm vui của Hội Thánh Thiên Quốc và dưới trần, hợp cùng với ca đoàn các Thiên Thần để phục mình thờ lạy Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.

b.  Chúa Giêsu Kitô là Vua, vì Ngài là Ngôi Lời Hằng sống, Con Một Chúa Cha, hình ảnh bản thể của Người, huy hoàng vinh quang của Người. Qua Người mọi sự đã được tạo dựng và do đó mọi vật đều lụy thuộc vương quyền bá chủ của Người.

c.  "Sấm của Ðức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, con lên ngự trị để rồi bao địch thù Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Từ Sion Ðức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh, ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra con”.

d.  Chúa Giêsu là Vua do quyền bá chủ của Người. Vì chưng, lúc nhập thể, Ngôi Lời đã hội nhập nhân tính vào trong bản vị Thiên Chúa, và trong sự phối hiệp Ngôi Vị ấy, nhân tính Người được nâng lên để hiệp thông cùng chính thần tính Thiên Chúa.

e.  Bởi công trình cứu độ thực hiện trên đồi Canvê, Chúa Giêsu đã giải thoát vũ trụ tạo thành khỏi ách nô lệ của Satan do tội tổ tông loài người đã phạm. Chính Chúa Giêsu đã dùng cái chết của Người trên cây Thập giá để cứu chuộc loài người.

f.  Như vậy, toàn thể vũ trụ đã được giải thoát khỏi kẻ dữ, và sau khi tái lập lại sự hiệp thông toàn vẹn sự sống với Cha trên trời, vũ trụ đã thuộc vương quyền bá chủ của Chúa Kitô, và được tham dự vào chính kế hoạch chiến thắng tội lỗi và sự chết của Người, được làm con Chúa và được làm công dân thành thánh Giêrusalem trên trời.

g.  “Ta là Ðầu và là Sau hết, là Ðấng đang sống. Ta đã chết, nhưng nay Ta vẫn sống mãi mãi, và Ta có quyền trên sự chết và trên hỏa ngục.

h.  Ta sẽ ban quyền cai trị muôn dân cho kẻ thắng, những kẻ đã bền đỗ cho đến lúc kết thúc mọi công trình của Ta; Ta sẽ chăn dắt muôn dân với trượng sắt và sẽ đập nát chúng như bình sành, với chính quyền bính mà Cha Ta đã ban cho Ta. Và Ta sẽ ban cho kẻ thắng ngôi sao mai.

i.  Ta sẽ không bao giờ bôi tên nó khỏi cuốn sách sự sống, nhưng Ta sẽ nhìn nhận nó trước mặt của Ta, và trước mặt các Thiên Thần.

j.  Ta sẽ đặt kẻ chiến thắng như một cột trụ trong đền thờ của Thiên Chúa và sẽ không bao giờ nó ra khỏi đó nữa. Ta sẽ khắc trên mình nó Danh của Thiên Chúa Ta và tên của Thành Thánh. Thành Giêrusalem mới từ nơi Thiên Chúa sẽ  từ trời ngự xuống, đồng thời Ta cũng sẽ khắc trên mình nó  Danh mới của Ta nữa”.

k.         Chúa Giêsu Kitô là Vua, bởi vì sứ vụ của Ngài là canh tân lại vũ trụ tạo thành để tôn vinh Chúa Cha cách hoàn hảo, bằng cách thanh luyện trong ngọn lửa thiêu đốt của Chúa Thánh Thần, đến độ vũ trụ được hoàn toàn giải thoát khỏi mọi thần dữ, khỏi mọi bóng tối của tội lỗi, và như thế, có thể tung mở ra đón rước một Thiên đàng địa giới mới.

l.         Rồi Chúa Cha sẽ được tôn vinh và Danh Thánh Người được biểu dương bởi toàn thể tạo thành.

m.         Nơi tạo thành hoàn toàn canh tân đổi mới này, nhờ sự hiệp thông toàn vẹn sự sống với Chúa Cha, Chúa Giêsu sẽ thiết lập vương quyền vinh hiển Ngài để công trình cứu độ của Ngài được thể hiện cách toàn vẹn.

n.         Ngõ hầu dưới đất cũng như trên trời, Thánh Ý Thiên Chúa được hoàn toàn thực hiện.

