MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 53 (519-521) Thông Điệp Năm 1994
Chủ Nhật, Ngày 29 tháng 3-2015

519
Rôma 01-05-1994
Giờ núi Sọ
a.   "Các con hãy cùng với Mẹ bắt đầu tháng mà Hội Thánh dâng kính để tôn kính Mẹ cách riêng này. Như những người con bé nhỏ, hằng ngày các con hãy dâng lên Mẹ những đóa hoa yêu mến và cầu nguyện. Mẹ xin các con hãy luôn luôn phổ biến hơn lên những cuộc tĩnh tâm Tiệc Ly mà biết bao lần Mẹ đã xin các con.

b.    Kinh Mân Côi các con đọc có một uy thế rất lớn để chống lại sự dữ và rất nhiều quyến rũ của kẻ thù Mẹ.

c.   Các con hãy đọc Kinh Mân Côi để đối phó với quyền bá chủ của Satan đang mở rộng;

-với cảnh nô lệ tội lỗi giam cầm biết bao người con của Mẹ -với sự dữ đang phun nọc độc vào các tâm hồn;
-với mưu thâm chước độc hiểm nguy của cái ác;
-với sức mạnh mãnh liệt của bè Tam điểm đang tìm cách tràn lan khắp nơi;
-với đạo thờ Satan đang bành trướng –  

Kinh Mân Côi, đó là lời cầu xin của Mẹ, đó là lời cầu xin của các con.

d.    Hằng ngày các con hãy làm lại việc các con thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Bằng việc ấy, các con cho Mẹ có khả năng đi vào cuộc đời của các con với tư cách một người Mẹ, và dẫn đưa các con tới chỗ thực thi hoàn hảo ý định của Chúa trên từng người các con.

e.   Như vậy các con trở nên chính sự hiện diện của Mẹ trên thế giới và, trong thời gian cuối cùng này, các con hãy

trải rộng khắp nơi ánh sáng sự thánh thiện của Mẹ, sự

trong sạch của Mẹ, sự khiêm nhu của Mẹ, sự vâng lời của Mẹ, sự thuần thục của Mẹ, tình yêu hiền mẫu và thương xót của Mẹ.

f.    Trên tất cả, Mẹ xin các con dâng cho Mẹ đóa hoa thơm hương và quý báu là nỗi đau khổ các con chịu.

g.   Trên bàn thờ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ muốn hiến dâng tất cả các con trong một hành vi sát tế và đền tạ vĩnh hằng. Chỉ với đau khổ của các con nhỏ bé nhất của Mẹ, Mẹ mới có thể đẩy mau thời giờ Trái Tim Mẹ toàn thắng trên thế giới. Ðặc biệt trong tháng này, Mẹ đã xin một đau khổ lớn hơn nơi các con, cả nơi Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II của Mẹ nữa.

h.    Giờ núi Sọ hiện đã đến.

i.    Giờ núi Sọ đã điểm cho Hội Thánh. Hội Thánh được gọi đến dâng hiến mình trong cuộc sát hại và chịu sát tế trên núi Sọ bằng cuộc tử đạo đẫm máu của mình.

j.    Giờ núi Sọ đã điểm cho cái nhân loại tội nghiệp đã bắt đầu sống những giờ khổ đau của hình phạt nó phải chịu.

k.    Giờ núi Sọ đã điểm cho các con là những người con ưu ái của Mẹ, vì, từ đây các con đã đi vào thời gian kết thúc của cuộc đại họa. Như một Bà Mẹ, Mẹ dắt đưa các con hằng ngày đến chỗ hoàn tất cuộc sát tế linh mục của các con.

l.    Vì thế Mẹ kêu mời các con sống một cách đặc biệt mãnh liệt tháng dâng kính Mẹ này, bằng cách dâng lên cho Mẹ những đóa hoa lừng hương kinh nguyện và đau khổ của các con.

m.    Hãy mở tâm hồn ra trước hy vọng. Những đóa hoa rộ nở trong tháng này nói cho các con biết mùa xuân đã về thế nào, thì sự rộ nở khắp nơi công cuộc tình yêu của Mẹ cũng nói cho các con biết, từ đây cuộc toàn thắng của Mẹ đã đến thế ấy.”
 