o.         Muốn đạt tới trời mới và đất mới ấy, phải trải qua sự thử thách đau thương và đẫm máu của cuộc thanh luyện, khốn quẫn và án phạt.

p.         Hỡi các con yêu dấu đã tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, hãy lắng nghe lời Mẹ trên Trời của các con, Mẹ ân cần chuẩn bị và dẫn dắt các con sống những biến cố ấy, bởi vì nay đã đến thời điểm mà tiên tri Giacaria đã tiên báo cho các con.

q.         Lời sấm của Chúa: Ta sẽ đánh Mục tử và đàn chiên sẽ bị tan tác; cả những con nhỏ bé Ta cũng sẽ trở tay đánh phạt (Dcr. 13,7).

r.         Lời sấm của Chúa: Trong toàn nước, hai phần ba sẽ bị chặt bỏ và vong mạng. Một phần ba sẽ được chừa lại.

s.         Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa; Ta sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc.  Ta sẽ thử chúng như người ta thử vàng.

t.         Phần chúng, chúng sẽ kêu cầu Danh Ta và Ta sẽ nhận lời chúng. Ta sẽ nói: " Ðây là dân của Ta". Và chúng sẽ nói:"Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi”.

u.         Hôm nay, khi các con cử hành trong thể phụng vụ Chúa Kitô vua Vũ Trụ, Mẹ mời gọi các con hãy tiến dâng lên Ngài lòng tin anh dũng, lòng trông cậy vững vàng, và lòng mến sốt sắng, trong lúc mong chờ Ngài trở lại trong vinh quang, để đem các con tới cuộc giải phóng sắp đến.

v.         Bởi vì, theo lời Kinh Thánh xác quyết: “Chúa Giêsu Kitô là chứng nhân trung thành, là Ðấng đầu tiên sống lại từ cõi kẻ chết, là Vua của các vua trần gian, Người yêu thương chúng ta và đã cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi, nhờ việc Người tế hiến mạng sống mình, Người đã cho chúng ta cùng cai trị với Người, như những Thượng tế phụng sự Thiên Chúa Cha. Chúc tụng vinh dự và quyền năng của Người đến mãi muôn đời. Amen.

w.         Hãy nhìn kìa! Chúa Giêsu Kitô đang ngự đến trên mây trời và mọi dân tộc sẽ nhìn thấy Người, cả những kẻ đã giết Người; mọi dân trên trái đất đều sẽ phải kinh hồn. Ðúng vậy, Amen.

x.        "Ta là Ðầu hết và là sau hết. Chúa là Thiên Chúa phán: Ðấng đang có, đã có và sẽ đến, Ðấng bá chủ toàn thể vũ trụ”.

y.         Với niềm vui của người Mẹ khi nhìn thấy các con càng ngày càng nghe lời Mẹ và đi theo con đường Mẹ đã vạch ra cho các con, Mẹ là vị Nữ Tiên Tri vào thời cuối cùng mà các con đang sống, cùng với Chúa Giêsu Con Mẹ, trong ngày tôn vinh Người làm Vua, Mẹ chúc lành cho các con, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.
 
483
Sant Omero (Teramo) 08-.12-1992
Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm

Thành Thánh
 
a.         Hôm nay, các con hân hoan nhìn ngắm Mẹ trong  ánh sáng rực rỡ Vô Nhiễm của Mẹ. Hỡi các con yêu dấu, các con hãy để mình được thu hút bởi ánh sáng Vô Nhiễm của Mẹ trên trời các con, và hãy quyện theo làn hương thơm dịu dàng của Mẹ.

b.   Vì Mẹ Vô Nhiễm tội nên Chúa Cha đã tỏa cái nhìn ưu ái của Ngài trên Mẹ, Ngôi Lời đã chọn Mẹ làm Mẹ của Người, và Chúa Thánh Thần đã phối hiệp với Mẹ trong mối dây Tình yêu vợ chồng. Như thế, Mẹ đã được đưa vào trong chính cung lòng của Chúa Ba Ngôi.

c.  Vì Mẹ Vô Nhiễm tội nên Chúa Ba Ngôi đã chọn Mẹ như là một người Lãnh Ðạo và chiến thắng trong trận chiến khốc liệt chống Satan và mọi thần dữ.

d.  Vì Mẹ Vô Nhiễm tội nên Chúa Giêsu đã liên kết mật thiết với Mẹ, là Mẹ, trong kế hoạch cứu độ của Ngài, Ngài đã làm cho Mẹ trở thành Ðấng hợp tác vào công trình cứu độ, và đã trao phó toàn thể nhân loại được Người cứu chuộc là con của Mẹ.

e.  Vậy Mẹ là Mẹ của loài người. Phận sự của Mẹ là Evà mới, và nhiệm vụ làm Mẹ của Mẹ là dẫn đưa toàn thể nhân loại trở về để sống hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, bằng cách giúp nhân loại sinh ra và lớn lên trong ân sủng và thánh thiện.

f.  Bởi vậy nhiệm vụ đặc biệt của Mẹ là đẩy bóng tối mịt mù của tội lỗi và sự dữ ra xa các con, ra xa Giáo Hội và nhân loại, để đem tất cả các con  đến Thành Thánh của  tình yêu tinh tuyền.

g.  Ánh sáng chiếu soi Thành Thánh là chính vẻ huy hoàng của Chúa Cha, mặt trời sưởi ấm là Chiên Con sát tế, từ Trái Tim Người phát ra những tia sáng thiêu đốt lửa tình yêu; hơi thở là Thần Khí của Thánh Thần, Ðấng ban sự sống và khơi lên trong các tạo vật ca lên bài ca tôn vinh và ngợi ca du dương.

h.  Ðó là nhiệm vụ được giao phó cho Mẹ các con trên trời.

i.  Thành Thánh phải được gầy dựng trước hết trong lòng và trong các tâm hồn, tức là trong đời sống của tất cả các con cái Mẹ.

j.  Ðiều đó được thực hiện khi các con thoát mình ra khỏi mọi quyến rũ của sự dữ và của các đam mê, và khi các con mở lòng cho Tình Yêu Thiên Chúa, Chúa Giêsu sẽ giúp các con luôn luôn sống hiệp thông với Người.

k.  Như thế, các con được giải thoát khỏi nô lệ của tội lỗi và cảm nghiệm được ơn Thánh sủng, sự thanh sạch và niềm vui, là trạng thái ban đầu mà Ađam đã được thụ hưởng trước khi sa ngã vào cơn cám dỗ của lần phạm tội đầu tiên.

l.  Như thế các con sẽ uống tận nguồn suối tuôn ra từ Thiên đàng, các con sẽ chiến thắng sự dữ và ma quỷ, các con sẽ vào chiếm hữu những của cải mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho các con, các con sẽ trở nên con cái Ðấng Tối Cao.

m.  Và Thiên Chúa phán từ ngai tòa của Người: “Ðây Ta làm mới mọi sự. Ðiều Ta phán là sự thật và đáng tin. Ta là Khởi nguyên và là Cùng tận, là Ðầu hết và là Sau hết. Ai khát, Ta sẽ ban cho nhưng không nước sự sống. Kẻ chiến thắng Ta sẽ ban cho phần thưởng bội hậu. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ và họ sẽ là con cái của Ta”.

n.  Thành Thánh cũng phải rực sáng trong Giáo Hội đã được giải thoát khỏi các yếu hèn phàm trần, được thanh luyện khỏi tì vết bất trung và bỏ đạo, được thánh hóa bởi đã trải qua cơn khổ nạn đau đớn và đã chịu tế sinh. Như thế, Hội thánh sẽ trở lại diễm lệ không tì ố và vết nhăn, theo gương của Mẹ Vô Nhiễm của các con.

o.  Trong Giáo Hội đã được thanh luyện và được hoàn toàn đổi mới sẽ chiếu sáng chói lọi ánh sáng của Ðức Kitô, ánh sáng sẽ được Ngài lan tỏa ra khắp mọi miền trên mặt đất, và như thế, mọi dân tộc sẽ tìm đến ánh sáng ấy để hoàn toàn tôn vinh Chúa Ba Ngôi.

p.  Chúa Thánh Thần đưa Mẹ lên đỉnh núi cao, và Thiên Thần chỉ cho Mẹ Thành thánh Giêrusalem, Thành Thánh của Thiên Chúa. Thành Thánh từ trời xuống, từ nơi Thiên Chúa. Ánh sáng Thiên Chúa chói lọi trong thành, chói lọi tựa hồ minh châu cực quí, như ngọc thạch lưu li.