520 
Ðền thánh Canavaggio 13-05-1994
Kỷ niệm lần thứ nhất Mẹ hiện ra tại Fatima
 
Một tín thư Khải Huyền

a.   "Lại một năm nữa, các con mừng kỷ niệm Mẹ hiện ra ở Cova da Iria tại Fatima lần thứ nhất qua trọn một ngày cuộc hợp mặt cầu nguyện trong đền thánh đáng kính này.

b.    Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ đang mở rộng và để trào xuống trên các con những tia sáng tình yêu hiền mẫu và xót thương của Mẹ. Ðó là thời giờ các con đang chu toàn sứ điệp Mẹ trao cho các con tại Fatima; kẻ thù Mẹ đã nổi lên dữ dội chống lại sứ điệp ấy, và sứ điệp ấy ngày nay đã tỏ ra là hết sức quan trọng cho Hội Thánh và cho toàn thể nhân loại.

c.    Ðó là một tín thư có tính cách khải huyền. Tín thư ấy liên hệ đến thời gian kết thúc. Nó loan báo và chuẩn bị cuộc Chúa Giêsu Con Mẹ trở lại trong vinh quang.   

d.   Trên cái nhân loại trở thành ngoại đạo này, cái nhân loại bị bao trùm vì sương giá phủ nhận Thiên Chúa và phản loạn chống lại luật yêu thương của Người, cái nhân loại bị hư hoại vì tội lỗi và cái ác, trên đó Satan bá chủ như một kẻ chiến thắng chắc chắn (trên cái nhân loại ấy) Mẹ giãi xuống tia sáng tình yêu và ánh sáng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

Ánh sáng ấy soi đường lối các con phải noi theo để đến với Thiên Chúa, trên con đường trở lại, cầu nguyện và sám hối. Như vậy hôm nay, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trở nên phương tiện cứu rỗi chắc chắn cho toàn thể nhân loại ấy. Vì, chỉ trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, các con mới tìm được nơi nương ẩn lúc bị hình phạt; được sức nâng đỡ trong giờ khổ đau; được an ủi giữa những đau đớn không thể nói nên lời; được ánh sáng soi cho những ngày tối tăm rất dầy đặc; được mát mẻ giữa những ngọn lửa thiêu đốt; được tin tưởng và cậy trông giữa một cơn tuyệt vọng mọi loài phải chịu.

e.    Trên Hội Thánh bị phủ tối đen và bị thương, bị đánh đập và phản bội, Mẹ sẽ giải xuống  những tia sáng yêu

thương rạng rỡ của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Khi con người

vô đạo sẽ vào trong Hội Thánh để hoàn thành nơi đó cảnh hoang tàn, một cảnh lên tới tuyệt đỉnh phạm thánh kinh hoàng, và khi cuộc bội giáo vĩ đại tràn ra khắp nơi, thì lúc đó Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ thu hái số còn lại trung thành nhỏ bé, đang trong đau khổ, cầu nguyện và trông cậy chờ đợi Chúa Giêsu Con Mẹ ngự đến vinh quang.

f.    Vì thế, hôm nay, Mẹ kêu mời các con nhìn lên ánh sáng kỳ vĩ đã từ Fatima tràn xuống trên các biến cố của thế kỷ các con sống; ánh sáng ấy trở nên đặc biệt chói lọi trong thời gian sau hết này.

g.    Sứ điệp của Mẹ là một tín thư khải huyền, vì các con đang ở ngay giữa lòng những điều đã tiên báo trong sách Khải Huyền, một cuốn sách quan trọng và cuối cùng của bộ Kinh Thánh.

h.    Mẹ ủy cho các thiên thần sáng láng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ nhiệm vụ hướng dẫn các con hiểu ra những biến cố ấy, trong khi Mẹ đã mở cuốn sách đóng ấn ra cho các con thấy".

521
Béclin (Ðức) 22-05-1994
Lễ Thánh Linh Hiện Xuống

Xin Chúa Thánh Thần ngự đến

a.   "Hôm nay các con tụ tập nơi đây, trong một cuộc họp mặt cầu nguyện liên tục với Mẹ trên trời của các con, trong đại lễ mừng Chúa Thánh Linh Hiện Xuống.  

b.   Và các con đã yêu mến mạnh mẽ nhắc đi nhắc lại lời kinh mà chính Mẹ đã dạy các con: "Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa đến qua sự can thiệp uy thế của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria Bạn dấu yêu của Chúa.”

c.    Xin Chúa Thánh Thần ngự đến.  

d.   Rất cần Chúa Thánh Thần ngự xuống một lần nữa, một lần vạn năng, để các con đi tới một thời kỳ mới biết bao

mong đợi. Nguồn lai láng mới và toàn vũ của Chúa Thánh

Linh hằng mong đợi cần phải đến trong thời đại mới này. Cần phải mau có một lễ Hiện Xuống lần thứ hai.

e.   Nguồn lai láng ấy chỉ có thể đến qua cuộc họp mặt cầu nguyện thiêng liêng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Chính nhằm mục tiêu ấy mà hôm nay Mẹ nhắc lại lời kêu mời toàn thể Giáo Hội tham dự vào cuộc họp mặt cầu nguyện mà Mẹ các con trên trời đã chuẩn bị cho các con vào thời kỳ cuối cùng. Các con có thể vào đó bằng việc thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

f.    Mẹ xin rằng việc hiến dâng, mà Mẹ từng xốn xao tha thiết nài xin các con ấy, phải được thể hiện do các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và giáo hữu. Mọi người đều phải thực hiện để rút ngắn thời gian đại họa đã đến đây rồi.

g.    Lúc ấy Chúa Thánh Thần sẽ cho các con hiểu được toàn bộ chân lý. Chúa Thánh Thần sẽ làm các con hiểu ra ý nghĩa thời gian các con đang sống. Chúa Thánh Thần sẽ là ánh sáng trên đường các con đi. Người sẽ biến các con nên những chứng nhân can đảm làm chứng cho Phúc âm vào giờ kinh khủng của cuộc bội giáo lớn lao.

h.   Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các con hiểu ra điều mà Mẹ sẽ tỏ ra cho các con liên quan điều gồm chứa trong cuốn sách còn đóng ấn.

Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng trọn vẹn về Chúa Con, bằng cách chuẩn bị các cõi lòng và các linh hồn đón nhận Chúa Giêsu sẽ đến qua các con, trong vinh hiển.

i.    Xin Chúa Thánh Thần ngự đến. Xin ngự đến qua sự can thiệp uy thế của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Giờ của Mẹ là giờ của Chúa Thánh Thần. Cuộc vinh thắng khải hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trùng hợp với phép lạ vĩ đại của lễ Linh giáng lần thứ hai.

j.    Từ trời sẽ sa xuống một ngọn lửa mới thanh tẩy toàn thể nhân loại đã trở nên vô đạo. Ðó sẽ như một cuộc phán xét nhỏ, và mỗi người sẽ nhìn thấy chính mình trong ánh sáng của chính Chân lý Thiên Chúa.

k.   Như vậy các tội nhân sẽ đến với ân sủng và thánh

thiện; những ai lạc đường sẽ trở về đường lành; những ai xa lạc sẽ trở về nhà Cha; những bệnh nhân sẽ hoàn toàn được chữa khỏi; những kẻ kiêu căng, ô trọc, những kẻ ác cộng tác với Satan sẽ bị đánh bại và bị lên án đời đời.

l.    Lúc đó Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng trên toàn thể nhân loại, nhân loại sẽ trở về dự tiệc cưới mới đầy tình yêu và sự sống với Cha trên trời.

m.    Xin Chúa Thánh Thần ngự đến.

n.   Xin ngự đến qua tiếng nói của Bạn dấu ái của Người mời gọi. Mẹ là Bạn chí thánh của Chúa Thánh Thần. Mẹ đã nên Mẹ thật của Chúa Con qua một ý định đặc biệt của Chúa Cha thế nào, thì Mẹ cũng trở nên Bạn thật của Chúa Thánh Thần như vậy. Chúa Thánh Thần đã ban mình cho linh hồn Mẹ trong một phối hợp phu thê bề trong và thật sự, từ đó đã trổ sinh ra hoa trái thần linh do cuộc thụ thai đồng trinh Ngôi Lời trong lòng trinh vẹn Mẹ.

o.    Chúa Thánh Thần không thể nào cưỡng lại tiếng nói của Hiền Thê kêu gọi Người. Vì thế, tất cả các con hãy hợp nhất với Mẹ, hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, trong lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần hôm nay. 

Chớ gì lời các con nài van trở nên kinh nguyện của thời kỳ cuối cùng này, chớ gì lời van nài ấy nên lời cầu xin thường xuyên các con lặp đi lặp lại, vì lời van nài ấy đã được Mẹ các con trên trời dạy cho các con và nhiệt thành xin các con đọc.

p.     "Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, Xin ngự đến qua sự can thiệp uy thế của Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Maria Bạn chí yêu của Chúa".

q.     Và các con hãy mở tâm hồn ra trước hy vọng, vì phép lạ rất vĩ đại ngày lễ Hiện xuống lần thứ hai đang đến với các con.”
 
LM Stefano Gobbi
LM Peter Quang Lê
 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 57 (531-533) Thông Điệp Năm 1994 (3/31/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 56 (528-530) Thông Điệp Năm 1994 (3/31/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 55 (525-527) Thông Điệp Năm 1994 (3/30/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 54 (522-524) Thông Điệp Năm 1994 (3/30/2015)
Kìa Ai Đang Tiến Lên Từ Sa Mạc Thơm Ngát Mùi Nhũ Hương Mộc Dược (3/30/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 52 (516-518) Thông Điệp Năm 1994 (3/29/2015)
Tin/Bài khác
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 51 (513-515) Thông Điệp Năm 1994 (3/28/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 50 (510-512) Các Thông Điệp Năm 1994 (3/28/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 49 (602-604) (3/28/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 48 (599-601) (3/28/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 47 (596-598) (3/27/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768