q.  Và trong thành không cần phải có mặt trời, mặt trăng soi chiếu vì vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng trên thành, và đèn soi trên thành là Chiên Con. Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của Thành, và các Vua Chúa thiên hạ sẽ mang đến cho thành nguồn phồn vinh của họ. Cửa Thành suốt ngày không bao giờ bị đóng vì ở đó sẽ không còn đêm nữa.

r.  Thiên hạ sẽ đem cống hiến cho Thành kho tàng và danh dự của mình. Những gì là phàm tục hoặc những ai làm điều quái gở tội lỗi sẽ không được vào Thành. Chỉ những ai được ghi tên trong sổ sự sống của Con Chiên mới được vào.

s.  Thành thánh sẽ là nơi cuối cùng tập họp nhân loại đã được cứu chuộc, những người đã được giải thoát khỏi Satan, tội lỗi và sự dữ sau khi đã trải qua cuộc đại thử thách và án phạt khủng khiếp.

t.  Trong thời cuối cùng này, trận chiến chống Satan và chống đạo binh hùng mạnh của nó và mọi thần dữ sẽ trở nên khốc liệt và đẫm máu hơn, bởi vì các con đang sống dưới ách thống trị nặng nề của nó.

u.  Và rồi các con hiểu chương trình hoạch định của Mẹ, Người Nữ mặc áo mặt trời, người Nữ chiến thắng Satan là xích con rồng khổng lồ lại, quẳng nó xuống vũng lửa, để nó không còn thoát ra khỏi nơi đó đi hãm hại thế giới nữa.

v.  Trên thế giới này, Chúa Kitô sẽ thống trị. Người sẽ trở lại trong vinh quang, để hoàn lại cho toàn thể tạo thành ánh sáng huy hoàng xán lạn của vườn địa đàng mới trên địa cầu.

w.  Kinh thành tội lỗi lúc đó sẽ không còn nữa, và như thế, toàn thể tạo thành sẽ mở lòng hân hoan đón rước thành thánh Giêrusalem mới từ trời xuống, và Thiên Chúa lưu lại với loài người.

x.  “Tôi đã thấy một trời mới và đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh Giêrusalem mới từ trời xuống, chỉnh tề như Tân Nương trang sức chờ đón Ðức Lang Quân.

y.  Có tiếng lớn từ ngai phán ra: “Này là Nhà Tạm của Thiên Chúa ở với loài người; họ sẽ là dân của Người, còn Người sẽ là Thiên Chúa của họ". Và Thiên Chúa sẽ lau khô nước mắt họ. Sẽ không còn phiền muộn, không còn kêu gào, không còn đau khổ, bởi vì thế giới cũ đã qua đi”.

z.  Hỡi các con yêu dấu, hôm nay các con đang nhìn ngắm Mẹ trong ánh sáng huy hoàng Vô Nhiễm, hãy để cho làn hương thơm của Mẹ trên trời thu hút và hãy đi theo Me, để cùng Mẹ đón rước Thành thánh từ trời xuống, vào lúc kết liễu cuộc thanh luyện đau thương và cơn khốn quẫn lớn lao mà các con đang trải qua trong thời cuối cùng này.

LM Stefano Gobbi
Lm Peter Quang Lê dịch thuật
 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ La Vang (3/12/2015)
Tuần Cửu Nhật Xin Ơn "đức Me Cấp Cứu" (3/12/2015)
Tượng Đức Mẹ Đồng Trinh "khóc" (3/12/2015)
Cn 2830: Kinh Môi Khôi Giải Thoát Linh Hồn Luyện Ngục (3/12/2015)
Cn 2829: Nguyện Kinh Môi Khôi Được Ơn Chữa Lành Nhiệm Màu (3/12/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #16 (478-480) (3/11/2015)
Satan Sợ Hãi Khi Chuỗi Mân Côi Được Cất Lên (3/11/2015)
Tin/Bài khác
Phép Lạ Lộ Đức Và Bác Sĩ Alexis Carrel (2/11/2018)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #15 (475-477) (3/10/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #14 (472-474) (3/10/2015)
Đức Mẹ La Vang Hiện Ra Ở Quảng Trị Năm 1798 (3/10/2015)
Câu Chuyện Về Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (3/10/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768